startersleningKAMPEN - De gemeente Kampen wil dit jaar de starterslening handhaven. Daarmee biedt de gemeente starters op de woningmarkt een steuntje in de rug. De lening overbrugt namelijk het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens krijgen zo de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen zodat ze toch de woning kunnen kopen die ze op het oog hebben. Starters in Kampen zijn huishoudens die voor het eerst een zelfstandige woning kopen. Dit kunnen jonge mensen zijn die voor het eerst zelfstandig gaan wonen maar ook huurders die van een huurwoning doorstromen naar een koopwoning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

keukentafel klein.114055KAMPEN - Zoals bekend heeft de gemeenteraad in december 2014 besloten HH-1 (ondersteuning bij eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zonder ondersteuning bij de organisatie van het huishouden) per 1 januari 2015 als algemeen gebruikelijke (voorliggende) voorziening aan te merken.

Voor een zorgvuldige overgang is besloten voor bestaande cliënten een overgangsperiode tot 1 juli 2015 in te stellen. Voor 1 juli voert de gemeente met deze cliënten keukentafelgesprekken, om o.a. te bespreken wat de veranderingen voor de cliënt betekenen en wat er nodig is om het schoonmaken zelf te regelen. Wanneer hun financiële situatie dit belemmert, kunnen zij bijzondere bijstand aanvragen.

De gemeente gaat deze maand starten met de gesprekken en wil deze medio mei afronden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

advocatenREGIO - Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel hebben een gezamenlijke huisadvocaat in de arm genomen: Nysingh advocaten-notarissen uit Zwolle. Dat is de uitkomst van een aanbestedingsprocedure waarin diverse advocatenkantoren hebben meegedongen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentekampenKAMPEN - Er komt geen doorsteek voor autoverkeer in het Herman Krebbersplantsoen in De Maten. Wijkvereniging De Maten en een bewoner van de Orkestlaan hadden daarom gevraagd.

De wijkvereniging is van mening dat de situatie langs het H. Krebbersplantsoen (zijde Orkestlaan) dringend ontlast moet worden van het autoverkeer omdat het verkeer daar regelmatig vastloopt omdat auto's op elkaar moeten wachten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Buitenwacht2KAMPEN - Op 28 oktober 2014 zijn de resultaten gepresenteerd van het gebiedsatelier dat vijf maanden in het oude stationsgebouw heeft gefunctioneerd. Het college heeft vandaag besloten de vervolgstappen in gang te zetten om van het terrein Bolwerk-Buitenwacht weer een beleefbaar onderdeel te maken van de groene gordel om de binnenstad.

De volgende maatregelen en activiteiten staan op de planning voor 2015 en 2016:

· opschonen van het gebied/vergroenen;
· faciliteren recreatieve ontwikkelingen watersportvereniging;
· organisatie van streekmarkten en bijeenkomsten;
· voorbereiden definitieve openstelling/invulling stationsgebouw;
· versterken publieksfunctie gebied;
· organisatie verhalenfestival;
· onderzoeken verkeerssituatie/afwaarderen/asfaltvermindering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeermeterKAMPEN - De gemeente Kampen heeft juridische stappen genomen tegen TMC/Taxameter, de leverancier van de parkeerautomaten in de binnenstad. Ondanks toezeggingen van de leverancier zijn de problemen met de parkeerautomaten nog steeds niet opgelost. Reden voor de gemeente om nu een juridisch traject in te zetten.

Wethouder Geert Meijering: "De leverancier heeft ruim de gelegenheid gekregen om de problemen met de parkeerautomaten op te lossen. Deze parkeerperikelen hebben lang genoeg geduurd. Het is 5 óver 12. De binnenstadbewoners zijn de dupe. Zij kunnen hun auto slecht kwijt omdat vanwege het vrij parkeren er minder ruimte is. Daarnaast loopt de gemeente inkomsten mis. Hier moet een einde aan komen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koelewijn5KAMPEN - Burgemeester Bort Koelewijn stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn in Kampen. Zijn huidige ambtsperiode loopt op 1 oktober af. "Ik heb het gevoel dat er nog heel veel te beleven valt in Kampen."

Een vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad moet zich nog over de herbenoeming buigen, maar dat lijkt slechts een formaliteit. Dinsdag 27 februari kunt u een uitgebreide reactie van de burgemeester lezen in De Stentor op papier en e-paper.

(Bron: De Stentor)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerkKAMPEN - Ieder jaar steekt de gemeente Kampen samen met inwoners, politie en Stichting Welzijn in Kampen veel energie in de voorbereiding van oud en nieuw. De gemeente hoort graag hoe u de jaarwisseling heeft ervaren.

U bent welkom bij de evaluatiebijeenkomsten die hiervoor worden georganiseerd in Kampen en IJsselmuiden. Voor u is dit het moment om eventuele verbeterpunten aan te dragen, zorgen te uiten en te benoemen wat goed gaat, aldus de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

betonstortKAMPEN - Voor de nieuwbouw van woonzorgcomplex Margaretha is het nodig om de Cellebroedersweg op donderdag 22 januari af te sluiten voor alle verkeer en door te werken op de bouwplaats in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 januari.

De Cellebroedersweg is op donderdag 22 januari voor alle verkeer (dus ook voor fietsers!) afgesloten. De trottoirs zijn wel toegankelijk voor voetgangers. De afsluiting duurt van 5.30 tot ongeveer 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gftcontainer articleKAMPEN - Met ingang van dit jaar wordt in de gemeente Kampen GFT-afval gratis ingezameld. Dat was voor diverse mensen reden om een GFT-container aan te vragen.

In de binnenstad en Brunnepe rijdt de inzamelwagen echter niet door alle straten. De containers kunnen daar op de inzameldag op de volgende straten worden gezet:

Binnenstad: Ebbingestraten, IJsselkade, Vloeddijk en Burgwal
Brunnepe: Noordweg, Wilhelminalaan en Dorpsweg

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurwerkschadeKAMPEN - De schade die tijdens de jaarwisseling is aangericht in de gemeente Kampen is vastgesteld op € 24.822,82. Dat maakte burgemeester Koelewijn vanmiddag bekend.

"In vergelijking met vorig jaar is dat een stuk minder, maar het schadebedrag is nog veel te hoog", zei hij. Vorig jaar werd er voor € 32.584,70 aan schade aangericht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeermeterKAMPEN - De problemen met de parkeermeters in de binnenstad van Kampen zijn nog niet van de baan. Na vannacht zal op alle parkeermeters komen te staan dat er vrij kan worden geparkeerd. Die maatregel duurt zolang de problemen niet zijn opgelost.

Vrijdagavond wordt een ronde langs alle parkeermeters gemaakt om de problemen bij de verlichting van het display te inventariseren.

Wie parkeergeld heeft betaald ten tijde dat het parkeren vrij was, kan het parkeergeld declareren bij de gemeente Kampen. Uiteraard moet daarbij wel de parkeerbon worden overlegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsspreekuurKAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 15 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan.Het raadsspreekuur is er van 19.00 tot 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om – of kort na – 19.00 uur aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat het even voor achten druk is, terwijl het in het begin rustig is. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstbomenaktieKAMPEN - Woensdag 7 januari zijn er 3.000 kerstbomen ingeleverd. Voor elke ingeleverde kerstboom kregen de kinderen € 0,50 en een lot. Hieruit zijn drie nummers getrokken.

De winnende lotnummers zijn: 1e prijs geel 767; 2e prjis groen 073; 3e prijs blauw 935.

Prijsuitreiking
De prijzen worden woensdag 14 januari om 15.30 uur uitgereikt door wethouder Martin Ekker. De prijsuitreiking vindt plaats in het Stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Toespraak burgemeester Koelewijn ter gelegenheid van de stille protestbijeenkomst n.a.v. de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs

gemeentekampenDames en heren,

Gisteren is de wereld getuige geweest van een aanslag op onze vrijheid, een aanslag op onze democratie, een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De terreuraanval op Charlie Hebdo in Parijs heeft ons allemaal diep geschokt. Religieus of niet religieus, deze laffe daad wordt door ons allen ten zeerste afgekeurd.

De hele Kamper gemeenschap staat vandaag onverdeeld achter dit protest tegen de aantasting van onze democratische vrijheden. We voelen ons onderling verbonden in onze gevoelens van afschuw en ongeloof. Dit raakt ons allemaal. Wij betreuren de slachtoffers...

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeermeterKAMPEN - Het gratis parkeren dat in Kampen van kracht is wegens problemen met parkeermeters duurt zeker nog een week. Dat zei wethouder Meijering dinsdagmiddag. De problemen met de parkeermeters betreffen de software en de verlichting.

De parkeermeters werken overigens wel. Mensen die van het gratis parkeren niet op de hoogte zijn en een parkeerkaartje hebben getrokken, kunnen dat declareren bij de gemeente. Hoe dat moet gebeuren wordt nog uitgezocht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalwijzerKAMPEN - De afvalkalender van de gemeente Kampen is digitaal beschikbaar. Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of download de app.

In de afvalkalender staan de inzameldata van het hele jaar. U kunt daar de inzameldata voor uw adres raadplegen. Op deze website kunt u ook een jaaroverzicht downloaden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KerstboominzamelingKAMPEN – Woensdagmiddag 7 januari kunnen er kerstbomen worden ingeleverd. Voor elke ingeleverde boom krijg je 0,50 euro en een lootje. Hiermee maak je kans op een cadeaubon.

Inleveren kan op één van de volgende locaties:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koelewijn3KAMPEN - De wereld om ons heen is continu in beweging. Die wereld lijkt voor mijn gevoel steeds kleiner te worden, doordat wij via social media en in het nieuws horen van ontwikkelingen in de wereld en dicht bij huis. In onze samenleving verandert er veel. Iedereen probeert naar zijn of haar vermogen mee te bewegen of gaat er tegenin. Wat voor de één een uitdaging is, blijkt voor de ander een opgave.

Als gemeente staan wij aan de vooravond van de grootste decentralisatie in ons land. Veel taken op het gebied van jeugd, zorg en werk gaan van de landelijke overheid naar gemeenten; een uitdaging, maar ook zeker een opgave. Dagelijks zijn veel van onze medewerkers, samen met inwoners, zorgverleners en vrijwilligers aan het werk om de veranderingen in goede banen te leiden.

Bij veranderingen ontstaat (zeker als het uzelf, uw partner of uw kinderen betreft) soms onzekerheid. Krijg ik nog wel de zorg en ondersteuning die ik nodig heb? Zeker de kwetsbare mensen in onze samenleving verdienen daarom een zorgvuldige voorbereiding en goede informatie. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij de benodigde zorg vanaf 1 januari 2015 kunnen leveren. En sluit een geboden oplossing niet aan bij wat nodig is, dan mag u ons hierop aanspreken. Het doel is om als lokale overheid dicht bij inwoners te staan en zo beter in te kunnen spelen op wat nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

melkbusschietenKAMPEN - De gemeente Kampen heeft spelregels opgesteld voor een veilig en gezellig verloop van oud en nieuw. Daarmee wil de gemeente overlast en schade voor en tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk voorkomen. De spelregels zijn vooraf besproken met diverse jongeren en buurtbewoners.

Stoken van vuren
Ook dit jaar worden er minder containers geplaatst om het aantal grote vuren in de gemeente Kampen te laten afnemen. In overleg met groepen inwoners is besloten geen container meer te plaatsen in Grafhorst en aan de Marinus Postlaan en Wortmanstraat in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)