kampen logo

KAMPEN - Donderdag 12 maart heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Dat raakt ook de gemeente Kampen en haar inwoners. Vrijdag 13 maart zijn de burgemeesters van de gemeenten in de regio IJsselland bijeengekomen. We volgen in alles de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Burgemeester Bort Koelewijn: “We worden geconfronteerd met een heel onvoorspelbare situatie. Op dit moment worden voor Nederland ongekende maatregelen genomen om in het belang van kwetsbare mensen de zorg in de benen te houden. Er wordt een beroep gedaan op iedereen, om daar vanuit de eigen verantwoordelijkheid medewerking aan te verlenen. We moeten nog afwachten wat de effecten zullen zijn van de genomen maatregelen op het beperken en bestrijden van de ziekte. Ik sluit niet uit dat dit langer duurt dan 31 maart.”

“We beseffen dat veel mensen getroffen worden door deze maatregelen. Ouderen kunnen in een verregaand isolement komen. Mooie evenementen, waar veel voorbereiding in zit, worden ineens afgelast. Ondernemers, horeca en cultuur kunnen broodnodige inkomsten mislopen. Dit maakt de beslissing om bijeenkomsten af te blazen bijzonder moeilijk! Maar wij vinden dat we die inzet tóch van onze inwoner mogen vragen. De ernst van de situatie vraagt erom het zekere voor het onzekere te nemen. We moeten nu alle prioriteit geven aan het indammen van  de verspreiding van het coronavirus.”

De te volgen lijn is duidelijk, stelt Koelewijn: Werk zoveel mogelijk thuis, vermijd contact tussen zieke en kwetsbare mensen en bijeenkomsten met méér dan honderd mensen gaan niet door. “Wat wijsheid is bij kleinere evenementen, waar kwetsbare mensen toch dicht bijeen zitten? We kunnen en willen daar als burgemeester geen bindende uitspraken over doen. Maar ik wil wel een appel doen. Neem je verantwoordelijkheid door bijeenkomsten die niet nodig zijn te schrappen; door uit te stellen wat uitgesteld kan worden of door alternatieven te bedenken waardoor mensen niet of in kleiner aantal bijeenkomen.”

Maatregelen in de gemeente Kampen

In de gemeente Kampen geldt verder het volgende:

Markten

De activiteit die morgen is aangekondigd rond het 225-jarig bestaan van de Plantagemarkt gaat niet door. De weekmarkten zelf gaan wél door, zowel op zaterdag als op maandag.

Gemeenteraad

De raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad gaan gewoon door, maar vinden plaats zonder publiek. Mensen kunnen wel gebruik maken van hun spreekrecht. Neem hiervoor contact op met de griffie van de gemeente. Raads- en commissievergaderingen worden zoals gebruikelijk live uitgezonden via de website van de gemeente Kampen: www.kampen.nl/uitzending.

Stadhuis

Het stadhuis is open en de dienstverlening in het stadhuis gaat gewoon door. De gemeente is bereikbaar, maar we vragen wel om zaken zoveel mogelijk online te regelen of waar het kan op een later moment. Dit vanwege beperkte capaciteit in het stadhuis, omdat veel medewerkers vanuit huis werken.

Stedelijk Museum Kampen

Het Stedelijk Museum Kampen is vanaf vrijdag 13 maart 2020 tot nader order gesloten. Dit betekent dat ook de opening van de nieuwe tentoonstelling 'Ammehoela! 75 jaar vrij zijn' is uitgesteld.

Kerken

De bij de Beraadsgroep van Kerken in Kampen aangesloten kerkgenootschappen maken kenbaar dat zij hun diensten en andere samenkomsten voor komende zondag en de rest van de maand beperken. Iedere kerk neemt zijn eigen besluit hierin. Dat betekent dat sommige kerken helemaal geen diensten houden en anderen met een beperkt aantal aanwezigen. Enkele kerken bieden de mogelijkheid om de dienst live via hun website te volgen of de dagen daarna terug te kijken. Neem voor de organisatie van uw kerk contact op met het kerkbestuur of informeer u via de kerkelijke media, zoals kerkbode of website.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment