speel

KAMPEN -  Het college van de gemeente Kampen vraagt de gemeenteraad om haar mening te geven over een beleidswijziging voor speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Kampen is een groene gemeente met veel speelveldjes met speeltoestellen. Het college stelt voor om op straat en in het groen meer ruimte te bieden voor spelen. Het aantal speeltoestellen kan dan omlaag. Kinderen spelen buiten zodra ze de deur uitstappen. Ze spelen overal, op de stoep, op pleintjes, op speel- en grasveldjes en in bosjes of rietkragen. Ook hier zie je kinderen op veel verschillende plekken spelen. In de loop van de jaren zijn de wensen en behoeftes op dat gebied veranderd. Kinderen fietsen, klimmen en klauteren en doen zelfbedachte spelletjes. Kinderen hebben behoefte aan meer avontuurlijke speelplekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  Voor instellingen en verenigingen die door corona in de problemen komen, heeft het college van burgemeester en wethouders een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. De subsidie is bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, lokale verenigingen voor amateurkunst en dorps,- wijk- en buurthuizen. Voor de tijdelijke subsidieregeling is maximaal € 110.000 beschikbaar. De ondersteuning is maximaal € 5.000 per organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMOEN  -  Het klimaat verandert. Gemeente Kampen heeft daarom onderzoek gedaan naar de invloed van het veranderende klimaat op de leefbaarheid van uw straat. De uitkomsten hiervan zijn met kleurcodes visueel vastgelegd in 'de staat van je straat'; een klimaatlabel voor iedere straat in gemeente Kampen, waarmee direct de invloeden van extreme weersomstandigheden als grote plensbuien of een hittegolf zichtbaar zijn. Wat betekent dit voor u? Welke maatregelen zouden we samen kunnen nemen? De gemeente nodigt u uit om mee te denken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

156349400 4134421956624543 701236057304642151 n

KAMPEN -  Bij de inleveractie van kerstbomen op 6 januari is voor elke ingeleverde boom een speciale kerstduit gegeven. De kerstduiten konden tot en met 27 februari ingeleverd worden. Door de lockdown is dit nu verlengd tot en met 30 april. De speciale kerstduiten zijn € 0,50 per stuk waard als ze besteed worden bij de volgende winkels. Dat kan nu dus tot en met 30 april:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAVELS

KAMPEN -  Midden in De Terpen, de nieuwste woonbuurt binnen Het Onderdijks, ligt de Eigenwijze Terp. Op 1 maart start de inschrijfprocedure van deze terp. Zoals de naam al doet vermoeden, loopt het hier net even anders dan normaal. “Deze terp bestaat uit één grote kavel van ruim 1.100 m2 voor meerdere huishoudens. De toekomstige bewoners richten de kavel samen in, realiseren één woongebouw en gaan er vervolgens met elkaar wonen. Uniek voor Kampen”, aldus wijkwethouder Albert Holtland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  Per 1 maart 2021 stopt Callista Bos met haar werk als sociaal ombudsvrouw voor de gemeente Kampen. In de afgelopen jaren heeft zij met veel inwoners gesproken over de manier waarop de gemeente Kampen zaken in het sociaal domein oppakt en afhandelt. Zorgbelang Overijssel rondt nu de wervings- en selectieprocedure voor een geschikte opvolger af. De sociaal ombudsfunctionaris biedt een luisterend oor, onderzoekt de situatie, bemiddelt, geeft onafhankelijk advies en gaat samen met de inwoner en gemeente op zoek naar oplossingen. Elk half jaar doet de sociaal ombudsvrouw verslag van haar werkzaamheden aan het college en de gemeenteraad via een rapportage waarin ontvangen signalen en aanbevelingen staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kastjes

KAMPEN -  Dit voorjaar hangt de Gemeente Kampen  weer nestkastjes op voor koolmezen en pimpelmezen in de buurt van –u raadt het al- eiken. Mezen zijn namelijk dol op, vooral jonge, eikenprocessierupsen. De nestkastjes zijn gemaakt door stichting ARTicipatie. En gemaakt van ‘lokaal hout’: hout van gekapte of omgewaaide bomen uit de gemeente Kampen. 47 nestkastjes worden onder andere opgehangen in het Stadspark, De Omloop, Groenendael en de Oosterlandenweg. Ook worden binnenkort 25 nestkastjes opgehangen aan de Flevoweg. Deze nestkastjes zijn gemaakt door geWOON Kampen, werk & dagbesteding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN -  Het inrichten van bouwterreinen, het verzorgen van ecologische voorzieningen voor verschillende diersoorten, maaiwerkzaamheden, het aanvoeren van zand, baggeren in het Drontermeer en het verwijderen van bomen en struiken: de aannemer onder de naam Combinatie Roggebot start in de komende weken buiten met diverse voorbereidende werkzaamheden. Voor omwonenden, recreanten en weggebruikers, wordt hiermee de uitvoering van de plannen zichtbaar rondom de bouw van de nieuwe brug bij Roggebot en de opwaardering van de N307. Wie meer wil weten is welkom tijdens de online informatiebijeenkomst op maandagavond 1 maart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Met het vertrek van burgemeester Bort Koelewijn in september 2021 in het verschiet, moet gemeente Kampen op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar wat voor iemand moet dat zijn? De gemeenteraad van Kampen wil alle inwoners de gelegenheid geven om hierover mee te denken. Via de website www.nieuweburgemeesterkampen.nl is vanaf vandaag een korte vragenlijst in te vullen met enkele stellingen over de vraag hoe de ideale burgemeester voor de gemeente Kampen eruit zou moeten zien. Griffier Henk van der Meulen: “De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners hun mening kunnen geven door aan te geven wat voor type persoon hun nieuwe burgemeester moet zijn. De nieuwe burgemeester is immers burgemeester van ons allemaal. Namens alle negen fracties in de gemeenteraad roep ik de inwoners van Kampen dan ook op de enquête in te vullen.” De stellingen, die de komende dagen via verschillende kanalen worden verspreid, staan open tot 8 maart 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 f869da5998d87eccb9a737e716e88456

KAMPEN -  In het gebied waar Reeve gebouwd gaat worden is tijdens archeologisch onderzoek een waterput gevonden. Deze waterput bevindt zich op de terp die op dit moment onderzocht wordt door RAAP. Deze terp is waarschijnlijk bewoond geweest tussen 1350 en 1600. Begin januari 2021 is RAAP (archeologisch adviesbureau) gestart met archeologisch vervolgonderzoek in het gebied waar het dorp Reeve gebouwd gaat worden. Het onderzoek richt zich op een opgraving waar een opgehoogde woonplaats of terp wordt vermoed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

151493891 4093002667433139 3306507776128851037 o

IJSSELMUIDEN - De Spoorstraat in IJsselmuiden is tijdelijk afgesloten vanaf de Kraton tot aan de Spoordwarsstraat. De bedrijven blijven wel bereikbaar. Door de snelle dooi is de ondergrond van een deel van de Spoorstraat verzadigd geraakt. De betonstraatstenen drijven op deze zandlaag. Er zijn inmiddels kleine herstelmaatregelen getroffen. De afsluiting duurt in ieder geval tot vrijdagavond 19 februari. Mocht het water dan nog niet gezakt zijn, dan blijft de straat tot maandag 22 februari afgesloten. Maandag vinden er nog herstelwerkzaamheden plaats.

Schrijf reactie (0 Reacties)

150890470 4093109494089123 3895301775913425107 o

KAMPEN -  Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen nodigt alle bewoners van de binnenstad uit voor een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 24 februari om 20.30 uur. In Kampen wordt hard samengewerkt om onze binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden. Door de opkomst van webwinkels en het veranderend koopgedrag van de consument, heeft Kampen helaas ook te maken met toenemende leegstand in de binnenstad. De aanhoudende coronacrisis versterkt dit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

str1

KAMPEN -  Het college van B&W is positief over het initiatief van twee lokale ondernemers om het stadsstrand nabij de stadsbrug te exploiteren en heeft besloten hier toestemming voor te geven. Het gaat om een tijdelijke toestemming voor het toeristisch seizoen 2021. Met dit ondernemersinitiatief ontstaat er voor de inwoners van Kampen een schoon, veilig en kwalitatief mooi stadsstrand, iets waar al jaren behoefte aan is. De recreatiemogelijkheden in de gemeente Kampen worden hiermee vergroot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. Vanaf 15 februari kunt u een aanvraag doen voor het eerste kwartaal van 2021. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers is door het kabinet verlengd tot en met 30 juni 2021. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. Ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TVL kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur een aanvraag doen voor het eerste kwartaal van 2021. Dit kan tot 30 april 17.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

148187774 4073639672702772 5020965596416100245 o

IJSSELMUIDEN - Inwoners die hun stoep sneeuwvrij willen maken en met zout strooien, kunnen bij de gemeente Kampen een emmer strooizout ophalen. Hiervoor kunnen zij van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur terecht bij gemeentewerf (Tasveld 19 in IJsselmuiden). U moet zelf een emmer meenemen.

Het ophalen van strooizout is alleen bedoeld voor inwoners, niet voor bedrijven.

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurz

KAMPEN - Gemeente Kampen krijgt een subsidie van 300.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Regeling Reductie Energiegebruik woningen (RREW). Het bedrag is beschikbaar voor in totaal 3.000 woningen, verdeeld over 2.100 huurwoningen en 900 koopwoningen. Het geld uit de Regeling Reductie Energiegebruik woningen (RREW) is een stimuleringssubsidie om huurders en huiseigenaren te helpen met energie besparen. Met dit budget kunnen gemeenten projecten opzetten om inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Denk aan een vergoeding voor het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. Ook kun je je cv-installatie laten inregelen, een quickscan van je huis laten uitvoeren of kiezen voor het volgen van een webinar over energiebesparing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN  -  De gemeenteraad houdt op donderdag 11 februari weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt ditmaal geheel digitaal. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalge

KAMPEN  -  Door de weersomstandigheden vervalt vandaag, 8 februari, de inzameling van pmd. Mogelijk vervalt de inzameling ook de komende dagen. We proberen om later de vervallen routes alsnog in te halen. Hou voor het vervallen of wijzigen van routes de berichten in de Afvalwijzerapp in de gaten.

Gft vriest vast in de container.  Daarom vervalt de inzameling van gft in elk geval tot 19 februari. Tot die tijd is namelijk (strenge) vorst voorspeld. Zolang de vorstperiode duurt, wordt gft niet ingezameld. Ook hier voor geldt: hou uw Afvalwijzerapp in de gaten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

146597089 4061654387234634 5353758530204938281 n

KAMPEN - De wegafzetting bij de Boven Havenstraat is weggehaald. Bij inspectie van de voormalige glashandel is geen extra schade aangetroffen. De afsluiting kan daarom opgeheven worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden foto

KAMPEN -  Vanaf zaterdagmiddag 6 februari wordt de Boven Havenstraat afgesloten voor fietsers, voetgangers en alle andere verkeer. De voormalige glashandel aan de Boven Havenstraat 8/10 is in een zeer slechte staat. Op het moment dat een storm (windkracht 8/9) uit zuidoostelijke richting zich aandient, zijn direct veiligheidsmaatregelen rondom het pand Boven Havenstraat 8/10 noodzakelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)