stadhuis

KAMPEN - Met het beleidsplan ‘Integraal Handhaven sociaal domein’ en een bijbehorend uitvoeringsplan verstevigt gemeente Kampen de handhaving binnen het sociaal domein. Daarbij is zowel aandacht voor preventie als voor repressie. Aanleiding voor het opstellen van het handhavingsbeleid sociaal domein is onder andere de meldingen van overlast van jongeren die in de binnenstad wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Deze winter pleegt de Gemeente Kampen weer groot onderhoud aan de essen door de essentaksterfte. Het gaat om onderhoudssnoei aan 3.498 essen en om verwijdering van 196 essen. De bomen staan verspreid over de gemeente Kampen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verloren

KAMPEN -  Binnenkort start de Gemeente Kampen met een opruimactie voor verkeerd gestalde fietsen, weesfietsen en fietswrakken bij de stations Kampen en Kampen-Zuid. De gemeente wil zich inzetten om de stationsomgevingen schoon, veilig en leefbaar te houden en daarnaast zorgen voor voldoende ruimte in de stallingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erfcoach

KAMPEN  - De provincie Overijssel en de gemeente Kampen zetten erfcoaches in om erfeigenaren te helpen bij het verduurzamen en verbeteren van hun erf. De erfcoach kan u als erfeigenaar helpen bij uw vragen en voornemens over de toekomst van uw erf. Samen met u bevordert de erfcoach dat het prettig wonen, werken en leven blijft in het buitengebied van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hond

KAMPEN  - Gemeente Kampen gaat de opvang van zwerfdieren aanbesteden binnen de economische regio Zwolle. Hiertoe heeft het college vandaag besloten, nadat het dierenasiel in Kampen onlangs is gesloten. Burgemeester Bort Koelewijn: “Vanwege wet- en regelgeving moeten we de opvang en bewaarneming van zwerfdieren aanbesteden. We willen daarbij zoveel mogelijk de lokale en regionale economie bevorderen. We hebben er daarom voor gekozen om de aanbesteding binnen de economische regio Zwolle uit te voeren. Dit geeft lokale en regionale partijen de kans om zich in te schrijven. Bij de aanbesteding zal in het bijzonder rekening worden gehouden met criteria rond dierenwelzijn en duurzaamheid.”  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen krijgt graag meer inzicht in hoe wij maximale ondersteuning aan u als MKB-ondernemer kunnen bieden. Heeft u de vragenlijst al ingevuld voor het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland? Dit kan nog tot 23 november. Ga snel naar: kampen.nl/mkbvriendelijk of scan de QR code.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

in1

KAMPEN -  Vorige week stond in het teken van de Week van de 1.000 Voorbeelden. Een actieweek met de spotlight op de inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij stonden werkgevers centraal, die ook in de huidige periode kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.  Wethouder Jan Peter van der Sluis bracht samen met het WerkgeversService Punt regio Zwolle en Impact vijf Kamper bedrijven een bezoek om hen te bedanken voor hun bijdrage en inzet: “Door op deze manier aandacht te geven aan vijf goede voorbeelden, willen we andere werkgevers inspireren en stimuleren om mee te doen en de deur te openen voor inclusie. De coronacrisis zet de banenmarkt onder druk. Daarom zijn we trots op alle bedrijven in onze gemeente die ook in deze tijd hun steentje blijven bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De gemeente Kampen sluit een contract met Sportfondsen Kampen (SFK) voor de tijdelijke exploitatie van zwembad De Steur voor de periode 1 november 2020 tot en met 31 december 2021. De tijdelijke exploitatie heeft geen gevolgen voor de bezoekers van het zwembad. Het zwembad blijft vanaf 1 november gewoon open en wordt niet tijdelijk gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

122704663 3789831871083555 4670040028457905287 o

KAMPEN - Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw buurt? Maakt de gemeente u voldoende deelgenoot van plannen? Vanuit de gemeente willen graag weten hoe u denkt over uw buurt en de gemeente. Daarom voeren we binnen onze gemeente periodiek een burgerpeiling Waar staat Kampen uit. De Burgerpeiling is een veel gebruikte vragenlijst in gemeenten en levert betrouwbare en vergelijkbare inzichten op. Hiermee kunnen wij de omstandigheden en behoeften van buurten inventariseren. Het stelt ons in staat om weloverwogen prioriteiten te stellen en met inwoners in gesprek te gaan over verbeteracties en de samenwerking met buurtbewoners en organisaties daarin. De resultaten van de Burgerpeiling worden gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

IJSSELMUIDEN -  De gemeente Kampen wil op  donderdagavond 19 november online met de inwoners van IJsselmuiden in gesprek over onderwerpen die u als bewoner belangrijk vindt. Door de aangescherpte COVID-19 maatregelen is de dorpsavond online.Aanvang 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 29 oktober weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt in de raadzaal of vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Gemeente Kampen en de stichtingen WijZ (Welzijn) en De Kern presenteren vandaag de invulling van de taakstelling die het college van burgemeester en wethouders in juni heeft opgelegd. Beide stichtingen moeten samen in 2021 twee ton bezuinigen. In overleg met de stichtingen wordt ongeveer een ton bespaard op huisvesting en nog eens een dergelijk bedrag op de uitvoering van taken. Deze bezuinigingen hebben gevolgen voor voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Kampen. Maar er is samen goed nagedacht om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Door de gekozen aanpak vallen de bezuinigingen op plekken waar deze het minste pijn doen voor  de inwoners van de gemeente Kampen en zij zoveel mogelijk worden ontzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De bezuinigingen op het ‘sociaal domein’ bij de gemeente Kampen liggen voor op schema. Dat blijkt uit de rapportage over het derde kwartaal, die het college van b en w vandaag ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. In het derde kwartaal hebben zich een aantal positieve ontwikkelingen voorgedaan, zoals compensatie vanwege de coronacrisis, waardoor de gemeente nu een klein overschot prognosticeren van ruim € 50.000 op de begroting 2020. Het betreft net als het vorige kwartaal een realistische maar voorzichtige prognose.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De gemeente Kampen heeft verschillende regelingen om mensen met een minimuminkomen te ondersteunen. Of u van de regelingen gebruik kunt maken, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie vindt u hierover op kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mondk

KAMPEN -  Vanaf morgen verstrekt de Voedselbank mondkapjes aan inwoners met een smalle beurs. U kunt een mondkapje ophalen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij de  Voedselbank Kampen aan de Erfgenamenstraat (tegenover nummer 64) in IJsselmuiden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN  - Gemeente Kampen vraagt u om zaken zoveel mogelijk via de gemeentelijke  website te regelen of op een later moment. U kunt in het stadhuis alleen op afspraak terecht. Het stadhuis is alleen in de ochtend geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch is de gemeente bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur). Afhalen van al aangevraagde rijbewijzen, reisdocumenten, afvalzakken, etc. zonder afspraak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

Onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

KAMPEN - MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat met als eretitel ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Dit predicaat is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. De digitale vragenlijst omvat thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen. Ook de gemeente Kampen vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 d7df77990e50395e1e8e740bf12f9968

KAMPEN  - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD IJsselland) vanuit het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein. Hun nieuwe onderkomen op de middenvleugel van de begane grond werd onlangs officieel geopend door jeugdzorgwethouder Geert Meijering. “We werkten al nauw en goed samen, maar doordat we nu met elkaar onder één dak zitten in de nabijheid van onder andere de gemeentelijke afdeling Zorg, versterken we de zorg rond kinderen, hun ouders én hun netwerk nog verder”, aldus Meijering. Symbolisch bekrachtigde de wethouder de door de verhuizing geïntensiveerde samenwerking met het plaatsen van een handafdruk op een samenwerkingsbord. Dit deed hij nadat Mariska Hörmann, teammanager Jeugdgezondheidszorg bij GGD IJsselland, en Gerhald Schutte, afdelingshoofd Zorg bij gemeente Kampen hun handafdruk gezet hadden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN   -  Het college van burgemeester en wethouders legt de 2e Bestuursrapportage 2020, een financiële voortgangsrapportage, en de Programmabegroting 2021 aan de gemeenteraad voor met hierin een voorzichtig positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. In 2020 en 2021 sluiten de begrotingen met een voordelig saldo van ruim € 400.000. In het voorjaar van 2019 werd de gemeente Kampen geconfronteerd met de grootste bezuiniging ooit. Er is in totaal voor bijna 6,5 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen besloten waarvan 4,5 miljoen structureel en 2 miljoen eenmalig. Doordat de bezuinigingen op koers liggen en door de uitkeringen uit het gemeentefonds, is in de financiële voortgangsrapportage en de Programmabegroting 2021 een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rec

KAMPEN -   Heel Kampen recyclet mee tijdens de Nationale Recycleweek! Heeft u nog oude apparaten of kapotte lampen liggen? Ruil ze bij Recycling Kampen voor een gratis puzzel! Maar wees er snel bij want op = op.

Liever een tweede leven voor uw apparaat? Breng het naar de Kringloopwinkel of kijk op watismijnapparaatwaard.nl

 

Schrijf reactie (0 Reacties)