DN

KAMPEN -  Stichting Kampen Partners zet zich samen met onder andere ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Kampen al enkele jaren in voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Samen maken zij zich sterk voor een gastvrije en hartelijke binnenstad van Kampen, onder andere door uitvoering te geven aan het Stadsarrangement.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stop

KAMPEN -  Woensdag 25 november om 19.00 uur geeft wethouder Jan Peter van der Sluis het startsein voor de campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen door de Nieuwe Toren oranje aan te lichten. Ook de Stadsbrug kleurt vanaf dat moment oranje. Vanaf de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen op 25 november tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vinden wereldwijd acties plaats tegen geweld tegen vrouwen. Kampen ondersteunt de Orange the World campagne en vraagt deze periode extra aandacht voor het thema.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

127262643 3868114516588623 310219446042974936 o

KAMPEN -  'Nieuwe energie: balans tussen ambitie en betaalbaarheid'.  De begroting is belangrijk: De gemeente Kampen legt vast wat ze het komende jaar wil bereiken en gaat doen en wat daarvan de kosten zijn. 'We letten goed op inkomsten en uitgaven en houden ons aan de regels van het Rijk en onze gemeenteraad, 'aldus de gemeente.

2020 is het derde uitvoeringsjaar van het coalitieprogramma Nieuwe Energie. De gemeente zegt er trots op te zijn dat ze in een jaar van bezuinigen een duurzaam sluitende begroting kan presenteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN  - Vrijdag 20 november is het de Dag van de Ondernemer. Het gemeentebestuur van Kampen bedankt alle ondernemers in de gemeente Kampen voor hun inzet en hun bijdrage aan de economische ontwikkeling van Kampen. Via een paginagrote advertentie in de Brug en een videoboodschap op social media spreekt economiewethouder Geert Meijering namens het gemeentebestuur zijn waardering uit voor ondernemend Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN  - Het college van burgemeesters en wethouders heeft vandaag besloten om regionaal energienetbeheerder Enexis ruim 140.000,- euro te lenen om het energienetwerk uit te breiden. De lening kent een vaste looptijd maar kan naar 10 jaar worden omgezet in aandelen. De uitbreiding van het netwerk is nodig voor de energietransitie; de overgang van fossiele energie (zoals aardgas) naar meer duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gym

KAMPEN - Een goede ontwikkeling van de beweegvaardigheid op jonge leeftijd heeft een positief effect op de gezondheid op de lange termijn. De motoriek en bewegingscoördinatie van kinderen gaat echter steeds verder achteruit. Daarom doen vier basisscholen in de gemeente Kampen mee met een pilot van het regionale project ‘Talentherkenning en Ontwikkeling’. Dit project richt zich op een brede motorische ontwikkeling voor alle kinderen, zowel tijdens de gymles als daarbuiten. Op 12 november start hiervoor in de gemeente Kampen een pilot bij vier basisscholen. Deelname aan de pilot vloeit voort uit het in 2019 opgestelde Kamper Sportakkoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voorgevel

IJSSELMUIDEN -  Het college van B&W is bereid medewerking te verlenen aan het realiseren van een tijdelijk woongebouw voor de huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten op het adres Tuindersweg 21a in de Koekoekspolder. Het college wil de bouw mogelijk maken met een tijdelijke omgevingsvergunning waarmee voor een periode van maximaal 15 jaar afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Om dit te kunnen doen is een zogenaamde Verklaring Van Geen Bedenkingen (VGGB) nodig van de gemeenteraad. Aan deze verklaring wordt een aantal voorwaarden verbonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - Waar vanwege bezuinigingen de mantelzorgwaardering fors zou worden afgebouwd, stelt het college van b en w aan de gemeenteraad voor om vanaf volgend jaar alleen het bosje bloemen te laten vervallen. Mantelzorgers in de gemeente Kampen komen daarnaast nog steeds in aanmerking voor een financiële vergoeding van maximaal honderd euro. Ook blijven de jaarlijkse activiteiten rond de dag van de mantelzorg intact.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders (b en w) stelt aan de gemeenteraad van Kampen voor de functie van Sociaal Ombudsvrouw te verlengen voor onbepaalde tijd. Wel wordt er een halfjaarlijkse evaluatie ingebouwd. De functie wordt opnieuw belegd bij Zorgbelang Overijssel en kan door een gewijzigde aanpak zelfs met minder kosten worden uitgevoerd, namelijk niet voor 45 duizend euro maar voor 38 duizend euro per jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

melmerparklogo

KAMPEN -  De gemeente Kampen gaat een nieuw bestemmingsplan maken voor bedrijvenpark Melmerpark. Het nieuwe plan gaat mogelijkheden bieden voor meer branches in de grootschalige en perifere detailhandel en voor horeca en leisure. De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden op Melmerpark zijn vastgelegd in drie afzonderlijke bestemmingsplannen die al meer dan 10 jaar oud zijn en niet meer voldoen aan de vereisten van deze tijd. De vraag om het bestemmingsplan te actualiseren was er ook bij meerdere eigenaren van gronden en gebouwen op het Melmerpark.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Met het beleidsplan ‘Integraal Handhaven sociaal domein’ en een bijbehorend uitvoeringsplan verstevigt gemeente Kampen de handhaving binnen het sociaal domein. Daarbij is zowel aandacht voor preventie als voor repressie. Aanleiding voor het opstellen van het handhavingsbeleid sociaal domein is onder andere de meldingen van overlast van jongeren die in de binnenstad wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Deze winter pleegt de Gemeente Kampen weer groot onderhoud aan de essen door de essentaksterfte. Het gaat om onderhoudssnoei aan 3.498 essen en om verwijdering van 196 essen. De bomen staan verspreid over de gemeente Kampen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verloren

KAMPEN -  Binnenkort start de Gemeente Kampen met een opruimactie voor verkeerd gestalde fietsen, weesfietsen en fietswrakken bij de stations Kampen en Kampen-Zuid. De gemeente wil zich inzetten om de stationsomgevingen schoon, veilig en leefbaar te houden en daarnaast zorgen voor voldoende ruimte in de stallingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erfcoach

KAMPEN  - De provincie Overijssel en de gemeente Kampen zetten erfcoaches in om erfeigenaren te helpen bij het verduurzamen en verbeteren van hun erf. De erfcoach kan u als erfeigenaar helpen bij uw vragen en voornemens over de toekomst van uw erf. Samen met u bevordert de erfcoach dat het prettig wonen, werken en leven blijft in het buitengebied van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hond

KAMPEN  - Gemeente Kampen gaat de opvang van zwerfdieren aanbesteden binnen de economische regio Zwolle. Hiertoe heeft het college vandaag besloten, nadat het dierenasiel in Kampen onlangs is gesloten. Burgemeester Bort Koelewijn: “Vanwege wet- en regelgeving moeten we de opvang en bewaarneming van zwerfdieren aanbesteden. We willen daarbij zoveel mogelijk de lokale en regionale economie bevorderen. We hebben er daarom voor gekozen om de aanbesteding binnen de economische regio Zwolle uit te voeren. Dit geeft lokale en regionale partijen de kans om zich in te schrijven. Bij de aanbesteding zal in het bijzonder rekening worden gehouden met criteria rond dierenwelzijn en duurzaamheid.”  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen krijgt graag meer inzicht in hoe wij maximale ondersteuning aan u als MKB-ondernemer kunnen bieden. Heeft u de vragenlijst al ingevuld voor het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland? Dit kan nog tot 23 november. Ga snel naar: kampen.nl/mkbvriendelijk of scan de QR code.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

in1

KAMPEN -  Vorige week stond in het teken van de Week van de 1.000 Voorbeelden. Een actieweek met de spotlight op de inclusieve arbeidsmarkt. Hierbij stonden werkgevers centraal, die ook in de huidige periode kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.  Wethouder Jan Peter van der Sluis bracht samen met het WerkgeversService Punt regio Zwolle en Impact vijf Kamper bedrijven een bezoek om hen te bedanken voor hun bijdrage en inzet: “Door op deze manier aandacht te geven aan vijf goede voorbeelden, willen we andere werkgevers inspireren en stimuleren om mee te doen en de deur te openen voor inclusie. De coronacrisis zet de banenmarkt onder druk. Daarom zijn we trots op alle bedrijven in onze gemeente die ook in deze tijd hun steentje blijven bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De gemeente Kampen sluit een contract met Sportfondsen Kampen (SFK) voor de tijdelijke exploitatie van zwembad De Steur voor de periode 1 november 2020 tot en met 31 december 2021. De tijdelijke exploitatie heeft geen gevolgen voor de bezoekers van het zwembad. Het zwembad blijft vanaf 1 november gewoon open en wordt niet tijdelijk gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

122704663 3789831871083555 4670040028457905287 o

KAMPEN - Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw buurt? Maakt de gemeente u voldoende deelgenoot van plannen? Vanuit de gemeente willen graag weten hoe u denkt over uw buurt en de gemeente. Daarom voeren we binnen onze gemeente periodiek een burgerpeiling Waar staat Kampen uit. De Burgerpeiling is een veel gebruikte vragenlijst in gemeenten en levert betrouwbare en vergelijkbare inzichten op. Hiermee kunnen wij de omstandigheden en behoeften van buurten inventariseren. Het stelt ons in staat om weloverwogen prioriteiten te stellen en met inwoners in gesprek te gaan over verbeteracties en de samenwerking met buurtbewoners en organisaties daarin. De resultaten van de Burgerpeiling worden gepubliceerd op de website waarstaatjegemeente.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

IJSSELMUIDEN -  De gemeente Kampen wil op  donderdagavond 19 november online met de inwoners van IJsselmuiden in gesprek over onderwerpen die u als bewoner belangrijk vindt. Door de aangescherpte COVID-19 maatregelen is de dorpsavond online.Aanvang 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)