adoptie groenKAMPEN - Inwoners van de gemeente Kampen kunnen delen van het openbaar groen adopteren. De beoogde locaties staan op de kaart 'ruimte voor groene initiatieven' die vanaf vandaag op de gemeentelijke website te vinden is. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat bewoners in delen van het openbaar groen bijvoorbeeld bloemperken planten en onderhouden of juist een moestuin aanleggen.

Op deze site is de kaart door middel van de gemeentelijke GIS-viewer breed toegankelijk. Iedere bewoner kan op adres zoeken om te zien of in het openbaar groen bij hem of haar voor de deur groene initiatieven mogelijk zijn.

Wethouder Gerrit Jan Veldhoen legt uit: "Het aantal vragen over het gebruik van het gemeentelijk groen voor 'groene initiatieven' groeit, onder andere vanuit het gemeentelijk project Buurt aan Zet, de wijkverenigingen en de werkgroep stadslandbouw. We willen graag ruimte bieden aan dit soort initiatieven, dus daarom is de kaart 'ruimte voor groene initiatieven' opgesteld."

Op de digitale kaart is het openbaar groen aangegeven waar groene initiatieven ontplooit kunnen worden. Hier is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen. Deze aanvraag komt terecht bij het team Groen van de gemeente Kampen voor de verdere afhandeling.

Wethouder Martin Ekker: "Het geeft onze inwoners de mogelijkheid om de kwaliteit van de eigen woonomgeving te verhogen en het kleuriger en fleuriger te maken. Daar waar het gaat om het aanleggen van een moestuin in de binnenstad in plaats van bloemperken, is het wel belangrijk om te realiseren dat daar de grond vervuild kan zijn. Dan is het aanleggen van een moestuin in bakken in plaats van in de grond een mooie oplossing. De werkgroep stadslandbouw geeft via hun website eetbaarkampen.nl mooie inspiratie hiervoor."

Eenmalige bijdrage

De groene initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage. Vanuit Buurt aan Zet is er geld beschikbaar voor bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de buurt vergroten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn beperkt, namelijk dat het initiatief van bewoners zelf moet komen, gedragen wordt door de andere bewoners in de wijk en dat de buurt zich actief inzet en meewerkt aan het plan.

Buurt aan Zet

De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat inwoners samen prettig wonen en leven in hun wijk of kern. Ook inwoners van de gemeente Kampen vinden dit belangrijk, wat blijkt uit de vele initiatieven die zij samen met hun buurtbewoners nemen om de leefbaarheid in hun kern of wijk te vergroten. Vanuit het project Buurt aan Zet krijgen bewonersinitiatieven een steuntje in de rug om hun initiatief met succes te kunnen realiseren.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment