Kampen2

KAMPEN - Inwoners en ondernemers binnen gemeente Kampen weten de inzet van de gemeente en belangrijke partners in de coronacrisis te waarderen. Vanaf de eerste dag na de aankondiging van landelijke maatregelen kunnen mensen bij de gemeente terecht voor informatie en met vragen. Binnen 24 uur na de sluiting van de horeca kondigt de gemeente maatregelen aan om deze en andere ondernemers tegemoet te komen, zoals het opschorten van de inning van belastingen en leges. Ook de culturele instellingen kunnen daar gebruik van maken. Verder zijn de openingstijden voor laden en lossen verruimd en denkt de gemeente mee met supermarkten en andere winkels hoe de anderhalvemetereconomie vorm kan krijgen. Als een van de eerste gemeenten heeft Kampen noodopvang voor het onderwijs en voor kwetsbare thuissituaties gerealiseerd. Hiervan maken ongeveer veertig kinderen gebruik. Alle leerlingen zijn bij de scholen goed in beeld. Dit blijkt uit een tussenrapportage die is opgesteld om de gemeenteraad te informeren over de aanpak van de coronacrisis. De rapportage staat donderdag 23 april op de agenda van de gemeenteraad.

Doel van alle maatregelen is volgens burgemeester Bort Koelewijn om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk te verzachten. “Zoals bij veel gemeenten draait de dienstverlening, weliswaar soms op een lager pitje, gewoon door. Het stadhuis is op afspraak open, het afval wordt opgehaald en paspoorten worden uitgegeven. Telefonisch en per e-mail of WhatsApp staan we dagelijks voor inwoners klaar. En daar wordt veel gebruik van gemaakt.”

Vragen

"In het begin van de coronacrisis kregen we veel vragen om toelichting op de afgekondigd maatregelen. Ook meldden zich direct mensen die hulp wilden bieden en met ons meedachten. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt”, vertelt de burgemeester. “Zo is door opmerkingen van inwoners eenrichtingsverkeer op de Stadsbrug ingesteld en hebben we na bezorgdheid en klachten die mij bereikten, in overleg met de marktmeester de zaterdagmarkt anders ingericht.”

Ook heeft gemeente Kampen een zogeheten coronameldlijn ingesteld. “Dit is niet bedoeld om elkaar ’te verklikken’ en een bekeuring aan te smeren, zoals sommigen suggereren. Het melden van signalen is voor het welzijn en de gezondheid van ons allen. Handhavers gaan eerst een kijkje nemen om mensen aan te spreken op hun gedrag. In verreweg de meeste situaties is dat voldoende. Zien we voor een tweede keer ongewenst gedrag, dan kan de politie overgaan tot bekeuren. In drie weken tijd heeft dat geleid tot 120 meldingen en 19 coronagerelateerde bekeuringen.”

Cijfers

In de loop van de coronacrisis kreeg de gemeente ook meer vragen over het aantal besmettingen en overlijdens in de gemeente Kampen. Volgens burgemeester Koelewijn is daar weinig zinnigs over te zeggen. “Wij hebben als gemeente geen andere cijfers dan die van de GGD en het RIVM. We weten allemaal dat die cijfers niet actueel en niet volledig zijn. Bovendien is niet duidelijk wie er nog in het ziekenhuis ligt of wie het ziekenhuis gezond heeft verlaten. Het blijft dus appels met peren vergelijken.”

Wel blijkt uit de rapportage het aantal toegenomen begrafenissen: van 11 uitvaarten in week 13 tot 20 uitvaarten medio week 16. “Dit zijn kille cijfers waar een wereld van rouw en verdriet achter schuilgaat. Ons medeleven gaat uit naar familie en vrienden van de overleden personen. Schrijnend zijn soms de omstandigheden waaronder je in deze tijd afscheid moet nemen - of nauwelijks kunt nemen - van een dierbare. Dat laat niemand onberoerd.”

De aanpak van deze crisis lijkt volgens de burgemeester in niets op crisisbeheersing na een brand of ander incident. “We hebben nog steeds te maken met een ernstige crisis die ons allen raakt, in alle facetten van het leven. En de gemeente dus ook raakt in alle facetten van het openbaar bestuur. Daardoor lijkt het nu ‘gewoon besturen in een bijzondere tijd’. Dat maakt het niet minder van belang dat we als inwoners en als bestuur alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om de maatregelen na te leven en de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hoe beter we daarin slagen, hoe eerder we het virus de baas zijn. Naar die dag zie ik uit.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment