korfbal

KAMPEN - Sinds 11 mei zijn de mogelijkheden voor het buiten sporten verruimd. Voor sportaanbieders een uitdaging om op korte termijn trainingen te organiseren volgens de richtlijnen zoals sporten op 1,5 meter afstand van elkaar. Wethouder Geert Meijering gaat langs bij verschillende buitentrainingen.

“Het is de sportaanbieders in de gemeente Kampen gelukt om het buiten sporten mogelijk te maken. Zowel voor leden als voor niet-leden. Dankzij hun inspanningen, creativiteit en het meedenken met elkaar wordt dan ook in heel gemeente Kampen volop buiten gesport. Een verdiend compliment aan alle verenigingen en clubs die hieraan zo hard gewerkt hebben. Ik heb al een paar trainingen bezocht en heb gezien dat er goed over nagedacht is en dat het heel goed gaat. Ik kijk ernaar uit om in de komende tijd nog meer sportclubs te bezoeken.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft een digitaal snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd. Het snelloket is bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de actualiteit van de coronacrisis en ten goede komen aan de inwoners van onze gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

98309123 3328315097235237 6798798509328826368 n

KAMPEN - Het wordt weer steeds drukker in de binnenstad. De voertuigen die na 11.00 uur staan te laden of lossen hinderen de doorgang, waardoor voetgangers onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden. Daarom gaan de venstertijden om te laden en lossen vanaf maandag 25 mei weer terug naar van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 11.00 uur. Dit was tijdelijk verruimd tot 14.00 uur, om meer ruimte te geven aan de bevoorrading van winkels die door alle maatregelen soms later hun deuren openden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 Kampen2

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op woensdag 20 mei een raadsspreekuur. In deze coronatijd is het lastiger om zo’n raadsspreekuur te organiseren, maar uiteraard niet onmogelijk. Wij kunnen in ieder geval melden dat het raadsspreekuur doorgaat, maar deels in een andere vorm. Het raadsspreekuur staat woensdag 20 mei geagendeerd van 19.00 tot 19.30 uur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Gemeente Kampen heeft een Anderhalvemeter adviesteam in het leven geroepen om snel in te kunnen spelen op vragen en voorstellen van ondernemers die werkzaam zijn in de detailhandel, ambulante handel, horeca, cultuur- en vrijetijdssector. Het adviesteam wil ondernemers en hun klanten helpen bij nieuwe situaties die ontstaan nu de maatregelen als gevolg van de coronacrisis stapje voor stapje versoepeld worden. Zichtbaar resultaat hiervan is de belijning in de binnenstad van Kampen, die met ingang van vandaag eenrichtingsverkeer mogelijk maakt; onderdeel van het tienpuntenplan coronaveilig winkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Er is vannacht een klein brandje geweest in de 1e Ebbingestraat. Daarbij is asbest vrijgekomen. Daarom heeft de Ge,meente Kampen de Tuinsteeg afgesloten. De auto’s die hier geparkeerd staan kunnen hierdoor niet weg. De gemeente hoopt op uw begrip.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

96000603 3296054667127947 228600068121296896 o

KAMPEN - De schooldag ziet er vast anders uit, maar vanaf vandaag wordt er weer lesgegeven in het basis- en speciaal onderwijs. Onderwijswethouder Jan Peter van der Sluis heeft hiervoor vanochtend het startsein gegeven: “Ik wil een groot compliment uitdelen. Aan leerkrachten, die in korte tijd op creatieve wijze ervoor hebben gezorgd dat het onderwijs door kon gaan. Aan ouders, die ineens juf of meester werden in hun eigen gezin te midden van alle hectiek. En vooral ook aan de kinderen, die enorm hun best hebben gedaan zich aan te passen met ineens hun vader of moeder voor de klas... Iedereen heeft lang uitgekeken naar het moment waarop de scholen weer open gingen en nu is het dan zover.”

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Om coronaveilig winkelen in de binnenstad van Kampen te bevorderen, zet gemeente Kampen vanaf morgen anderhalvemeter stewards in. Dit is de eerste stap van een reeks maatregelen om ondernemers én  hun klanten te helpen nu we met elkaar een nieuwe fase ingaan.“Het bedrijfsleven heeft het in deze tijd niet gemakkelijk”, weet burgemeester Bort Koelewijn. “Veel bedrijven hebben te kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Tegelijkertijd moeten ze zichzelf opnieuw uitvinden, nu er stapje voor stapje steeds een beetje meer mag. De anderhalvemetereconomie. Maar hoe doe je dat nu veilig?”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

school

KAMPEN - Vanaf maandag 11 mei gaan de scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs (tot 12 jaar) en het speciaal basisonderwijs weer fysiek open. Na een periode van thuisonderwijs gaan we nu een nieuwe fase in, waarin alles nog anders zal zijn dan anders maar er weer lessen plaatsvinden op school. Wethouder Jan Peter van der Sluis (Onderwijs) geeft maandag het starsein nu de scholen weer open gaan. “Ik wil  een groot compliment uitdelen. Aan leerkrachten, die in korte tijd op creatieve wijze ervoor hebben gezorgd dat het onderwijs door kon gaan. Aan ouders, die ineens juf of meester werden in hun eigen gezin te midden van alle hectiek. En vooral ook aan de kinderen, die enorm hun best hebben gedaan zich aan te passen met ineens je vader of moeder voor de klas... Iedereen heeft lang uitgekeken naar het moment waarop de scholen weer open gingen en nu is het dan zover.”

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De corona-aanpak in Nederland gaat door. Door de maatregelen waar we mee te maken hebben, verloopt de Dodenherdenking op 4 mei anders dan we gewend zijn. We zijn thuis en komen niet samen. Er is daarom gezocht naar een passende, alternatieve invulling voor het herdenken van de oorlogsslachtoffers in de gemeente Kampen.

Wat kan niet?

Er is dit jaar geen Stille Tocht en geen samenkomst rondom de monumenten in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

LUCHT

KAMPEN - Op alle nationale en religieuze feest- en herdenkingsdagen wordt het luchtalarm niet getest. Dit geldt dus ook voor maandag 4 mei (Dodenherdenking) en op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag).

Normaal gesproken wordt het luchtalarm elke eerste maandag van de maand getest. Om 12.00 uur hoort u een testtoon. De sirenes klinken door het hele land en het geluid moet overal hoorbaar zijn. De sirenes worden handmatig (op een computerscherm) geactiveerd door een medewerker op de meldkamer in de regio.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Het gaat goed met het naleven van de maatregelen in de gemeente Kampen, maar het kan nog beter. Burgemeester Bort Koelewijn, die het zelf ook zat is, roept ons op om een beetje geduld te hebben; met winkeliers, met vakkenvullers met de boa’s en met elkaar.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ondanks de forse bezuinigingsoperatie in 2019 flinke stappen gezet en goede resultaten behaald. De zogeheten prestatiemeter uit de begroting 2019 staat op 74% gerealiseerde prestaties. Voorbeelden daarvan zijn het stadsarrangement voor de binnenstad, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, de ontwikkeling van een app voor participatie en het laten realiseren van een groot aantal woningen. Dat blijkt uit het jaarverslag en de jaarrekening 2019, die het college vandaag ter vaststelling heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarin staat ook beschreven welke ambities nog niet zijn gerealiseerd, zoals een duurzame mobiliteitsvisie en de aanleg van een fietsvoorziening bij station Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op dinsdag 28 april is het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie over 2019 aangeboden aan het college. Met het jaarverslag legt de commissie verantwoording af over haar werkzaamheden in 2019. In 2019 zijn 134 bezwaarschriften ingediend. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzicht van 2018. Toen ging het om 66 bezwaarschriften. Het is lastig aan te geven waar de toename van het aantal bezwaarschriften door komt. In haar verslag noemt de commissie een aantal bijzondere zaken, waarbij een groter aantal bezwaarschriften is ingediend. Het gaat dan om verschillende besluiten rond de Boven Havenstraat en in het sociaal domein. De commissie adviseerde in 2019 in de meeste gevallen om de genomen besluiten in stand te laten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groen

KAMPEN - Ondanks de afstand hebben bestuursleden van @duikteamDeOester Gerlo Schutte (voorzitter) en Daphne Neijmeijer-de Groot (secretaris) en wethouder Geert Meijering een opstalovereenkomst ondertekend. Hiermee is geregeld dat de duikvereniging de nieuwe eigenaar is van het souterrain van het oude zwembad in het Groene Hart. Via een postrondje met 'postbode' Hans Hollander (oud-voorzitter van de duikvereniging) zijn de handtekeningen gezet en kan de duikvereniging verder met de verbouw. Het dak van het souterrain krijgt straks begroeiing waardoor het helemaal opgenomen wordt in de groene omgeving. Weer een stap gezet op weg naar een groener Groene Hart!

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintje

KAMPEN - Op vrijdag 24 april zijn 9 inwoners van de gemeente Kampen tijdens de jaarlijkse lintjesregen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en 4 inwoners als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit jaar is het niet mogelijk om de onderscheiding in een bijeenkomst op te spelden. Burgemeester Bort Koelewijn stelt daarom de gedecoreerden per telefoon op de hoogte. Later dit jaar, op een nader te bepalen datum, worden de onderscheidingen alsnog opgespeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsen

KAMPEN -  Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om de Botermarkt en de Broederstraat ter hoogte van de Oudestraat fysiek af te sluiten voor fietsverkeer. Dit besluit is genomen onder andere naar aanleiding van twee aanrijdingen tussen fietsers en voetgangers. Enkele ondernemers hebben de gemeente gevraagd om maatregelen te nemen, zodat dit punt verkeersveiliger wordt. Dit kan alleen als de toegang tot het gebied aan de beide zijden (Botermarkt en ingang Broederstraat aan de kant van de Oudestraat) wordt afgesloten voor fietsverkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipsel

KAMPEN - Ondernemers die in de vrijetijdssector werkzaam zijn, worden hard getroffen door de coronacrisis. De gemeente Kampen wil daarom deze groep ondernemers tegemoet komen met extra steunmaatregelen. Schepen van de Bruine Vloot betalen tijdelijk het wintertarief voor havengelden. Er worden geen leges in rekening gebracht voor evenementen die geheel zijn afgelast in verband met het coronavirus. Bij evenementen die uitgesteld worden, wordt maar één keer leges in rekening gebracht. Ondernemers betalen tijdelijk geen precariobelasting wanneer openbare gemeentegrond niet wordt gebruikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fiets

KAMPEN - Wat houdt dat fietsparkeren in de binnenstad nou precies in? En waarom doen we dit? Wethouder Albert Holtland geeft uitleg:

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN - Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)