rolstoel

KAMPEN -  De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en een aantal taken binnen de Wmo. De gemeente Kampen zegt het belangrijk te vinden om te weten wat jongeren (en ouders) vinden van de hulp of zorg die zij ontvangen. Daarnaast wil de gemeente meer inzicht in de ervaringen van inwoners met een Wmo-voorziening (zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, scootmobiel of begeleiding).

Elke gemeente in Nederland is verplicht om deze onderzoeken jaarlijks uit te (laten) voeren.

Daarom laat de gemeente tussen 11 juni en 12 juli een onderzoek uitvoeren onder inwoners, die in 2020 hulp of zorg (vanuit de Wmo of Jeugdwet) gehad hebben. Als u in de doelgroep valt, ontvangt u deze week een brief in de bus met de vraag om een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over de ervaringen over de geleverde zorg.

I&O Research voert dit onderzoek uit, in opdracht van de gemeente Kampen. Dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau, dat voor meerdere gemeenten dergelijke onderzoeken uitvoert.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment