IJSSELMUIDEN - Het college heeft besloten de drempels op de Veilingweg in IJsselmuiden aan te passen wegens aanhoudende overlast bij omwonenden. De aanpassingen worden in augustus gedaan.

De gemeente Kampen is bezig om het kruispunt Veilingweg met de Oosterholtseweg veiliger te maken en te zorgen dat het verkeer zich aan de regels houdt. Hiervoor is het kruispunt gereconstrueerd en zijn twee flexibele drempels aangelegd. Met de bewoners is afgesproken de drempels te evalueren en hun ervaringen daarin mee te nemen.

Afgelopen week heeft het college een besluit genomen ten aanzien van de drempels. De complexiteit hierbij was dat uit de meetgegevens niet blijkt dat wettelijke grenswaarden worden overschreden. Wel zitten er verschillende pieken in de metingen en die nemen de omwonenden waar. Tegelijkertijd heeft een aantal omwonenden aangegeven veel last te ervaren van de drempels. De gemeente heeft beloofd dat de ervaringen meegewogen zouden worden bij de evaluatie.

De drempels zijn aangelegd om te zorgen voor een veilig kruispunt. De verkeersveiligheid staat bij de gemeente voorop en dat was ook de reden om het kruispunt te reconstrueren. Het hard rijden moest voorkomen worden en dat wilde de gemeente bereiken door de automobilisten het kruispunt rustig te laten naderen. Uit de gegevens van de snelheidsmetingen blijkt dat gemiddeld 48 kilometer per uur wordt gereden op de Veilingweg. Er zijn ook automobilisten die harder rijden. Daar kan de gemeente weinig aan veranderen. Het is onmogelijk om alle automobilisten de voorgeschreven snelheid te laten rijden.

Het college heeft besloten om, gezien de gemiddelde snelheid die gereden wordt, de flexibele delen van de drempels te vervangen door betonplaten. De situatie wordt dan gelijk aan de situatie toen de drempels voor onderhoud eruit gehaald waren. Deze platen worden zodanig visueel gemaakt dat ze lijken op een drempel.

De gemeente heeft inmiddels contact gelegd met de leverancier om dit te realiseren. Zij zijn tot 4 augustus op vakantie. De gemeente zorgt ervoor dat direct na hun vakantie de betonplaten aangebracht worden. De direct omwonenden zijn via e-mail en brief geïnformeerd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment