KAMPEN -  Het was volgens burgemeester Bort Koelewijn voor iedereen in de Gemeente Kampen een bizarre week. Niet alleen kregen we te maken met de sluiting van horeca en van de scholen. Ook moeten we als dat kan thuiswerken en elkaar nu even niet opzoeken. De verpleeghuizen zijn zelfs dicht. De burgmeester blikt voordat we het weekend ingaan terug op een roerige week.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Wethouder Geert Meijering over de maatregelen die de gemeente neemt om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te beperken.

-  uitstel lokale belastingen voor ondernemers
-  soepel omgaan met initiatieven van horecaondernemers
-  meedenken hoe ondernemers hun bedrijf voort kunnen zetten

"In deze tijd zien we dat we elkaar nodig hebben. Dat overheden en ondernemers schouder aan schouder moeten staan om deze crisis het hoofd te bieden."

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft, na overleg met de organisatoren van de bevrijdingsactiviteiten op 17 en 18 april, de Paasmarkt De Heugte en Koningsdag, besloten om deze evenementen niet door te laten gaan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Gemeente Kampen wil in lijn met al ingezette kabinetsmaatregelen ondernemers in Kampen tegemoet komen. Het innen van gemeentelijke belastingen wordt daarom opgeschort. Ook zal de gemeente voorlopig terughoudend handhaven rond bevoorrading en bezorging van maaltijden. (Horeca-) ondernemers met plannen voor afhaal- of bezorginitiatieven kunnen rekenen op medewerking. Dit is vandaag bekend gemaakt in een brief voor alle ondernemers in gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De veelgestelde vragen over het coronavirus op de website van de Gemeente Kampen zijn weer bijgewerkt:

Kijk HIER voor het overzicht

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Eind 2017 is in de gemeente Kampen onderzoek gedaan naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. De onderzoeksresultaten zijn besproken met belanghebbenden als jongeren, ouders en professionele organisaties. Gezamenlijk is bekeken welke maatregelen effectief zijn om jongeren bewust te maken van de gezondheidsrisico’s bij overmatig alcohol- en drugsgebruik. Dit is vastgelegd in een Plan van Aanpak 2019-2022. Hoewel elke individuele casus van middelenmisbruik zorgwekkend is, blijkt uit het onderzoek dat het gebruik onder jongeren in de gemeente Kampen ongeveer vergelijkbaar is als gemiddeld in Nederland of in de regio IJsselland. Op het gebied van drugsgebruik scoort Kampen iets lager dan het gemiddelde, op het gebied van alcoholgebruik iets hoger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  Door het coronavirus vraagt de Gemeente Kampen u om zaken zoveel mogelijk via de website te regelen of op een later moment. Bij de balie Inkomen en zorg kunt u tijdelijk alleen op afspraak terecht. De Gemeente Kampen is bereikbaar, maar de capaciteit in het stadhuis is beperkt doordat veel medewerkers vanuit huis werken. De avondopenstelling op woensdag is door de beperkte bezetting voorlopig vervallen. Dit betekent dat het stadhuis ook op woensdag tot 17.00 uur geopend.

Schrijf reactie (0 Reacties)

coronavi

KAMPEN -  Bij een inwoner van gemeente Kampen is vandaag een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Deze persoon heeft zich gemeld bij GGD IJsselland en er is geen kans geweest op verspreiding. De persoon zit in thuisisolatie. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen.  

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De raads- en commissievergaderingen gaan niet door. Eerst zouden de vergaderingen plaatvinden zonder publiek. Dit is gewijzigd. Neem voor eventuele vragen contact op met de griffie van de gemeente Kampen via griffie@kampen>

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Het stadhuis is open tijdens de normale openingstijden. De dienstverlening van de gemeente gaat zoveel als mogelijk door. De Gemeente Kampen is bereikbaar, maar u wordt wel gevraagd wel om zaken zoveel mogelijk online te regelen of waar het kan op een later moment. Dit vanwege beperkte capaciteit in het stadhuis, omdat veel medewerkers vanuit huis werken of in kleinere teams.

Schrijf reactie (0 Reacties)

89230235 3169536286446453 3595688049742184448 o

KAMPEN - In opdracht van het Waterschap heeft de Gemeente Kampen de kolk aan de Bosjessteeg afgezet. In het water is rode blauwalg, ook wel Bourgondisch Bloed genoemd, aangetroffen. Veel mensen laten hun hond bij deze kolk uit.

Blauwalg is een bacterie waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Let er daarom nu op dat uw hond niet met het water uit de kolk in aanraking komt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Donderdag 12 maart heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Dat raakt ook de gemeente Kampen en haar inwoners. Vrijdag 13 maart zijn de burgemeesters van de gemeenten in de regio IJsselland bijeengekomen. We volgen in alles de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Burgemeester Bort Koelewijn: “We worden geconfronteerd met een heel onvoorspelbare situatie. Op dit moment worden voor Nederland ongekende maatregelen genomen om in het belang van kwetsbare mensen de zorg in de benen te houden. Er wordt een beroep gedaan op iedereen, om daar vanuit de eigen verantwoordelijkheid medewerking aan te verlenen. We moeten nog afwachten wat de effecten zullen zijn van de genomen maatregelen op het beperken en bestrijden van de ziekte. Ik sluit niet uit dat dit langer duurt dan 31 maart.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nest

KAMPEN -  De eikenprocessierups kan voor veel overlast en zelfs voor gezondheidsklachten zorgen. Elke rups heeft namelijk honderdduizenden tot wel een miljoen brandhaartjes. Deze haartjes veroorzaken jeuk, bultjes en oogklachten. Al een paar jaar zien we dat het aantal nesten van de eikenprocessierups toeneemt. Vorig jaar zelfs bijna 1.000 nesten op plaatsen, waar rupsen en mensen elkaar tegenkomen. Daarom doen we ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken door de rups te bestrijden op plekken, waar zij overlast veroorzaken. Onze afdeling Groen wil (heel toepasselijk) twee vliegen in een klap slaan: meer natuurlijk groen in het openbaar terrein èn de eikenprocessierups natuurvriendelijk bestrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hond

KAMPEN - In de gemeente Kampen moet u belasting betalen voor iedere hond die u heeft. Heeft u 1 of meer honden, dan moet u dit melden bij de gemeente. Binnenkort wordt er weer gecontroleerd op het bezit van een hond. De controles worden uitgevoerd door medewerkers van stadstoezicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

co

KAMPEN - Het coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Sinds 12 maart gelden landelijk uitgebreide maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De actuele maatregelen staan op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Daar vindt u ook meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Bel dan het landelijke publieksnummer 0800-1351 of neem contact op met GGD IJsselland via het contactformulier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boomplantdag

KAMPEN - Op woensdag 18 maart wordt de 64ste editie van de Nationale Boomfeestdag gehouden. Ook de gemeente Kampen doet hieraan mee. Wethouder Jan Peter van de Sluis plant op deze dag vanaf 8.30 uur samen met leerlingen van basisschool Rehoboth enkele bomen en heesters.

De bomen en heesters worden grenzend aan het schoolplein van de Rehobothschool in een strook openbaar groen geplant. Er is gekozen voor Lijsterbes, Meidoorn, Blauwspar, vlinderstruiken en een aantal struiken met bessen. Deze soorten trekken veel vlinders, bijen en vogels aan door de bessen, de bloei of als schutplaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspad

KAMPEN - De gemeente Kampen wil dit jaar starten met fietslessen voor nieuwkomers. De organisatie zoekt hiervoor vrijwilligers die bij de lessen willen helpen. De lessen worden waarschijnlijk een keer per week gegeven. Wilt u zich als vrijwilliger inzetten? Stuur dan een e-mail naar: astrid@windtkracht.nl (link stuurt een e-mail). Alle vrijwilligers krijgen, voordat de fietslessen starten, een training aangeboden. Tijdens de training is er aandacht voor het leren fietsen en de verkeersregels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de pilot handhaving Fietsparkeren in de binnenstad en de stations Kampen en Kampen Zuid. Dit is de laatste stap die nodig is om de uitvoering van het nieuwe fietsparkeerbeleid in de binnenstad van Kampen mogelijk te maken. Eind 2019 stelde het college het uitvoeringsbeleid voor fietsparkeren in de binnenstad vast. Om het succesvol te laten zijn, is handhaving op de verkeerd geparkeerde fietsen en verwijderen van weesfietsen en fietswrakken noodzakelijk. Het gaat in het eerste instantie om een pilot voor een jaar, zodat gedurende dat jaar inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel handhavingscapaciteit nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

88129923 3142910562442359 8873109375032492032 n

KAMPEN - Stem nu en help de Brunneper Bongerd Erfgoed STER te worden. Door uw stem uit te brengen kan de bijenvereniging Kampen 10.000 euro winnen voor de herinrichting van de Brunnepe-Greenter-Bongerd, waardoor Brunnepe het prachtige, groene gebied krijgt dat het verdient! Stemmen duurt maar 10 seconden en kan tot en met 25 maart via https://hetoversticht.nl/stemactie/1/stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het autovrije gebied in de binnenstad van Kampen is het komende jaar niet fysiek afgesloten. Dit heeft het college besloten na onderzoek naar alternatieven voor de afsluiting met beweegbare palen (pollers). De palen zijn technisch afgeschreven en sinds begin februari niet meer in gebruik. Voor een alternatief is gekeken naar een nieuw pollersysteem, een systeem met camera’s, handmatig bedienbare klappalen en geen fysieke afsluiting. Na dit eerste jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij de ervaringen uit de periode zonder fysieke afsluiting worden meegenomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)