parkeerzone

KAMPEN -   In Kampen moet u in het grootste deel van de binnenstad voor een parkeerplaats betalen. Voor inwoners en bedrijven zijn er parkeervergunningen en parkeerontheffingen. De parkeervergunningen en parkeerontheffingen voor 2021 kunnen vanaf nu worden aangevraagd. Let op dat u de vergunning of ontheffing op tijd aanvraagt en betaalt. Alleen dan kunt u met uw vergunning of ontheffing vanaf 1 januari in de binnenstad parkeren.

Ga naar https://www.kampen.nl/parkeren2021 voor alle informatie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN  -  Heeft u een Wmo-vervoerspas? En maakt u gebruik van het Wmo-vervoer? Dan betaalt u per rit een bijdrage die gelijk is aan de reizigersbijdrage in het openbaar vervoer. Jaarlijks worden tarieven in het regionale openbaar vervoer met de Landelijke Tarieven Index aangepast. Inmiddels zijn de nieuwe bedragen bekend. De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2021 kunt u vinden op de website van de gemeente Kampen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

nelkbus

KAMPEN - Gemeente Kampen wil dat voor elke locatie waar dit jaar met carbid mag worden geschoten, zich een contactpersoon meldt bij de gemeente, stichting Welzijn of Stichting Schuttersgilde Kampen. Deze contactpersoon is, samen met anderen, het aanspreekpunt bij calamiteiten. Ook mensen die willen schieten, zullen zich daarvoor moeten aanmelden dit jaar.

Vorige week is duidelijk geworden dat carbidschieten tijdens de jaarwisseling van ’20-‘21 is toegestaan. Binnen de gemeente Kampen heeft het college van burgemeester en wethouders 46 plekken aangewezen, waar vanaf 10 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts mag worden geschoten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1070818

IJSSELMUIDEN -  Medicijnen zijn niet altijd een oplossing voor mensen met overgewicht of een inactieve leefstijl. Bewegen en gezonde voeding kunnen in veel gevallen meer en blijvend effect hebben. Sinds 2017 verwijzen huisartsen in IJsselmuiden actief naar het programma Bewegen Op Recept. Dankzij Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden (SEGIJ) kan nu ook een zogenaamde Gecombineerde Leefstijlinterventie aangeboden worden. Hierdoor kunnen meer IJsselmuidenaren begeleiding krijgen bij het verbeteren van hun gezondheid door (meer) te bewegen en gezonder te eten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Vandaag, de nationale Dag van de Vrijwilliger staan we stil bij het grote belang van vrijwilligerswerk en bij al die vrijwilligers die zich inzetten. De gemeente Kampen zet daarom alle vrijwilligers in het zonnetje. Wethouder sociaal domein Jan Peter van der Sluis: “Zonder vrijwilligers komt er veel tot stilstand. Denk aan het verenigingsleven, het culturele leven of de extra handen en aandacht in de zorg. Mensen die voor een ander klaarstaan. In eigen tijd en met veel enthousiasme en betrokkenheid. Ik waardeer de inzet van iedere vrijwilliger enorm. Op deze Dag van de Vrijwilliger wil ik daarom iedereen bedanken. Want laten we eerlijk zijn, we kunnen niet zonder vrijwilligers.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

78289055 2811524062191811 7720136803264495616 n

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had Arbo-eis in 2017 niet op deze manier aan de gemeente mogen opleggen

KAMPEN - De Raad van State oordeelde op 2 december 2020 dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) begin 2017 onzorgvuldig te werk is gegaan bij het opleggen van een Arbo-eis aan de gemeente rondom de bouwwerkzaamheden aan parkeergarage Buitenhaven. De Raad van State stelt dat het ministerie van SZW de eis niet op deze manier op had mogen leggen. De uitspraak is voor de gemeente een bevestiging van haar vasthoudendheid in deze kwestie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurkorf

KAMPEN - Gemeente Kampen stopt met verlenen van ontheffingen voor het verbranden van hout en snoeiafval in het buitengebied. Binnen de bebouwde kom was dit al verboden. Er wordt alleen nog ontheffing verleend als er calamiteiten zijn zoals zieke struiken of bomen waarvoor verbranden op locatie de enige optie is. Ook voor het traditionele paasvuur in Wilsum is ontheffing mogelijk. De ontheffing voor het paasvuur is straks één jaar geldig, in plaats van drie jaar zoals nu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  De gemeenteraad houdt op donderdag 3 december weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt in de raadzaal of vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

def kerstnd

IJSSELMUIDEN -   De Goede Herder kerk, de Rank en de Hoeksteen organiseren ook dit jaar samen een kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur. Het wordt een speciale dienst,die online zal worden uitgezonden. Thuis kunt u  meezingen en meekijken. Muzikale medewerking verlenen de blazers van Oranje.  Het thema van de dienst is: ‘You’ll never walk alone. U kunt de dienst volgendt via de site www.kerkdienstgemist.nl (de Hoeksteen).

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 f6b30b2dff19d5f0146247da053806ff

KAMPEN - Het openbaar gebied van bedrijventerrein Spoorlanden krijgt een facelift. In overleg met ondernemers is ervoor gekozen om volgend jaar de Spoorstraat aan te pakken vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. Er wordt meer eenheid en structuur aangebracht in de openbare ruimte, waardoor de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van Spoorlanden verder versterkt wordt. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de revitalisering van Spoorlanden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DN

KAMPEN -  Stichting Kampen Partners zet zich samen met onder andere ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Kampen al enkele jaren in voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Samen maken zij zich sterk voor een gastvrije en hartelijke binnenstad van Kampen, onder andere door uitvoering te geven aan het Stadsarrangement.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stop

KAMPEN -  Woensdag 25 november om 19.00 uur geeft wethouder Jan Peter van der Sluis het startsein voor de campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen door de Nieuwe Toren oranje aan te lichten. Ook de Stadsbrug kleurt vanaf dat moment oranje. Vanaf de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen op 25 november tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vinden wereldwijd acties plaats tegen geweld tegen vrouwen. Kampen ondersteunt de Orange the World campagne en vraagt deze periode extra aandacht voor het thema.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

127262643 3868114516588623 310219446042974936 o

KAMPEN -  'Nieuwe energie: balans tussen ambitie en betaalbaarheid'.  De begroting is belangrijk: De gemeente Kampen legt vast wat ze het komende jaar wil bereiken en gaat doen en wat daarvan de kosten zijn. 'We letten goed op inkomsten en uitgaven en houden ons aan de regels van het Rijk en onze gemeenteraad, 'aldus de gemeente.

2020 is het derde uitvoeringsjaar van het coalitieprogramma Nieuwe Energie. De gemeente zegt er trots op te zijn dat ze in een jaar van bezuinigen een duurzaam sluitende begroting kan presenteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN  - Vrijdag 20 november is het de Dag van de Ondernemer. Het gemeentebestuur van Kampen bedankt alle ondernemers in de gemeente Kampen voor hun inzet en hun bijdrage aan de economische ontwikkeling van Kampen. Via een paginagrote advertentie in de Brug en een videoboodschap op social media spreekt economiewethouder Geert Meijering namens het gemeentebestuur zijn waardering uit voor ondernemend Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN  - Het college van burgemeesters en wethouders heeft vandaag besloten om regionaal energienetbeheerder Enexis ruim 140.000,- euro te lenen om het energienetwerk uit te breiden. De lening kent een vaste looptijd maar kan naar 10 jaar worden omgezet in aandelen. De uitbreiding van het netwerk is nodig voor de energietransitie; de overgang van fossiele energie (zoals aardgas) naar meer duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gym

KAMPEN - Een goede ontwikkeling van de beweegvaardigheid op jonge leeftijd heeft een positief effect op de gezondheid op de lange termijn. De motoriek en bewegingscoördinatie van kinderen gaat echter steeds verder achteruit. Daarom doen vier basisscholen in de gemeente Kampen mee met een pilot van het regionale project ‘Talentherkenning en Ontwikkeling’. Dit project richt zich op een brede motorische ontwikkeling voor alle kinderen, zowel tijdens de gymles als daarbuiten. Op 12 november start hiervoor in de gemeente Kampen een pilot bij vier basisscholen. Deelname aan de pilot vloeit voort uit het in 2019 opgestelde Kamper Sportakkoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voorgevel

IJSSELMUIDEN -  Het college van B&W is bereid medewerking te verlenen aan het realiseren van een tijdelijk woongebouw voor de huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten op het adres Tuindersweg 21a in de Koekoekspolder. Het college wil de bouw mogelijk maken met een tijdelijke omgevingsvergunning waarmee voor een periode van maximaal 15 jaar afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Om dit te kunnen doen is een zogenaamde Verklaring Van Geen Bedenkingen (VGGB) nodig van de gemeenteraad. Aan deze verklaring wordt een aantal voorwaarden verbonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - Waar vanwege bezuinigingen de mantelzorgwaardering fors zou worden afgebouwd, stelt het college van b en w aan de gemeenteraad voor om vanaf volgend jaar alleen het bosje bloemen te laten vervallen. Mantelzorgers in de gemeente Kampen komen daarnaast nog steeds in aanmerking voor een financiële vergoeding van maximaal honderd euro. Ook blijven de jaarlijkse activiteiten rond de dag van de mantelzorg intact.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders (b en w) stelt aan de gemeenteraad van Kampen voor de functie van Sociaal Ombudsvrouw te verlengen voor onbepaalde tijd. Wel wordt er een halfjaarlijkse evaluatie ingebouwd. De functie wordt opnieuw belegd bij Zorgbelang Overijssel en kan door een gewijzigde aanpak zelfs met minder kosten worden uitgevoerd, namelijk niet voor 45 duizend euro maar voor 38 duizend euro per jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

melmerparklogo

KAMPEN -  De gemeente Kampen gaat een nieuw bestemmingsplan maken voor bedrijvenpark Melmerpark. Het nieuwe plan gaat mogelijkheden bieden voor meer branches in de grootschalige en perifere detailhandel en voor horeca en leisure. De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden op Melmerpark zijn vastgelegd in drie afzonderlijke bestemmingsplannen die al meer dan 10 jaar oud zijn en niet meer voldoen aan de vereisten van deze tijd. De vraag om het bestemmingsplan te actualiseren was er ook bij meerdere eigenaren van gronden en gebouwen op het Melmerpark.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)