fietspad

KAMPEN - De gemeente Kampen wil dit jaar starten met fietslessen voor nieuwkomers. De organisatie zoekt hiervoor vrijwilligers die bij de lessen willen helpen. De lessen worden waarschijnlijk een keer per week gegeven. Wilt u zich als vrijwilliger inzetten? Stuur dan een e-mail naar: astrid@windtkracht.nl (link stuurt een e-mail). Alle vrijwilligers krijgen, voordat de fietslessen starten, een training aangeboden. Tijdens de training is er aandacht voor het leren fietsen en de verkeersregels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de pilot handhaving Fietsparkeren in de binnenstad en de stations Kampen en Kampen Zuid. Dit is de laatste stap die nodig is om de uitvoering van het nieuwe fietsparkeerbeleid in de binnenstad van Kampen mogelijk te maken. Eind 2019 stelde het college het uitvoeringsbeleid voor fietsparkeren in de binnenstad vast. Om het succesvol te laten zijn, is handhaving op de verkeerd geparkeerde fietsen en verwijderen van weesfietsen en fietswrakken noodzakelijk. Het gaat in het eerste instantie om een pilot voor een jaar, zodat gedurende dat jaar inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel handhavingscapaciteit nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

88129923 3142910562442359 8873109375032492032 n

KAMPEN - Stem nu en help de Brunneper Bongerd Erfgoed STER te worden. Door uw stem uit te brengen kan de bijenvereniging Kampen 10.000 euro winnen voor de herinrichting van de Brunnepe-Greenter-Bongerd, waardoor Brunnepe het prachtige, groene gebied krijgt dat het verdient! Stemmen duurt maar 10 seconden en kan tot en met 25 maart via https://hetoversticht.nl/stemactie/1/stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het autovrije gebied in de binnenstad van Kampen is het komende jaar niet fysiek afgesloten. Dit heeft het college besloten na onderzoek naar alternatieven voor de afsluiting met beweegbare palen (pollers). De palen zijn technisch afgeschreven en sinds begin februari niet meer in gebruik. Voor een alternatief is gekeken naar een nieuw pollersysteem, een systeem met camera’s, handmatig bedienbare klappalen en geen fysieke afsluiting. Na dit eerste jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij de ervaringen uit de periode zonder fysieke afsluiting worden meegenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In de gemeente Kampen neemt het gebruik van jeugdhulp nog steeds toe: 1 op de 10 jonge inwoners van Kampen heeft een vorm van gespecialiseerde ondersteuning. Hoewel dit overeenkomt met de landelijke trend, kunnen we dit niet normaal vinden! De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Samen met de gemeenteraad, met inwoners, met jeugdhulpinstellingen, met huisartsen en met buurgemeenten zoeken we naar kansen om het gebruik van jeugdhulp terug te dringen en tegelijk zorgvuldig om te gaan met de vraag van kinderen, jongeren en hun ouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In november 2019 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2020-2023 en de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Daarin is een pakket van bijna 8 miljoen euro aan bezuinigingen verwerkt. Belangrijk onderdeel hiervan is de bezuinigingsopgave binnen het sociaal domein van 4 miljoen euro. Het college is voortvarend aan de slag gegaan met deze bezuinigingsopdracht.  Met het Actieprogramma sociaal domein laat het college de raad zien hoe het dit gaat realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2100

KAMPEN - Afgelopen zaterdag reikte burgemeester Bort Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan de voorzitter van Muziekvereniging Volharding Kampen, mevrouw Annie ten Hove-Westendorp. Mevrouw Ten Hove is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

87351700 3127857087281040 3521857703657865216 n

KAMPEN - In het najaar gaat Kampen aan de slag met de aanleg van een groene oase bij u om de hoek. Een plek waar bomen groeien, insecten zoemen en een egel schuilt. Samen met IVN Natuureducatie gaat de gemeente in het najaar twee Tiny Forests (minibossen zo groot als een tennisbaan) realiseren.

Een Tiny Forest is een fijne ontmoetingsplek voor buurtbewoners, kinderen krijgen er les in het buitenlokaal en het maakt de wijk klimaatbestendiger. Wilt u een bijdrage leveren aan het ontwerp en de realisatie?

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of organiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in uw buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rat

KAMPEN - Het zal je gebeuren: wil je Broer Konijn eten geven, is al het voer weg geroofd door ratten! En dat niet alleen, de ratten hebben het verzameld onder de motorkap van je auto… Het overkwam een gezin in IJsselmuiden. Onder de motorkap werden kilo’s konijnenvoer gevonden, waarschijnlijk omdat de ratten de plek als broedplaats in gebruik hadden genomen. Dat leverde een behoorlijke schadepost op voor de eigenaren, die onlangs nog nietsvermoedend een stukje hebben gereden met de auto.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Eind februari verstuurt de Gemeente Kampen de gemeentelijke belastingaanslagen. De gemeente  brengt dan de kosten in rekening voor het door u aangeboden afval in 2019. Ook ontvangt u de gecombineerde belastingaanslag voor 2020. Hiermee betaalt u de onroerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand, het vastrecht van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor hondenbezitters de hondenbelasting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - De bezuinigingen van de gemeente Kampen vorderen gestaag. Er is in totaal bijna 6,5 miljoen euro bezuinigd, waarvan 4,5 miljoen structureel en 2 miljoen eenmalig. Dit staat in de voortgangsrapportage ‘Bezuinigingen 2020 en verder’ die het college van b en w op 11 februari 2020 heeft vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het college stelt in deze rapportage vast dat in de voortgang van het bezuinigingsprogramma goede voortgang is geboekt, waardoor van de vastgestelde bezuinigingen nu afgerond 4,5 miljoen structureel daadwerkelijk is gerealiseerd. Daarnaast is er in de eenmalige sfeer sprake van een realisatie van afgerond 2 miljoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Sinds begin februari is het voetgangersgebied in de binnenstad van Kampen niet meer afgesloten met beweegbare palen (zogenaamde pollers). De palen die het gebied tot nu toe afsloten, zijn afgeschreven en hadden regelmatig last van storingen. Het vervangen van het huidige systeem is kostbaar. De gemeente Kampen onderzoekt de komende periode eventuele alternatieven. Om de bereikbaarheid voor ondernemers en hulpdiensten te garanderen, zijn de pollers vanaf nu niet meer actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Gemeente Kampen en aannemer Hegeman hebben overeenstemming bereikt over de schadevergoeding die de gemeente aan de aannemer betaalt voor de vertragingsschade die de aannemer heeft geleden als gevolg van de stillegging van de bouw van de parkeergarage Buitenhaven. Hiermee willen beide partijen verdere juridische stappen – en daarmee verder oplopende kosten – voorkomen. Ook hebben beide partijen overeenstemming bereikt over een duurzame oplossing voor de scheurvorming en lekkage van het bovendek. Voor de schadeclaim en het aanbrengen van de coating vraagt het college aanvullend krediet aan bij de gemeenteraad, die zich hier in maart over buigt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Op maandag 10 februari 2020 wordt er gestart in Reeve met archeologisch onderzoek. Wethouder Holtland en de heer Bossink van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) verrichten om 9.00 uur hiervoor de openingshandeling in het gebied Reeve.Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Dit betekent dat het dorp Reeve gebouwd mag worden. Om Reeve te kunnen bouwen moet de grond eerst bouwrijp gemaakt worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

82916895 3066532166746866 6475374741656961024 n

KAMEPN - De Gemeente Kampen is begonnen met verschillende onderhoudswerkzaamheden in het Groene Hart. Dit is nodig voor de vernieuwing van dit deel van het stadspark. Op verschillende plekken worden heesters en bomen flink gesnoeid of worden bomen weggehaald. Daarna gaat men aan de slag met het opschonen van de sloten. Verder wordt zand verplaatst, zodat het terrein egaal wordt. Als deze werkzaamheden achter de rug zijn, kan verder gewerkt worden aan de nieuwe inrichting van het Groene Hart.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rechtspraak

KAMPEN - De rechtbank Zwolle heeft gemeente Kampen in het gelijk gesteld naar aanleiding van het beroep dat zij indiende tegen een besluit van het Ministerie SZW rondom de stillegging van de bouw aan de parkeergarage Buitenhaven. De rechtbank oordeelt dat het SZW onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de feiten en omstandigheden en het genomen besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook stelt de rechtbank dat onvoldoende is aangetoond dat ziektegevallen het gevolg zijn geweest van de heiwerkzaamheden. Ook andere stukken – zoals een inspectierapport – die aanleiding hadden kunnen zijn voor het genomen besluit ontbreken volgens de rechtbank.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboo

KAMPEN - Gistermiddag heeft wethouder Jan Peter van der Sluis de prijzen overhandigd aan de winnaars van de kerstbomenactie. De eerste prijs ging naar Mike Lissenburg, de tweede prijs naar Naomi Kip en de derde prijs naar Aron Bouma.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Woensdag 8 januari zijn kerstbomen ingeleverd. De kinderen kregen voor elke ingeleverde kerstboom € 0,50 en een lot. Wethouder Jan Peter van der Sluis heeft de winnende loten getrokken.

De trekking is te zien in deze video:

Prijs Lotnummer
1e prijs rood 762
2e prijs rood 827
3e prijs groen 456

De prijzen worden donderdag 16 januari om 16.00 uur uitgereikt door wethouder Jan Peter van der Sluis in het Stadhuis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kbomen

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert op woensdagmiddag 8 januari 2020 de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je € 0,50 en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de drie prijzen (cadeaubonnen).

Je kunt de kerstbomen inleveren van 13.00 tot 15.30 uur in op een van de inzamellocaties. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Gemeente Kampen is met ingang van 1 januari 2020 een rookvrije organisatie. Dat betekent dat er door bezoekers en medewerkers van de gemeente niet langer mag worden gerookt in en bij het stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen, terreinen en bedrijfsvoertuigen. Hiermee onderschrijft de gemeente Kampen het Nationaal Preventieakkoord. Gemeente Kampen wil zo bijdragen aan een Rookvrije Generatie in 2040 en het daarmee verbonden brede maatschappelijke draagvlak voor rookvrije omgevingen waar kinderen opgroeien, spelen, sporten en naar school gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)