Kampen2

KAMPEN -  In mei heeft de gemeente een digitaal snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd. Het was bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de actualiteit van de coronacrisis en ten goede komen aan de inwoners van Kampen. Iedereen met een creatief idee kon een bijdrage aanvragen, tot maximaal 3.000 euro per project. In totaal zijn er 26 aanvragen binnengekomen waarvan er 20 gehonoreerd zijn. Inmiddels is het subsidieplafond van 40.000 euro bereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Eind deze maand verhuizen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD IJsselland) van de Wederiklaan naar het stadhuis. Per 1 september 2020 werken zij vanuit het stadhuis. De GGD-vestiging van het consultatiebureau in het Kulturhus in IJsselmuiden blijft gewoon geopend: zij verhuist niet naar het stadhuis.

Het onder één dak huisvesten van het CJG en het consultatiebureau in de nabijheid van onder andere de gemeentelijke afdeling Zorg draagt bij aan nog meer en betere samenwerking. Hiermee wordt de zorg rond kinderen, hun ouders én hun netwerk versterkt. En daar is iedereen bij gebaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Met ingang van vandaag geldt er weer eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug. Dit is nodig om met voldoende afstand van elkaar over de brug te kunnen lopen. Het voetgangersgedeelte op de Stadsbrug is te smal om elkaar met 1,5 meter afstand te kunnen passeren. Ook de – intussen vrijwel verdwenen – blauwe belijning voor eenrichtingsverkeer in de binnenstad wordt weer opnieuw aangebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert samen met Esprit Projectontwikkeling op woensdag 19 augustus een informatiebijeenkomst over het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het perceel Tuindersweg 21a in IJsselmuiden. Het gaat op deze locatie om een pilot van 120 plekken. De gemeente wil het mogelijk maken om 2 pilots in de Koekoekspolder te starten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tom

KAMPEN - Bekende Kampenaar en dj Tom van der Weerd van SLAM! opent samen met wethouder Albert Holtland op zaterdagavond 18 juli om 20.00 uur  de ParkLounge Kampen, in aanwezigheid van jongeren, Welzijn Kampen en wijkagent Jean Louis Becker.

De afgelopen dagen is er samen met kinderen en jongen van 12 tot 16 jaar onder leiding van medewerkers van Welzijn Kampen en gemeente Kampen hard gewerkt aan de inrichting van de ‘hangplek.’ Ook zijn en worden de nodige faciliteiten aangebracht. Het terrein is na de opening de zomerperiode toegankelijk voor jong en oud. De ParkLounge Kampen komt voort uit het landelijke project 'Jeugd aan zet' dat onderdeel is van het programma maatschappelijke diensttijd (mdt) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tijdens de opening die voor iedereen toegankelijk is, verzorgen De FeestMeesters een hapje en een drankje. Ook is het mogelijk om vanuit een heteluchtballon een kijkje te nemen over het terrein van ParkLounge Kampen in het stadspark.

Wanneer: zaterdag 18 juli 2020

Hoe laat: vanaf 20.00 uur

Waar: Terrein voormalige zwembad, stadspark Kampen

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Per 1 september 2020 verrichten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD IJsselland) hun werkzaamheden vanuit het stadhuis. De middenvleugel van het stadhuis wordt momenteel gereed gemaakt om de betrokken medewerkers straks te kunnen huisvesten. De daadwerkelijke verhuizing wordt deze zomer opgestart. Inwoners en relaties die gebruik maken van de dienstverlening van het CJG en het consultatiebureau worden door de betrokken organisaties geïnformeerd over de verhuizing en de gewijzigde contactinformatie per 1 september.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilig

KAMPEN - Vanaf vrijdag 10 juli 18.00 uur tot vrijdag 17 juli 18.00 uur geldt in Veiligheidsregio IJsselland een verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Dit is besloten nadat er in de regio afgelopen week verschillende onaangekondigde boerendemonstraties hebben plaatsgevonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geef

KAMPEN - Doe woensdag 15 juli van 19.30 uur tot 20.30 uur mee aan het GRATIS webinar ‘Geef inbrekers geen kans’. U ziet wat de meest voorkomende inbraakmethoden zijn en krijgt daarnaast praktische tips om de kans op een woninginbraak aanzienlijk te verkleinen. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen aan de deskundigen.

Doet u mee? Meld u dan van tevoren aan via 'Geef inbrekers geen kans' .

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen 100e kerkenvisiegemeente s

KAMPEN - Kampen is de 100e gemeente die een kerkenvisie gaat maken: een gezamenlijke visie op alle kerkgebouwen in de gemeente, met als doel een duurzame toekomst voor dit religieuze erfgoed. De gemeente Kampen ontvangt hiervoor in september een bijdrage uit het programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Woensdag 1 juli bracht Susan Lammers, voorzitter van de stuurgroep van het programma Toekomst Religieus Erfgoed en algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, persoonlijk de felicitaties over aan wethouder Albert Holtland, verantwoordelijk voor monumentenbeheer in de gemeente Kampen.

In deze YouTube-video van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is te zien hoe dat ging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

KAMPEN - Van maandag 13 tot en met donderdag 16 juli wordt er door  Provincie Overijssel gewerkt aan de N764, tussen de N50 en de Molenbrug/Onderdijks. De werkzaamheden vinden vooral in de avond en tijdens de nacht plaats. De werkzaamheden leveren hinder voor het verkeer op. Als het werk het toelaat, wordt het verkeer doorgelaten of met verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Voor een aantal onderdelen is het nodig om wegen af te sluiten. Via borden wordt het verkeer geïnformeerd.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Provincie Overijssel

Schrijf reactie (0 Reacties)

upgrade

KAMPEN - Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf begin juli gratis laten (bij-)scholen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Kampen doet mee aan dit initiatief tezamen met negentien andere regiogemeenten (van de 22) en de vier provincies. U krijgt hiermee als inwoner of werknemer dan wel werkgever in de gemeente Kampen kansen om op een gunstige wijze voor bijscholing of omscholing te kiezen. Zeker gezien de huidige coronacrisis hopen we dat met deze mogelijkheid veel mensen blijvend aan het werk kunnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parklounge

KAMPEN - Bekende Kampenaar en dj Tom van der Weerd van SLAM! opent  samen met wethouder Geert Meijering op 10 juli om 20.00 uur de ParkLounge Kampen, in aanwezigheid van jongeren en WelzijnKampen.

De afgelopen dagen is er samen met kinderen en jongen van 12 tot 16 jaar onder leiding van medewerkers van Welzijn Kampen en gemeente Kampen hard gewerkt aan de inrichting van de ‘hangplek.’ Ook zijn en worden de nodige faciliteiten aangebracht. Het terrein is na de opening gedurende de zomerperiode toegankelijk voor publiek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

106741667 3442586235808122 3030442697813916687 n

KAMPEN  Er wordt weer druk gemaaid in de gemeente Kampen. Op verschillende plekken merkt u dat de aannemer gedeeltes van het gras juist niet maait. De Gemeente Kampen kiest voor deze manier van maaien, het zogenaamde sinusmaaien. Eén van de doelstellingen van de gemeente is het vergroten van de biodiversiteit, ofwel meer verscheidenheid in flora en fauna. Als alles in één maaibeurt weggemaaid wordt, verdwijnt eveneens alle voedsel en beschutting voor insecten. Ook eventuele nakomelingen die in eitjes of poppen aan stengels zitten, gaan verloren. Met het sinusmaaien, waarbij er ook nog eens meanderend gemaaid wordt, ontstaat er een variatie van gemaaid en niet-gemaaid gras. Bovendien ontstaat er een spel van licht en schaduw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parklounge

KAMPEN - Tijdens de zomervakantie wordt de locatie van het oude zwembad omgetoverd tot recreatieterrein voor en door jongeren. ‘ParkLounge’ wordt straks een gezellig en sfeervol recreatieterrein in het stadspark dat gedurende de hele zomervakantie beschikbaar is. Er is aan gemeente Kampen een subsidie van maximaal €10.000,- beschikbaar gesteld door het Rijk voor Jongeren aan Zet in Coronatijd. Samen met jongeren, stichting WIJZ en de gemeente wordt in de week van 6-10 juli gewerkt aan de inrichting van het terrein. Vanaf 10 juli kan door jongeren en andere inwoners van de gemeente worden genoten in de ParkLounge van eigen meegebrachte drankjes en hapjes.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

KAMPEN - Vanaf 6 juli zijn de 40 parkeerplaatsen in de Voorstraat tijdelijk uitsluitend bestemd voor vergunninghouders. Ook mogen vergunninghouders hun auto tijdelijk op de Nieuwe Markt parkeren (uitgezonderd op marktdagen, maandag 02.00-17.00 uur en zaterdag 05.00-20.00 uur). Op een aantal locaties is nu minder parkeerruimte vanwege de tijdelijke uitbreiding van terrassen van de horeca en de verplaatsing van de weekmarkt naar de Plantage. De gemeente biedt bewoners van de binnenstad met deze maatregel meer zekerheid op een parkeerplaats. De maatregel geldt tot tenminste 1 september, zolang de terrasuitbreiding er is.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Tot voor kort stonden de plannen voor De Terpen, de nieuwste woonbuurt binnen Het Onderdijks, alleen op papier. Maar vanaf nu krijgen ze écht vorm. De kabels en leidingen en de bouwwegen worden deze zomer aangelegd. De eerste huizen zijn in verkoop gegaan en het bestemmingsplan en het beeldregieplan voor De Terpen, liggen vanaf 8 juli 2020 ter inzage. Vanaf het najaar organiseert de gemeente voor toekomstige bewoners en overige geïnteresseerden drie interactieve Terpencafés.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rondgang

KAMPEN -De laatste fase van de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden is van start gegaan. Met de revitalisering wil de gemeente Spoorlanden aantrekkelijk houden voor zowel gevestigde ondernemers als nieuwe ondernemers. De ruimtelijke kwaliteit van Spoorlanden wordt in deze laatste fase verder versterkt door meer eenheid en structuur aan te brengen op het bedrijventerrein. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemers, pandeigenaren en de beheervereniging Spoorlanden-Zendijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

KAMPEN - Met warm weer kan het gft in uw container gaan stinken. Ook trekt het vliegen aan. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er maden in komen. Hieronder vindt u tips om overlast te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In de jaarstukken legt de gemeente Kampen verantwoording af wat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In deze ‘jaarrekening in één oogopslag’ ziet u hoeveel geld de gemeente ontvangt en waar het aan uitgegeven is. Ook is per programma samengevat wat de gemeente in 2019 heft gedaan.

Op 3 juni heeft de gemeenteraad de jaarstukken voor de gemeente Kampen vastgesteld. De jaarrekening kunt u ook vinden op de website van de gemeente Kampen onder het kopje Jaarrekening en jaarverslag https://www.kampen.nl/financien

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kam

KAMPEN - Landstede en gemeente Kampen sluiten een overeenkomst tot samenwerking. De overeenkomst wordt op donderdag 25 juni 2020 toegelicht en ondertekend door Theo Rietkerk (bestuursvoorzitter Landstede) en burgemeester Bort Koelewijn. Landstede en gemeente Kampen hebben afgesproken dat studenten Handhaver Toezicht & Veiligheid in de gemeente Kampen gaan ondersteunen. In het kader van de beroepspraktijkvorming worden zij daarin begeleid door handhavers van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)