nelkbus

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - Het college van burgemeester en wethouders wijst voor aankomende jaarwisseling 53 locaties aan waar carbid geschoten mag worden. Deze locaties zijn verspreid over Kampen (35 plekken) en IJsselmuiden (18 plekken). De evaluatie van de jaarwisseling van vorig jaar heeft geleid tot een conceptlijst met locaties waarop inwoners een zienswijze konden indienen. Ook konden inwoners nieuwe locaties aandragen. Alle locaties zijn besproken binnen de werkgroep jaarwisseling en met het Schuttersgilde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

71807686 2810608925672526 9194581054298521600 o

KAMPEN -  Heeft u nog oude elektrische apparaten liggen? Of kapotte lampen? Lever deze dan in bij de Milieustraat (Recycling Kampen). Dan kunnen er nieuwe producten van gemaakt worden.

Het gaat om alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij en alle oude tl-buizen, spaar- en ledlampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

KAMPEN - Aan de Oostzeestraat in de Hanzewijk worden volgend jaar nieuwe woningen gebouwd. Voordat de bouw van start kan gaan, moeten de riolering en nutsvoorzieningen worden aangelegd. Deze werkzaamheden zijn gepland tussen 16 oktober en 20 december 2019. Tijdens deze periode is de Oostzeestraat in beide richtingen afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De parallelweg langs de Oostzeestraat blijft wel bereikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

72056726 2798226653577420 2354922871815405568 o

KAMPEN - In de Week van de Opvoeding (7-13 oktober) worden er leuke activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties uit de gemeente Kampen. Op woensdag 9 oktober is er een middag vol activiteiten bij Kinderboerderij Cantecleer, de Natuurspeelplaats en MFC Korteweg 4. Er is een middagvullend programma dat begint om 13.30 uur. Kom je ook gezellig langs met je (klein)kinderen? Er is genoeg te beleven en alle activiteiten zijn kosteloos!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

71584235 2804418542958231 8654702904982110208 n

KAMPEN - Vrije tijd moet iedereen naar eigen keuze kunnen doorbrengen. Het doel van de Week van de Toegankelijkheid is te laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Er zijn al veel goede stappen gezet voor een betere toegankelijkheid. Toch lopen mensen met een beperking nog te vaak op tegen belemmeringen om hun vrije tijd te kunnen besteden zoals ze dat zelf willen. Dit jaar vraagt de Week voor de toegankelijkheid daarom aandacht voor toegankelijk recreëren door het thema ‘Toegankelijke natuur en cultuur’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

KAMPEN - De afgelopen twee maanden is de spoorvorming in de Hagedoornweg ernstig toegenomen. Dit komt mede door de langdurige droogte in relatie tot het soort ondergrond. Ook onttrekken de aanwezige bomen extra water uit de ondergrond. Om dit op te lossen wordt een noodreparatie uitgevoerd op 7 en 8 oktober.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

N - Met elkaar kunnen we zorgen voor meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen. Met de juiste maatregelen kan overlast door zware regenval bijvoorbeeld worden voorkomen. Om inwoners te informeren over de mogelijkheden staat er van 4 tot 16 oktober een informatiestand van Het Oversticht over natuurinclusief bouwen in het stadhuis van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Per 1 oktober wordt David Berghuis door de gemeente Kampen aangesteld als vrijwillig molenaar. David is daarmee de vijfde molenaar van molen d’ Olde Zwarver. Op 11 april vorig jaar is David met vlag en wimpel geslaagd voor het molenaarsexamen. Zonder het getuigschrift Vrijwillig molenaar van de “Hollandsche Molen” vereniging tot Behoud van Molens in Nederland mag een vrijwillig molenaar een molen niet beheren en zelfstandig bedienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft in april en mei onderzoek laten doen naar de ervaringen van inwoners die gebruik maakten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Het ging hierbij om zorg of ondersteuning die in 2018 is geleverd. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de uitvoering van die wetten door de gemeente Kampen. De onderzoeken leveren ook enkele verbeterpunten op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

land

IJSSELMUIDEN - De Trekvaartzone in IJsselmuiden is opnieuw genomineerd voor een prijs. Eerder dit jaar won het al de landelijke prijs voor beste project in de openbare ruimte en liet het 28 andere initiatieven uit heel Nederland achter zich. Nu is dit prachtige unieke natuurgebied opnieuw genomineerd; dit keer voor de Landschapsprijs van Overijssel. Een vakjury bepaalt voor 60% wie de prijs krijgt; de andere 40% ligt in handen van het publiek. Stemmen kan nog tot en met vrijdag 27 september via https://www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs2019

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  Het college heeft de gemeenteraad een totaalpakket aan voorstellen voor bezuinigingen en lastenverzwaring aangeboden. In april van dit jaar werd bekend dat de gemeente Kampen flink de broekriem moet aanhalen en structureel 6,1 miljoen euro moet bezuinigen. Oorzaak waren onder meer oplopende kosten en dalende rijksbijdragen binnen het sociaal domein. In opdracht van de gemeenteraad heeft een onafhankelijk adviesbureau samen met de ambtelijke organisatie een keuzepakket van 8 tot 16 miljoen euro aan voorstellen gemaakt voor bezuinigingen en lastenverzwaring. Dit bedrag is hoger dan nodig, zodat de gemeenteraad nog iets te kiezen heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

