kampen logo

KAMPEN - In de gemeente Kampen neemt het gebruik van jeugdhulp nog steeds toe: 1 op de 10 jonge inwoners van Kampen heeft een vorm van gespecialiseerde ondersteuning. Hoewel dit overeenkomt met de landelijke trend, kunnen we dit niet normaal vinden! De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Samen met de gemeenteraad, met inwoners, met jeugdhulpinstellingen, met huisartsen en met buurgemeenten zoeken we naar kansen om het gebruik van jeugdhulp terug te dringen en tegelijk zorgvuldig om te gaan met de vraag van kinderen, jongeren en hun ouders.

Praktijkondersteuner huisarts jeugd-ggz

De huisarts is een belangrijk verwijzer naar jeugdhulp vooral in verband met de geestelijke gezondheid (GGZ). In 2017 hebben huisartsen, jeugd-ggz instellingen en gemeente Kampen samen een project opgezet dat moet leiden tot betere probleemanalyse en minder gebruik van jeugdhulp. In het project POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) jeugd-GGZ werken specialisten uit de jeugd-GGZ in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner Jeugd-GGZ ondersteunt de huisarts bij een goede probleemanalyse en vraagverheldering, voert zo nodig een lichte GGZ behandeling uit en kan medicijncontroles doen. Vragen van ouders en jeugdigen kunnen sneller beantwoord worden (en het evenwicht in het gezin hersteld) door samenwerking van specialisten. Hierdoor verbetert de continuïteit en kwaliteit van de (preventieve) zorg voor jeugd en gezin.

De gespecialiseerde jeugd-GGZ blijft natuurlijk toegankelijk en gegarandeerd voor degenen die daarop zijn aangewezen in het kader van geestelijke gezondheid.

Resultaten 2019

Bij 21 huisartspraktijken is in gemeente Kampen nu een POH jeugd-GGZ actief. In 2019 zijn 417 jeugdigen gezien door de POH-jeugd. Zonder de POH-jeugd waren deze jeugdigen, naar zeggen van de huisartsen, vrijwel allemaal doorverwezen naar jeugd-GGZ. Nu zijn door de inzet van de POH-jeugd 322 doorverwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp voorkomen; Kinderen, jongeren en hun ouders zijn door inzet van de POH-jeugd in de huisartsenpraktijk eerder, beter én dichtbij geholpen bij psychosociale problematiek. Dit heeft een besparing opgeleverd van 966.000 euro. De verwachting is dat de gemeente een dergelijke besparing ook de komende jaren zal realiseren.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment