vergaderen 0003KAMPEN – Het college van B&W wil tenminste één keer per jaar vergaderen in elk van de kernen van de gemeente. Aansluitend vindt er een bezoek aan de kern plaats.

Volgens het college sluit dit aan bij de ambities die genoemd worden in het collegeprogramma. Daarin staan de volgende ambities: 'bewoners ervaren de aanwezigheid van de gemeente in de wijken en kernen als positief en stimulerend' en 'het college gaat actief in gesprek met de inwoners door middel van bezoeken aan wijken, kernen, maatschappelijke organisaties en bedrijven'.

Maandag jl. kreeg het college een uitnodiging van de kernen om die één keer per jaar aan te doen met een collegevergadering. "Dit sluit ook aan bij de visie van het college om zichtbaarder te zijn richting de inwoners van Kampen in het algemeen, maar ook zeer specifiek in de kernen", aldus wethouder Meijering.

Zeven keer per jaar zal het college vergaderen in de kernen (in elke kern een keer). Er worden zeven data geprikt, en vervolgens voorgelegd aan de streek-, dorps- en polderbelangen die vervolgens samen de kernen over deze dagen verdelen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment