Kampen2

KAMPEN - Eind 2017 is in de gemeente Kampen onderzoek gedaan naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. De onderzoeksresultaten zijn besproken met belanghebbenden als jongeren, ouders en professionele organisaties. Gezamenlijk is bekeken welke maatregelen effectief zijn om jongeren bewust te maken van de gezondheidsrisico’s bij overmatig alcohol- en drugsgebruik. Dit is vastgelegd in een Plan van Aanpak 2019-2022. Hoewel elke individuele casus van middelenmisbruik zorgwekkend is, blijkt uit het onderzoek dat het gebruik onder jongeren in de gemeente Kampen ongeveer vergelijkbaar is als gemiddeld in Nederland of in de regio IJsselland. Op het gebied van drugsgebruik scoort Kampen iets lager dan het gemiddelde, op het gebied van alcoholgebruik iets hoger.


Aanbevelingen uit het onderzoek vormden uitgangspunten voor een Plan van Aanpak. Aanbevelingen zijn onder andere meer inzet op de handhaving van alcohol, het betrekken van jongeren en ouders bij preventie en het uitbreiden van voorlichting. Het Plan van Aanpak met deze en andere maatregelen heeft een looptijd van vier jaar en is nu, op verzoek van de gemeenteraad, tussentijds geëvalueerd.

Burgemeester Koelewijn: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor de risico’s van (overmatig) middelengebruik. Hiertoe hebben we het afgelopen jaar ingezet op het actualiseren van het ketenbeleid, preventielessen op het Voortgezet Onderwijs en de bewustwordingscampagne IkPas (Dry January). De financiële positie van de gemeente Kampen noopt ons helaas tot een versobering van de uitvoering; sommige dingen kunnen we niet uitvoeren of moeten op een andere manier oppakken. Zo hebben we geen onderzoek kunnen doen naar weerbaarheidstrainingen op het basisonderwijs. Ook het onderzoek naar het aanstellen van ervaringsdeskundigen om preventie te kunnen geven is niet uitgevoerd. We zijn op zoek naar alternatieven voor deze interventies. Om bijvoorbeeld toch een slag te maken in het ketenbeleid ga ik in gesprek met keeteigenaren om te horen wat zij nodig hebben om de keet als ontmoetingsplek gezellig, veilig en gezond te houden. Zo hopen we met elkaar toch de goede dingen te kunnen blijven doen als het gaat om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik.”    

Het Plan van Aanpak heeft een looptijd van vier jaar en wordt in 2023 opnieuw geëvalueerd.  

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment