spoorlandenKAMPEN - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Spoorlanden vast te stellen. Daarmee is een volgende stap gezet om IJsselmuider ondernemers de gelegenheid te bieden hun bedrijven verder door te ontwikkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenbroekKAMPEN - De geplande werkzaamheden bij begraafplaats Bovenbroek zijn in overleg met de aannemer een week opgeschoven. In plaats van week 42 wordt nu in week 43 begonnen met de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot en met week 44.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

100euroKAMPEN - Mantelzorgers van inwoners uit de gemeente Kampen (of hun zorgvragers), die gedurende drie maanden of langer gemiddeld acht uur per week mantelzorg verlenen, kunnen weer een mantelzorgwaardering aanvragen. De mantelzorgwaardering 2016 bestaat uit een bos bloemen en een financiële waardering van € 100,-. Ook kunnen mantelzorgers deelnemen aan diverse activiteiten op de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeervergunningKAMPEN - Inwoners van de binnenstad en bedrijven kunnen vanaf nu hun parkeervergunning of ontheffing online aanvragen en wijzigen. Dit kunnen zij doen via parkeervergunning.kampen.nl. Dit kan op ieder moment van de dag. Vergunningen en ontheffingen zijn dan na ontvangst van de betaling direct geldig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

14708289 1331819340218166 1654084324125986962 n

KAMPEN - Vanaf maandag 17 oktober start de gemeente Kampen met werkzaamheden op begraafplaats Bovenbroek. De werkzaamheden duren tot en met week 44. De bestaande betonnen funderingsbalken aan de graven worden hersteld. Aan de graven zelf komt men niet, maar alleen aan de funderingsbalken waar de grafmonumenten opstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Sociaal DomeinKAMPEN - Callista Bos gaat als ombudsvrouw sociaal domein inwoners van de gemeente Kampen ondersteunen die als gevolg van de grote veranderingen binnen het sociaal domein tegen problemen aanlopen. Met deze benoeming wordt de op 1 juli 2015 ingestelde Ombudsfunctie Sociaal Domein verder uitgebreid en nader ingevuld. Ook krijgt deze in de persoon van Callista Bos een gezicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentelijkefinancienCollege presenteert sluitende conceptbegroting 2017 en geeft prioriteit aan het versterken van de algemene reserve en verlaging lastendruk

KAMPEN - Het college van B&W heeft de begrotingsstukken voor 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. Door het ingezette (terughoudende) beleid in de afgelopen jaren kan opnieuw een meerjarig sluitende begroting worden aangeboden. Daarnaast is het college erin geslaagd om de lastendruk voor de burger zelfs met 3% af te laten nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rijvaardigheidtoetsKAMPEN - Om de rijvaardigheid en kennis van nieuwe verkeerssituaties van senioren op te frissen, organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, op vrijdag 4 november een rijvaardigheidstoets voor senioren.

Tijdens de toets wordt aandacht besteed aan het verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Actieplan verkeersveiligheidKAMPEN - Het college van B&W heeft ingestemd met de uitwerking van het Actieplan Verkeersveiligheid 2017. De gemeente Kampen wil met dit actieplan bijdragen aan de landelijke inspanningen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Het plan bestaat uit een mix van verkeersveiligheidprojecten, die gericht zijn op verschillende doel- en leeftijdsgroepen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis4KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 6 oktober weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

budgetbeheerKAMPEN - De gemeente Kampen gaat budgetbeheer en budgetcoaching aanbieden. Reden hiervoor is dat het aantal inwoners dat onder bewind gesteld wordt sterk toeneemt. Bewindvoering is een zwaar en kostbaar middel. Er is dan meestal al sprake van hoog opgelopen schulden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

onderdijks3KAMPEN - Zaterdag 24 september organiseert de gemeente Kampen in samenwerking met wijkvereniging Het Onderdijks, Polaris Kampen en natuur- en milieufederatie Overijssel van 12.00 tot en met 16.00 uur een unieke dag om Het Onderdijks te ontdekken.

De wijk Het Onderdijks heeft veel te bieden. Er is een schat aan voorzieningen in de wijk, waaronder twee basisscholen, diverse actieve verenigingen, een park, ontzettend veel speelfaciliteiten en veel groen en water.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

14368750 1305484752851625 3562883808528096691 n

KAMPEN - Geef jouw mening over de afvalinzameling! In samenwerking met ROVA start de gemeente Kampen een onderzoek naar de afvalinzameling. Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente kijken hoe de afvalinzameling nog beter afgestemd kan worden op de behoeften van de inwoners . Een aantal inwoners heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Het onderzoek is anoniem. Uw deelname wordt op prijs gesteld.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Twitter Kampen 400x400

WEZEP - De gemeenteraad houdt op donderdag 15 september as. weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt. Het raadsspreekuur begint ’s avonds om 19.00 en eindigt om 20.00 uur. U wordt vriendelijk verzocht zoveel mogelijk rond of kort na 19.00 uur aanwezig te zijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

onderzoek toetsenbord

KAMPEN - De gemeente Kampen gaat onderzoek doen naar de communicatie van de gemeente richting inwoners en bedrijven. Wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden? Deze week ontvangt een selectie van inwoners en bedrijven in de gemeente Kampen hierover een brief. De gemeente wil weten wat u als inwoner of ondernemer vindt van de communicatie van de gemeente en waar volgens u kansen voor verbetering liggen. We willen bijvoorbeeld graag weten hoe het zit met uw mediagebruik en op welke manier u informatie zoekt. Met deze informatie wil men de communicatie beter afstemmen op uw behoeften.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Twitter Kampen 400x400

KAMPEN - Op woensdag 14 september zijn De la Sablonièrekade en IJsselkade van 19.00 uur tot 23.00 uur afgesloten voor al het verkeer wegens de jaarlijkse hoog water oefening van het waterschap. Ook de stadsbrug is tijdens de oefening voor auto’s afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug. Hulpdiensten kunnen over het fietspad.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Twitter Kampen 400x400

KAMPEN - In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 september is het jaarlijks groot onderhoud van de Stadsbrug. Alle draaiende onderdelen worden gesmeerd, de noodstop getest, camera’s en verlichting bijgesteld en goten worden gereinigd. De brug is gesloten voor auto’s en schepen van 20.00 tot 06.00 uur. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten hebben wel doorgang.

Schrijf reactie (0 Reacties)

hondenbelastingKAMPEN - De komende maanden gaat de gemeente Kampen controleren of de verplichte hondenbelasting wordt betaald. In de wijken Brunnepe, De Greente, Hagenbroek, Middenwetering en Cellesbroek worden alle adressen gecontroleerd en steekproefsgewijs ook buiten deze wijken.

Als de controleurs een niet-geregistreerde hond aantreffen, wordt hiervan melding gemaakt bij de heffingsambtenaar. Het niet doen van aangifte van een hond kan leiden tot een boete.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inburgeren1 220x143KAMPEN - Als een inwoner van de gemeente Kampen onvoldoende meewerkt aan zijn of haar reïntegratie of het verkrijgen van werk (bijvoorbeeld wanneer iemand verwijtbaar het inburgeringsdiploma niet haalt), kan de gemeente een maatregel opleggen, bijvoorbeeld een korting op de uitkering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadskazerne2KAMPEN - Woningcorporatie deltaWonen heeft vanuit het Rijk opdracht gekregen om de Stadskazerne af te stoten. Het exploiteren en verhuren van de Stadskazerne voor maatschappelijke activiteiten hoort niet meer tot de kerntaken van een woningcorporatie. Door deze nieuwe regelgeving is deltaWonen verplicht het pand te verkopen. De gemeente Kampen heeft recht van eerste koop en overweegt nu het pand aan te kopen. Het college heeft daarvoor een voorstel aan de gemeenteraad opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)