brpKAMPEN - In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont. De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Zo heeft de Belastingdienst de gegevens nodig om belastingen te heffen. In de BRP staan onder andere de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;gegevens over de ouders;gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;gegevens over kinderen; gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht;verblijfplaats (adres);het burgerservicenummer (BSN).

Hoe komt de BRP aan persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als 1 van uw ouders overlijdt. Maar sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld trouwt in Nederland, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

Controleer hoe u staat geregistreerd in de BRP

Via www.mijn.overheid.nl kunt u zelf uw gegevens controleren. Eerst logt u in met uw DigiD. Klik daarna op 'Persoonlijke gegevens', boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens bekijken. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl. U kunt ook bij de gemeente Kampen navragen hoe u geregistreerd staat in de BRP.

Als uw persoonsgegevens in de BRP niet kloppen

Zijn uw persoonsgegevens in het BRP naar uw mening niet goed of onvolledig? Dan kunt om een wijziging vragen. U gaat daarvoor met bewijsstukken en uw identiteitsbewijs naar de balie van de afdeling burgerzaken van in het gemeentehuis aan het Burgemeester Berghuisplein. Bewijsstukken zijn de documenten die bewijzen dat de gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld uw verblijfsvergunning of een huwelijksakte.

Komt u er met de gemeente niet uit? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente en eventueel in beroep gaan bij de rechter.

Gegevens uit de BRP gebruiken

Overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie. Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar.

Overheidsinstanties bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Wilt u weten welke organisaties gebruik maken van uw gegevens en waarom? U kunt dit nagaan op Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Voordelen BRP

Deze overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben bij de uitvoering van hun taken. Ze krijgen dus niet al uw gegevens. De uitwisseling van gegevens heeft veel voordelen voor overheden en voor burgers:

Het is niet langer nodig steeds weer dezelfde gegevens door te geven.De dienstverlening van de overheid wordt sneller.De kans op fouten wordt kleiner.Er is minder misbruik van collectieve voorzieningen.

Privacybescherming

Voor het gebruik en de toegankelijkheid van gegevens uit de BRP gelden strikte regels. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd. Burgers hebben het recht hun gemeente te vragen om hun persoonsgegevens geheim te houden. Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Zij mogen de gegevens daarom gebruiken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment