Kampen2

KAMPEN - Op dinsdag 28 april is het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie over 2019 aangeboden aan het college. Met het jaarverslag legt de commissie verantwoording af over haar werkzaamheden in 2019. In 2019 zijn 134 bezwaarschriften ingediend. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzicht van 2018. Toen ging het om 66 bezwaarschriften. Het is lastig aan te geven waar de toename van het aantal bezwaarschriften door komt. In haar verslag noemt de commissie een aantal bijzondere zaken, waarbij een groter aantal bezwaarschriften is ingediend. Het gaat dan om verschillende besluiten rond de Boven Havenstraat en in het sociaal domein. De commissie adviseerde in 2019 in de meeste gevallen om de genomen besluiten in stand te laten.

Omdat er de afgelopen jaren geen jaarverslag is opgesteld, is er verder geen vergelijking gemaakt met eerdere jaren. De bezwaarschriftencommissie doet in het jaarverslag enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden door de gemeentelijke organisatie meegenomen.

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Kampen is een onafhankelijke adviescommissie en bestaat uit 6 externe leden. Het volledige jaarverslag kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019 (pdf, 110 kB)

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment