Kampen2

KAMPEN - Eind februari verstuurt de Gemeente Kampen de gemeentelijke belastingaanslagen. De gemeente  brengt dan de kosten in rekening voor het door u aangeboden afval in 2019. Ook ontvangt u de gecombineerde belastingaanslag voor 2020. Hiermee betaalt u de onroerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand, het vastrecht van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor hondenbezitters de hondenbelasting.

Op de achterkant van de belastingaanslag staat informatie over hoe u kunt betalen, bezwaar kunt maken of kwijtschelding aan kunt vragen. Deze informatie staat ook op www.kampen.nl/belastingen.

Betaling

U betaalt het bedrag in twee termijnen of via automatische incasso. Dit is afhankelijk van uw keuze of situatie. De betaaldata staan vermeld op de aanslag. Betaalt u via automatische incasso? Het bedrag wordt dan in acht termijnen van uw rekening afgeschreven. Moet u minder dan € 50 betalen, dan wordt het bedrag in één keer afgeschreven.

Heeft u zich aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid? U ontvangt de aanslag dan digitaal. Het is daarom belangrijk dat uw gegevens (zoals uw e-mailadres) bij mijnoverheid.nl kloppen. U kunt de kosten direct vanuit de Berichtenbox betalen via iDEAL. Staat op de papieren aanslag een QR-code? Deze code kunt u scannen met bijvoorbeeld uw telefoon. U wordt dan doorgestuurd naar de betaalmogelijkheid.

Betaal op tijd! Dat voorkomt extra kosten.

Bezwaar?

Bent u het niet eens met bijvoorbeeld de waarde van uw woning of bedrijfspand? Of kloppen de kosten voor de afvalinzameling niet? Neem dan contact op met de afdeling Administratie en ondersteuning via telefoonnummer 14 038.

Taxatieverslag

Het taxatieverslag van uw woning kunt u eenvoudig opvragen via de website woz.kampen.nl.

Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen via het e-mailadres wozinfo@kampen.nl

WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de gemeente!

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vastgesteld. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente. Ook wij willen, net als u, graag dat de WOZ-waarde klopt.

Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt, dan kunt u dit eenvoudig aan ons laten weten. Dit kan door een telefoontje, een e-mail of een schriftelijke reactie naar de afdeling Administratie en ondersteuning. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Na uw melding komt er meestal een taxateur bij u langs om een nieuwe taxatie uit te voeren. Hebben wij een fout gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dan passen we de WOZ-waarde voor u aan. Bent u het alsnog niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag alsnog formeel bezwaar maken.

Vorig jaar zijn ruim 100 objecten na een melding direct door een taxateur bezocht. De meeste eigenaren gaven aan deze manier van contact als prettig te hebben ervaren, ook al leidde dat niet altijd tot een aanpassing van de vastgestelde WOZ-waarde.

Formeel bezwaar maken

Ook kunt u zonder kosten bezwaar maken. U hebt hier meestal geen gespecialiseerd bureau voor nodig. Een taxatierapport hoeft niet te worden gemaakt en meegestuurd. Dit heeft in de bezwaarfase vaak geen toegevoegde waarde. Ook na het maken van bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde, komt meestal een taxateur bij u langs voor een nieuwe taxatie. Uw bezwaar wordt getoetst en de taxateur kijkt nog eens kritisch naar de waarde. Zowel u als de gemeente profiteren van deze extra kwaliteitscontrole.

Bezwaar via bureau niet zonder kosten

In de media staan regelmatig berichten over bureaus die kosteloos willen helpen bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde. Het is goed om te weten dat de gemeente een vastgestelde vergoeding aan deze bureaus moet betalen als het bezwaar wordt toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Deze vergoeding kan oplopen tot 784,96 euro per bezwaar.

De gemeente betaalt hierdoor kosten die worden doorberekend in de tarieven. Uiteindelijk betaalt iedere belastingbetaler in de gemeente Kampen hierdoor voor de omzet van deze bedrijven. Natuurlijk mag u zelf kiezen hoe u bezwaar maakt, maar het bezwaar via een bureau is dus niet volledig gratis. Dat is jammer en onnodig. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Contact

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van de afdeling Administratie en ondersteuning. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Informatie kunt u vinden op www.kampen.nl/belastingen of bel de afdeling Administratie en ondersteuning via telefoonnummer 14 038.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment