Kampen2

KAMPEN - Ondanks herhaalde oproepen krijgt de gemeente Kampen nog steeds signalen over groepen mensen die bijeenkomen (zowel jongeren als volwassenen) en over mensen die onvoldoende AFSTAND houden op straat en in winkels.' Dat willen we niet hebben, in een ieders belang,' zegt de gemeente.

'Daarom roepen we u op ongewenste groepsvorming te melden. Ziet u groepen mensen op straat? Zijn er winkels waar mensen onvoldoende AFSTAND houden? Laat het weten! Dat kan 24/7 via het mailadres van Toezicht en handhaving gemeente Kampen: tenh@kampen.nl .'

Een van de bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) of de politie neemt dan een kijkje om mensen aan te spreken. Als dat onvoldoende helpt, worden er ook boetes uitgedeeld. Dat wil de  gemeente graag voorkomen. Daarom blijft men oproepen:
1. Blijf thuis
2. Als u toch naar buiten moet of wilt: houd 1,5 meter AFSTAND

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment