KAMPEN - Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen om maximaal twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor een sociaal plan voor het personeel van de zwembaden. Volgens het college is het een redelijk en billijk plan, met als doel om medewerkers naar nieuw werk te brengen. Dit bedrag gaat uit van het meest negatieve scenario. Tegelijkertijd bespaart de gemeente vanaf 2016 circa een miljoen euro aan jaarlijkse lasten.

De gemeente Kampen heeft sinds 1974 een exploitatieovereenkomst met Sportfondsen Kampen BV (SFK). Op grond van deze overeenkomst exploiteert SFK het zwembad De Steur, waarbij de gemeente Kampen gehouden is de exploitatietekorten af te dekken. Kort voor de fusie van de gemeente Kampen en de gemeente IJsselmuiden is ook het zwembad Sonnenberch onder deze exploitatieovereenkomst gebracht. Inmiddels is besloten één nieuw zwembad te bouwen, het oude zwembad De Steur af te breken en het zwembad Sonnenberch af te stoten aan een private partij. Tegelijkertijd is besloten de exploitatie van het nieuwe zwembad aan te besteden en lopende exploitatieovereenkomst met SFK op te zeggen.

Structurele kostenbesparing mogelijk

Op dit moment draagt de gemeente Kampen jaarlijks bij om de exploitatie van het zwembad sluitend te krijgen. De verwachting is dat het nieuwe (kleinere) zwembad veel goedkoper te exploiteren is dan het huidige, onder meer door de veel efficiëntere indeling. Daardoor is minder personeel nodig. De inzet van personeel is een van de grootse kostenposten in de exploitatie van een zwembad. Doordat deze in het nieuwe zwembad fors lager zullen zijn, is een (grote) structurele bijdrage van de gemeente in de exploitatiekosten ook lager. Hierdoor kan een aanzienlijke structurele bezuiniging worden gerealiseerd van circa een miljoen euro per jaar. Om dit te realiseren moet een deel van het huidige zwembadpersoneel afvloeien. Om de gevolgen daarvan te verzachten wordt een sociaal plan vastgesteld, met als doel om personeel naar nieuw werk te helpen, waarvan de kosten dus voor rekening van de gemeente komen.

Personeelskosten

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het sociaal plan en de uitvoering daarvan ligt bij de werkgever (SKF) in samenwerking met de werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad en vakbonden). Hoewel het personeel niet in dienst is van de gemeente Kampen, komen de kosten van het sociaal plan wel voor rekening van de gemeente. Het personeel, werkzaam in beide zwembaden, is in dienst van SFK. Dit is een zelfstandige BV met een eigen bestuur en volledig afhankelijk van de exploitatievergoeding van de gemeente. Bovendien zijn de zwembaden eigendom van de gemeente. De noodzaak personeel te ontslaan, is een direct gevolg van beleid van de gemeente. De gemeente Kampen is van mening dat het voorgestelde sociaal plan redelijk en billijk is.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment