geld

KAMPEN -  De bezuinigingen op het ‘sociaal domein’ bij de gemeente Kampen liggen op koers. Dat blijkt uit de rapportage over het tweede kwartaal, die het college van b en w vandaag ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. “In vervolg op de eerste kwartaalrapportage zijn we opnieuw voorzichtig positief over de financiële resultaten binnen het sociaal domein. We boeken vooruitgang maar we zijn er nog niet”, laat wethouder Jan Peter van der Sluis weten. Er ligt een taakstelling om dit jaar in totaal 1,1 miljoen euro te bezuinigen. “We liggen goed op koers, we liggen voor dit jaar zelfs een beetje voor. We zien positieve ontwikkelingen specifiek op het domein Jeugd. De maatregelen die we genomen hebben in het actieprogramma zorgen ervoor dat we grip hebben op de kosten. Daardoor verwachten we een positiever beeld van het financieel resultaat in het derde kwartaal.”

Effect corona

Vanzelfsprekend zien we het effect van de coronacrisis terug in de cijfers. Voor de Participatiewet is dit effect heel duidelijk: we zien een forse toename van het aantal bijstandsuitkeringen, waar eerder dit jaar juist succesvol maatregelen waren genomen om de instroom te beperken. Ook is er een stagnatie van re-integratieactiviteiten, waardoor de uitstroom lager was dan gebruikelijk. De gevolgen van de coronacrisis op de cijfers van het sociaal domein zal ook de volgende kwartaalrapportage nog tekenen. De gemeente zal voor een deel van de extra (corona)kosten financieel worden gecompenseerd door het Rijk. Naar verwachting pakt de derde rapportage daardoor straks nog extra positief uit.

Compliment

Het tweede kwartaal van 2020 stond in meerdere opzichten in het teken van de coronacrisis. Dat had ook zijn weerslag op de zorg zelf. “Partijen in het voorveld, consulenten, zorgaanbieders, Impact: iedereen heeft z’n uiterste best gedaan om cliënten zo goed mogelijk ondersteuning en zorg te bieden. Er ontstonden digitale koffieochtenden, gesprekken werden telefonisch of via beeldbellen gevoerd en er zijn verschillende telefoonnummers en platformen ontstaan en beschikbaar gesteld waar mensen terecht konden voor een praatje of een hulpvraag. Een compliment aan alle partijen die zich hebben ingespannen om zorg en ondersteuning aan inwoners van Kampen doorgang te laten vinden”, aldus de wethouder.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment