parkeerzone

KAMPEN -  Ondernemers in de voetgangerszone van de binnenstad kunnen een ontheffing krijgen voor kort parkeren buiten de reguliere venstertijden. De ontheffing is geldig zolang de lockdown duurt. De gemeente Kampen geeft de tijdelijke ontheffing, zodat ondernemers buiten de venstertijden bij hun winkel kunnen komen om online bestellingen klaar te kunnen maken voor bezorging. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de behoefte van ondernemers om meer ruimte te krijgen voor hun aangepaste dienstverlening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeente Kampen is rond de feestdagen op bepaalde momenten gesloten. Het stadhuis is dan telefonisch niet bereikbaar. Voor spoedmeldingen wordt u via 14 038 verwezen naar een piketnummer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboom

KAMPEN -  De gemeente Kampen organiseert op woensdagmiddag 6 januari de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je een kerstduit en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de negen prijzen (cadeaubonnen).

De speciale kerstduiten zijn € 0,50 per stuk waard als je ze besteedt bij de volgende winkels. Dat kan tot en met 27 februari 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN  - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december hebben de gemeenteraadsleden van de gemeente Kampen aandacht gevraagd voor gelijke behandeling en discriminatie. Zij deden dit door de tekst van artikel 1 van de Grondwet aan de gemeente Kampen en haar inwoners aan te bieden. De tekst heeft vanaf nu een prominente plek in de raadzaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENDEK

KAMPEN -  In het programma van eisen voor de bouw van parkeergarage Buitenhaven heeft de gemeente als eis gesteld dat sprake moet zijn van een vloeistofkerend bovendek. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit ook zodanig door de ontwerper in het bestek verwerkt is. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport concludeert de gemeente dat de scheurvorming en lekkage van parkeergarage Buitenhaven niet voortvloeit uit een verkeerd programma van eisen en/of het bestek. De gemeente houdt de ontwerper dan ook niet langer (mede) aansprakelijk voor de ontstane schade als gevolg van de opgetreden scheurvorming en lekkage.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Begin september legde de gemeente de voorlopige ontwerpen voor de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat via een inloopbijeenkomst en digitale informatieronde voor aan alle inwoners van de gemeente Kampen. Naar aanleiding van de ontvangen reacties is een aantal aanpassingen in beide ontwerpen doorgevoerd. Het college stelde op 15 december de definitieve ontwerpen voor de herinrichting van beide wegen vast. De uitvoering start begin 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

131716109 3925270044206403 8122085464676854213 o

KAMPEN - Sinds gister geldt in Nederland een totale lockdown. Over de jaarwisseling is niets gezegd. Duidelijk is wel dat we met niet meer dan twee mensen of één huishouden buiten mogen zijn. Het is (nog) niet duidelijk wat dit betekent voor het carbidschieten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WONEN

KAMPEN -  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om de kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten. Het maximale aankoopbedrag waarbij gebruik kan worden gemaakt van de starterslening gaat namelijk omhoog van €160.000,- naar €185.000.Door de schaarste aan woningen in Kampen is ook in Kampen de koopprijs van woningen gestegen. Om starters toch te helpen met de financiering van hun eerste koopwoning heeft het college besloten tot deze  verhoging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u vanaf 1 januari de nieuwe regelingen uit het ‘actieprogramma aanpak armoede’ aanvragen. In Kampen vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We willen u graag helpen als dat niet lukt. Zonder te letten op de samenstelling van uw gezin. Of de hoogte van uw inkomen. We hebben daar drie soorten regelingen voor: de armoederelingen, de kindregelingen en de bijzondere bijstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groen

KAMPEN -  Het Groene Hart verandert sterk, ook in het komende jaar. Het park groeit dankzij de verschillende initiatieven naar een omgeving waarin allerlei buitenactiviteiten mogelijk zijn. Van sport en spel, tot recreëren en verblijven. Nieuwsgierig geworden naar de vorderingen in dit deel van het Stadspark? Bekijk dan het magazine met mooie achtergrondartikelen over enkele ontwikkelingen via https://digitaal.kampen.nl/magazine-groene-hart-01/.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeerzone

KAMPEN -   In Kampen moet u in het grootste deel van de binnenstad voor een parkeerplaats betalen. Voor inwoners en bedrijven zijn er parkeervergunningen en parkeerontheffingen. De parkeervergunningen en parkeerontheffingen voor 2021 kunnen vanaf nu worden aangevraagd. Let op dat u de vergunning of ontheffing op tijd aanvraagt en betaalt. Alleen dan kunt u met uw vergunning of ontheffing vanaf 1 januari in de binnenstad parkeren.

Ga naar https://www.kampen.nl/parkeren2021 voor alle informatie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN  -  Heeft u een Wmo-vervoerspas? En maakt u gebruik van het Wmo-vervoer? Dan betaalt u per rit een bijdrage die gelijk is aan de reizigersbijdrage in het openbaar vervoer. Jaarlijks worden tarieven in het regionale openbaar vervoer met de Landelijke Tarieven Index aangepast. Inmiddels zijn de nieuwe bedragen bekend. De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2021 kunt u vinden op de website van de gemeente Kampen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

nelkbus

KAMPEN - Gemeente Kampen wil dat voor elke locatie waar dit jaar met carbid mag worden geschoten, zich een contactpersoon meldt bij de gemeente, stichting Welzijn of Stichting Schuttersgilde Kampen. Deze contactpersoon is, samen met anderen, het aanspreekpunt bij calamiteiten. Ook mensen die willen schieten, zullen zich daarvoor moeten aanmelden dit jaar.

Vorige week is duidelijk geworden dat carbidschieten tijdens de jaarwisseling van ’20-‘21 is toegestaan. Binnen de gemeente Kampen heeft het college van burgemeester en wethouders 46 plekken aangewezen, waar vanaf 10 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts mag worden geschoten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1070818

IJSSELMUIDEN -  Medicijnen zijn niet altijd een oplossing voor mensen met overgewicht of een inactieve leefstijl. Bewegen en gezonde voeding kunnen in veel gevallen meer en blijvend effect hebben. Sinds 2017 verwijzen huisartsen in IJsselmuiden actief naar het programma Bewegen Op Recept. Dankzij Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden (SEGIJ) kan nu ook een zogenaamde Gecombineerde Leefstijlinterventie aangeboden worden. Hierdoor kunnen meer IJsselmuidenaren begeleiding krijgen bij het verbeteren van hun gezondheid door (meer) te bewegen en gezonder te eten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Vandaag, de nationale Dag van de Vrijwilliger staan we stil bij het grote belang van vrijwilligerswerk en bij al die vrijwilligers die zich inzetten. De gemeente Kampen zet daarom alle vrijwilligers in het zonnetje. Wethouder sociaal domein Jan Peter van der Sluis: “Zonder vrijwilligers komt er veel tot stilstand. Denk aan het verenigingsleven, het culturele leven of de extra handen en aandacht in de zorg. Mensen die voor een ander klaarstaan. In eigen tijd en met veel enthousiasme en betrokkenheid. Ik waardeer de inzet van iedere vrijwilliger enorm. Op deze Dag van de Vrijwilliger wil ik daarom iedereen bedanken. Want laten we eerlijk zijn, we kunnen niet zonder vrijwilligers.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

78289055 2811524062191811 7720136803264495616 n

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had Arbo-eis in 2017 niet op deze manier aan de gemeente mogen opleggen

KAMPEN - De Raad van State oordeelde op 2 december 2020 dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) begin 2017 onzorgvuldig te werk is gegaan bij het opleggen van een Arbo-eis aan de gemeente rondom de bouwwerkzaamheden aan parkeergarage Buitenhaven. De Raad van State stelt dat het ministerie van SZW de eis niet op deze manier op had mogen leggen. De uitspraak is voor de gemeente een bevestiging van haar vasthoudendheid in deze kwestie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurkorf

KAMPEN - Gemeente Kampen stopt met verlenen van ontheffingen voor het verbranden van hout en snoeiafval in het buitengebied. Binnen de bebouwde kom was dit al verboden. Er wordt alleen nog ontheffing verleend als er calamiteiten zijn zoals zieke struiken of bomen waarvoor verbranden op locatie de enige optie is. Ook voor het traditionele paasvuur in Wilsum is ontheffing mogelijk. De ontheffing voor het paasvuur is straks één jaar geldig, in plaats van drie jaar zoals nu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  De gemeenteraad houdt op donderdag 3 december weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt in de raadzaal of vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

def kerstnd

IJSSELMUIDEN -   De Goede Herder kerk, de Rank en de Hoeksteen organiseren ook dit jaar samen een kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur. Het wordt een speciale dienst,die online zal worden uitgezonden. Thuis kunt u  meezingen en meekijken. Muzikale medewerking verlenen de blazers van Oranje.  Het thema van de dienst is: ‘You’ll never walk alone. U kunt de dienst volgendt via de site www.kerkdienstgemist.nl (de Hoeksteen).

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 f6b30b2dff19d5f0146247da053806ff

KAMPEN - Het openbaar gebied van bedrijventerrein Spoorlanden krijgt een facelift. In overleg met ondernemers is ervoor gekozen om volgend jaar de Spoorstraat aan te pakken vanaf het Kraton tot en met de westelijke kruising met de Spoordwarsstraat. Er wordt meer eenheid en structuur aangebracht in de openbare ruimte, waardoor de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van Spoorlanden verder versterkt wordt. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de revitalisering van Spoorlanden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)