stadhuis

KAMPEN - Het college heeft het Innovatiebudget sociaal domein geëvalueerd en de (tussen)resultaten aangeboden aan de gemeenteraad. Vanuit het innovatiebudget hebben sinds 2017 negen projecten een bijdrage ontvangen van in totaal 535.918 euro.Het geld is vooral besteed aan preventieve activiteiten of verbetering van bestaande zorg of ondersteuning. De gemeenteraad besloot vorig jaar om het innovatiebudget per 2020 op te heffen vanwege de financiële tekorten bij de gemeente Kampen.

Resultaten

Inmiddels zijn vier projecten afgerond. Het gaat dan om de projecten Kortste weg naar werk, Laaggeletterdheid, Armoederegisseur en Steunouder. Deze projecten zijn onderdeel geworden van de reguliere werkwijze van de initiatiefnemer of overgenomen door een samenwerkingspartner. Alleen al met het project Kortste weg naar werk (begeleiding statushouders naar werk) wordt naar schatting jaarlijks 553.500 euro bespaard. Van de andere vijf projecten loopt de uitvoering nog deels door tot uiterlijk 2022. Het gaat daarbij om de initiatieven Het Lokaal, Het 8ste Werk, Cool2Bfit, Voorzorg en Kerken Present!.

Voor de nog lopende projecten wordt onderzocht hoe de nieuwe aanpak kan worden voortgezet. Dit is één van de criteria waar de innovatieprojecten op zijn beoordeeld. Daarnaast moesten de projecten bijdragen aan meer zelfredzaamheid van inwoners. Ook is gekeken naar de mate van samenwerking tussen organisaties onderling en met de gemeente.

Het college is tevreden over de resultaten van de projecten. Jan Peter van der Sluis (coördinerend wethouder sociaal domein): “Met het Innovatiebudget hebben we mooie dingen kunnen realiseren. Vernieuwing en verandering zijn nodig om, ook met minder budget, goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. We werken daarvoor nauw samen met zorgaanbieders en nemen de opgedane kennis hierin mee. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden die inwoners zelf hebben. Het doel blijft om zorg en ondersteuning zo te organiseren dat we inwoners kunnen ondersteunen als dat nodig is. Ook na afronding van het Innovatiebudget blijven wij nieuwe ideeën, die vernieuwing en besparing opleveren, stimuleren.

Het Innovatiebudget sociaal domein was een vervolg op de eerdere innovatieregeling, die sinds 2015 bestond. Met de regeling wilde Kampen organisaties stimuleren om met vernieuwende ideeën te komen voor het anders organiseren van zorg, ondersteuning of preventie. In 2018 was 500.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning, welzijn en informele zorg. Voor het jaar 2019 werd het jaarlijkse budget vanwege bezuinigingen in het sociaal domein eerder al verlaagd naar 200.000 euro.

Nieuwe werkwijze sinds 2017

Het budget werd sinds 2017 gerichter ingezet. Hierdoor was er meer samenhang tussen de projecten en sloten de projecten beter aan op het al bestaande aanbod. Ook kende de nieuwe werkwijze minder regels, waardoor het budget flexibeler kon worden ingezet. Er werden inhoudelijke speerpunten geformuleerd. Het overkoepelende thema was gezondheid naast de specifieke thema’s: aanpak van multiproblematiek in het gezin, eenzaamheid, schuldenaanpak en laaggeletterdheid.

Ook na de afronding van het Innovatiebudget gaat de vernieuwing in het sociaal domein door. Zo wordt nog bekeken hoe taken op het gebied van preventie kunnen worden georganiseerd. In de tweede helft van 2020 gaat de gemeente hier samen met betrokken partijen inhoudelijk mee aan de slag.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment