logokampenKAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een aantal grote schadegevallen aan schoolgebouwen ter hand te nemen. Reden hiervoor is dat de betrokken partijen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ook dekt de polis van de gemeentelijke schadeverzekering deze schade niet.

Het gaat onder andere om het vervangen van de gevelbeplating van het Ichthus College. Deze beplating is aangebracht in 2000, maar nu blijkt dat deze platen niet waterbestendig zijn. Aangezien de garantie op dit product verstreken is, voelt de leverancier van de beplating zich niet verantwoordelijk om de kosten van vervanging te vergoeden. De gemeente laat nog wel onderzoek doen of er mogelijk sprake is van een productiefout. Vooruitlopend daarop is het noodzakelijk om de gevelbeplating alvast te vervangen.

Een ander voorval heeft zich in het voorjaar van 2012 voorgedaan in het gebouw van scholengemeenschap Pieter Zandt. Daar is als gevolg van een niet goed afgesloten lasinstallatie behoorlijke roetschade ontstaan. Er is geprobeerd om deze schade te verhalen op de gemeentelijke schadeverzekering, maar de polis dekt deze schade niet.

De grootste schadepost betreft het verwarmingssysteem van de Prismaschool in Hagenbroek.

Tijdens de bouw in 2008 is in het gebouw een verwarmings- en koelinstallatie met een warmte- en koudeopslag aangebracht. Dit systeem heeft echter maar korte tijd gefunctioneerd. Al gauw ontstonden er verschillende problemen met het binnenklimaat: in de winter was het te koud en in de zomer werd het te heet. De gemeente heeft een specialistisch bureau in de arm genomen en gevraagd of de oorzaak van dit probleem in kaart gebracht kan worden. Dit bureau heeft vastgesteld dat zowel in het ontwerp van de installatie als in de uitvoering grote missers zijn gemaakt.

Normaliter kan de aansprakelijkheid voor de geconstateerde gebreken neergelegd worden bij de technisch adviseur en/of bij de installateur. Zowel de technisch adviseur als de installateur zijn vanwege de economische crisis failliet gegaan. Geen van beide bedrijven kan aansprakelijk gesteld worden voor de herstelkosten. Ook is meerdere keren onderzocht of deze kosten elders verhaald kunnen worden. Geconcludeerd kan worden dat dit niet het geval is, waardoor de schadekosten bij de gemeente komen te liggen. Het herstellen van de schade aan schoolgebouwen bedraagt ruim 1 miljoen euro. De gemeente is wettelijk verplicht schade in of aan de onderwijsgebouwen te vergoeden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment