Kampen2

IJSSELMUIDEN -  Op 23 april 2020 stelde de gemeenteraad van Kampen het rapport Dorpsvernieuwing IJsselmuiden vast. De in dit rapport beschreven visie en randvoorwaarden vormen het vertrekpunt voor de uitwerking van diverse deellocaties binnen de dorpskern van IJsselmuiden. Het Sonnenbergkwartier is één van deze deelgebieden. In 2012 werd hier Kulturhus Sonnenburgh gerealiseerd. De afgelopen maanden is de manege op het terrein gesloopt. Met het opstellen van het projectplan gebiedsontwikkeling Sonnenbergkwartier zet gemeente Kampen de volgende stap in de ontwikkeling van dit gebied.

 IJsselmuiden heeft behoefte aan extra woningen. De gemeente wil het Sonnenbergkwartier ontwikkelen door huur- en koopwoningen toe te voegen. “Nu er bijna geen kavel meer te koop is in onze nieuwe woonwijk Het Meer, ben ik blij dat we met het Sonnenbergkwartier de stap zetten naar nieuwe woningen. Met de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier maakt de gemeente deze centraal in het dorp gelegen locatie belangrijker en geeft zij de plek meer betekenis. Bovendien vergroot de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier de leefbaarheid van IJsselmuiden als geheel”, aldus wethouder Albert Holtland.

 Nieuwbouw kerk en uitbreiding Kulturhus
Naast het realiseren van woningen neemt de gemeente de nieuw te bouwen kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente mee als vertrekpunt in de planuitwerking. Hiervoor sloot de gemeente in januari 2020 een intentieovereenkomst af met vertegenwoordigers van de betreffende kerk. In deze overeenkomst is opgenomen dat de kerk voor 1 oktober 2020 besluit om de benodigde gronden voor de realisatie van een nieuw te bouwen kerk in het Sonnenbergkwartier te kopen. Als de kerk besluit niet tot koop over te gaan, dan wordt deze plek ingevuld met extra woningen. In de planuitwerking wordt daarnaast ook onderzoek gedaan of uitbreiding van Kulthurhus Sonnenburgh in combinatie met woningbouw mogelijk is op de voormalige locatie voor woonwagens.

Betrekken omwonenden
Het betrekken van omwonenden maakt onderdeel uit van de planvorming. Door hen tijdig te betrekken wil de gemeente komen tot een passende en gedragen gebiedsontwikkeling. Het voornemen is om na de zomer een eerste participatiemoment te organiseren. Omwonenden worden hiervoor te zijner tijd persoonlijk uitgenodigd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment