103527683 3384933388240074 8787410510454875790 o

IJSSELMUIDEN - Ingeklemd tussen industrieterrein Spoorlanden en nieuwbouwwijk Het Meer ligt bijna verscholen een prachtig stukje IJsselmuiden. Al sinds mensenheugenis was het Twiegweerd, zoals het in de volksmond genoemd werd, een ongerept stukje historisch groen, maar tegelijk was het ontoegankelijk: je wierp er een blik op van over het water en dat was het.Met de aanleg van een heus laarzenpad kan iedereen nu veel meer werkelijk beleven wat het Twiegweerd te bieden heeft. En de beleving is uitgebreid met allerlei recreatieve mogelijkheden, vooral voor kinderen. Een touwbrug, stapstenen door de sloot, een natuurspeelplaats, maar ook een vlonder dwars en over de ruigte, een geheimzinnig paadje door een elzenbosje, ruimte en gelegenheid om uw hond uit te laten en natuurlijk altijd in de buurt of in het zicht van de oude meanderende trekvaart. Het zit allemaal besloten in dit eigenlijk helemaal niet zo heel groot gebied in uw eigen gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maaien

KAMPEN - Deze week is begonnen met het maaien van bermen en een aantal slootkanten. Het maaisel voeren we niet direct af maar dat doen we na een paar dagen. Zo blijven de zaden van de wilde planten aanwezig voor het volgende jaar.Om de ontwikkeling van wilde bloemen te bevorderen worden bermen soms ingezaaid met wilde bloemen. Dat zijn algemene bloemenmengsels met voorjaarsbloeiers. Niet elke bloem gedijt even goed op dezelfde grond. Die worden dan verdrongen door de planten die zich daar wel goed thuis voelen. Na een aantal jaren ontstaat er een berm met wilde planten die daar van nature thuis horen en zich daar dus ook thuis voelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boventoren

KAMPEN - De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de restauratie van de Boventoren. Het restauratieproject nadert het einde. Het gevelwerk is hersteld, de wijzerplaten zijn gerestaureerd, het schilderwerk is gedaan en de steiger is verwijderd. De laatste stap is het onderzoeken van de effecten van het herstel van de fundering. Om dat te kunnen meten worden op donderdag 18 juni zogenoemde proefluidingen gedaan.

Tussen 10.00 en 16.00 uur worden op verschillende momenten de klokken geluid. Hiervoor wordt van tevoren door een gespecialiseerd bedrijf meetapparatuur in de toren van de Bovenkerk bevestigd. Eerst wordt de zogenaamde ‘eigen frequentie’ van de toren bepaald. Dit is belangrijk omdat voorkomen moet worden dat trillingen elkaar kunnen versterken en zodoende voor onherstelbare schade zorgen. De metingen moeten antwoord geven op de vraag hoe de toren en de klokken zich na de restauratie gedragen. De verzamelde gegevens worden door deskundigen geanalyseerd en beoordeeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mandjesbrug

KAMPEN - Bij de Mandjeswaardbrug moeten noodreparaties uitgevoerd worden aan het rijdek. Dit wordt uitgevoerd op maandag 15 juni van 5.00 tot 8.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden blijft er een rijbaanbreedte beschikbaar voor het doorgaande verkeer op de Mandjeswaardbrug. U kunt mogelijk wat hinder ondervinden. Alle hulpdiensten zijn geïnformeerd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

oork

KAMPEN - Burgemeester Bort Koelewijn is door de President van de Republiek van Hongarije onderscheiden met het Gouden Kruis van de Orde van Verdienste van Hongarije. De ambassadeur van Hongarije, András Kocsis, reikte hem vandaag de versierselen uit die horen bij deze onderscheiding.

