kampen logo

KAMPEN   -  De gemeente Kampen legt binnenkort een eigen grondwatermeetnet aan om de grondwaterstanden goed te kunnen monitoren. De gemeente heeft een zorgplicht om in het openbaar gebied de nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Om dat goed te kunnen doen is het belangrijk om de grondwaterstand te monitoren. De afgelopen jaren is dat in Kampen gedaan met een grondwatermeetnet van Rijkswaterstaat dat is aangelegd door de zomerbedverlaging. Begin vorig jaar is dit echter opgeheven. Daarom zet de gemeente Kampen nu een eigen grondwatermeetnet op. Het inzicht in de grondwaterstanden helpt om beter te kunnen bepalen hoe de openbare ruimte ingericht moet worden. Denk dan aan het kiezen voor bomen die beter tegen droogte kunnen of omgekeerd en het uitvoeren van het wegbeheer.

Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond en de opdracht voor het ontwerpen en inrichten van een grondwatermeetnet is verleend aan Wareco Ingenieurs. Het nieuwe meetnet bestaat gedeeltelijk uit bestaande peilbuizen en gedeeltelijk uit nieuw te plaatsen peilbuizen. Wareco begint vanaf 7 juni met het inrichten van het meetnet, wat betekent dat de oude peilbuizen schoongemaakt worden en de nieuwe peilbuizen geslagen worden.

Iedere kern en wijk krijgt een meetpunt. Sommige wijken waar problemen door de grondwaterstand bekend zijn, krijgen meerdere punten.

Als alle peilbuizen en apparatuur geplaatst zijn, start het meten. Naar verwachting is dit eind juli. Vanaf dan is de grondwaterstand voor iedereen te bekijken via een publieksportal. Meer informatie hierover volgt zodra de website gereed is.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment