Kampen2

KAMPEN - De gemeenten Dalfsen en Westerveld treden toe tot het gezamenlijke samenwerkingsverband voor bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel. Dat hebben de betreffende colleges van B&W en Gedeputeerde Staten besloten. De daadwerkelijke toetreding is nog onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten en de gemeenteraden van Kampen en Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zo

KAMPEN - De commissie Zondagverkenning heeft via haar voorzitter, mevrouw Ann Alice van der Weerd, haar rapportage ‘Het verhaal van een publieke verkenning’ overhandigd aan mevrouw Nieke Jansen, voorzitter van de raadswerkgroep. De raadswerkgroep houdt zich nu bezig met het schrijven van een raadsvoorstel waarover de gemeenteraad dan op donderdag 4 juli een besluit neemt.Op de webpagina ‘Zondagverkenning’ van de website de gemeente Kampen (www.kampen.nl/zondagverkenning) is de rapportage te vinden en staat ook het vervolgproces vermeld. Daarnaast is een filmpje geplaatst dat als toelichting dient op het door de commissie Zondagverkenning gevolgde proces.

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo groot

KAMPEN - Ben jij of ken jij iemand tussen de 16 en 27 jaar die te maken heeft (gehad) met:

  • schulden
  • studie- en/of werkloosheid
  • geen zin om 18 jaar te worden
  • dak- en/of thuisloosheid
  • niet passende begeleiding

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op donderdag 13 juni wordt van 19.00 tot 19.30 uur weer een Raadsspreekuur gehouden. Inwoners, verenigingen en instellingen die iets kwijt willen aan (vertegenwoordigers van) fracties uit de gemeenteraad, kunnen dan terecht in de raadzaal van het stadhuis. Het mag bij het Raadsspreekuur gaan over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld ook over de aangekondigde bezuinigingen. Wel is het goed om u te realiseren dat de gemeenteraad niet overal over gaat. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.U wordt vriendelijk verzocht rond de klok van 19.00 uur aanwezig te zijn. In verband met de aansluitende informatieavond moet namelijk uiterlijk om 19.30 uur worden gestopt. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

maai

KAMPEN - Vanaf week 25 wordt er een begin gemaakt met het maaien van de bermen en slootkanten in de wijken. Voordat de werkzaamheden starten, wordt er eerst een flora- en faunatoets gedaan om eventuele schade zo veel mogelijk te voorkomen. Melden van nesten en broedplaatsenOm te voorkomen dat er eventuele nesten beschadigd worden, vraagt de gemeente Kampen uw hulp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  De gemeente Kampen wil aan de slag met huisvesting voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn welkom in Kampen. Sterker nog, ze zijn onmisbaar voor de Kamper economie en spelen een belangrijke rol bij de invulling van werkgelegenheid in de agrarische sector maar ook in de bouwsector, logistiek en industrie. De gemeente wil dat arbeidsmigranten op een nette, veilige en legale manier gehuisvest worden. Kampen gaat nog onderzoeken of een regionale samenwerking een meerwaarde biedt bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Er kunnen tijdelijke locaties worden aangedragen, door de markt of de gemeente, die alleen beschikbaar komen voor arbeidsmigranten. Deze locaties gaan niet ten koste van het aantal woningen dat in onze gemeente gebouwd mag worden. De gemeente heeft hierin een faciliterende en regisserende rol.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De financiering van het sluiscomplex Kornwerderzand is rond. Dat is goed nieuws voor Kampen, de Regio Zwolle en de regionale havensamenwerking van Port of Zwolle. Het nieuws van de realisatie van de verbreding in 2025 is een belangrijke impuls voor de havenontwikkeling in de regio. Het levert een flinke bijdrage aan de toekomstbestendigheid van Port of Zwolle als logistieke hub voor vervoer over water naar onder meer Duitsland, de Baltische staten en zelfs de nieuwe Zijderoute.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Vanaf deze week zijn de twee bruggen aan de Tuindersweg afgesloten voor zwaar verkeer (verkeer met een asbelasting van meer dan 8 ton). Uit een berekening van de verkeersbelasting blijkt dat de constructie van deze betonnen bruggen niet stevig genoeg is. Beide bruggen voldoen niet aan de normen. Daarom heeft de gemeente Kampen besloten de bruggen af te sluiten voor zwaar verkeer. De gemeente bekijkt nu met betrokkenen wat er moet gebeuren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GROENTE

KAMPEN - Jong geleerd is oud gedaan; dat geldt ook voor het eten van groente. JOGG-gemeente Kampen is daarom weer gestart met het uitdelen van informatiepakketten voor ouders/verzorgers van baby’s bij het 4-maandenconsult op het consultatiebureau.

‘Groentehapjes in 10 stapjes’

Ouders die een afspraak hebben op het consultatiebureau, krijgen een ‘Groentehapjes in 10 stapjes-pakket’ mee. Het pakket helpt ouders op een praktische en leuke manier om hun baby groente te leren eten en dit ook vol te houden. Smaak ontwikkelt zich in het eerste levensjaar. Het is daarom belangrijk om de verschillende groenten in deze fase meerdere keren uit te proberen.De pakketten bevatten onder meer een stappenkaart, een brochure met handige tips en een ijsblokjeshouder waarmee ouders zelf eenvoudig kleine porties groentehapjes kunnen invriezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

onkruid2

KAMPEN - We willen allemaal wonen in een schone buurt en daarom houden we samen de gemeente schoon. Om ervoor te zorgen dat het straatbeeld niet verloedert, zijn er kwaliteitsnormen opgesteld. De gemeente bewaakt deze normen. Deze gaan bijvoorbeeld over graffiti, zwerfvuil en de hoeveelheid onkruid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college de afgelopen maanden laten onderzoeken of er behoefte is aan een hospice voor eindelevenszorg in de gemeente Kampen. Uit deze verkenning blijkt dat een zogeheten ‘bijna-thuis-huis’ een welkome aanvulling is op het bestaande zorgaanbod. In gesprek met vertegenwoordigers van lokale zorgverleners en zorgvragers is de behoefte van een hospice in de gemeente Kampen onderzocht. Uiteraard is ook gekeken naar de beschikbaarheid van hospicebedden in de regio. De verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van de motie Hospice van ChristenUnie, CDA en GroenLinks uit november 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft flinke stappen gezet en goede resultaten behaald in 2018. Voorbeelden daarvan zijn onder meer de binnenstad, het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie, het verbeteren van het armoedebeleid en de omgekeerde toets in het Sociaal Domein, waarbij de inwoner centraal staat en niet de regels. Ook intensivering van regionale samenwerkingen werpt zijn vruchten af onder meer door de lobby voor Kornwerderzand en de verbreding van de N50. Daarnaast is het college gestart met het gesprek met de raad en inwoners om de ruimtelijke inpassing van grootschalige energieopwekking mogelijk te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

Schrijf reactie (0 Reacties)

komKAMPEN - Meer dan 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben een risicovolle of problematische schuld. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand: het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat door schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Om schuldentaboe te doorbreken is er de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ om geldzorgen bespreekbaar te maken. Verschillende mensen met schulden geven de campagne een gezicht. De ‘coming out’ over hun schuldprobleem bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Zij kwamen in contact met de juiste instanties en waren in staat om –soms na een langdurig gevecht– weer op eigen benen te staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN - Om te horen wat er leeft en speelt op het gebied van energie, organiseert de gemeente Kampen op 11 en 12 juni een Energietop. Hoe maken we samen Kampen energieneutraal? Kiezen we voor grootschalige zonneparken of voor windmolens? Maar waar dan? En hoe? Wie heeft welke rol in de overstap naar duurzame energie? Wat zou uw rol kunnen zijn?

Geen gemakkelijke vragen. Wilt u meepraten? Reserveer dan deze datums in uw agenda:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

8

KAMPEN - Het college heeft vanmorgen besloten dat de boerderij aan de Zwartendijk 8 wordt gegund aan Jaap Boersma en Gea Overweg die op deze locatie een innovatief wooninitiatief willen starten genaamd ‘Het 8ste werk’. Een kleinschalige leefgemeenschap van acht appartementen waar bewoners die in een lastige situatie zitten tijdelijk op adem kunnen komen om zo hun zaken weer op orde te krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

barbecue

KAMPEN - De buitentemperatuur stijgt. De zomer komt er aan. Prima omstandigheden dus voor een barbecue. Gezellig met familie of vrienden in de tuin een hamburger of sateetje grillen. Of misschien pakt u het wel grootser aan met een barbecue op straat. Dit is toegestaan, mits u aan een aantal voorwaarden voldoet.Wilt u een barbecue op straat organiseren voor uw straat of buurt? U heeft hiervoor geen evenementenvergunning nodig, maar u dient een melding bij de gemeente te doen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op 27 mei is een begin gemaakt met de renovatie van een aantal trapveldjes.Het renoveren bestaat uit het frezen van de toplaag, opnieuw egaliseren en inzaaien. Dit betekent dat een tijd geen gebruik kan worden gemaakt van deze veldjes. Het gras heeft tijd nodig om op te komen en weer een mooie zode te vormen. De gemeente hoopt dat voor de zomervakantie de veldjes weer in gebruik kunnen worden genomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Dinsdag 4 juni start Aannemingsmaatschappij Van Gelder met het herstraten van de Buiten Nieuwstraat. Gelijktijdig wordt een regenwaterriool aangelegd. Het werk start bij de Nieuwe Markt waarbij in vijf fasen richting de Hagenkade wordt gewerkt. De Buiten Nieuwstraat is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Het eenrichtingsverkeer is opgeheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boot

KAMPEN - De Gemeente Kampen vraagt u mee te helpen met het onderzoek naar de ontwikkeling van watersport in de gemeente Kampen? Edwin van Unen (afstudeeropdracht voor de hbo-opleiding toerisme en recreatie) doet hier voor de gemeente onderzoek naar. Het doel van het onderzoek is om een adviesrapport te schrijven voor de ontwikkeling van watersport in de gemeente Kampen, waarbij zowel de financiële als de maatschappelijke belangen zullen worden overwogen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)