kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen plaatst een fietssluis bij de Broederpoort in het Stadspark. De fietssluis is nodig om een einde te maken aan ongelukken tussen (brom-)fietsers die vanuit het park komen en het autoverkeer op de 3e en 2e Ebbingestraat. Door het beperkte zicht vanwege de Broederpoort worden (brom-)fietsers door automobilisten vaak (te) laat gezien, met ongevallen als gevolg. Voor de veiligheid zijn eind vorig jaar ook al eens hekjes bij de Broederpoort geplaatst. Hoewel de hekjes van destijds voldeden aan de regelgeving, vonden (brom-)fietsers dat zij niet makkelijk genoeg om de hekjes heen konden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft een nieuw beleidsplan en uitvoeringsplan voor de gladheidbestrijding vastgesteld. De gemeente gaat minder en kortere routes strooien dan voorheen. Dit levert een eenduidiger beleid per wijk/gebied op en een besparing op de kosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

12552850 172283449805156 392375567489463989 n

KAMPEN - Op zaterdag 14 september vindt de Open Monumentendag plaats. Het landelijke thema is ‘Plekken van Plezier’. In de gemeente Kampen zijn dit jaar 43 locaties geopend. De locaties zijn van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken, tenzij anders vermeld in de brochure en op de website openmonumentendag.nl. De locaties zijn te herkennen aan de vlag of de poster van Open Monumentendag. Het unieke Gotisch Huis aan de Oudestraat 158 is ook open. Voor een rondleiding door het pand is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen hiervoor reserveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In de week van 26 t/m 30 augustus wordt groot onderhoud uitgevoerd aan enkele grafperken op begraafplaats Bovenbroek in Kampen. In de loop der jaren is de grond steeds een stukje verder gezakt en is de betonnen funderingsbalk op veel plekken boven de perken komen te liggen. Dit zorgt voor ongemakken en onveilige situaties. De verzakte stukken worden daarom aangevuld tot en met de bovenkant van de betonnen ligger. Zowel de beplanting als de gazons worden weer opnieuw aangelegd. De werkzaamheden kunnen ongemak opleveren bij een bezoek aan de begraafplaats.

Schrijf reactie (0 Reacties)

haan

KAMPEN - Dit is de haan van de toren van de Bovenkerk. Als onderdeel van de restauratie van de Boventoren zijn de haan en de bol op de toren opnieuw verguld met bladgoud. Dit goud heeft een dikte van slechts 0,0001 millimeter. Ter vergelijking een mensenhaar is tussen 0,017 en 0,181 mm. Half september worden ze weer op de toren geplaatst. Tot die tijd is de haan te zien in de hal van het stadhuis en dus van dichtbij te bewonderen. Doordat het goud zo dun is, zit er slechts voor enkele honderden euro’s aan goud op de haan. Wat het vergulden duur maakt zijn vooral de uren om het goud aan te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

12552850 172283449805156 392375567489463989 n

KAMPEN - De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 september. Het landelijke thema is ‘Plekken van Plezier’. In de gemeente Kampen zijn dit jaar 43 locaties geopend. Kampen is hiermee één van de grootste deelnemers aan de Open Monumentendag. Met dank aan veel vrijwilligers is er tijdens Open Monumentendag weer van alles te doen en te beleven voor jong en oud. Bijna alle deelnemende monumenten zijn van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken, tenzij anders vermeld in de brochure en op de website openmonumentendag.nl. De locaties zijn te herkennen aan de vlag of de poster van Open Monumentendag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Politie 2

KAMPEN - De vakantieperiode staat weer voor de deur. De kans op inbraken neemt dan toe. Inbrekers zien bijvoorbeeld door opstapeling van post of continu geopende of gesloten gordijnen dat u niet thuis bent. Ook een voor de woning gestalde caravan is voor een inbreker een teken dat u binnenkort misschien op vakantie gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HEEM

KAMPEN - Op zaterdagmiddag 27 juli om 14.00 uur wordt er weer een Heemtuinwandeling georganiseerd. Het thema voor deze wandeling is ‘Bloemen en hun vrienden’. De wandeling duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis. Bij onvoldoende deelname (5 of minder) gaat de wandeling niet door. De Heemtuin is te vinden bij de rotonde Wederiklaan en de Flevoweg. Voor meer informatie of wandelingen op verzoek, kunt u contact opnemen met de beheerder van de Heemtuin, Aebe Poutsma, via 06-48138385 of a.poutsma@kampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

fin

KAMPEN -  Heeft u hulp nodig bij uw financiële situatie of het op orde brengen van uw administratie? Of bent u verwijzer? Dan kunt u zich aanmelden bij Financiën op Koers. Financiën op Koers is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij thuisadministratie voor inwoners van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

66307376 2632757873457633 1966040164715200512 n

KAMPEN - Het benedendek van parkeergarage Buitenhaven is tijdelijk buiten gebruik. Bij de gemeente is een aantal meldingen binnengekomen dat water – afkomstig uit het middengedeelte van het plafond – vlekken heeft veroorzaakt op enkele eronder geparkeerde auto’s. Na opdrogen zijn de vlekken moeilijk te verwijderen. Om meer gevallen te voorkomen, heeft de gemeente besloten om het benedendek van de parkeergarage vanaf vrijdagmiddag 5 juli 2019 tijdelijk af te sluiten en een onafhankelijke expert onderzoek te laten doen naar de oorzaak en mogelijke oplossingen. Denkt u ook vlekken op uw auto te hebben door water uit dat plafond? Ga niet zelf aan de slag maar neem contact op met de gemeente Kampen via 14 038 of info@kampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  De Koggewerf wordt ontwikkeld tot Maritiem Erfgoedcentrum. De situatie is door een extern adviseur in beeld gebracht. Uit de gesprekken met de aanwezige organisaties op de werf en in de haven blijkt dat er meer focus en sturing nodig is en dat er tempo moet worden gemaakt. Dat kan door een aantal keuzes te maken over de aansturing van het Maritiem Erfgoedcentrum en over welke deelprojecten uitgevoerd worden binnen de kaders van het project en de financiële mogelijkheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De parkeerautomaten in de binnenstad van Kampen worden in juli vernieuwd en de automaten worden aan de buitenzijde geschilderd. De belangrijkste vernieuwing is de vervanging van de kaartlezer om het parkeergeld te kunnen betalen met een bankpas.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

66280480 1297580763737927 1313389926691110912 n

KAMPEN - Zaterdag 29 juni is burgemeester Bort Koelewijn gekozen in het bestuur (Präsidium) van het internationale Hanzeverbond. Dit gebeurde tijdens de vergadering van alle Hanzesteden in het Russische Pskov, waar van 27 tot en met 30 juni de internationale Hanzedagen werden georganiseerd.

Samen met vertegenwoordigers uit de Duitse Hanzesteden Lübeck en Brilon, het Zweedse Visby en het Russische Novgorod is hij de komende drie jaar in het bestuur actief. Hiermee blijven de Nederlandse Hanzesteden in het bestuur vertegenwoordigd. Eerder waren de burgemeesters van Zwolle en Deventer lid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090198eik

KAMPEN - De eikenprocessierupsen geeft in grote delen van Nederland flink overlast. Ook in Kampen zijn de rupsen in meer eikenbomen dan vorig jaar gesignaleerd, ondanks dat de gemeente Kampen de rupsen al een aantal jaren actief biologisch bestrijdt met nematoden. Wel is het aantal nesten minder explosief gestegen dan in andere gemeenten.

Eikenprocessierupsen signaleren en bestrijden

De gemeente monitort het aantal nesten door inventarisatieronden te maken om na te gaan of er nieuwe nesten zijn. De gemeente laat alle nesten in gemeentelijke bomen door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselnieuws

KAMPEN - Gaan uw buren verbouwen? Is er een evenement bij u om de hoek? Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ blijft u continu op de hoogte. U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor bent u constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten.over de ontwikkelingen in de buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt’ blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -Wespennesten vindt u meestal ergens hoog tegen een dak aan of in een boom, maar soms duiken ze ook op in struiken. Bij de gemeente Kampen kwam een melding binnen over een groot nest in de bosjes, vlakbij een fietspad en vlakbij een plek waar kinderen spelen. De bezorgde melder wilde dat het nest bestreden zou worden. Maar de wespendeskundige besloot dit niet te doen. Door simpelweg het nest te camoufleren met takjes van de struiken er om heen, voorkom je overlast. Op deze manier kan het nest gewoon blijven bestaan, zonder gevaar voor kinderen of fietsers. Wespen zijn nuttige beestjes die bloemen bestuiven en vliegen en muggen opeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schatten

KAMPEN - Deze zomer zijn in de binnenstad van Kampen schatten uit het gemeentelijk depot te zien. Twintig winkeletalages worden gevuld met bijzondere voorwerpen. De verhalen bij deze voorwerpen zijn te lezen via de Kampen Stadsgids app. Via de app wandel je aan de hand van oude omgevingsfoto’s van het Stadsarchief door het Kampen van toen. De route is vanaf 6 juli beschikbaar en kan tot en met 14 september (Open Monumentendag) worden ontdekt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ombuds

KAMPEN -  Bent u ontevreden over de uitvoering van de taken op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, of werk en inkomen door de gemeente Kampen? Weet u niet waar u uw vragen kunt stellen of heeft u een ervaring waar u tevreden of ontevreden over bent?

Dan kunt u in de gemeente Kampen met uw vragen en zorgen terecht bij de sociaal ombudsvrouw Callista Bos. Zij biedt een luisterend oor, onderzoekt de situatie, geeft onafhankelijk advies en gaat samen met u op zoek naar een oplossing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

65288470 2616143258452428 6209711455118295040 n

IJSSELMUIDEN -  De 54000ste inwoner van de gemeente Kampen is geboren! Zijn naam is Levi Wursten. Burgemeester Bort Koelewijn ging op kraambezoek bij de familie Wursten in IJsselmuiden en mocht trots de 54000ste inwoner in zijn armen nemen.

Levi is de zoon van Berry en Annelieze Wursten-Bastiaannet en het broertje van Jorieke en Jesse. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

HUIS

KAMPEN - U wilt uw eigen woning energiezuiniger maken maar u wilt eerst eens weten wat dat voor uw portemonnee betekent. De landelijke overheid biedt verschillende mogelijkheden om financieel bij te springen in de vorm van het verlenen van subsidies voor het verduurzamen van uw woning.

Behalve gebruik maken van subsidies kunt u via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) er ook voor kiezen om een goedkope lening af te sluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)