Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft in april en mei onderzoek laten doen naar de ervaringen van inwoners die gebruik maakten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Het ging hierbij om zorg of ondersteuning die in 2018 is geleverd. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de uitvoering van die wetten door de gemeente Kampen. De onderzoeken leveren ook enkele verbeterpunten op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

land

IJSSELMUIDEN - De Trekvaartzone in IJsselmuiden is opnieuw genomineerd voor een prijs. Eerder dit jaar won het al de landelijke prijs voor beste project in de openbare ruimte en liet het 28 andere initiatieven uit heel Nederland achter zich. Nu is dit prachtige unieke natuurgebied opnieuw genomineerd; dit keer voor de Landschapsprijs van Overijssel. Een vakjury bepaalt voor 60% wie de prijs krijgt; de andere 40% ligt in handen van het publiek. Stemmen kan nog tot en met vrijdag 27 september via https://www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs2019

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  Het college heeft de gemeenteraad een totaalpakket aan voorstellen voor bezuinigingen en lastenverzwaring aangeboden. In april van dit jaar werd bekend dat de gemeente Kampen flink de broekriem moet aanhalen en structureel 6,1 miljoen euro moet bezuinigen. Oorzaak waren onder meer oplopende kosten en dalende rijksbijdragen binnen het sociaal domein. In opdracht van de gemeenteraad heeft een onafhankelijk adviesbureau samen met de ambtelijke organisatie een keuzepakket van 8 tot 16 miljoen euro aan voorstellen gemaakt voor bezuinigingen en lastenverzwaring. Dit bedrag is hoger dan nodig, zodat de gemeenteraad nog iets te kiezen heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

Als gemeente Kampen staan we voor een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Oorzaak daarvoor zijn enerzijds oplopende kosten en anderzijds dalende rijksbijdragen voor het sociaal domein (jeugdhulp, zorg, werk, participatie en zelfredzaamheid).   In opdracht van de gemeenteraad heeft een onafhankelijk adviesbureau samen met de ambtelijke organisatie een keuzepakket met circa 8 miljoen euro aan voorstellen gemaakt voor bezuinigingen en lastenverzwaring. Daarbij was alles bespreekbaar: alle inkomsten en uitgaven zijn onder de loep genomen. Dat was ook nodig om tot het benodigde bedrag te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

afvalgft

KAMPEN - In de wijken Onderdijks 2, Bovenbroek en de Omloop wordt op donderdag 12 september (ipv vrijdag 13 september) de gft container geleegd.

In het Onderdijks, Zalk, de Zande, Zuideinde buitengebied, Melmer en Zwartendijk wordt op maandag 16 september (ipv vrijdag 13 september) de gft container geleegd

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeenteraad heeft op 5 september ingestemd met het voorbereidingsbesluit zorgwoningen. Dit besluit loopt vooruit op de wijziging van het bestemmingsplan waarin wordt bepaald dat de bestemming van een gebouw niet zomaar kan worden gewijzigd in een zorgwoning. Deze ingrijpende maatregel is genomen omdat er een sterke toename van zorgwoningen met name in de binnenstad van Kampen wordt gesignaleerd. Het college en de raad vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. De sterke toename van panden die in gebruik worden genomen als zorgwoning, geven aanleiding tot twijfel over de kwaliteit van de geboden zorg en hebben een negatief effect op de leefbaarheid van omwonenden. Daarnaast leiden de vele zorgwoningen en de daarmee gepaard gaande toename van cliënten tot extra druk op het gemeentelijke zorgbudget. In juli van dit jaar heeft wethouder Jan Peter van der Sluis aangekondigd dat hij maatregelen wil treffen om het aantal zorgwoningen in te dammen. Dit voorbereidingsbesluit is daar het eerste resultaat van.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rij

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels van 50+’ers op te frissen organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige 'rijvaardigheidstoets voor 50+’ers. Deze wordt op vrijdag 8 november georganiseerd.De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Daarnaast neemt op hogere leeftijd de kans toe op afname van gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen. Dit betekent niet dat u als 50+’er niet meer op een goede manier kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf 16 augustus worden gesteld aan ruim 2.200 inwoners van de gemeente Kampen.Dit onderzoek, ook wel Veiligheidsmonitor genoemd, richt zich op criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en andere aspecten van de leefbaarheid in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpsavond

IJSSELMUIDEN - Er speelt van alles in IJsselmuiden: onderhoud aan de Burgemeester van Engelenweg, de nodige nieuwbouwplannen en sociale initiatieven. Kom naar de dorpsavond voor meer informatie en kennismaking met wijkwethouders Albert Holtland en Jan Peter van der Sluis en wijkverbinder Heidi Nieuwenhuis. Datum: maandag 30 september Tijdstip: 19.30 uur aanvang, inloop vanaf 19.00 uur. Locatie: kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Goudplevier 103 in IJsselmuiden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Op donderdag 12 september draagt de huidige jeugdburgemeester, Rosalijn van Zijtveld, het stokje over aan de nieuwe jeugdburgemeester, Franco Koelewijn. Franco legt de eed af en neemt vervolgens de ambtsketen van Rosalijn over. Hierna is hij officieel jeugdburgemeester van Kampen 2019/2020. De nieuwe jeugdburgemeester is een naamgenoot maar geen familie van onze burgemeester Bort Koelewijn. Komend jaar vervult Franco een rol bij officiële aangelegenheden als de intocht van Sinterklaas, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Ook scholenbezoeken en eigen initiatieven horen daarbij. Franco heeft al veel ideeën over hoe hij zijn bijdrage als jeugdburgemeester kan leveren. Samen met de gemeente en burgemeester Koelewijn wordt gekeken hoe deze ideeën uitvoerbaar worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspad

KAMPEN - Het fietspad van de Kamperstraatweg wordt verbreed. Het gaat dan om het gedeelte tussen de rotonde Onderdijks en de Chalmotweg en het gedeelte tussen huisnummer 17 en de Jules van Hasseltweg / de Zande. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 16 september tot 15 oktober. Omleidingen Fietsers kunnen enige tijd geen gebruik maken van het fietspad door het aanbrengen van beton en de bijbehorende uithardingstijd. Voor fietsers worden omleidingsroutes aangegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

KAMPEN - Op maandag 9 september wordt het jaarlijks groot onderhoud aan de Stadsbrug uitgevoerd. De brug is afgesloten voor al het autoverkeer vanaf maandagavond 20.00 uur tot dinsdagochtend 3.00 uur. Aan hulpdiensten wordt wel doorgang verleend. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel gebruikmaken van de Stadsbrug. Voor informatie kunt u contact opnemen met Maarten Eekhout via e-mail m.eekhout@kampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalrace

KAMPEN - Zondag 8 september is het zover. Dan komt de aflevering van Hou ’t Schoon – de afvalrace in Kampen op tv. De uitzending is om 16.35 uur op RTL 8. De herhaling is op zaterdag 14 september. Ongeveer honderd kinderen uit de gemeente Kampen deden op 18 mei mee aan de spelshow van RTL Telekids op het Van Heutzplein in Kampen. Daarbij voerden ze allerlei opdrachten uit over afval en zwerfafval. De finalisten steden tegen elkaar op de zwerfvuilstormbaan, waarna wethouder Jan Peter van der Sluis de prijsuitreiking verzorgde.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen plaatst een fietssluis bij de Broederpoort in het Stadspark. De fietssluis is nodig om een einde te maken aan ongelukken tussen (brom-)fietsers die vanuit het park komen en het autoverkeer op de 3e en 2e Ebbingestraat. Door het beperkte zicht vanwege de Broederpoort worden (brom-)fietsers door automobilisten vaak (te) laat gezien, met ongevallen als gevolg. Voor de veiligheid zijn eind vorig jaar ook al eens hekjes bij de Broederpoort geplaatst. Hoewel de hekjes van destijds voldeden aan de regelgeving, vonden (brom-)fietsers dat zij niet makkelijk genoeg om de hekjes heen konden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft een nieuw beleidsplan en uitvoeringsplan voor de gladheidbestrijding vastgesteld. De gemeente gaat minder en kortere routes strooien dan voorheen. Dit levert een eenduidiger beleid per wijk/gebied op en een besparing op de kosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

12552850 172283449805156 392375567489463989 n

KAMPEN - Op zaterdag 14 september vindt de Open Monumentendag plaats. Het landelijke thema is ‘Plekken van Plezier’. In de gemeente Kampen zijn dit jaar 43 locaties geopend. De locaties zijn van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken, tenzij anders vermeld in de brochure en op de website openmonumentendag.nl. De locaties zijn te herkennen aan de vlag of de poster van Open Monumentendag. Het unieke Gotisch Huis aan de Oudestraat 158 is ook open. Voor een rondleiding door het pand is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen hiervoor reserveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In de week van 26 t/m 30 augustus wordt groot onderhoud uitgevoerd aan enkele grafperken op begraafplaats Bovenbroek in Kampen. In de loop der jaren is de grond steeds een stukje verder gezakt en is de betonnen funderingsbalk op veel plekken boven de perken komen te liggen. Dit zorgt voor ongemakken en onveilige situaties. De verzakte stukken worden daarom aangevuld tot en met de bovenkant van de betonnen ligger. Zowel de beplanting als de gazons worden weer opnieuw aangelegd. De werkzaamheden kunnen ongemak opleveren bij een bezoek aan de begraafplaats.

Schrijf reactie (0 Reacties)

haan

KAMPEN - Dit is de haan van de toren van de Bovenkerk. Als onderdeel van de restauratie van de Boventoren zijn de haan en de bol op de toren opnieuw verguld met bladgoud. Dit goud heeft een dikte van slechts 0,0001 millimeter. Ter vergelijking een mensenhaar is tussen 0,017 en 0,181 mm. Half september worden ze weer op de toren geplaatst. Tot die tijd is de haan te zien in de hal van het stadhuis en dus van dichtbij te bewonderen. Doordat het goud zo dun is, zit er slechts voor enkele honderden euro’s aan goud op de haan. Wat het vergulden duur maakt zijn vooral de uren om het goud aan te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

12552850 172283449805156 392375567489463989 n

KAMPEN - De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 september. Het landelijke thema is ‘Plekken van Plezier’. In de gemeente Kampen zijn dit jaar 43 locaties geopend. Kampen is hiermee één van de grootste deelnemers aan de Open Monumentendag. Met dank aan veel vrijwilligers is er tijdens Open Monumentendag weer van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Bijna alle deelnemende monumenten zijn van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken, tenzij anders vermeld in de brochure en op de website openmonumentendag.nl. De locaties zijn te herkennen aan de vlag of de poster van Open Monumentendag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Politie 2

KAMPEN - De vakantieperiode staat weer voor de deur. De kans op inbraken neemt dan toe. Inbrekers zien bijvoorbeeld door opstapeling van post of continu geopende of gesloten gordijnen dat u niet thuis bent. Ook een voor de woning gestalde caravan is voor een inbreker een teken dat u binnenkort misschien op vakantie gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)