geld

KAMPEN - Waar vanwege bezuinigingen de mantelzorgwaardering fors zou worden afgebouwd, stelt het college van b en w aan de gemeenteraad voor om vanaf volgend jaar alleen het bosje bloemen te laten vervallen. Mantelzorgers in de gemeente Kampen komen daarnaast nog steeds in aanmerking voor een financiële vergoeding van maximaal honderd euro. Ook blijven de jaarlijkse activiteiten rond de dag van de mantelzorg intact.

“Gezien de financiële situatie is deze vorm van waardering nog altijd ruim, zeker in vergelijking met omliggende gemeenten”, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis. “En dat is niet meer dan terecht. Mantelzorgers zetten zich belangeloos in voor hun kind, partner of ouder en doen dat vaak lange tijd. Dat is niet niks. Ook ontlasten zij met hun inzet de zorg en dat is in coronatijd extra waardevol, terwijl er tegelijkertijd nog meer komt kijken bij de zorg voor een naaste. Daarom willen we de financiële waardering, in tegenstelling tot eerdere plannen die stammen van vóór corona, de komende jaren ongemoeid laten.”

Het afschaffen van het jaarlijkse bloemetje levert de gemeente naar verwachting een besparing op. Ook wordt er bezuinigd door de uitvoering van de financiële mantelzorgwaardering niet langer te laten uitvoeren door het steunpunt Mantelzorg, maar ‘in eigen huis.’

Regio

Er zijn gemeenten die hun waardering tonen door het uitsluitend aanbieden van activiteiten of een bloemetje. Uit een overzicht van Mantelzorg.nl van 2019 blijkt zelfs dat bij 78 gemeenten in Nederland de mantelzorgwaardering onvindbaar is of zelfs is afgeschaft. In genoemd overzicht wordt zichtbaar dat in de provincie Overijssel de mantelzorgwaardering in verschillende gemeenten in Salland en Twente is afgeschaft. Gemeenten in de regio IJssel-Vecht bieden veelal een financiële waardering al dan niet in combinatie met een activiteit op of rond de dag van de mantelzorg die jaarlijks op 10 november wordt gehouden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment