horeca

KAMPEN - Horecagelegenheden in de gemeente Kampen mogen onder voorwaarden hun bestaande terras tijdelijk uitbreiden in de openbare ruimte tot tenminste 1 september 2020. Ook heeft de gemeente besloten om geen precario (vergoeding voor gebruik openbare grond) te heffen over de extra terrasruimte.  Vanaf 1 juni mogen horecagelegenheden de deuren in aangepaste vorm weer openen en hun terras uitstallen. Er moet dan nog steeds 1,5 meter afstand gehouden worden tussen mensen, waardoor niet alle tafels en stoelen benut kunnen worden. Met deze maatregelen wil de gemeente de horeca ondersteunen om verdere omzetderving te beperken.

De horecaondernemers in de binnenstad hebben op verzoek van de gemeente Kampen een gezamenlijk pan ingediend voor tijdelijke verruiming van terrassen. Het gaat om een plan van Stichting Horeca Kampen waarbij ook niet-leden zijn aangehaakt. Het plan bevat de wensen van 21 horecagelegenheden voor uitbreiding van hun terras. De verzoeken zijn getoetst op diverse aspecten zoals veiligheid en afstemming met de omgeving en grotendeels gehonoreerd. Met uitzondering van een paar horecagelegenheden, waar er nog knelpunten zijn als het gaat om veiligheid en draagvlak in de directe omgeving.  Met deze horecagelegenheden wordt nog overlegd over een aanpassing in hun plannen waardoor uitbreiding van terras wel mogelijk is.

Economiewethouder Geert Meijering: “het is geweldig om te zien dat onze horecaondernemers in de binnenstad de handen ineengeslagen hebben en in hele korte tijd een gedegen plan hebben gemaakt voor tijdelijke uitbreiding van hun terrassen. Het terrasseizoen kent een andere start dan we gewend zijn met alle beperkende maatregelen. Met de terrasuitbreiding geven we de horecaondernemers de gelegenheid om de omzetverliezen van de laatste maanden een beetje goed te maken. Ik hoop dat op deze manier toch meer mensen op een verantwoorde manier kunnen genieten van een terrasbezoek. Wanneer plannen voor terrasuitbreiding tot stand zijn gekomen in goed overleg met de directe omgeving en er geen andere belemmeringen zijn, dan werken wij van harte mee.“

Er gelden wel enkele voorwaarden voor de terrasverruiming. Zo moet er bijvoorbeeld eerst een plan voor uitbreiding ingediend worden bij de gemeente en moet er draagvlak voor het plan zijn bij bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de geplande uitbreiding van het terras. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van de horecaondernemer. Als een plan voor terrasverruiming is goedgekeurd, krijgt de horecaondernemer een tijdelijke gedoogbeschikking. Voor deze extra terrasruimte hoeft geen precario betaald te worden. Vanaf 1 juli in plaats van 1 juni wordt er weer precario in rekening gebracht voor de al bestaande terrassen.

Horeca die een tijdelijke verruiming van zijn terras wil, kan hiervoor een plan indienen bij de gemeente. Het plan, voorzien van tekening en foto van de gewenste uitbreiding en draagvlak van de omgeving, kan ingediend worden via: anderhalvemeter@kampen.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment