afval

KAMPEN - De milieustraat bij Recycling Kampen is vernieuwd. Vanaf 1 februari rijden particulieren en bedrijven gescheiden van elkaar op het terrein. Hierdoor wordt het voor inwoners gemakkelijker en veiliger om afval en grondstoffen weg te brengen. De ingang voor huishoudelijk afval is te vinden aan de Oslokade. Er is een deel voor gratis storten, van onder meer glas, metaal, grof tuinafval, pmd, e-waste en kca, en een deel voor afvalstromen waarvoor betaald moet worden. Daarvoor zijn er extra weegbruggen geïnstalleerd. De vernieuwde milieustraat wordt donderdag 31 januari officieel geopend door wethouder Van der Sluis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

wonen

KAMPEN - De gemeente Kampen wil zorgen dat inwoners prettig kunnen (blijven) wonen in de kleine kernen. De gemeente laat daarom onderzoek doen naar de woonwensen van alle huishoudens en thuiswonende jongeren in Grafhorst, ’s-Heerenbroek, Kamperveen, Wilsum en Zalk. Het enige dat u hoeft te doen, is laten weten hoe u graag woont, nu en over een aantal jaar. Of dat nu in uw huidige woning is of dat u liever zou verhuizen: u kunt het aangeven in de vragenlijst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jonge Adviseurs2

KAMPEN - Vrijdag 25 januari vond het eindevenement plaats van het project ‘Jonge Adviseurs’ in de Leuke Hanzestad in Kampen. In totaal 135 leerlingen van drie Havo-3 klassen en twee VWO-3 klassen van de Pieter Zandt Scholengemeenschap presenteerden hun adviezen over een door de gemeente geformuleerde opdracht: ‘Stel je voor: er komt één middelbare school voor heel Kampen (en omstreken) in 2025. Hoe wordt die school dan toegankelijk en voor iedereen inclusief?’ Hierin moesten zij de fysieke, digitale en sociale aspecten meenemen. Klas 3VB kwam als overtuigende winnaar uit de bus en ging er met de wisselbeker en de taart vandoor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

's-HEERENBROEK - Goed nieuws voor ’s-Heerenbroek! Provinciale Staten van Overijssel hebben besloten dat de hoogspanningskabel in ’s-Heerenbroek alsnog ondergronds moet worden gebracht.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Aan de inwoners heb ik beloofd dat ik mij hier maximaal voor in zou zetten. Geweldig dat we samen met de inwoners van ’s-Heerenbroek en met dank aan ChristenUnie Overijssel en CDA Overijssel dit resultaat hebben bereikt!”

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 01 22 Ontwerp Kunstproject Station Zuid

KAMPEN - Eind 2019 prijkt het Kunstwerk ‘De Onmisbare’ op het plein voor de centrale ingang van Station Kampen Zuid. In 2017 heeft de commissie Kunstproject Station Zuid in opdracht van de gemeente Kampen een aantal kunstenaars gevraagd een monumentaal kunstobject te realiseren voor het station. Het kunstwerk moest een link hebben met het station, waarbij de kunstenaar zich onder andere moest laten inspireren door de thema’s: vervoer, mensen, beweging en verbinding tussen oud en nieuw Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afbeelding 2019 01 22.Strooien

KAMPEN -  In de winterperiode staan tientallen gemeentemedewerkers dag en nacht paraat om zout te strooien. Ze werken in drie ploegen van 13 man en zodra er meldingen binnenkomen over verwachte gladheid, gaan ze erop uit. Met sneeuw op komst, wordt er vanmiddag gestart met strooien. De gemeente strooit alle doorgaande wegen, busroutes en wegen waar de hulpdiensten veel gebruik van maken. Ook borstelen en strooit de gemeente doorgaande fietspaden. Er is daarvoor een speciale strooier aangeschaft die op een grasmaaier gezet kan worden. Deze wordt vooral ingezet op de drukke fietspaden van en naar station Kampen-Zuid (Midden-Weteringpad, Muziekpad en het Spoorpad). Ook de hellingbanen en de trappen van de nieuwe parkeergarage wordt bij het strooien meegenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk 025

IJSSELMUIDEN/KAMPEN - Op 28 en 29 januari zijn de evaluatiebijeenkomsten jaarwisseling voor IJsselmuiden en Kampen. Voor u is dit het moment om eventuele verbeterpunten aan te dragen, zorgen te uiten of te benoemen wat goed gaat.

IJsselmuiden:maandag 28 januari van 20.00 tot 21.30 uur in Het Lokaal, Erfgenamenstraat 1C
Kampen: dinsdag 29 januari van 20.00 tot 21.30 uur in wijkcentrum Reyersdam, Reijersdijk 2

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft een omgevingsvergunning onder voorwaarden verleend voor de sloop van de villa Boven Havenstraat 14 in Kampen. Als voorwaarde is opgenomen dat er pas gesloopt mag worden als de omgevingsvergunning voor nieuwbouw is verleend en in werking is getreden. Nu de omgevingsvergunning voor het slopen van de villa is verleend en er gewerkt wordt aan een ontwikkelingsvisie voor het hele gebied heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de panden aan de Boven Havenstraat niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Stichting Stadsherstel Kampen, de historische vereniging Jan van Arkel en de Monumentenraad Kampen hadden hiervoor een verzoek ingediend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In 2015 stelde de gemeente Kampen de subsidieregeling Innovatie sociaal domein vast. Een bedrag van € 700.000,- werd beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning, welzijn en informele zorg. Met deze regeling wilde Kampen inwoners, vrijwilligers en professionele instellingen stimuleren om met vernieuwende ideeën te komen voor het anders organiseren van zorg, ondersteuning of preventie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 01 17 Foto prijsuitreiking kerstbomenactie

KAMPEN - Op donderdag 3 januari zijn maar liefst 3689 kerstbomen ingeleverd. Voor elke kerstboom kregen de kinderen € 0,50 en een lot. Wethouder Jan Peter van der Sluis reikte gistermiddag de prijzen uit aan de gelukkige winnaars.

De eerste prijs ging naar Day Veenstra, de tweede prijs naar Lynn en Evie Westerkamp en de derde prijs naar Justin en Naomie van Pijkeren.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op 1 maart gaat in de gemeente Kampen een proef van start met de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) bij een aantal flats en op een locatie in de binnenstad. Doel van de proef is om te kijken of er op deze locaties voldoende belangstelling is voor het goed scheiden van gft.

De meeste bewoners van hoogbouw en de binnenstad kunnen momenteel geen gft scheiden, omdat er geen plek is voor een gft-minicontainer op eigen terrein. Ruim 10 jaar geleden waren er verzamelcontainers voor gft beschikbaar bij flats, maar er werd toen zoveel ander afval in gedaan, dat het ingezamelde gft alsnog verbrand moest worden. Er is toen besloten deze containers weg te halen, ook omdat bewoners van hoogbouw praktisch geen tuinafval hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

50302491 2349298618470228 1348888643141369856 n

IJSSELMUIDEN - Sinds vandaag werkt de ondergrondse restafvalcontainer in nieuwbouwwijk Oostenlandenerf (plan Koster) in IJsselmuiden. In Zalk, Grafhorst en IJsselmuiden worden de containers de komende tijd in werking genomen, maar niet allemaal tegelijk. Zalk gaat in februari over op ondergrondse restafvalcontainers. Daarna volgt Grafhorst in maart. Het deel van IJsselmuiden dat nu nog geen gebruik maakt van ondergrondse restafvalcontainers (aan de noordkant) gaat in één keer over na plaatsing van de laatste containers. Deze worden naar verwachting in april geïnstalleerd. Bewoners worden per brief geïnformeerd en ontvangen dan de afvalpas.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Door aanpassingen in de routes zijn sommige inzameldagen voor afvalstromen veranderd. Mogelijk komt men pmd, papier of gft op een andere dag dan u gewend bent ophalen. Let hier alstublieft op.

Afval mag alleen op de inzameldag worden aangeboden. U riskeert een boete als u dit op andere dagen doet. U kunt de inzameldagen inzien via www.mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzerapp.

Om goed op de hoogte te blijven, kunt u notificaties instellen. Die herinneren u aan de juiste inzameldag.

Schrijf reactie (0 Reacties)

50127078 2347744508625639 4457131289568346112 n

KAMPEN - Wilt u graag leren zwemmen? Meld u dan snel aan voor de 10-weekse zwemcursus voor volwassenen. De cursus start op dinsdag 29 januari.  De totale kosten zijn € 50, maar u kunt betalen met de Meedoenbon. Een proefles is gratis.

Opgeven kan aan de balie van Welzijn Kampen of bij Emma Boeve via e.boeve@welzijnkampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Op dinsdagavond 29 januari 2019 organiseert de gemeente Kampen een informatieavond over het duurzaam maken van monumenten. De bijeenkomst ´Maak uw Monument duurzaam´ vindt plaats in De Leuke Hanzestad (IJsseldijk 12) en is speciaal bedoeld voor eigenaren van monumenten in de binnenstad. Ook eigenaren van panden met een beschermd stadsgezicht zijn van harte welkom. Diverse landelijke en lokale experts geven presentaties en beantwoorden vragen op een informatiemarkt. De avond start om 20.00 uur (inloop 19:45 uur) en duurt tot 22.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboomactie

KAMPEN - Donderdag 3 januari zijn 3689 kerstbomen ingeleverd. De kinderen kregen voor elke ingeleverde kerstboom € 0,50 en een lot.

Uit de loten zijn drie winnende nummers getrokken:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen op dinsdag 8 januari in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van onderlinge ontmoeting tussen u als inwoner en anderen die actief zijn in verenigingen, bedrijven, instellingen en ons gemeentebestuur. Iedereen is hartelijk welkom! Elk jaar geeft de burgemeester in zijn toespraak gericht aandacht aan een bepaald aspect in de samenleving. Dat doet hij rond 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen op dinsdag 8 januari in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van onderlinge ontmoeting tussen u als inwoner en anderen die actief zijn in verenigingen, bedrijven, instellingen en ons gemeentebestuur. Iedereen is hartelijk welkom! Elk jaar geeft de burgemeester in zijn toespraak gericht aandacht aan een bepaald aspect in de samenleving. Dat doet hij rond 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboomactie

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert op donderdagmiddag 3 januari 2019 de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je € 0,50 en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de drie prijzen (cadeaubonnen).

Lever je daarom de kerstboom van 13.00 uur tot 15.30 uur in op een van de volgende plaatsen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerk 025

KAMPEN - De mensen van de gemeentereiniging trekken er op 1 januari op uit om de meeste vervuilde gebieden aan te pakken, maar kunnen ook zeker uw hulp gebruiken! Nieuwsjaardag biedt een mooie kans om samen met uw buren het vuurwerkafval te verzamelen in doorzichtige plastic zakken (een pmd-zak hiervoor gebruiken mag ook). Als u deze zakken langs de weg zet waar u normaal ook uw afval plaatst, dan neemt de gemeente deze in de dagen na de jaarwisseling mee.

Schrijf reactie (0 Reacties)