E3bl7o8WQAESdV4

KAMPEN -  In Kampen wordt hard samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken) is vorig jaar gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. De concept ontwikkelingsstrategie voor de binnenstad van Kampen is nu klaar en wordt ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad van Kampen.

In deze ontwikkelingsstrategie is voor zes deelgebieden de aanpak omschreven hoe de binnenstad van Kampen ook de komende jaren sterk en vitaal kan blijven. Variërend van het genieten en elkaar ontmoeten op de vijf pleinen in de binnenstad tot het gezellig winkelen in de Oudestraat bovenstrooms. Met als belangrijk speerpunt hierin een actieve aanpak van de leegstand en meer sfeer en beleving in de binnenstad. Daarbij wordt in een plan van aanpak ingezet op vier onderdelen:

  • (Grote) projecten aanpakken om ontwikkelingen gericht van de grond te krijgen;
  • Geleidelijke transformatie stimuleren door barrières weg te nemen;
  • Heldere kaders stellen om duidelijkheid te bieden;
  • Uitvoeringsprogramma maken zodat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren.

De volgende stap is dat de concept ontwikkelingsstrategie in de gemeenteraad van Kampen wordt vastgesteld. Daarna wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Voordat deze vervolgstappen gezet worden, horen we graag wat u van deze concept ontwikkelingsstrategie vindt.

Uitnodiging digitale bijeenkomst

De gemeente nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een digitale bijeenkomst op maandag 14 juni om 19.30 uur. De ontwikkelingsstrategie wordt dan gepresenteerd en toegelicht.

Wilt u hierbij zijn, meldt u zich dan aan. Dit kan door een e-mail te sturen met uw naam en e-mailadres naar l.hoksbergen@kampenpartners.nl. U ontvangt kort voor de bijeenkomst een e-mailbericht met daarin een link voor het bijwonen van de door u gekozen presentatie.

De concept ontwikkelingsstrategie is te vinden op de projectwebsite dtnp.nl/kampen. Geïnteresseerden kunnen hier een reactie achterlaten en vinden bovendien meer informatie over het proces, de analyse en de deelnemende partijen. 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment