KAMPEN - In het kader van de nieuwe taken die naar gemeenten toekomen op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk organiseert de gemeente Kampen op donderdag 11 september a.s. weer een Sociaal Café. Thema is dit keer: privacy en gegevensuitwisseling. Ook wordt tijdens het Sociaal Café de intentieverklaring Vroegsignalering ondertekend. De bijeenkomst vindt plaats in Quintus, Centrum voor Cultuureducatie, Vloeddijk 38 in Kampen en begint om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) en duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Voor een goede en afgestemde uitvoering van de nieuwe taken is het wenselijk dat diegenen die de ondersteuning bieden, deze informatie en gegevens ook met elkaar kunnen delen. Voor zover dit 'persoonlijke' informatie betreft zijn ze daarbij gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Er bestaat echter veel onduidelijk wat op grond van deze wet wel en niet uitgewisseld mag worden. Reden voor de gemeente Kampen om een Sociaal Café aan dit thema te wijden.

Inleiding door autoriteit

Tijdens het Sociaal Café verzorgt mevrouw mr. Jolanda van Boven, directeur van VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau, een inleiding over dit onderwerp. Mevrouw Van Boven wordt gezien als een autoriteit op dit gebied.

Vroegsignalering

Met Vroegsignalering wordt bedoeld: het (tijdig) signaleren van (vermoedens van) psychosociale problemen die de ontwikkeling van het kind bedreigen. Aansluitend op de inleiding van mevrouw Van Boven tekenen bestuurders van de gemeente en van organisaties die werken met jeugd de intentieverklaring Vroegsignalering. Hierin spreken zij de intentie uit dat zij samen werken aan de opstelling van een convenant Vroegsignalering en het gebruik van het systeem VIS2 daarbij.

Programma

14.30 uur: Inloop
15.00 uur: Welkomstwoord door Wouter Bosch, Verandermanager Sociaal Domein gemeente Kampen
15.05 uur: Openingswoord door wethouder Sybren Gerlofsma, coördinerend wethouder decentralisaties Sociaal Domein
15.10 uur: Inleiding 'gegevens delen en privacy' door Jolanda van Boven, directeur Van Boven, Juridisch Adviesbureau, met aansluitend vragen en discussie
16.00 uur: Ondertekening intentieverklaring Vroegsignalering door bestuurders gemeente en organisaties
16.10 uur: Sociaal Café; informeel deel, borrel en hapje
17.30 uur: Einde

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment