kampen logo

KAMPEN  -  Het college van B&W heeft de toewijzingsregels voor woonwagenstandplaatsen geactualiseerd. De reden hiervoor is dat de oude regels dateerden uit 2012 en niet meer aansloten bij het landelijk beleid (2018) waarin wordt gesteld dat bij schaarste aan woonwagenstandplaatsen voorrang moet worden gegeven aan woonwagenbewoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

147313575 4068464383220301 8120654823336796023 n

KAMPEN - De gemeente Kampen werkt dit jaar mee aan Earth Hour door op zaterdagavond 27 maart de Stadsbrug in groen licht te zetten. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds. Miljoenen mensen en duizenden organisaties laten door deelname zien dat zij de toekomst van de aarde belangrijk vinden. Dit doen zij door op zaterdagavond 27 maart het licht uit te zetten of door een ander statement te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  In een speciale vergadering heeft de gemeenteraad in aanwezigheid van de commissaris van de Koning dhr. Ir. A.P. Heidema op donderdag 25 maart de profielschets voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Kampen besproken en vastgesteld. Daarmee kan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester nu van start. De commissaris van de Koning zal de vacature openstellen vanaf maandag 29 maart 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Burgemeester Bort Koelewijn gaat Kampen in september verlaten. Dat betekent dat de gemeente Kampen op zoek moeten naar een nieuwe burgemeester. Maar wat voor iemand moet dat zijn? Ruim 1.400 inwoners dachten daarover mee via een korte vragenlijst.

Donderdag wordt in een speciale openbare raadsvergadering het profiel voor een nieuwe burgemeester besproken en vastgesteld. Commissaris van de Koning Andries Heidema is bij deze vergadering. Deze raadvergadering, die om 19.30 uur begint, kunt u live volgen via de raadswebsite.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WONEN

KAMPEN - Het college van Kampen maakt werk van versnelling woningbouw en heeft vandaag het plan van aanpak vastgesteld. In het plan van aanpak wordt onder andere een beeld gegeven van de mogelijkheden om woningbouw te versnellen en wat daarvoor nodig is. Ook geeft het een eerste aanzet tot een gebiedsvisie voor Kampen Zuidwest.De inwoners van Kampen die op zoek zijn naar een nieuwe woning merken tegenwoordig de schaarste van woningen: er is weinig aanbod, de prijzen zijn fors gestegen en er wordt vaak boven de vraagprijs geboden. Ook huurders die een sociale huurwoning zoeken merken dat het lastiger is om een geschikte woning te krijgen. Er is over de hele linie een gebrek aan woningen. Dit geldt niet alleen voor Kampen, maar ook voor de hele regio Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - De gemeente  een nieuw beleidsplan maken voor schuldhulpverlening in de gemeente Kampen. De gemeente vindt het belangrijk om dit samen met u te doen. Daarom worden  drie stadsgesprekken georganiseerd. U bent van harte welkom bij die gesprekken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ingrid

KAMPEN -  Vanaf 1 maart 2021 is Ingrid Nauta de nieuwe ombudsvrouw sociaal domein in de gemeente Kampen. Mevrouw Nauta ondersteunt inwoners bij het oplossen van problemen in het sociaal domein. De ombudsvrouw sociaal domein werkt vanuit een onafhankelijke positie.Inwoners die ontevreden zijn over de uitvoering van de taken op het gebied van jeugd, zorg, werk of inkomen door de gemeente, kunnen met haar in contact treden voor een luisterend oor en bemiddeling. De ombudsvrouw onderzoekt de situatie en gaat samen met betrokkenen op zoek naar oplossingen. Ook kan zij een uitspraak doen als het gaat om bejegening en houding binnen de gemeente. Van haar activiteiten en uitspraken doet ze met regelmaat verslag aan de gemeente en de Adviesraad Maatschappelijke Ontwikkeling. De gemeente kan deze gebruiken om beleid en uitvoering te verbeteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

158982630 4155384781194927 7461694262226390159 o

KAMPEN  -  Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Speciaal voor risicogroepen gaan in onze gemeente al stemlokalen open op 15 en 16 maart. Je kunt dan tussen 07.30-21.00 uur je stem uitbrengen.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de avondklok nog steeds van kracht. Ben je na 21.00 uur onderweg naar huis vanaf een stemlokaal? Of wil je na 21.00 uur kijken bij het tellen van de stemmen? Dat kan. Je hebt hiervoor geen verklaring nodig. Zo kan de verkiezing doorgaan, ook tijdens de avondklok. Kijk voor meer informatie op www.kampen.nl of www.elkestemtelt.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN -  Het zonnepanelen beleid in het beschermd stadsgezicht van Kampen wordt versoepeld. De gemeente geeft zo meer ruimte voor initiatieven en draagt bij aan de doelstelling Energieneutraal 2035. Er zijn nieuwe conceptuitgangspunten voor het plaatsen van zonnepanelen opgesteld. Die uitgangspunten vervangen de bestaande criteria in de Welstandsnota 2017.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  De gemeente Kampen brengt de komende twee jaar het bezorgend verkeer in de binnenstad van Kampen in kaart. Hiervoor worden tijdelijk vijf camera’s langs toegangswegen geplaatst om het verkeer te meten. Dit geeft de gemeente Kampen informatie over de hoeveelheid verkeer, het soort voertuigen en waar verkeer de stad in en uit rijdt. De informatie wordt gebruikt voor een nieuw mobiliteitsplan met aandacht voor een slimmere en duurzame bevoorrading van de binnenstad. De ontwikkeling hiervan start naar verwachting vanaf 2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo ElkeStemTelt on background RGB 1

KAMPEN  -  Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor krijg je jouw stempas thuisgestuurd. Heb je nog geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of ben je jouw stempas kwijt? Vraag dan voor vrijdag 12 maart 17.00 uur een nieuwe aan bij de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gesecr

KAMPEN -  Na het vertrek van de vorige gemeentesecretaris is de gemeente Kampen op zoek gegaan naar een opvolger. De gemeente heeft die gevonden in de persoon van de heer drs. N.J. (Nico) Middelbos. Nico Middelbos is na zijn studie Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam werkzaam geweest in beleids- en projectmatige functies bij de gemeente Delft en het Ministerie van Justitie. Vanaf 2008 heeft Nico Middelbos meerdere managementfuncties vervuld bij eerst de gemeente Steenwijkerland en van 2012 tot 2019 bij de gemeente Zwolle. In juni 2019 is hij bij de gemeente Kampen begonnen als concernmanager en lid van de directie. Sinds november 2019 is Nico Middelbos waarnemend gemeentesecretaris in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaart

KAMPEN  -  Een aantal betonnen bruggen in het buitengebied van de gemeente Kampen is ouder dan 50 jaar. Uit onderzoek blijkt dat vier bruggen binnen twee jaar gerenoveerd en versterkt moeten worden. Eén brug wordt in zijn geheel vervangen. De werkzaamheden vinden in de tweede helft van 2021 en in 2022 plaats. Omwonenden en bedrijven worden tijdig door de gemeente geïnformeerd over de exacte planning van de werkzaamheden en wat dit betekent in termen van bereikbaarheid. Om te voorkomen dat de constructieve veiligheid van de bruggen voor aanvang van de werkzaamheden terugloopt, wordt met ingang van 19 maart 2021 op drie bruggen tijdelijk een gewichtsbeperking ingevoerd van 30 ton totaallast en 7,3 ton aslast. Zwaar verkeer dat boven deze gewichtsbeperking uitkomt, wordt vanaf deze datum omgeleid. Omwonenden en bedrijven worden deze week geïnformeerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  De gemeenteraad houdt op donderdag 11 maart weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt ook deze keer geheel digitaal via MS Teams. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

158243075 4149364078463664 6535562330149221564 o

KAMPEN -  Vanaf maandag 8 maart zijn er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar op het Burgemeester Berghuisplein in Kampen. Een groot deel van het plein naast en achter sporthal De Reeve wordt vanaf deze week ingericht als vaccinatielocatie COVID-19 voor GGD IJsselland. Hiervoor wordt een grote tent geplaatst. De vaccinatielocatie in Kampen blijft naar verwachting in ieder geval tot eind 2021 in gebruik. Inwoners wordt daarom gevraagd de auto zoveel mogelijk op andere locaties te parkeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo ElkeStemTelt on background RGB

KAMPEN  -  Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze coronatijd wordt ervoor gezorgd dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om je stem uit te brengen. Voor risicogroepen zijn in de gemeente Kampen op 15 en 16 maart al 4 stemlokalen open. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En heb je coronaklachten? Dan kun je een andere kiezer machtigen om voor jou te stemmen.

Meer weten? Kijk op elkestemtelt.nl of www.kampen.nl/verkiezingen

Schrijf reactie (0 Reacties)

158396295 4147896418610430 752092825628584653 o

KAMPEN - Zondagmiddag 7 maart woedde er een grote uitslaande brand aan de Oudestraat, in de binnenstad van Kampen. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Maandagochtend 8 maart om 10 uur is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden in de raadszaal van het stadhuis, Burg. Berghuisplein 1.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Sinds woensdag 3 maart kunnen ‘niet-essentiële’ winkels, onder voorwaarden, hun deuren weer openen. De vlag ging uit! Maar er zijn ook zorgen. Er gelden hoge boetes als een ondernemer de fout ingaat. Burgemeester Bort Koelewijn ging in gesprek met Michiel de Groot, voorzitter van de nieuwe vereniging Binnenstad Ondernemers Kampen (BOK), om te vragen hoe ondernemers de handhaving voor zich zien.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ichthus logo RGB topkwaliteit

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft de verplichting om passend onderwijs te realiseren en om bewegen en sport te stimuleren. De basis hiervoor is een kwalitatief goed aanbod van onderwijshuisvesting en sportaccommodaties.Samen met Landstede Groep en volleybalvereniging Reflex verkent de gemeente de mogelijkheden om een nieuwe campus Ichthus College met daarbij een nieuwe sporthal te realiseren. De eerste fase van de aanbesteding, het maken van een voorselectie van architecten, start in maart. Deze aanbesteding is door Landstede Groep opgezet en de gemeente participeert hierin via gezamenlijk opdrachtgeverschap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De economische ontwikkeling van Kampen liet in 2019 goede cijfers zien. Het aantal bedrijfsvestigingen en banen groeit en de arbeidsparticipatie is hoog. Kampen doet daarin meer dan goed mee in vergelijking met de provincie Overijssel en de Regio Zwolle. Dat blijkt uit de Economische monitor Kampen over het jaar 2019. Welk effect de coronacrisis op de lokale economie heeft gehad, moet blijken uit de economische cijfers over 2020. Rond de zomer van dit jaar komen de cijfers van 2020 beschikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)