uitz

KAMPEN - Een werkbus die uw uitzicht belemmert? Vaak zijn het de bewoners zelf in de wijk die de bus voor uw raam parkeren. De gemeente Kampen heeft daarom kaarten ontwikkeld, waarmee u op een ludieke, laagdrempelige manier aandacht kunt vragen voor ergernissen in uw straat.

Kijk op www.kampen.nl/wijkverbinders welke kaarten er nog meer zijn en waar u ze kunt ophalen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

48362199 2296468840419873 1222932044217057280 n

KAMPEN - Heeft u een parkeervergunning of parkeerontheffing voor de binnenstad van Kampen? Deze is geldig tot en met 31 december 2018. Via https://parkeervergunning.kampen.nl kunt u uw parkeervergunning verlengen of een nieuwe parkeerontheffing aanvragen.

U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. U kunt op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur ook terecht in het stadhuis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen met de wijkschouw van Het Onderdijks op vrijdag 14 december van 14.00 tot 15.30 uur. Verzamelpunt is basisschool Het Stroomdal, Bouwkamp 2 in Kampen. De wijkschouw is een samenwerking tussen gemeente, wijkagent, scholen, wijkvereniging en bewoners. Tijdens de wijkschouw wordt gekeken naar plekken in de wijk die extra aandacht nodig hebben.

Schrijf reactie (0 Reacties)

paaltje

KAMPEN - 'Fietspaaltjes zorgen voor steeds meer ongelukken. Met name fietsersgroepen (scholieren) zien de paaltjes vaak over het hoofd, maar ook fietsende ouderen komen ten val als gevolg van aanrijdingen met paaltjes. Elke winterperiode verwijderen wij ongeveer 180 paaltjes om de fietspaden in de gemeente Kampen te kunnen strooien of sneeuwvrij te maken, 'aldus de gemeente. Volgend voorjaar keren daarom veel van die paaltjes niet terug. De kantpalen die aan weerszijden van de fietspaal op het fietspad staan, blijven wel staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen op dinsdag 8 januari in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van onderlinge ontmoeting tussen u als inwoner en anderen die actief zijn in verenigingen, bedrijven, instellingen en ons gemeentebestuur. Iedereen is hartelijk welkom! Elk jaar geeft de burgemeester in zijn toespraak gericht aandacht aan een bepaald aspect in de samenleving. Dat doet hij rond 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2019 betaalt u toeristenbelasting als u overnachtingsmogelijkheden aanbiedt. De toeristenbelasting hoeft u niet te betalen voor inwoners van de gemeente Kampen. U mag de toeristenbelasting doorbelasten aan uw gasten.

Aanmelden toeristenbelasting voor 1 januari 2019

Biedt u overnachtingsmogelijkheden aan binnen de gemeente Kampen? U moet zich dan voor 1 januari 2019 aanmelden voor de toeristenbelasting. U kunt zich met DigiD of eHerkenning aanmelden op www.kampen.nl/toeristenbelasting. Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vraag dan een aanmeldformulier aan via heffing@kampen.nl (link stuurt een e-mail) of telefoonnummer 14 038.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Voor dit grote evenement op zaterdag 22 en zondag 23 december zijn diverse verkeersmaatregelen nodig.

Welke dat zijn, leest u hieronder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Woensdag 5 december is het stadhuis in verband met Sinterklaasavond vanaf 17.00 uur gesloten. Wilt u voor een ander moment een afspraak maken bij Burgerzaken? Dat kan eenvoudig via www.kampen.nl/afspraak .

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In deze ‘begroting in één oogopslag’ ziet u hoeveel de gemeente Kampen ontvangen heeft en waar het geld aan uitgegeven is. Ook ziet u hoe het geld is besteed en welke bijdrage de gemeente van u vraagt.

De gemeentelijke begroting is belangrijk: de gemeente legt vast wat men het komende jaar wil bereiken en gaat doen en wat de kosten zijn. 'We letten goed op inkomsten en uitgaven en we houden ons aan de regels van het Rijk en onze gemeenteraad,'aldus de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

0120168 BorstkankerLogo 665x250

KAMPEN - Het bevolkingsonderzoek borstkanker komt weer terug naar de gemeente Kampen. Vrouwen uit Kampen en IJsselmuiden werden vorig jaar voor het eerst uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in een vast onderzoekscentrum in Zwolle. Voorheen stond er een mobiel onderzoekscentrum in Kampen en IJsselmuiden voor het bevolkingsonderzoek. Het college vroeg eind 2017 bij Bevolkingsonderzoek Oost in een gesprek aandacht voor de problemen en de kosten die het reizen naar Zwolle voor een aantal vrouwen met zich meebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mag

KAMPEN - Het afgelopen jaar voerde Trias samen met diverse gemeenten in de regio campagne om meer mensen enthousiast te maken voor pleegzorg. Zo ook in Kampen. In 'De geboorte van een pleeggezin' volgt RTV Oost een van de kandidaat pleegouders.

De documentaire is donderdag 22 november om 17.40 uur op RTV Oost te zien en wordt 's avonds elk uur herhaald.

Schrijf reactie (0 Reacties)

verst

KAMPEN - Heeft u last van hardrijden in de straat? Vaak zijn het de bewoners zelf in de wijk die hardrijden. De gemeente Kampen heeft daarom kaarten ontwikkeld, waarmee u op een ludieke, laagdrempelige manier aandacht kunt vragen voor ergernissen in uw straat.

Kijk op www.kampen.nl/wijkverbinders welke kaarten er nog meer zijn en waar u ze kunt ophalen

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Verschillende organisaties, bewoners en raadsleden slaan de handen inéén om armoede in Kampen aan te pakken. Op vrijdag 23 november organiseren zij daarom een bijeenkomst voor iedereen in de gemeente Kampen die iets rondom armoede doet. Een bijeenkomst vol energie en inspiratie, waarbij ontmoeting centraal staat.

Want wie houden zich binnen Kampen allemaal bezig met armoede en wat doen deze mensen precies? En hoe kunnen we elkaar versterken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

celle

KAMPEN - Op 21 en 22 november gaat de gemeente Kampen aan de slag met onderhoudswerkzaamheden in een deel van de wijk Cellesbroek. Het gaat om het deel tussen Jan Ligthartstraat, fietspad Cellebroeksweg, Wederiklaan en Kalmoessingel. Dit is een gezamenlijke actie van drie gemeentelijke teams die zich bezighouden met het onderhoud groen, reiniging en het onderhoud van de bestrating.

De bestrating wordt gereinigd en waar nodig opgeknapt. Ook wordt straatmeubilair schoongemaakt, zwerfvuil verwijderd en het groen onderhouden. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de hoekjes en hofjes waar de medewerkers van de gemeente  normaal gesproken moeilijk bij kunnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In 2017 heeft de kunstcommissie Het Onderdijks in opdracht van de gemeente Kampen een aantal kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken voor enkele kunstwerken voor De Erven en De Paden in het Onderdijks. De commissie heeft uiteindelijk gekozen voor het ontwerp van de kunstenaar Reinier Lagendijk uit Hoek van Holland.

Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders wil starten met de aanbesteding van nieuwe parkeerautomaten in de binnenstad van Kampen. Dit heeft te maken met de leeftijd en de staat van de huidige parkeerautomaten. Het doel is om parkeerautomaten gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder te krijgen met als einddoel een gastvrijer Kampen. Ook wordt het beheer en onderhoud van de automaten onder de loep genomen zodat de stijgende lijn in kwaliteit doorgezet wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkk

KAMPEN - Als de gemeenteraad op 13 december akkoord gaat met het voorstel van het college, kunnen mensen die in bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart per 1 januari 2019 overal gratis parkeren in de gemeente Kampen. Het college heeft namelijk besloten om de raad voor te stellen de toegankelijkheid van parkeren met gehandicaptenparkeerkaart met deze regel te verbeteren. Het voorstel om overal gratis te kunnen parkeren voor mensen die in bezit zijn van gehandicaptenparkeerkaart is opgenomen in het Coalitieprogramma ‘Nieuwe Energie’ 2018-2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ener

KAMPEN - In het coalitieprogramma van de gemeente Kampen is de ambitie opgenomen om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Deze ambitie is niet zonder reden: wereldwijd groeit het besef dat we in actie moeten komen door energie duurzaam op te wekken. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad op 13 december a.s. tijdens de raadsvergadering om een eerste stap te zetten en een keuze te maken in de aanpak van het energievraagstuk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Is de sport voor iedereen in Kampen toegankelijk? Hoe ziet de vereniging voor de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte sporten en bewegen stimuleren? Gemeente Kampen en Sportservice Kampen roepen verenigingen, sportscholen, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven en scholen maar vooral de Kamper sporters zelf op om mee te werken aan het Kamper Sportakkoord op maandagavond 26 november vanaf 19.00 uur in de Stadskazerne aan de Oudestraat in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

polder

IJSSELMUIDEN - De provincie Overijssel, de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta nodigen u uit voor een informatieavond op maandagavond 19 november a.s. Deze avond krijgt u informatie over de resultaten van het aanvullende (grond)wateronderzoek dat afgelopen maanden in opdracht van de provincie is uitgevoerd in de Koekoekspolder.

Wanneer: maandag 19 november
Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:  De Hoeksteen, Goudplevier 103 in  IJsselmuiden

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)