benjewiejezegtdatjebent.jpg2KAMPEN - Fraude met identiteitsbewijzen veroorzaakt aanzienlijke schade bij burgers, overheid en bedrijfsleven. Identiteitsfraude is zelfs wereldwijd de nummer 1 fraude. Het persoonlijk leed is niet te overzien wanneer een identiteit van iemand wordt gestolen, afgezien nog van de financiële schade. De gemeente Kampen heeft daarom besloten om de strijd aan te gaan met identiteitsfraude.

Zo wordt er in de regio Oost-Nederland tussen gemeenten en andere overheidsinstanties samengewerkt om identiteitsfraude te bestrijden. Daarnaast maakt de gemeente sinds kort gebruik van speciale scanapparatuur waarmee binnen enkele seconden identiteitsbewijzen worden gecontroleerd op echtheid.

Identiteitsfraude

Het frauderen met iemands identiteit wordt ook wel de moeder der fraudes genoemd, omdat het vaak de start is voor het plegen van meerdere misdrijven. Naar aanleiding van onderzoek uit 2013 wordt het aantal slachtoffers van identiteitsfraude in Nederland geschat op ruim 600.000 burgers. Dit is een stijging van meer dan 800% ten opzichte van 2007. De totale schade die burgers door identiteitsfraude hebben geleden bedraagt 355 miljoen euro. In dit totaalbedrag is de schadepost bij bedrijven of andere instellingen nog niet meegenomen. Gebaseerd op deze cijfers kan worden gesteld dat identiteitsfraude een groot maatschappelijk probleem is.

Samenwerking Oost-Nederland

De gemeenten Apeldoorn, Enschede en Zwolle, de Vreemdelingenpolitie Oost-Nederland, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Openbaar Ministerie en de Dienst Wegverkeer hebben een aantal jaren geleden de handen ineengeslagen om identiteits- en documentfraude integraal aan te pakken. Dit heeft onder meer geleid tot het opstellen van een samenwerkingsconvenant. De gemeente Kampen heeft als één van de 81 gemeenten in Oost-Nederland dit convenant inmiddels ondertekend.

Documentcontrole bij de gemeente Kampen

Het vaststellen van iemands identiteit vormt de basis van het werk bij onder meer het team Burgerzaken. Documentcontrole is hierbij erg belangrijk. De hoeveelheid aan verschillende identiteitsbewijzen en de complexiteit van de echtheidskenmerken zorgen ervoor dat het handmatig controleren van documenten zeer lastig is. Daarom heeft de gemeente Kampen ervoor gekozen om een hulpmiddel in te zetten, genaamd id-burger. Met deze oplossing worden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, ongeacht het land van herkomst, gescand en binnen enkele seconden uitgebreid gecontroleerd op echtheidskenmerken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment