Kampen2

KAMPEN - Op donderdagavond 3 september organiseert de gemeente Kampen vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan over de voorkeursalternatieven voor de herinrichting van de Flevoweg en het voorstel voor de definitieve inrichting van de Oostzeestraat. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Wilt u de informatie liever per mail ontvangen en per mail uw reactie geven? Ook dat kan.

De ontwerpen van de uitgewerkte voorkeursalternatieven voor de herinrichting van de Flevoweg hebben betrekking op het deel van de Flevoweg vanaf de kruising met de Oostzeestraat tot en met de kruising met de 3e Ebbingestraat. De gemeeente Kampen nodigt u uit om vragen te stellen en uw mening te geven op deze ontwerpen. De voorkeursalternatieven zijn door de gemeente opgesteld en uitgewerkt, rekening houdend met input die een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van stichtingen, ondernemers en bewoners onder andere leverde via een digitale consultatie in de maand mei. U kunt tijdens de bijeenkomst eveneens vragen stellen over het voorstel voor de definitieve inrichting van de Oostzeestraat.

Aanmelden voor inloopbijeenkomst

Met het oog op de te treffen coronamaatregelen, is vooraf aanmelden voor deze inloopbijeenkomst verplicht. Meld u snel aan. Aanmelden kan op basis van beschikbaarheid tot en met vrijdag 28 augustus via dit aanmeldformulier. De inloopbijeenkomst is opgedeeld in blokken van 30 minuten. Bezoekers worden vooraf in een bepaald tijdsblok van 30 minuten ingedeeld. Mensen die zich aanmelden voor de bijeenkomst ontvangen hier uiterlijk dinsdag 1 september een mail over. Bent u geïnteresseerd maar is er een moment waarop u deze avond bijvoorbeeld echt niet kan? Geef dit dan bij uw aanmelding door. Adviezen van het RIVM zijn leidend voor het organiseren van deze inloopbijeenkomst. Binnen de huidige richtlijnen kan en mag de gemeente deze inloopbijeenkomst veilig organiseren. Als de richtlijnen van het RIVM worden aangepast voor 3 september, is het mogelijk dat de bijeenkomst niet door kan gaan. Als dat het geval is, laat de gemeente het u zo snel mogelijk weten.

Aanmelden voor digitale informatie

Wilt u de informatie over de uitgewerkte voorkeursalternatieven voor de herinrichting van de Flevoweg en het inrichtingsvoorstel voor de Oostzeestraat liever per mail ontvangen en langs die weg uw reactie geven? Stuur dan een mail naar groenehart@kampen.nl.

Coronamaatregelen

U kunt de inloopbijeenkomst uitsluitend bezoeken als u vooraf een mail heeft ontvangen dat u bent ingedeeld in een bepaald tijdblok. Deze mail ontvangt u uiterlijk dinsdag 1 september. U wordt verzocht thuis uw handen te wassen en maximaal 5 minuten voor de aan u bevestigde tijd aanwezig te zijn bij het stadhuis. U kunt het stadhuis deze avond alleen betreden binnen de aan u bevestigde tijden. In het stadhuis wordt u verzocht de aangegeven looprichting en de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers op te volgen. Met het oog op de coronamaatregelen wordt tijdens de inloopbijeenkomst geen koffie of thee geserveerd en wordt het gebruik van de toiletten in het stadhuis ontmoedigt. Na elk tijdblok worden de tafels in de raadzaal gedesinfecteerd.

Blijf thuis bij gezondheidsklachten

Heeft u zich aangemeld voor de inloopbijeenkomst maar in de 24 uur daaraan voorafgaand last van hoesten of neusverkoudheid? Of heeft u of een van uw huisgenoten op 3 september koorts en/of benauwdheidsklachten? Dan verzoeken wij u niet naar de inloopbijeenkomst te komen. De gemeente Kampen stuurt u dan graag de informatie per mail toe zodat u toch geïnformeerd blijft en uw reactie kunt geven.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment