DORPSHART

IJSSELMUIDEN - De gemeente Kampen wil het centrumgebied van IJsselmuiden een impuls geven. Een aantal jaren geleden sloot zij daarom een overeenkomst voor de ontwikkeling van het gebied Slenke Es met ontwikkelaar BCIJ. Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Slenke Es zet de gemeente een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied. In dit plan staan de voorwaarden en aandachtspunten voor de ontwikkeling van Slenke Es met een supermarkt, dagwinkels, woningen en parkeerruimte.

 

Winkelen en parkeren
Uit onderzoek is gebleken dat IJsselmuiden nog ruimte biedt voor het rendabel exploiteren van een extra supermarkt. Naast een supermarkt biedt het ontwerpbestemmingsplan ruimte aan kleinere winkels voor de dagelijkse boodschappen. Dit alles past binnen de Detailhandelsstructuurvisie van de gemeente. Ten aanzien van de bevoorrading van de winkels wordt uitgegaan van de bestaande bevoorradingsroute voor de winkels aan het Markeresplein. In het ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met extra parkeergelegenheid.

Wonen
Het ontwerpbestemmingsplan houdt daarnaast rekening met 14 grondgebonden woningen: vier aan de Dorpsweg en tien op de hoek van de Slenkstraat/Schoutstraat. Voor de woningen aan de Dorpsweg is inmiddels een bouwvergunning verleend. BCIJ start naar verwachting volgende maand met de bouw. Op www.dorpshartijsselmuiden.nl is meer informatie te vinden over de 10 woningen aan de Schoutstraat/Slenkstraat. Via deze site kunnen mensen zich ook aanmelden als belangstellende.

Vaart maken
Wethouder Albert Holtland wil graag vaart maken met de ontwikkeling van het centrumgebied van IJsselmuiden. “De ontwikkeling van Slenke Es komt ten goede aan de inwoners van IJsselmuiden, maar ook aan mensen uit omliggende dorpen en kernen. Als gemeente verlenen we alle mogelijke medewerking om het plan zo snel mogelijk te realiseren.”

Zienswijze indienen
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 17 juni 2020 tot en met 28 juli 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen op het plan reageren door een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbestemmingsplan is online te bekijken op www.kampen.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier staat ook informatie over hoe een zienswijze kan worden ingediend. De documenten liggen in de genoemde periode ook ter inzage in het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen

Betrekken bewoners
Omwonenden worden nauw betrokken in het proces rondom de ontwikkeling van Slenke Es. Bewoners en overige geïnteresseerden lieten zich eind vorig jaar tijdens een inloopbijeenkomst informeren over de plannen en gingen in gesprek met de gemeente en BCIJ.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment