41768843 2177266522514381 2662163121111564288 n

KAMPEN - In opdracht van de gemeente Kampen is Beens Dredging begonnen met baggerwerkzaamheden in diverse (jacht)havens in de gemeente Kampen. De werkzaamheden zijn in december afgerond. Baggeren is nodig omdat kanalen, rivieren, vaarten en sloten steeds ondieper worden door het bezinken van zand en slib. Schepen kunnen hier hinder van ondervinden of vastlopen. Voor recreatie- en beroepsvaart is baggeren dan ook van groot belang. Het baggeren gebeurt eens in de 15 jaar. De havenmondingen zijn in 2016 al gebaggerd, dit hoeft nu niet weer te gebeuren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De tweede bijeenkomst van het ontwerpatelier gebied Bolwerk Buitenwacht heeft gisteren plaatsgevonden. Gemeente, omwonenden en andere betrokken zijn in deze tweede sessie opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Dit keer over de uitkomsten van het archeologisch onderzoek en over een globaal ontwerp van met name het parkeren in het gebied. Ook is gesproken over de herinrichting van het Stationsplein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

we

KAMPEN - Inwoners steunden het goede doel door afgedankte elektrische en elektronische apparaten en spaarlampen (e-waste) in te leveren bij de milieustraat. Elk ingeleverd apparaat leverde punten op. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen een sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen lokale goede doel. De eindstand van alle gemeenten staat op: wecycle.nl/inleveren.

De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle. De ingeleverde kleine apparaten worden voor 81 procent gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Spaarlampen zelfs voor 92 procent. Door recycling komen ook schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie overijssel

KAMPEN - De provincie Overijssel voert groot onderhoud uit aan het stuk wegvak tussen de N50 en rotonde Onderdijks (N764) mr. J.L.M. Niersallee. Er wordt onder andere een nieuwe stille deklaag aangebracht.

Het werk wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in week 38. In week 39 wordt de markering nog aangebracht. De werkzaamheden geven overlast maar er vinden geen afsluitingen plaats.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN -In verband met regulier onderhoud is de Stadsbrug vanavond/ vannacht van 20.00 tot 06.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. Het gaat om jaarlijks terugkerend onderhoud dat losstaat van de conservering van de brug.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Vanwege regulier onderhoud en de jaarlijkse oefening van de Hoogwaterbrigade is de Stadsbrug en de IJsselkade aanstaande maandagavond/-nacht en woensdagavond enkele uren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. Voor wat betreft de onderhoudswerkzaamheden gaat het hier om jaarlijks terugkerend regulier onderhoud dat losstaat van de conservering van de Stadsbrug die op dit moment gaande is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Na een zomerstop van vier weken zijn de werkzaamheden aan de parkeergarage Buitenhaven afgelopen week weer hervat. Dat betekent dat de Noordweg ook weer tijdelijk (tot en met 16 september) is afgesloten. De komende periode worden de prefab betonelementen voor de garage geplaatst. Hiervoor wordt een grote kraan neergezet. Voor de veiligheid van werknemers en voorbijgangers is het daarom noodzakelijk om het pad naast de Noordweg van maandag 3 tot en met vrijdag 7 september ook af te sluiten. Tijdens de afsluiting kunnen omwonenden en voorbijgangers gebruik maken van een omleiding via De Hagen en de Christinastraat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Vanwege het werk aan de parkeergarage Buitenhaven is de Noordweg t/m 17 september afgesloten. I.v.m. het plaatsen van betonelementen wordt ook het pad naast de Noordweg afgesloten van 3 t/m 7 september. Omleiding via De Hagen en de Christinastraat.

Bouw parkeergarage Buitenhaven

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Het college heeft op 7 augustus 2018 nieuwe Beleidsregels jeugdhulp gemeente Kampen 2018 vastgesteld. De beleidsregels zijn op 7 augustus in werking getreden en vervangen de oude beleidsregels jeugdhulp. De rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie over dit besluit, kunt u contact opnemen met team Beleid en Subsidies via telefoonnummer 14 038.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEB

KAMPEN - Woont u in Kampen, heeft u een laag inkomenen schoolgaande kinderen? Heeft u moeite met rondkomen door kosten die te maken hebben met school? Laat het het de Gemeente Kampen weten. De gemeente kan u mogelijk helpen met deze kosten. Denk hierbij aan de kosten van een schoolreisje of de aanschaf van schoolspullen voor uw kind (een fiets, een rugzak, etc).

Als u kijkt op de website www.kampen.nl en zoekwoord ‘schoolregelingen’ gebruikt, vindt u meer informatie. Onder het tabblad Aanpak staat hetaanvraagformulier. U kunt natuurlijk ook bij de balie Inkomen en zorg in het stadhuis terecht

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Van 29 augustus tot en met 5 september wordt een deel van de Ganzebloem/Kattedoorn in Kampen herstraat. Het gaat om het deel Ganzebloem 101 tot Kattedoorn 103.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Dijkslag, e-mail: j.dijkslag@kampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op 28 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. In navolging van de AVG heeft het college het Algemeen Privacybeleid (2018-2021) en Privacyreglement (2018-2021) vastgesteld.

De gemeente geeft met het nu vastgestelde privacybeleid verdere invulling aan de reeds bestaande verplichtingen en bevoegdheden die uit de privacywetgeving voortkomt. Een goede, zorgvuldige, veilige en proportionele omgang met persoonsgegevens is het uitgangspunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In het stadhuis zijn deze week enkele plafondplaten naar beneden gekomen. Na technisch onderzoek zijn de overige plafondplaten dit weekend uit voorzorg verwijderd. Dit betekent dat het stadhuis maandag gewoon voor publiek is geopend.

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenbr

KAMPEN - In de weken 37, 38 en 39 voeren wij op begraafplaats Bovenbroek onderhoud uit aan de grafperken B en C. Op veel plekken is de grond in de loop van de tijd gezakt. Hierdoor komen betonnen randen op sommige plekken boven de grafperken uit. Om ongemak en onveilige situaties te voorkomen, worden de verzakte delen aangevuld met grond. De beplanting en de gazons worden vervolgens weer opnieuw aangelegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

digi

KAMPEN - De overheid doet steeds meer via het internet en u kunt daar gebruik van maken. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, om werk te zoeken of het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen weten dat niet of vinden het nog wat moeilijk. Daarom wordt er weer een cursus ‘Werken met de e-overheid’ georganiseerd. In deze cursus van vier avonden vraagt u een DigiD aan en leert u omgaan met diverse handige (overheids)websites zoals www.kampen.nl (digitaal loket van de gemeente Kampen), www.svb.nl,www.toeslagen.nl en www.regelhulp.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

park

KAMPEN - U bent van harte uitgenodigd om op zaterdagmiddag 25 augustus deel te nemen aan een parkwandeling met het thema ‘Nieuwe aanplant’; een wandeling door het stadspark en het groene hart van Kampen. De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. De wandeling start bij de wijkpost van de gemeente Kampen aan de Korteweg.

Datum: zaterdag 25 augustus

Aanvang: 14.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

os

KAMPEN - De laatste fase van de grote onderhoudsbeurt voor de Stadsbrug is ingegaan. Tot en met zondag 30 september wordt verder gewerkt aan het zuidelijk deel van de brug en de pijlers. Om dit te kunnen doen is het voetpad aan de kant van de Bovenkerk in deze periode afgesloten.

Voetgangers worden via het voetpad aan de andere kant van de brug geleid.

Kijk voor meer informatie op www.kampen.nl/stadsbrug

Schrijf reactie (0 Reacties)

DkAKkB1WsAALA34.jpg large

KAMPEN - De Stadsbrug is vanaf woensdagavond 8 augustus 18.00 uur weer open voor al het verkeer. Hiermee zijn de werkzaamheden aan het hefdeel afgerond. De werkzaamheden verliepen voorspoedig en volgens planning. De laatste fase van de grote onderhoudsbeurt voor de brug gaat nu in. Vanaf donderdag 9 augustus t/m zondag 30 september wordt verder gewerkt aan het zuidelijk deel van de brug en de pijlers. Om dit te kunnen doen wordt het voetpad aan de kant van de Bovenkerk in deze periode afgesloten. Voetgangers worden via het voetpad aan de andere kant van de brug geleid.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Het is al weken lang droog. Dit heeft gevolgen voor de natuur en brengt risico’s voor de gezondheid en veiligheid met zich mee. In dit bericht van de gemeente Kampen lees je wat je kunt doen om de risico’s voor jezelf en de natuur te beperken. Een brandje in de natuur ontstaat gemakkelijk en de gevolgen kunnen enorm zijn. Op de website van de brandweer lees je wat je kunt doen om een natuurbrand te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Djqht14XgAA9Tvw.jpg large

KAMPEN - De Stadsbrug is na het testen van de nieuwe hijskabels van het hefgedeelte weer toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. De gemeente Kampen bedankt voor uw begrip.

Tot uiterlijk 8 augustus worden alle werkzaamheden aan het hefgedeelte afgerond. Tot eind september wordt het voetpad aan kant Bovenkerk afgesloten voor de laatste werkzaamheden

Schrijf reactie (0 Reacties)