kampen logo

KAMPEN - Op maandag 10 februari 2020 wordt er gestart in Reeve met archeologisch onderzoek. Wethouder Holtland en de heer Bossink van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) verrichten om 9.00 uur hiervoor de openingshandeling in het gebied Reeve.Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Dit betekent dat het dorp Reeve gebouwd mag worden. Om Reeve te kunnen bouwen moet de grond eerst bouwrijp gemaakt worden.

ADC ArcheoProjecten heeft in opdracht van de gemeente Kampen in de periode 2016-2017 onderzoek gedaan naar mogelijke archeologische vindplaatsen in het gebied waar Reeve gebouwd gaat worden. Uit deze onderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat er in het gebied, waar Reeve gebouwd gaat worden, mogelijk een terp kan worden verwacht in de grond.

Een terp is een kunstmatige heuvel die werd aangelegd om bij hoogwater een droge plek te hebben. Tijdens het onderzoek in de periode 2016-2017 in het veld zijn sporen en vondsten aangetroffen van duizend tot vijfhonderd jaar geleden, uit de Late Middeleeuwen (1050 - 1500) en de Vroege Nieuwe tijd (1500 - 1650). Het is dus duidelijk dat Reeve een lange bewoningsgeschiedenis kent.

Op maandag 10 februari om 9.00 uur gaat de eerste schop in de grond voor het archeologisch onderzoek. De werkzaamheden bestaan uit het graven van lange putten van drie meter breed. Hiermee wordt er een beeld gevormd van de vondst- en spoordichtheid in het gebied.

Wethouder Holtland van de gemeente Kampen en de heer Bossink, directeur BPD, regio Noord-Oost en Midden zijn bij dit moment aanwezig om een officiële handeling te verrichten als start van de werkzaamheden om Reeve uiteindelijk te kunnen bouwen.

Nieuw dorp Reeve in het IJssellandschap

Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen is een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep is hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw ontstaan. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterpartijen zorgt voor een plus ten opzichte van andere woongebieden.

Er komen 600 woningen in Reeve. In Reeve kunnen zowel toekomstige bewoners als andere bezoekers zorgeloos genieten van een unieke omgeving waar landschap en water elkaar afwisselen. Reeve is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Kampen en BPD. Kijk voor meer informatie op: www.morgeninreeve.nl

Vervolg

Voor belangstellenden in Reeve zijn er in de komende periode twee informatieavonden in de Stadsgehoorzaal gepland. Op maandag 9 maart 2020 is de eerste informatieavond. Deze avond gaat met name over bijpraten van belangstellenden voor Reeve en over de planning. Op donderdag 11 juni 2020 is de tweede informatieavond gepland. Deze avond is bedoeld om de verkaveling van de eerste ontwikkelingen in Reeve te tonen in combinatie met het uitgewerkte beeldkwaliteitsplan.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment