57222208 2492126827520739 2846016746769350656 n

KAMPEN - Wethouder Albert Holtland nam vanochtend de akte van oprichting van Woonwagenbelangen Kampen in ontvangst; een van de eerste huurdersverenigingen voor woonwagenbewoners in Nederland in deze vorm. Albert Holtland: “Ik ben blij met de oprichting van deze huurdersvereniging. We hebben nu een gesprekspartner van binnenuit die breed vertegenwoordigd is. Dit zal bijdragen aan een goede binding en daarmee een goed woonwagenbeleid als onderdeel van de Kamper samenleving”.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Twee weken geleden is het besluit van het Ministerie ontvangen op het bezwaar dat de gemeente aantekende tegen de eis van de Inspectie SZW in het dossier parkeergarage Buitenhaven. Het bezwaar van de gemeente is deels gegrond verklaard. Echter op een aantal punten is het bezwaar afgewezen. Op dit moment wordt het besluit nader bestudeerd. Of vervolgstappen zullen worden genomen, is iets waar het college later een besluit over zal nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op dinsdag 16 april vindt de jaarlijkse adoptieoverdracht van de vier oorlogsmonumenten in Kampen plaats. In het kader van de landelijke actie 'Adopteer een monument' zijn de oorlogsmonumenten geadopteerd door Kamper onderwijsinstellingen. De adoptie van de monumenten wordt overgedragen van klas naar klas of van school naar school.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De komende tijd zijn ze weer te zien, de rood-witte linten om bomen. Op deze plekken bestrijdt de gemeente Kampen de eikenprocessierups. In ’s-Heerenbroek aan de Veecaterweg start de gemeente een proef met een natuurlijke bestrijder, de koolmees. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het Ichthus College. Leerlingen van het Ichthus College hebben 15 nestkastjes gemaakt, de gemeente zorgt voor een goede plek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Asbest kan een gevaar opleveren voor de leefomgeving en gezondheid van mensen. Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest en voor wanneer asbest weg moet. Zo wil de regering asbestdaken vanaf eind 2024 verbieden. Pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd vervangen van het asbestdak. Asbest is al vanaf 1993 verboden. Het asbest dat nog in sommige daken verwerkt is, is dus minimaal 25 jaar oud. Bij verwering van asbest kunnen vezels vrijkomen die bij inademing gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Het proces van verwering begint, wanneer asbestdaken 20 jaar oud zijn, daarna gaat dat proces steeds sneller.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zondag

KAMPEN - De commissie Zondagverkenning heeft via een enquête, dialoog- en speeddialoogsessies en gesprekken met specifieke groepen heel veel informatie opgehaald. Dat de opkomst bij een aantal van die activiteiten niet heel groot was, doet niets af aan de uitkomst. Ook hier geldt dat de kwalitatieve uitkomst (de inhoud) belangrijker is dan de kwantitatieve (het aantal). De commissie gaat nu bezig met het ordenen van de opgehaalde informatie en maakt daarna een begin met het schrijven van haar rapportage.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

e bike

KAMPEN - Al enkele jaren is er een flinke stijging van het aantal elektrische fietsen in het verkeer en daarmee ook het aantal ongevallen. Sinds 2014 zijn tenminste 79 e-bikers in Nederland omgekomen bij verkeersongelukken. Bijna 90% van de slachtoffers is 60 jaar of ouder!verkeersongelukken. Bijna 90% van de slachtoffers is 60 jaar of ouder!verkeersongelukken. Bijna 90% van de slachtoffers is 60 jaar of ouder! Om het aantal ongevallen te verminderen organiseert de gemeente Kampen samen met een aantal plaatselijke rijschoolhouders een veiligheidsdag elektrisch fietsen voor senioren. Dit is op vrijdag 7 juni van 08.30 tot 1200 uur bij het stadhuis Kampen. Deelname is gratis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

IJSSELMUIDEN - In IJsselmuiden worden de laatste ondergrondse restafvalcontainers rond juni in gebruik genomen. Bewoners worden per brief geïnformeerd over de precieze overgangsdatum en ontvangen daarbij de afvalpas.

Tip: controleer via www.mijnafvalwijzer.nl of installeer de Afvalwijzerapp voor de actuele ophaaldata. Als de nieuwe ondergrondse containers in gebruik zijn, zijn er wijzigingen in de ophaaldag voor pmd. Ook rond de feestdagen worden sommige stromen vaak op een andere dag gehaald dan u gewend bent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintje

KAMPEN - Het werk dat mensen belangeloos voor uw vereniging of stichting doen, is soms zo bijzonder dat deze personen op een speciale manier beloond zouden moeten worden. Een schouderklopje, compliment of een bloemetje is altijd goed, maar soms verdient deze persoon op serieuze wijze onderscheiden te worden. U kent ze vast! Deze mensen verdienen een lintje! Wanneer u vindt dat iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt, kunt u voor die persoon een aanvraag indienen bij de gemeente waar diegene woonachtig is. De aanvraagformulieren zijn te downloaden op www.lintjes.nl/voordragen/ voorstelformulier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In de binnenstad zijn onvoldoende voorzieningen voor het fietsparkeren. Hierdoor ontstaan er onveilige en onwenselijke situaties. Fout geparkeerde (brom)fietsen blokkeren de toegang voor hulpdienste. Daarnaast is het belemmerend voor de toegankelijkheid en de gastvrijheid vande binnenstad. Op dit moment zijn er geen logische plekken om de fiets te parkeren. Alle reden om hiermee aan de slag te gaan en met oplossingen te komen. De gemeente vindt het belangrijk om samen met alle betrokkenen in de binnenstad de mogelijke oplossingen te verkennen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Van twee graven op begraafplaats Bovenbroek aan de Bovenbroeksweg 4 in Kampen is bij de gemeente Kampen geen rechthebbende bekend. Het gaat om de graven van Albertus Hendrikus Nijkamp (NABK A-7-21) en Cornelia Maria Kramer (NABK D-1-17).

Bij de graven heeft een jaar lang een mededeling gestaan. Hier is niet op gereageerd. Belanghebbenden kunnen nog tot 20 mei 2019 reageren. Meld zich bij de gemeente geen belanghebbende, dan komen de twee graven te vervallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

reeve

KAMPEN - Al die tijd ook zo nieuwsgierig geweest naar het gebied rondom het Reevediep? Goed nieuws, de bouwhekken zijn verwijderd en het Reevediep is nu vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Bezoekers kunnen vanaf nu genieten van de nieuwe aangelegde natuur.

Kijk HIER voor meer informatie over het gebied.

Schrijf reactie (0 Reacties)

as

KAMPEN -De provincie Overijssel heeft alle daken in de provincie gescand op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Inwoners van de gemeente Kampen kunnen via de website http://overijssel.asbestdakenkaart.nl bekijken of het dak van hun woning of schuur mogelijk asbest bevat. Door het eigen adres in te voeren, kan men bekijken of het dak bijvoorbeeld als niet verdacht, deels verdacht of verdacht is aangemerkt.

Asbest op daken is vanaf eind 2024 verboden in Nederland. Het verbod is door de rijksoverheid ingesteld en geldt voor alle asbesthoudende dakbedekking. Pandeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig vervangen van het asbestdak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN  -Vindt u het cultuuraanbod in de gemeente Kampen voldoende? Of mist u juist iets? Wat gaat er goed en wat kan de gemeente Kampen versterken? De gemeente hoort dat graag van u! Want de gemeente Kampen gaat aan de slag met een nieuw cultuurbeleid. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de ondersteuning van muziekverenigingen of koren, maar ook over de zichtbaarheid van ons erfgoed. Wilt u hierover meepraten? Dat kan! Kom dan naar de Cultuuravond op maandag 15 april om 19.30 uur in de Stadsgehoorzaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Gemeente Kampen heeft op dinsdag 26 maart 2019 in Den Haag haar handtekening gezet onder de ambitie om kinderarmoede in Nederland in 2030 uit te bannen. Intussen hebben zo’n 75 partijen aangegeven mee te willen doen om samen de kinderarmoede in Nederland aan te pakken. Hiermee is de landelijke Alliantie Kinderarmoede een feit.

Wethouder Irma van der Sloot: “Elk mens dat in onze samenleving aan de kant staat, is er een teveel. Teveel mensen zijn afhankelijk van bijstand. We zien een toename van (langdurige) armoede, die desastreuze gevolgen kan hebben voor kinderen. Daarom willen we alle kinderen in de gemeente Kampen een kansrijke start geven.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Enkele duizenden inwoners van de gemeente Kampen krijgen binnenkort de vraag om mee te werken aan een cliëntervaringsonderzoek. Om ervaringen van cliënten te meten en de ontwikkeling door de tijd heen in de gaten te houden, voertde gemeente een cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugd en Participatiewet uit. In dit onderzoek worden cliënten met ondersteuning van de gemeente gevraagd naar hun ervaringen. De gemeente Kampen roept inwoners daarom op mee te werken aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door bureau I&O Research.

Schrijf reactie (0 Reacties)

RIOOL

KAMPEN - Vanaf vrijdag 22 maart reinigt en inspecteert firma Remondis Dusseldorp Rioolservice B.V. de riolering in woonwijk De Maten. De bewoners van aanliggende percelen worden door het bedrijf zelf geïnformeerd. Door de werkzaamheden is enige verkeersoverlast niet te voorkomen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jarco Dijkslag (gemeente Kampen) via telefoonnummer 14038

Schrijf reactie (0 Reacties)

zondag

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - De commissie Zondagverkenning nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de tweede Dialoog of de tweede Speeddialoog. De opkomst bij de eerste sessies bleef achter bij de verwachtingen, maar de gesprekken die zijn gevoerd, waren zeer waardevol en verliepen in een goede sfeer waarbij er respect was voor elkaar. Niettemin hoopt de commissie dat de opkomst bij de tweede sessies hoger wordt. De gedachte bestond vooraf dat het onderwerp ‘supermarkten open op zondag?’ nogal leefde in Kampen. De opkomst bij de tot nu toe gehouden dialogen bevestigt die gedachte vooralsnog niet. Dus als u uw mening over dit onderwerp nog wilt laten horen en als u daarover met anderen in gesprek wilt gaan, kom dan naar de tweede Dialoog of de tweede Speeddialoog.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag ingestemd  met het Stadsarrangement met daarin 10 acties voor een vitale en toekomstgerichte binnenstad. Het arrangement is het resultaat van een samenwerking tussen ondernemers, eigenaren, bewoners, Kampen Marketing, de cultuurpartners, de gemeente Kampen en de Stadsbeweging van de provincie Overijssel. Voor het arrangement wordt een bedrag van circa € 300.000 beschikbaar gesteld door zowel gemeente als provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Kampen gaat verder met het onderzoeken van de economische potentie van een havenuitbreiding. Een eerste verkenning naar de mogelijkheden voor havenuitbreiding in de regio en in Kampen is afgerond. Samen met Zwolle en Meppel onderzoekt Kampen hoe en waar natte bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden.  De verkenning laat zien wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een (nieuwe) haven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)