Burgemeester Koelewijn ontvangt deze erkenning voor zijn inzet voor het bevorderen van de Hongaars-Nederlandse betrekkingen door het versterken van de stedenband tussen Pápa en Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 18 juni een raadsspreekuur. In deze coronatijd is het wat lastiger om zo’n raadsspreekuur te organiseren, maar niet onmogelijk. Het wordt –net als in mei- in een deels wat andere vorm gehouden. Het raadsspreekuur staat donderdag 18 juni geagendeerd van 19.00 tot 19.30 uur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENDEK

KAMPEN - Medio 2019 bleek dat het bovendek van Parkeergarage Buitenhaven lekt. Om de lekkage tegen te gaan, zijn in november twee stroken waterdichte coating op het bovendek aangebracht. De lekkage is hierdoor fors verminderd, maar niet helemaal verdwenen. Onlangs stemde de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van budget om aanvullende maatregelen te treffen. Binnenkort starten de werkzaamheden die uit deze maatregelen voortvloeien. Het bovendek is hierdoor naar verwachting vijf weken gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DORPSHART

IJSSELMUIDEN - De gemeente Kampen wil het centrumgebied van IJsselmuiden een impuls geven. Een aantal jaren geleden sloot zij daarom een overeenkomst voor de ontwikkeling van het gebied Slenke Es met ontwikkelaar BCIJ. Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Slenke Es zet de gemeente een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied. In dit plan staan de voorwaarden en aandachtspunten voor de ontwikkeling van Slenke Es met een supermarkt, dagwinkels, woningen en parkeerruimte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De dienstverlening aan inwoners en ondernemers staat bij de gemeente Kampen centraal. Informatie speelt daarbij een belangrijke rol. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom nieuw informatiebeleid vastgesteld. Het nieuwe informatiebeleid geeft de richting aan voor de dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente Kampen. Voor de gemeente Kampen is digitalisering een belangrijk speerpunt. In het coalitieprogramma ‘Nieuwe energie’ is hier veel aandacht voor. De gemeente wil daarbij optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden en kansen van nieuwe technologie. Het doel is om inwoners, ondernemers en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Het college heeft het Innovatiebudget sociaal domein geëvalueerd en de (tussen)resultaten aangeboden aan de gemeenteraad. Vanuit het innovatiebudget hebben sinds 2017 negen projecten een bijdrage ontvangen van in totaal 535.918 euro.Het geld is vooral besteed aan preventieve activiteiten of verbetering van bestaande zorg of ondersteuning. De gemeenteraad besloot vorig jaar om het innovatiebudget per 2020 op te heffen vanwege de financiële tekorten bij de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Voor de aanleg van een tweede Tiny Forest in Kampen, is een goede plek gevonden, namelijk naast de Willem van Oranjeschool aan de Gevers van Endegeeststraat  in Kampen. Na de oproep in februari van IVN Natuureducatie en gemeente Kampen om initiatieven en nieuwe plekken aan te dragen, hebben bijna 20 initiatiefnemers hieraan gehoor gegeven. De locatie bij de Willem van Oranjeschool en hun plan kwam als beste uit de bus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De jongerenketen mogen weer open. Dat heeft de Veiligheidsregio IJsselland deze week besloten. Voorwaarde is dat de landelijke richtlijnen hierbij gevolgd moeten worden. De laatste weken kwam de behoefte van jongeren om elkaar ergens te ontmoeten sterk naar voren. Het mooie weer maakte dat veel jongeren kozen voor de strandjes langs de IJssel of bij het Ganzendiep. Burgemeester Bort Koelewijn juicht het toe dat de jongerenketen weer open gaan, mits zij de onderlinge afstand van 1,5 meter daarbij in acht nemen. “Samen met de ruimte die de horeca heeft gekregen, verwacht ik dat jongeren zich gemakkelijker kunnen verspreiden om elkaar te ontmoeten.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bloemen

KAMPEN - U verwacht het niet gelijk op een industrieterrein: de berm van de Constructieweg is veranderd in een grote bloemenzee! TemboGroup wilde de berm tegenover hun bedrijf opfleuren en zo bijdragen aan meer biodiversiteit. Zij hebben het bloemenmengsel beschikbaar gesteld, wij de berm. De bodem is zaaiklaar gemaakt en het bloemenmengsel gezaaid. Het resultaat is niet alleen mooi, maar ook heel nuttig.

Bent u ondernemer en wilt u ook de bermen in onze gemeente een beetje mooier te maken? Neem dan contact op met René Beuling via r.beuling@kampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

IJSSELMUIDEN -  Op 23 april 2020 stelde de gemeenteraad van Kampen het rapport Dorpsvernieuwing IJsselmuiden vast. De in dit rapport beschreven visie en randvoorwaarden vormen het vertrekpunt voor de uitwerking van diverse deellocaties binnen de dorpskern van IJsselmuiden. Het Sonnenbergkwartier is één van deze deelgebieden. In 2012 werd hier Kulturhus Sonnenburgh gerealiseerd. De afgelopen maanden is de manege op het terrein gesloopt. Met het opstellen van het projectplan gebiedsontwikkeling Sonnenbergkwartier zet gemeente Kampen de volgende stap in de ontwikkeling van dit gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

101149936 3350224708377609 9071297827702833152 n

's HEERENBROEK - Vanaf dinsdag 2 juni is het veerpont weer in gebruik. Ook theehuis Zalkerveer is vanaf dan weer open, met tijdelijk een extra groot terras. Meer informatie kunt u lezen of de Facebook-pagina van het Theehuis Zalkerveer

Schrijf reactie (0 Reacties)

bank

KAMPEN - Sinds gisteren kunt u nog meer genieten van onze prachtige gemeente aan de IJssel. Er zijn namelijk twee banken geplaatst, waardoor u tijdens een wandeling even kunt uitrusten én genieten. U vindt de banken op de dijk vanaf Kampen naar Zwolle bij de Zendijk.

De banken zijn gemaakt van essenhout, afkomstig van de bomen die gekapt zijn aan de Trekvaart en het Panjanplein. De bomen zijn gezaagd door stadshout Kampen. Beeldend kunstenaar Peter Schräder heeft de banken gemaakt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

landtong

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft besloten om met ingang van vrijdag 29 mei 18.00 uur de landtong bij Seveningen en het terrein rondom de bunker aan de IJssel af te sluiten. Het gebied is voorlopig niet toegankelijk voor publiek.

De gemeente laat borden plaatsen. Politie en het team Toezicht en handhaving van de gemeente gaan toezien op het toegangsverbod. Het overtreden daarvan levert een boete op van 390 euro en voor minderjarigen 95 euro.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  Begin juni worden de facturen voor de jaarlijkse huur, erfpachtcanon of retributie van een perceel gemeentegrond verstuurd. Heeft u een factuur gekregen en kunt u deze door de coronacrisis niet op tijd betalen? De gemeente wil u dan uitstel van betaling geven.

U kunt uitstel van betaling aanvragen via invordering@kampen.nl(link stuurt een e-mail). Een bevestiging van het (verleende) uitstel van betaling wordt per brief aan u gestuurd. In eerste instantie wordt uitstel van betaling gegeven voor 3 maanden. Na deze periode wordt (op aanvraag) verlenging van het (verleende) uitstel van betaling beoordeeld.

Schrijf reactie (0 Reacties)

weekmarkt

KAMPEN - De zaterdagmarkt op de Plantage wordt vanaf 6 juni tijdelijk verplaatst naar de Nieuwe Markt. Horecagelegenheden mogen vanaf 1 juni weer open in aangepaste vorm en hun terrassen uitstallen. In de huidige opzet levert dit ruimtegebrek op, want zowel de terrassen als de marktkramen moeten ruim opgesteld worden om te voldoen aan de 1,5 meter afstandseis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

horeca

KAMPEN - Horecagelegenheden in de gemeente Kampen mogen onder voorwaarden hun bestaande terras tijdelijk uitbreiden in de openbare ruimte tot tenminste 1 september 2020. Ook heeft de gemeente besloten om geen precario (vergoeding voor gebruik openbare grond) te heffen over de extra terrasruimte.  Vanaf 1 juni mogen horecagelegenheden de deuren in aangepaste vorm weer openen en hun terras uitstallen. Er moet dan nog steeds 1,5 meter afstand gehouden worden tussen mensen, waardoor niet alle tafels en stoelen benut kunnen worden. Met deze maatregelen wil de gemeente de horeca ondersteunen om verdere omzetderving te beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)