MVL 20100505 0668

KAMPEN – De eerste acht hectare rietmoeras ten westen van de stad Kampen is klaar. Daarmee is het eerste deelproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta officieel opgeleverd. Het rietmoeras aan de rand van het Drontermeer is bedoeld als leefgebied voor zeldzame vogelsoorten, zoals de Roerdomp en de Grote Karekiet. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel.

Op termijn wordt bij het rietmoeras een vogelobservatiepunt gerealiseerd om bezoekers gelegenheid te geven moerasvogels als blauwborst, baardmannetje, purperreiger, grote karekiet en misschien zelfs de zeer schuwe roerdomp te zien.

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-­IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. De realisatie geeft ook een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. Er komen nieuwe wandel-­‐, struin-­‐ en fietspaden. Er wordt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aangelegd en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. Tegelijkertijd wordt een agrarische structuurversterking uitgevoerd met onder andere een vrijwillige kavelruil.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment