stadhuis

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 18 juni een raadsspreekuur. In deze coronatijd is het wat lastiger om zo’n raadsspreekuur te organiseren, maar niet onmogelijk. Het wordt –net als in mei- in een deels wat andere vorm gehouden. Het raadsspreekuur staat donderdag 18 juni geagendeerd van 19.00 tot 19.30 uur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. Wel is het goed om u te realiseren dat de gemeenteraad niet overal over gaat. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.  Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van juni aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (Kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 16 juni.

Aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 17 juni voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer 038-339 41 57. Net als bij veel andere zaken gelden ook hier de RIVM richtlijnen:

  • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan kan er geen gebruik van dit spreekuur worden gemaakt.
  • verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid. Ook dan kan er geen gebruik van dit spreekuur worden gemaakt.

Bij de telefonische aanmelding legt de griffie deze vragen voor.

Verder schudt men (ook op donderdag 18 juni) geen handen en houdt men1,5 meter afstand.

Na telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 18 juni rond 19.00 uur naar het stadhuis komen waar een medewerker van de griffie hem/haar ontvangt. In het stadhuis zijn verder alleen de voorzitter aanwezig en een tweede medewerker van de griffie.

In afwijking van wat gebruikelijk is, is het noodzakelijk om u aan te melden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment