KAMPEN - De wervingscampagne voor Burgernet heeft tot nu toe 5.400 deelnemers opgeleverd. Iedere 1.000ste deelnemer is beloond met een ballonvaart. Op dinsdag 26 augustus maken zij samen met Burgemeester Koelewijn en een wijkagent een ballonvaart boven de gemeente Kampen. De ballon stijgt om 19.00 uur op vanaf het Burgemeester Berghuisplein bij het stadhuis als de weersomstandigheden het toelaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in september voor de uitvoering van de decentralisaties op zes belangrijke beleidsthema's een keuze te maken. Deze thema's hebben onder andere betrekking op keuzevrijheid van inwoners en de voorwaarden waaronder Persoonsgebonden Budget (PGB) verstrekt wordt. Daarnaast informeert het college van B&W de gemeenteraad over de voortgang van de transitie in het sociaal domein, zoals de organisatie van de toegang tot ondersteuning en hoe continuïteit van zorg wordt geborgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Kinderen van de Dirk van Dijkschool gaven woensdagochtend samen met verkeerswethouder G.J. Veldhoen het startsein voor de Overijsselse en Gelderse verkeersveiligheidscampagne 'De scholen zijn weer begonnen'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Medewerkers van de gemeente brengen weer overal bezoeken. Op donderdag 21 augustus brengt wethouder Meijering een werkbezoek aan Trias jeugdzorg. Aanvang: 13.00 uur. Locatie: Emmawijk 11 in Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeenten Kampen en Noordoostpolder hebben een brief aan het kabinet gestuurd met een dringend beroep. Ze willen dat het kabinet en het Europees Parlement maatregelen treft om steun te bieden aan tuinders die getroffen worden door de boycot van Rusland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft dinsdag ingestemd met het programma Woninginbraken. Het aantal woninginbraken moet worden teruggebracht. Er werd namelijk 96 keer ingebroken in 2013. In 2014 is er een lichte verbetering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het Waterschap Groot Salland nodigt u uit voor het bijwonen van een inloopbijeenkomst over de baggerwerkzaamheden die plaatsvinden vanaf eind augustus in het stedelijk water in Kampen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 augustus van 16.00 tot 20.00 uur in het stadhuis in Kampen (Burgemeester Berghuisplein 1).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De overheid gaat digitaal. Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken naar werk, het doorgeven van een verhuizing, informatie over de
opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD en meer. Vindt u het moeilijk om met de websites van de overheid te werken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Drie actuele punten vanuit de gemeente Kampen. Over renovatie van de kogge, plannen van het CDA en bekendheid voor de Nieuwe Toren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Maar liefst zestien mensen willen meedenken met Gemeente Belang Kampen over de transitie van de zorg naar de gemeente Kampen. Dit nadenken zal samen met ervaringsdeskundigen gebeuren. Zorg komt meer in de handen van gemeenten, door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MVL 20100505 0668

KAMPEN – De eerste acht hectare rietmoeras ten westen van de stad Kampen is klaar. Daarmee is het eerste deelproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta officieel opgeleverd. Het rietmoeras aan de rand van het Drontermeer is bedoeld als leefgebied voor zeldzame vogelsoorten, zoals de Roerdomp en de Grote Karekiet. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Het college heeft besloten de drempels op de Veilingweg in IJsselmuiden aan te passen wegens aanhoudende overlast bij omwonenden. De aanpassingen worden in augustus gedaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Burgemeester Koelewijn heeft voor het eerst aan een inwoner van Kampen een gebiedsverbod opgelegd, vanwege het veroorzaken van ernstige overlast in het uitgaansgebied. In 2012 is deze bevoegdheid in de APV opgenomen.

De betrokken persoon heeft meermaals de openbare orde verstoord in de binnenstad van Kampen. Er was daarbij sprake van openbare dronkenschap, het plegen van vernielingen en agressief gedrag richting bezoekers en de politie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het gebied Bolwerk Buitenwacht moet een prachtige stadsentree worden van de gemeente Kampen. Samen met inwoners en bedrijven wil de gemeente ideeën ontwikkelen voor dit gebied, zodat het straks weer een aantrekkelijke locatie wordt voor inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Op 12 juni begint het WK voetbal in Brazilië. Tijdens het WK kijken veel mensen samen naar de wedstrijden in cafés, kantines of thuis. Ook tijdens een feest zit een ongeluk in een klein hoekje. Kijk daarom kritisch naar de brandveiligheid.Versieringen, maar ook vluchtroutes, het aantal aanwezigen en het gebruik van kaarsen en vuurwerk; het zijn allemaal factoren om rekening mee te houden. Om iedereen veilig van de wedstrijden te laten genieten, heeft Veiligheidsregio IJsselland de folder 'Veiligheid en versieringen – ook tijdens het WK voetbal 2014' uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begraaf

KAMPEN - Afscheid nemen? Begraven? We krijgen er vroeg of laat mee te maken. Goed om hier dus eens stil bij te staan. Op zaterdag 7 juni van 11.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom op de open dag van begraafplaats Bovenbroek. Men wil u laten zien wat begraven is en hoe dit in zijn werk gaat, welke keuzes de nabestaanden hebben, maar ook welke nieuwe ontwikkelingen en producten er rondom uitvaart, asbestemming en rouw 'op de markt' zijn. De afgelopen jaren zijn er op dat gebied veel nieuwe dingen verschenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)