Als gemeente Kampen staan we voor een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Oorzaak daarvoor zijn enerzijds oplopende kosten en anderzijds dalende rijksbijdragen voor het sociaal domein (jeugdhulp, zorg, werk, participatie en zelfredzaamheid).   In opdracht van de gemeenteraad heeft een onafhankelijk adviesbureau samen met de ambtelijke organisatie een keuzepakket met circa 8 miljoen euro aan voorstellen gemaakt voor bezuinigingen en lastenverzwaring. Daarbij was alles bespreekbaar: alle inkomsten en uitgaven zijn onder de loep genomen. Dat was ook nodig om tot het benodigde bedrag te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

afvalgft

KAMPEN - In de wijken Onderdijks 2, Bovenbroek en de Omloop wordt op donderdag 12 september (ipv vrijdag 13 september) de gft container geleegd.

In het Onderdijks, Zalk, de Zande, Zuideinde buitengebied, Melmer en Zwartendijk wordt op maandag 16 september (ipv vrijdag 13 september) de gft container geleegd

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeenteraad heeft op 5 september ingestemd met het voorbereidingsbesluit zorgwoningen. Dit besluit loopt vooruit op de wijziging van het bestemmingsplan waarin wordt bepaald dat de bestemming van een gebouw niet zomaar kan worden gewijzigd in een zorgwoning. Deze ingrijpende maatregel is genomen omdat er een sterke toename van zorgwoningen met name in de binnenstad van Kampen wordt gesignaleerd. Het college en de raad vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. De sterke toename van panden die in gebruik worden genomen als zorgwoning, geven aanleiding tot twijfel over de kwaliteit van de geboden zorg en hebben een negatief effect op de leefbaarheid van omwonenden. Daarnaast leiden de vele zorgwoningen en de daarmee gepaard gaande toename van cliënten tot extra druk op het gemeentelijke zorgbudget. In juli van dit jaar heeft wethouder Jan Peter van der Sluis aangekondigd dat hij maatregelen wil treffen om het aantal zorgwoningen in te dammen. Dit voorbereidingsbesluit is daar het eerste resultaat van.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rij

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels van 50+’ers op te frissen organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige 'rijvaardigheidstoets voor 50+’ers. Deze wordt op vrijdag 8 november georganiseerd.De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Daarnaast neemt op hogere leeftijd de kans toe op afname van gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen. Dit betekent niet dat u als 50+’er niet meer op een goede manier kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf 16 augustus worden gesteld aan ruim 2.200 inwoners van de gemeente Kampen.Dit onderzoek, ook wel Veiligheidsmonitor genoemd, richt zich op criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en andere aspecten van de leefbaarheid in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpsavond

IJSSELMUIDEN - Er speelt van alles in IJsselmuiden: onderhoud aan de Burgemeester van Engelenweg, de nodige nieuwbouwplannen en sociale initiatieven. Kom naar de dorpsavond voor meer informatie en kennismaking met wijkwethouders Albert Holtland en Jan Peter van der Sluis en wijkverbinder Heidi Nieuwenhuis. Datum: maandag 30 september Tijdstip: 19.30 uur aanvang, inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Goudplevier 103 in IJsselmuiden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Op donderdag 12 september draagt de huidige jeugdburgemeester, Rosalijn van Zijtveld, het stokje over aan de nieuwe jeugdburgemeester, Franco Koelewijn. Franco legt de eed af en neemt vervolgens de ambtsketen van Rosalijn over. Hierna is hij officieel jeugdburgemeester van Kampen 2019/2020. De nieuwe jeugdburgemeester is een naamgenoot maar geen familie van onze burgemeester Bort Koelewijn. Komend jaar vervult Franco een rol bij officiële aangelegenheden als de intocht van Sinterklaas, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Ook scholenbezoeken en eigen initiatieven horen daarbij. Franco heeft al veel ideeën over hoe hij zijn bijdrage als jeugdburgemeester kan leveren. Samen met de gemeente en burgemeester Koelewijn wordt gekeken hoe deze ideeën uitvoerbaar worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspad

KAMPEN - Het fietspad van de Kamperstraatweg wordt verbreed. Het gaat dan om het gedeelte tussen de rotonde Onderdijks en de Chalmotweg en het gedeelte tussen huisnummer 17 en de Jules van Hasseltweg / de Zande. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 16 september tot 15 oktober. Omleidingen Fietsers kunnen enige tijd geen gebruik maken van het fietspad door het aanbrengen van beton en de bijbehorende uithardingstijd. Voor fietsers worden omleidingsroutes aangegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

KAMPEN - Op maandag 9 september wordt het jaarlijks groot onderhoud aan de Stadsbrug uitgevoerd. De brug is afgesloten voor al het autoverkeer vanaf maandagavond 20.00 uur tot dinsdagochtend 3.00 uur. Aan hulpdiensten wordt wel doorgang verleend. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel gebruikmaken van de Stadsbrug. Voor informatie kunt u contact opnemen met Maarten Eekhout via e-mail m.eekhout@kampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)