Kampen2

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op woensdag 20 mei een raadsspreekuur. In deze coronatijd is het lastiger om zo’n raadsspreekuur te organiseren, maar uiteraard niet onmogelijk. Wij kunnen in ieder geval melden dat het raadsspreekuur doorgaat, maar deels in een andere vorm. Het raadsspreekuur staat woensdag 20 mei geagendeerd van 19.00 tot 19.30 uur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies –waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen– mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Wel is het goed om te realiseren dat de gemeenteraad niet overal over gaat. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.  Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van mei aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 19 mei.

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op dinsdag 19 mei voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 038-339 41 57. Net als bij veel andere zaken gelden ook hier de RIVM richtlijnen:

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment