begraven

KAMPEN -  Gemeente Kampen moderniseert de regelgeving voor de begraafplaatsen binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de huidige beheersverordening uit 2004 te vervangen door een nieuwe, waarin tijdstippen voor begraven zijn verruimd en er ruimte ontstaat voor natuurlijk begraven. Ook komen er op verzoek van de ChristenUnie foetusgraven voor te vroeg geboren kinderen. De aula’s op de begraafplaatsen komen beschikbaar voor bijzondere bijeenkomsten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsen

KAMPEN -  In april is de gemeente Kampen gestart met de pilot fietsparkeren in de binnenstad van Kampen. Inmiddels is het september en is de gemeente benieuwd naar uw ervaringen en bevindingen tot nu toe. Daarom wordt op maandagavond 21 september vanaf 19.00 uur een inloopavond georganiseerd over het fietsparkeren. De inloopavond vindt fysiek plaats in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1). Tijdens de avond kunt u vragen stellen over het fietsparkeerbeleid en de pilot. De gemeente gaat ook graag met u in gesprek over uw ervaringen en verbeterpunten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

Op zaterdag 29 augustus reikt burgemeester Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.J. van Putten. De heer Van Putten wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Putten is sinds 2004 administrateur van de Gereformeerde Gemeente Kampen. Na 16 jaar deze taak vervuld te hebben neemt hij aanstaande zaterdag afscheid als administrateur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

Op dinsdag 1 september gaan de gymnastiekzalen Lelystraat, Erfgenamenstraat en Reijersdam weer open voor gebruik. Ook sporten in de multizaal van sporthal Oosterholthoeve en bij Prisma is vanaf dinsdag weer mogelijk. Op donderdag 3 september volgen de gymnastiekzalen Noordweg en de Grafhorsterweg. De locaties Ichthus-College en VIA blijven nog even dicht.

De gemeente hield de gymnastiekzalen gesloten, omdat zij vanwege corona eerst meer wilden weten over de luchtkwaliteit in de zalen. Vorige week is er een proef met metingen gehouden in gymnastiekzaal Erfgenamenstraat. In de zaal werd gesport met de ramen en deuren open. De luchtkwaliteit was goed. Daarom acht de gemeente het verantwoord deze en andere sportaccommodaties weer open te stellen. “En daar zijn we blij mee”, zegt wethouder Geert Meijering. “Mooi dat er nu op nog meer locaties weer binnen kan worden gesport. Maar we blijven alert. In de komende weken wordt steekproefsgewijs op verschillende momenten en locaties de luchtkwaliteit gemeten om zo de vinger aan de pols te houden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openmonu

KAMPEN -  Op zaterdag 12 en zondag 13 september gaat de Open Monumentendag  in Kampen ondanks Covid-19 tóch door! En… u hoeft er niet eens de deur voor uit. Dit jaar zijn de pijlen gericht op het digitale. Het landelijke thema is ´Leermonument´ en daarom is er een film gemaakt die onder andere uitgezonden wordt op RTV IJsselmond en RTV Oost. Op de website zijn er diverse ´360 graden rondleidingen´ te beleven. Er zijn ook 30 monumenten open. De monumenten hebben zich allemaal op de coronaregels aangepast en vrijwilligers verwelkomen u hartelijk. Op enkele locaties worden rondleidingen en andere activiteiten aangeboden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op donderdagavond 3 september organiseert de gemeente Kampen vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan over de voorkeursalternatieven voor de herinrichting van de Flevoweg en het voorstel voor de definitieve inrichting van de Oostzeestraat. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Wilt u de informatie liever per mail ontvangen en per mail uw reactie geven? Ook dat kan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 27 augustus in de raadzaal van het stadhuis een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt voor het eerst weer in de raadzaal.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Vanwege aangescherpte eisen rond ventilatie en het verplichte extra schoonmaken van gebouwen, kunnen na de zomervakantie nog niet alle binnensportaccommodaties van gemeente Kampen open. Alleen de drie sporthallen De Reeve, Cellesbroek en Oosterholthoeve kunnen nu verantwoord worden gebruikt. Het was de bedoeling om vanaf 17 augustus, als de scholen weer beginnen, alle binnensportaccommodaties weer te openen. Maar voor de gymzalen wil de gemeente eerst een pilot houden met een van de sportverenigingen, waarbij de luchtkwaliteit zal worden gemeten. Op basis van deze resultaten beslist het college van b en w of andere gymzalen ook snel open kunnen of dat eerst aanpassingen nodig zijn met betrekking tot de ventilatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. Ook door de impact van het coronavirus hebben veel mensen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Om het tij te keren heeft de gemeente Kampen samen met partners een actieplan tegen eenzaamheid gemaakt. De lokale coalitie eenzaamheid in wording, met vertegenwoordigers van WijZ Welzijn Kampen, Humanitas, Bibliotheek Kampen, GGD IJsselland, InteraktContour, deltaWonen en gemeente, zijn samen aan de slag gegaan om een aanpak te maken. Ze zijn hierin ondersteund door een adviseur van het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van VWS.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

terras

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke uitbreiding van de terrassen in de binnenstad van Kampen voorlopig tot 1 oktober 2021 te verlengen. Dat betekent dat de zaterdagmarkt tot die tijd op de Nieuwe Markt gesitueerd blijft. Voor de tijdelijke terrasverruimingen wordt voor 2020 geen precario in rekening gebracht. “We doen dit om ondernemers de ruimte te geven in deze tijd en in staat te stellen om te blijven ondernemen.” Eind mei besloot het college al verruiming van de terrassen toe te staan tot 1 september. “Vooral de anderhalve meter maatregel is een belangrijke reden geweest waarom we terrassen meer ruimte hebben gegund. Intussen is duidelijk dat dat we langer te maken zullen hebben met corona en de maatregelen om het virus in te perken. Daarom willen we nu duidelijk geven voor de langere termijn. Op een manier die recht doet aan zowel de belangen van de ondernemers, onze inwoners en de volksgezondheid in Kampen willen we de horeca in onze gemeente op deze manier in staat stellen iets van de verloren omzet in de afgelopen maanden goed te maken”, licht  wethouder Geert Meijering toe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  In mei heeft de gemeente een digitaal snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd. Het was bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de actualiteit van de coronacrisis en ten goede komen aan de inwoners van Kampen. Iedereen met een creatief idee kon een bijdrage aanvragen, tot maximaal 3.000 euro per project. In totaal zijn er 26 aanvragen binnengekomen waarvan er 20 gehonoreerd zijn. Inmiddels is het subsidieplafond van 40.000 euro bereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Eind deze maand verhuizen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD IJsselland) van de Wederiklaan naar het stadhuis. Per 1 september 2020 werken zij vanuit het stadhuis. De GGD-vestiging van het consultatiebureau in het Kulturhus in IJsselmuiden blijft gewoon geopend: zij verhuist niet naar het stadhuis.

Het onder één dak huisvesten van het CJG en het consultatiebureau in de nabijheid van onder andere de gemeentelijke afdeling Zorg draagt bij aan nog meer en betere samenwerking. Hiermee wordt de zorg rond kinderen, hun ouders én hun netwerk versterkt. En daar is iedereen bij gebaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Met ingang van vandaag geldt er weer eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug. Dit is nodig om met voldoende afstand van elkaar over de brug te kunnen lopen. Het voetgangersgedeelte op de Stadsbrug is te smal om elkaar met 1,5 meter afstand te kunnen passeren. Ook de – intussen vrijwel verdwenen – blauwe belijning voor eenrichtingsverkeer in de binnenstad wordt weer opnieuw aangebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert samen met Esprit Projectontwikkeling op woensdag 19 augustus een informatiebijeenkomst over het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het perceel Tuindersweg 21a in IJsselmuiden. Het gaat op deze locatie om een pilot van 120 plekken. De gemeente wil het mogelijk maken om 2 pilots in de Koekoekspolder te starten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tom

KAMPEN - Bekende Kampenaar en dj Tom van der Weerd van SLAM! opent samen met wethouder Albert Holtland op zaterdagavond 18 juli om 20.00 uur  de ParkLounge Kampen, in aanwezigheid van jongeren, Welzijn Kampen en wijkagent Jean Louis Becker.

De afgelopen dagen is er samen met kinderen en jongen van 12 tot 16 jaar onder leiding van medewerkers van Welzijn Kampen en gemeente Kampen hard gewerkt aan de inrichting van de ‘hangplek.’ Ook zijn en worden de nodige faciliteiten aangebracht. Het terrein is na de opening de zomerperiode toegankelijk voor jong en oud. De ParkLounge Kampen komt voort uit het landelijke project 'Jeugd aan zet' dat onderdeel is van het programma maatschappelijke diensttijd (mdt) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tijdens de opening die voor iedereen toegankelijk is, verzorgen De FeestMeesters een hapje en een drankje. Ook is het mogelijk om vanuit een heteluchtballon een kijkje te nemen over het terrein van ParkLounge Kampen in het stadspark.

Wanneer: zaterdag 18 juli 2020

Hoe laat: vanaf 20.00 uur

Waar: Terrein voormalige zwembad, stadspark Kampen

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Per 1 september 2020 verrichten het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD IJsselland) hun werkzaamheden vanuit het stadhuis. De middenvleugel van het stadhuis wordt momenteel gereed gemaakt om de betrokken medewerkers straks te kunnen huisvesten. De daadwerkelijke verhuizing wordt deze zomer opgestart. Inwoners en relaties die gebruik maken van de dienstverlening van het CJG en het consultatiebureau worden door de betrokken organisaties geïnformeerd over de verhuizing en de gewijzigde contactinformatie per 1 september.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilig

KAMPEN - Vanaf vrijdag 10 juli 18.00 uur tot vrijdag 17 juli 18.00 uur geldt in Veiligheidsregio IJsselland een verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Dit is besloten nadat er in de regio afgelopen week verschillende onaangekondigde boerendemonstraties hebben plaatsgevonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geef

KAMPEN - Doe woensdag 15 juli van 19.30 uur tot 20.30 uur mee aan het GRATIS webinar ‘Geef inbrekers geen kans’. U ziet wat de meest voorkomende inbraakmethoden zijn en krijgt daarnaast praktische tips om de kans op een woninginbraak aanzienlijk te verkleinen. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen aan de deskundigen.

Doet u mee? Meld u dan van tevoren aan via 'Geef inbrekers geen kans' .

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen 100e kerkenvisiegemeente s

KAMPEN - Kampen is de 100e gemeente die een kerkenvisie gaat maken: een gezamenlijke visie op alle kerkgebouwen in de gemeente, met als doel een duurzame toekomst voor dit religieuze erfgoed. De gemeente Kampen ontvangt hiervoor in september een bijdrage uit het programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Woensdag 1 juli bracht Susan Lammers, voorzitter van de stuurgroep van het programma Toekomst Religieus Erfgoed en algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, persoonlijk de felicitaties over aan wethouder Albert Holtland, verantwoordelijk voor monumentenbeheer in de gemeente Kampen.

In deze YouTube-video van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is te zien hoe dat ging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

KAMPEN - Van maandag 13 tot en met donderdag 16 juli wordt er door  Provincie Overijssel gewerkt aan de N764, tussen de N50 en de Molenbrug/Onderdijks. De werkzaamheden vinden vooral in de avond en tijdens de nacht plaats. De werkzaamheden leveren hinder voor het verkeer op. Als het werk het toelaat, wordt het verkeer doorgelaten of met verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Voor een aantal onderdelen is het nodig om wegen af te sluiten. Via borden wordt het verkeer geïnformeerd.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij Provincie Overijssel

Schrijf reactie (0 Reacties)