KAMPEN - Sinds maandag 1 september is de Molenbrug in Kampen afgesloten in verband met diverse werkzaamheden van Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel. De inspectiewerkzaamheden waren woensdag gereed en donderdag werden de asfalteringswerkzaamheden afgerond. De planning was dat het werk uiterlijk zaterdag 6 september om 06.00 uur klaar zou zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen om maximaal twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor een sociaal plan voor het personeel van de zwembaden. Volgens het college is het een redelijk en billijk plan, met als doel om medewerkers naar nieuw werk te brengen. Dit bedrag gaat uit van het meest negatieve scenario. Tegelijkertijd bespaart de gemeente vanaf 2016 circa een miljoen euro aan jaarlijkse lasten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Wethouder voor Economie, Geert Meijering en de delegatie van tuinders uit de Koekoekspolder kijken terug op een zinvol bezoek aan Den Haag waar de Tweede Kamer gisteren debatteerde over steunmaatregelen voor de tuinbouwsector. Na afloop van het debat spraken de wethouder en de tuinders met staatssecretaris Dijksma en enkele kamerleden over de gevolgen van de Russische boycot op landbouwproducten. Zij zijn blij met de toezegging van de staatsecretaris dat zij in Europees verband zich hard gaat maken voor een tijdelijke versoepeling van de mededingingsregels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 4 september een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan.

Het raadsspreekuur begint om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om – of kort na – 19.00 uur aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat het even voor achten druk is, terwijl het in het begin rustig is. Om 20.00 uur moet worden gestopt, omdat vanaf 20.15 uur een raadsvergadering wordt gehouden. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Economiewethouder Geert Meijering en Wilbert van den Bosch, vertegenwoordiger van de tuinders in de Koekoekspolder, reizen dinsdag af naar de Tweede Kamer in Den Haag om het debat over steunmaatregelen voor de tuinbouwsector bij te wonen. Met hun aanwezigheid geven de gemeente en de tuinbouwsector in de Koekoekspolder opnieuw een signaal af aan politiek Den Haag om passende steunmaatregelen te treffen voor tuinders die getroffen worden door de Russische boycot op landbouwproducten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Zaterdag 30 augustus is de Stads Winkel aan de Oudestraat 116 in Kampen geopend. De winkel is een verbinding tussen Ondernemers Vereniging Kampen (Promotiewinkel), gemeente Kampen (Kavelwinkel) en Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat (Ruimte voor de Rivier IJsseldelta). Het doel? Gezamenlijk informatie verstrekken. Voor zowel de ondernemers, als de inwoners, consumenten en toeristen van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 3 september kunt u wekelijks het gemeentelijk nieuws lezen in huis-aan-huis-blad Kampen.nl.

De gemeente Kampen is per 1 september 2014 een overeenkomst aangegaan met Wegener Media BV voor de publicatie van gemeentelijk nieuws in het blad Kampen.nl (de opvolger van De Krant). Dit is het gevolg van een nieuwe aanbesteding van de gemeentepagina's, omdat het contract met Brugmedia 31 augustus 2014 van rechtswege afloopt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert op vrijdag 31 oktober in samenwerking met Kunsten '92 een symposium in de Broederkerk in Kampen, waarbij het leven met erfgoed én water in combinatie met de actuele wateropgaven de hele dag centraal staat. Aan het eind van de dag wordt de prijsuitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs 2014 gehouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Om de kavelverkoop te blijven stimuleren en het zoeken voor de geïnteresseerden gemakkelijker te maken, heeft de gemeente Kampen een nieuwe website ontwikkeld; www.kavelsinkampen.nl. De website wordt op zaterdag 30 augustus officieel gelanceerd tijdens de opening van de Stads Winkel in de binnenstad van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De wervingscampagne voor Burgernet heeft tot nu toe 5.400 deelnemers opgeleverd. Iedere 1.000ste deelnemer is beloond met een ballonvaart. Op dinsdag 26 augustus maken zij samen met Burgemeester Koelewijn en een wijkagent een ballonvaart boven de gemeente Kampen. De ballon stijgt om 19.00 uur op vanaf het Burgemeester Berghuisplein bij het stadhuis als de weersomstandigheden het toelaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om in september voor de uitvoering van de decentralisaties op zes belangrijke beleidsthema's een keuze te maken. Deze thema's hebben onder andere betrekking op keuzevrijheid van inwoners en de voorwaarden waaronder Persoonsgebonden Budget (PGB) verstrekt wordt. Daarnaast informeert het college van B&W de gemeenteraad over de voortgang van de transitie in het sociaal domein, zoals de organisatie van de toegang tot ondersteuning en hoe continuïteit van zorg wordt geborgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Kinderen van de Dirk van Dijkschool gaven woensdagochtend samen met verkeerswethouder G.J. Veldhoen het startsein voor de Overijsselse en Gelderse verkeersveiligheidscampagne 'De scholen zijn weer begonnen'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Medewerkers van de gemeente brengen weer overal bezoeken. Op donderdag 21 augustus brengt wethouder Meijering een werkbezoek aan Trias jeugdzorg. Aanvang: 13.00 uur. Locatie: Emmawijk 11 in Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeenten Kampen en Noordoostpolder hebben een brief aan het kabinet gestuurd met een dringend beroep. Ze willen dat het kabinet en het Europees Parlement maatregelen treft om steun te bieden aan tuinders die getroffen worden door de boycot van Rusland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft dinsdag ingestemd met het programma Woninginbraken. Het aantal woninginbraken moet worden teruggebracht. Er werd namelijk 96 keer ingebroken in 2013. In 2014 is er een lichte verbetering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het Waterschap Groot Salland nodigt u uit voor het bijwonen van een inloopbijeenkomst over de baggerwerkzaamheden die plaatsvinden vanaf eind augustus in het stedelijk water in Kampen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 augustus van 16.00 tot 20.00 uur in het stadhuis in Kampen (Burgemeester Berghuisplein 1).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De overheid gaat digitaal. Aanvragen van huurtoeslag, het zoeken naar werk, het doorgeven van een verhuizing, informatie over de
opbouw van uw AOW, gebruik van uw DigiD en meer. Vindt u het moeilijk om met de websites van de overheid te werken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Drie actuele punten vanuit de gemeente Kampen. Over renovatie van de kogge, plannen van het CDA en bekendheid voor de Nieuwe Toren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Maar liefst zestien mensen willen meedenken met Gemeente Belang Kampen over de transitie van de zorg naar de gemeente Kampen. Dit nadenken zal samen met ervaringsdeskundigen gebeuren. Zorg komt meer in de handen van gemeenten, door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MVL 20100505 0668

KAMPEN – De eerste acht hectare rietmoeras ten westen van de stad Kampen is klaar. Daarmee is het eerste deelproject van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta officieel opgeleverd. Het rietmoeras aan de rand van het Drontermeer is bedoeld als leefgebied voor zeldzame vogelsoorten, zoals de Roerdomp en de Grote Karekiet. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)