Kampen2

KAMPEN - Op zaterdagavond 27 oktober dooft de gemeente Kampen de aanlichting van de Nieuwe Toren, verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis en molen D’Olde Zwarver. Met deze actie sluit de gemeente zich aan bij het jaarlijks evenement De Nacht van de Nacht dat dit jaar voor de 14e keer wordt georganiseerd in Nederland. De beiaardier van De Nieuwe Toren speelt op 27 oktober om 20.00 uur het nummer ‘Mag het licht uit’ van De Dijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

393914 354098977952693 1697204411 n

KAMPEN - Met het ophangen van het eerste spandoek bij kinderboerderij Cantecleer heeft wethouder Geert Meijering de campagne ‘Mag ik bij jou…’ afgetrapt. Het spandoek is onderdeel van de wervingsactie voor nieuwe pleeggezinnen, die deze maand in de gemeente Kampen wordt gehouden met als afsluiter een informatieavond op dinsdag 6 november. Komende weken wordt via verschillende kanalen publiciteit gemaakt. Zo is de scholen gevraagd een hek te doneren voor het ophangen van een spandoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8919

KAMPEN - Op vrijdag 12 oktober reikte burgemeester Koelewijn een Koninklijke onderscheiding aan de heer Dinand Neleman. Dit deed hij tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer IJsselland. De heer Neleman nam op deze avond afscheid en werd beloond voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. De heer Neleman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

De heer Neleman is op 1 september 1994 in dienst getreden bij de brandweer IJsselland. Hij is gestart als Brandwacht en doorgegroeid naar de functie van bevelvoerder en brandweerchauffeur/ voertuigbediener tankautospuit. In deze functies is hij 24 jaar als vrijwilliger werkzaam geweest bij de brandweerpost IJsselmuiden. Naast zijn representatieve taken is de heer Neleman ook ingezet als oefenleider, instructeur en jurylid bij brandweerwedstrijden. Als lid van de personeelsvereniging heeft hij jarenlang de functie van penningmeester vervuld.

Schrijf reactie (0 Reacties)

43599457 2204331396300285 4110050816260308992 o

KAMPEN - Makkelijk, veilig en droog je fiets stallen bij het station Kampen? In de bewaakte zelfservice fietsenstalling bij het station staat je fiets superveilig en droog. De stalling is open van een kwartier voor de eerste trein tot een kwartier na de laatste trein én elke eerste 24 uur stallen is gratis.

Kijk voor meer informatie op: jefietswilnooitmeeranders.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

koers

KAMPEN - Heeft u hulp nodig bij uw financiële situatie of het op orde brengen van uw administratie? Of bent u verwijzer? Dan kunt u zich aanmelden bij Financiën op Koers. Financiën op Koers is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij thuisadministratie voor inwoners van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RIJVAARDIGHEID

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels van ‘senioren’ op te frissen, organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige ‘Rijvaardigheidstoets voor senioren’. Deze wordt op vrijdag 2 november georganiseerd. De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Daarnaast neemt op hogere leeftijd de kans toe op afname van gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen. Dit betekent niet dat u als ‘senior’ niet meer op een goede manier kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Met de presentatie van een uitvoeringsprogramma, een perspectiefnota en een begroting geeft het college handen en voeten aan zijn ambities voor de komende vier jaar. Het college heeft zowel beleidsmatig als financieel een stevig fundament gelegd voor een evenwichtige begroting voor het komende jaar.

Uit het coalitieprogramma Nieuwe Energie: “We willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn, die investeert in duurzaamheid, in zorg voor elkaar en meebouwt aan een toekomstbestendige economie in een gezonde leefomgeving.” Dat vormt de rode draad in de stukken die nu gepresenteerd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

container

GRAFHORST - In Grafhorst wordt door de Biestemarkt gft-afval niet op dinsdag 9 oktober, maar woensdag 10 oktober ingezameld.

Gebruikt u de afvalwijzerapp, dan ontvangt u hier ook een me

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op donderdag 11 oktober wordt van 19.00 tot 19.30 uur weer een Raadsspreekuur gehouden. Inwoners, verenigingen en instellingen die iets kwijt willen aan (vertegenwoordigers van) fracties uit de gemeenteraad, kunnen dan terecht in de raadzaal van het stadhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente heeft restanten van de oude stadsmuur gevonden aan weerszijden van de Cellebroederspoort in Kampen. Dit blijkt uit specialistisch bodemonderzoek dat onlangs in dit deel van de stadswal achter de 1e en 2e Ebbingestraat is uitgevoerd. Met behulp van elektronische metingen is aan beide zijden van de poort een rechthoekige structuur vastgesteld. Dit moet het restant van de stadsmuur zijn. In opdracht van de gemeente Kampen heeft het bedrijf Saricon twee weken geleden metingen gedaan om de oude stadsmuur op te sporen. Nu dit onderzoek heeft aangetoond dat er inderdaad restanten van de stadsmuur aanwezig zijn, zal vervolgonderzoek plaatsvinden door middel van een kleine opgraving. Deze opgraving gaat binnen enkele weken van start. De gemeente hoopt dat de restanten er fraai uitzien, zodat deze permanent getoond kunnen worden als onderdeel van het stadspark.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KnipselTERPEN

KAMPEN - Belangstellenden en toekomstige bewoners zijn van harte welkom om de laatste informatie te horen over de nieuwe woonbuurt De Terpen! De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 oktober om 19.30 uur in basisschool Villa Nova aan de Bouwkamp 4 in Kampen. Tijdens deze avond krijgt u informatie over het beeldregieplan, bestemmingsplan, woonprogramma en de architectuur. Aanwezig zijn de gemeente Kampen, BEMOG, BPD, Groene Buren en architecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen regelt samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor haar inwoners, zoveel mogelijk dichtbij en op maat. Bij de uitvoering van deze taken kan het zijn dat niet iedereen altijd tevreden is. In dat geval kan men sinds 2016 terecht bij de sociaal ombudsvrouw Callista Bos. Over het eerste half jaar van 2018 brengt zij nu haar rapportage uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft een echtpaar opgespoord vanwege bijstandsfraude. Na onderzoek heeft de sociale recherche vastgesteld dat een man en vrouw ruim twee jaar een gezamenlijke huishouding voerden. De vrouw had dit niet doorgegeven aan de gemeente. De gemeente is hierdoor benadeeld voor een bedrag van ruim € 42.000. Het bedrag wordt zowel van de vrouw als de man teruggevorderd. Gespecialiseerde handhavers van de gemeente hebben dit jaar al meerdere gevallen van bijstandsfraude opgespoord. Van vier mensen is de uitkering stopgezet. Zij hadden hun woonsituatie bewust niet aan de gemeente doorgegeven of inkomsten voor de gemeente verzwegen. Ook dat geld is teruggevorderd. Zeven aanvragen voor een uitkering zijn uiteindelijk niet in behandeling genomen, omdat na onderzoek bleek dat de aanvragers onjuiste gegevens hebben verstrekt. De sociale recherche is meer zaken op het spoor en blijft de komende tijd intensief controleren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

42195236 2178354535564638 5165568776195801088 n

KAMPEN - Wilt u graag leren zwemmen? Meld u dan snel aan voor de 10-weekse zwemcursus voor volwassenen. De cursus start al op dinsdag 2 oktober.  De totale kosten zijn €50, maar u kunt betalen met de Meedoenbon. Een proefles is gratis.

Opgeven kan aan de balie van Welzijn Kampen (Burgwal 45) of bij Emma Boeve via e.boeve@welzijnkampen.nl.

Schrijf reactie (2 Reacties)

Afbeelding 2018 09 25 speeltoestel Het Klokhuis

KAMPEN - Speeltoestel Het Klokhuis (in de Flevomaat bij de Marimba) is vanaf 3 oktober drie á vier  weken niet te gebruiken. In deze periode wordt onderhoud aan het speeltoestel uitgevoerd. De duur daarvan is afhankelijk van de weersomstandigheden.  Speeltoestel Het Klokhuis is een bijzonder speeltoestel. Het is namelijk het enige toestel in de gemeente Kampen dat geschikt is voor gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen.  Het toestel wordt voorzien van een nieuwe coating en de ondergrond wordt vervangen door houtsnippers. De onderhoudswerkzaamheden zijn nodig, omdat het speeltoestel niet meer voldoet aan de regelgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In opdracht van de gemeente Kampen start het bedrijf Saricon woensdag 19 september met een bodemonderzoek naar restanten van de oude stadsmuur in Kampen. Het onderzoek vindt plaats tussen de Cellebroederspoort en de Broederpoort. Met het onderzoek hoopt de gemeente in beeld te krijgen of er in de stadswal achter de 2e Ebbingestraat nog restanten van de oude stadsmuur zitten en hoe hoog die zijn. Het onderzoek neemt 1 dag in beslag.  

Het onderzoek bestaat in eerste instantie uit elektronische metingen om de stadsmuur op te sporen. Wanneer er resten opgespoord worden, dan komt er op een ander moment vervolgonderzoek in de vorm van een kleine opgraving. Als de restanten er goed en mooi uitzien, dan kunnen deze mogelijk permanent getoond worden en onderdeel uitmaken van het stadspark.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ggd

KAMPEN - Sinds 1 september kan iedereen (professionals en inwoners) 24 uur per dag, zeven dagen in de week  een melding doen vanwege een zorgelijke situatie rondom iemand met verward gedrag. Hiervoor kunnen mensen contact opnemen met Team Vangnet, Informatie en Advies (VIA) van GGD IJsselland. Dit kan telefonisch via 038-428 15 50 of digitaal op www.ggdijsselland.nl. Voor acuut gevaar of levensbedreigende situaties blijft 112 uiteraard van toepassing.

Het meldpunt is onderdeel van de aanpak voor personen met verward gedrag dat de gemeente Kampen in samenwerking met organisaties op het gebied van zorg en welzijn heeft opgesteld. Ook zijn met tien andere gemeenten in de regio afspraken gemaakt voor onderdelen uit de aanpak die een regionaal karakter hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalscheiden

KAMPEN - Bij een deel van de inwoners in de gemeente is een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling op de mat gevallen. Door een steekproef is bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen. Heeft u een vragenlijst ontvangen, dan zou de gemeente graag zien dat u even de tijd neemt  om deze in te vullen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RIJVAARDIGHEID

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels van ‘senioren’ op te frissen, organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige ‘Rijvaardigheidstoets voor senioren’. Deze wordt op vrijdag 2 november georganiseerd. De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Daarnaast neemt op hogere leeftijd de kans toe op afname van gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen. Dit betekent niet dat u als ‘senior’ niet meer op een goede manier kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op woensdag 19 september draagt de huidige jeugdburgemeester, Fiene d’ Alfonso, het stokje over aan de nieuwe jeugdburgemeester, Rosalijn van Zijtveld. Rosalijn legt de eed voor jeugdburgemeester af en neemt de speciaal gemaakte ambtsketen in ontvangst. Haar ambtstermijn duurt één schooljaar. De ceremonie start om 12.00 uur en wordt gehouden in de Raadszaal.

Kampen ziet de rol van de jeugdburgemeester vooral als een schakel tussen jongeren en de politiek. "Het bespreekbaar maken van de politiek en de rol van de gemeente in de samenleving onder jongeren is belangrijk", aldus burgemeester Koelewijn. Hier zal Rosalijn van Zijtveld zich ook het komende schooljaar voor inzetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)