74581516 2844191025647649 8765853776679534592 o

KAMPEN - Zaterdagochtend 26 oktober gaan zo’n 60 vrijwilligers van vier sport- en cultuurverenigingen uit Kampen het zwerfafval langs de IJssel opruimen. De verenigingen krijgen hiervoor een bijdrage voor hun clubkas. Plastic flesjes, piepschuim en sigarettenfilters: wie een wandeling langs de IJssel maakt, ziet overal afval liggen. Als dat niet wordt opgeruimd, belandt het afval in de rivieren en uiteindelijk in de zee. Daar richt plasticsoep veel schade aan het zeeleven aan. Daarom sluit gemeente Kampen zich aan bij het riviernetwerk Schone IJssel. Wethouder Jan Peter van der Sluis trapt de opruimactie om 9.00 uur af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN- Het college heeft zowel beleidsmatig als financieel een stevig fundament gelegd voor een evenwichtige begroting voor de komende jaren. Ondanks dat het college geconfronteerd werd met de grootste bezuinigingsopgave in de geschiedenis van de gemeente, is het gelukt om een duurzaam sluitende begroting te presenteren. Uitgangspunten zijn de tekorten op het sociaal domein terug te dringen en de bezuinigingen zoveel mogelijk evenwichtig te verdelen en toch zoveel mogelijk ambities uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN -  De Gemeente Kampen vindt het belangrijk om uw mening te horen over grootschalige opwek van zonne- en/of windenergie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Waar zouden windmolens kunnen komen? En waar wilt u geen zonneparken zien? Wat zijn belangrijke zaken waar we volgens u rekening mee zouden moeten houden? Praat mee in het Kamper Energiecafé  De energiecafés worden in verschillende locaties gehouden, maar staan open voor alle inwoners van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op zaterdagavond 26 oktober 2019 dooft de gemeente Kampen tussen 20.00 en 22.00 uur de fietspadverlichting aan de Balgweg op Kampereiland en de aanschijnverlichting van zowel de Koornmarktspoort als van het pand ‘Keteldiep’ aan de IJsselkade 86 in Kampen. Met deze actie sluit de gemeente zich aan bij het jaarlijks evenement de Nacht van de Nacht dat dit jaar voor de 15e keer wordt georganiseerd in Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

72552539 2825177644215654 7594474585693618176 n

IJSSELMUIDEN - De kruising Veilingweg-Oosterholtseweg is afgesloten op 23 oktober voor het aanbrengen van donkerrood asfalt. Hierdoor valt op dat deze kruising bijzonder is: op de Veilingweg rijdt veel (vracht-)verkeer en op de Oosterholtseweg veel fietsers.

Ook worden de drempels verwijderd. Aanwonenden bij het kruispunt bleven last houden van geluid en trilling, ondanks de aanpassingen die aan de drempels zijn gedaan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

72380602 2825230980876987 5075281283664314368 o

KAMPEN -  Tussen 16 oktober en 20 december is er geen verkeer mogelijk op de Oostzeestraat. Aan de Oostzeestraat in de Hanzewijk worden volgend jaar nieuwe woningen gebouwd. Voordat de bouw van start kan gaan, moeten de riolering en nutsvoorzieningen worden aangelegd. Deze werkzaamheden zijn gepland tussen 16 oktober en 20 december 2019. Tijdens deze periode is de Oostzeestraat in beide richtingen afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de Oranjesingel, 3e Ebbingestraat en Flevoweg. De stadsbus gebruikt dezelfde omleidingsroute. De omleiding wordt ook met borden langs de weg aangegeven. Verkeer uit de Hanzewijk kan de wijk bereiken via de Dr. Damstraat. Het Gezondheidscentrum is bereikbaar via de Hanzelaan. De éénrichtingsroutes op de Hanzelaan en de Koning Abelsingel worden tijdelijk opgeheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Donderdag 10 oktober hielden Veiligheidsregio IJsselland en haar crisispartners in de brandweerkazerne van Kampen een crisisoefening ter voorbereiding op mogelijke rampen en crises. Er werd een overstromingsscenario geoefend. Uniek aan deze oefening was dat de deelnemers oefenden met nieuwe technologie van het Europese IN-PREP project:  het Mixed Reality Preparedness Platform (MRPP).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Op vrijdagavond 11 oktober reikte burgemeester Bort Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer René Vermeij. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweer IJsselland. De heer Vermeij neemt op deze avond afscheid en wordt beloond voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. De heer Vermeij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN -  De Gemeente Kampen vindt het belangrijk om uw mening te horen over grootschalige opwek van zonne- en/of windenergie. Hoe kijkt u hier tegenaan? Waar zouden windmolens kunnen komen? En waar wilt u geen zonneparken zien? Wat zijn belangrijke zaken waar we volgens u rekening mee zouden moeten houden? Praat mee in het Kamper Energiecafé  De energiecafés worden in verschillende locaties gehouden, maar staan open voor alle inwoners van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF9923zwerf

KAMPEN - Zo’n honderd kinderen hebben afgelopen zaterdag meegedaan met de actie 'Red de wereld van zwerfafval'. Doe ook mee en haal 12 en 19 oktober tussen 11.00 en 14.00 uur een grijper op bij IJVV, DOS Kampen of kinderboerderij Cantecleer.

Lever je gevonden zwerfvuil in voor duiten & stempels en maak kans op mooie prijzen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels van 50+’ers op te frissen organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige 'rijvaardigheidstoets voor 50+’ers. Deze wordt op vrijdag 8 november georganiseerd. De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Daarnaast neemt op hogere leeftijd de kans toe op afname van gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen. Dit betekent niet dat u als 50+’er niet meer op een goede manier kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nelkbus

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - Het college van burgemeester en wethouders wijst voor aankomende jaarwisseling 53 locaties aan waar carbid geschoten mag worden. Deze locaties zijn verspreid over Kampen (35 plekken) en IJsselmuiden (18 plekken). De evaluatie van de jaarwisseling van vorig jaar heeft geleid tot een conceptlijst met locaties waarop inwoners een zienswijze konden indienen. Ook konden inwoners nieuwe locaties aandragen. Alle locaties zijn besproken binnen de werkgroep jaarwisseling en met het Schuttersgilde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

71807686 2810608925672526 9194581054298521600 o

KAMPEN -  Heeft u nog oude elektrische apparaten liggen? Of kapotte lampen? Lever deze dan in bij de Milieustraat (Recycling Kampen). Dan kunnen er nieuwe producten van gemaakt worden.

Het gaat om alle afgedankte apparaten met een stekker of (oplaadbare) batterij en alle oude tl-buizen, spaar- en ledlampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

KAMPEN - Aan de Oostzeestraat in de Hanzewijk worden volgend jaar nieuwe woningen gebouwd. Voordat de bouw van start kan gaan, moeten de riolering en nutsvoorzieningen worden aangelegd. Deze werkzaamheden zijn gepland tussen 16 oktober en 20 december 2019. Tijdens deze periode is de Oostzeestraat in beide richtingen afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De parallelweg langs de Oostzeestraat blijft wel bereikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

72056726 2798226653577420 2354922871815405568 o

KAMPEN - In de Week van de Opvoeding (7-13 oktober) worden er leuke activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties uit de gemeente Kampen. Op woensdag 9 oktober is er een middag vol activiteiten bij Kinderboerderij Cantecleer, de Natuurspeelplaats en MFC Korteweg 4. Er is een middagvullend programma dat begint om 13.30 uur. Kom je ook gezellig langs met je (klein)kinderen? Er is genoeg te beleven en alle activiteiten zijn kosteloos!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

71584235 2804418542958231 8654702904982110208 n

KAMPEN - Vrije tijd moet iedereen naar eigen keuze kunnen doorbrengen. Het doel van de Week van de Toegankelijkheid is te laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen. Er zijn al veel goede stappen gezet voor een betere toegankelijkheid. Toch lopen mensen met een beperking nog te vaak op tegen belemmeringen om hun vrije tijd te kunnen besteden zoals ze dat zelf willen. Dit jaar vraagt de Week voor de toegankelijkheid daarom aandacht voor toegankelijk recreëren door het thema ‘Toegankelijke natuur en cultuur’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden

KAMPEN - De afgelopen twee maanden is de spoorvorming in de Hagedoornweg ernstig toegenomen. Dit komt mede door de langdurige droogte in relatie tot het soort ondergrond. Ook onttrekken de aanwezige bomen extra water uit de ondergrond. Om dit op te lossen wordt een noodreparatie uitgevoerd op 7 en 8 oktober.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

N - Met elkaar kunnen we zorgen voor meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen. Met de juiste maatregelen kan overlast door zware regenval bijvoorbeeld worden voorkomen. Om inwoners te informeren over de mogelijkheden staat er van 4 tot 16 oktober een informatiestand van Het Oversticht over natuurinclusief bouwen in het stadhuis van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Per 1 oktober wordt David Berghuis door de gemeente Kampen aangesteld als vrijwillig molenaar. David is daarmee de vijfde molenaar van molen d’ Olde Zwarver. Op 11 april vorig jaar is David met vlag en wimpel geslaagd voor het molenaarsexamen. Zonder het getuigschrift Vrijwillig molenaar van de “Hollandsche Molen” vereniging tot Behoud van Molens in Nederland mag een vrijwillig molenaar een molen niet beheren en zelfstandig bedienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft in april en mei onderzoek laten doen naar de ervaringen van inwoners die gebruik maakten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet of de Participatiewet. Het ging hierbij om zorg of ondersteuning die in 2018 is geleverd. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de uitvoering van die wetten door de gemeente Kampen. De onderzoeken leveren ook enkele verbeterpunten op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)