studiezaalKAMPEN - De ontwerpen voor inrichting van de Stadskazerne zijn in volle gang. Hier ziet u de eerste schets van de studiezaal van het Stadsarchief Kampen. Een ruime boekenwand vol verhalen over Kampen en omgeving en moderne ruime studieplekken, van alle gemakken voorzien. Een inspirerende omgeving om je onder te dompelen in de geschiedenis die Kampen rijk is en bewaard wordt in het Stadsarchief Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuisCKAMPEN - Het college van B&W woont naast hun reguliere werk vaak representatieve activiteiten bij. Een opsomming voor de komende week.

Woensdag 24 september opent wethouder Ekker om 16.30 uur logeerhuis de ODC De Klimop / Philadelphia aan het Harmoniepad 1. Het logeerhuis is bedoeld om ouders van thuiswonende kinderen met een verstandelijke beperking tijdelijk te ontzien, door ze een aantal dagen te laten logeren in het logeerhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logokampenKAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een aantal grote schadegevallen aan schoolgebouwen ter hand te nemen. Reden hiervoor is dat de betrokken partijen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Ook dekt de polis van de gemeentelijke schadeverzekering deze schade niet.

Het gaat onder andere om het vervangen van de gevelbeplating van het Ichthus College. Deze beplating is aangebracht in 2000, maar nu blijkt dat deze platen niet waterbestendig zijn. Aangezien de garantie op dit product verstreken is, voelt de leverancier van de beplating zich niet verantwoordelijk om de kosten van vervanging te vergoeden. De gemeente laat nog wel onderzoek doen of er mogelijk sprake is van een productiefout. Vooruitlopend daarop is het noodzakelijk om de gevelbeplating alvast te vervangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

politieKAMPEN - Het is veiliger geworden en de politie levert over de hele linie betere prestaties. De daling van het aantal misdrijven is terug te zien in alle districten van de eenheid. In alle districten steeg het aantal verdachten dat is afgehandeld. In IJsselland ging dat van 6195 naar 6335 (+2,3 procent).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuisCKAMPEN - De gemeenteraad ontvangt op woensdag 1 oktober vanuit de Provincie en Rijkswaterstaat informatie over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de zomerbedverlaging en de aanleg van het Reevediep. Ook wordt de raad geïnformeerd over de wijzigingen in de grondexploitatie.

De informatieavond in de raadzaal van het stadhuis begint om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkeersdruppelKAMPEN - Op donderdag 18 en vrijdag 19 september worden de verkeersdrempels op de Veilingweg aangepast. Dat heeft het college besloten na veelvuldige en langdurige overlast die door omwonenden wordt ervaren van de huidige drempels. De huidige drempels worden verwijderd. Ze worden vervangen door druppels.

De druppels komen in de lengterichting van de rijbaan te liggen en zijn zodanig ontworpen dat de bus, de hulpdiensten en het vrachtverkeer hier geen hinder van ondervinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

adoptie groenKAMPEN - Inwoners van de gemeente Kampen kunnen delen van het openbaar groen adopteren. De beoogde locaties staan op de kaart 'ruimte voor groene initiatieven' die vanaf vandaag op de gemeentelijke website te vinden is. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat bewoners in delen van het openbaar groen bijvoorbeeld bloemperken planten en onderhouden of juist een moestuin aanleggen.

Op deze site is de kaart door middel van de gemeentelijke GIS-viewer breed toegankelijk. Iedere bewoner kan op adres zoeken om te zien of in het openbaar groen bij hem of haar voor de deur groene initiatieven mogelijk zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

haatlandKAMPEN - Met de herinrichting van de Ambachtsstraat is de revitalisering van bedrijventerrein Haatland grotendeels voltooid. Gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder Geert Meijering openen woensdag 17 september vanaf 11.00 uur de Ambachtsstraat officieel.

De revitalisering van een deel van het oudste en grootste bedrijventerrein van Kampen is destijds opgezet met als doel het bedrijventerrein Haatland duurzaam te versterken. De gemeente Kampen heeft dit samen met marktpartijen en de Industriële Club Kampen/IJsselmuiden kunnen realiseren waarbij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en de provincie Overijssel in belangrijke mate financieel hebben bijgedragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en passende zorg aan inwoners op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. In voorbereiding hierop heeft het college van B&W een aantal verordeningen vrijgegeven voor inspraak. Inwoners, cliënten, zorgaanbieders en bedrijven kunnen hierop reageren. Het is de eerste stap naar de definitieve verordeningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 2015 is de gemeente Kampen tien scootmobielplekken rijker. Ook krijgt de Stichting Welzijn in Kampen (SWiK) een klusbus en een bus met een rolstoelplek. Doel is meer ondersteuning en hulp aan huis te bieden, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 13 september wordt de Erfgoedprijs Zwolle Kampen uitgereikt aan de eigenaar van Croissanterie Paris. De prijs wordt uitgereikt door de wethouders monumentenzorg Sybren Gerlofsma van de gemeente Kampen en Jan Brink van de gemeente Zwolle. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000 verbonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Woensdag 10 september 2014

Wethouder Veldhoen is aanwezig bij de Bestuurlijke conferentie Ruimte voor de Rivier. Aanvang: 12.30 uur – 18.00 uur, locatie: Muntgebouw, Utrecht.Burgemeester Koelewijn is aanwezig bij het Nationaal Congres "Anders denken over psychische aandoeningen", van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Aanvang: 10.00 uur – 13.00 uur, locatie: Fokker Terminal Den Haag.Wethouder Gerlofsma is aanwezig bij het Cultuurcafé, een netwerkbijeenkomst van de culturele organisaties in Kampen. Aanvang: 19.00 uur, locatie: Ambachtstraat 21, Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten in Nederland een omvangrijk takenpakket overgedragen. De gemeente Kampen is vanaf dan verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. Met de verwachting dat de gemeente, als de meest nabije overheid, haar inwoners beter, eerder en slimmer kan helpen tegen fors minder kosten.

De gemeente Kampen is op dit moment in verschillende projectgroepen en werkgroepen, en in nauwe samenwerking met haar inwoners en samenwerkingspartners, bezig met de voorbereidingen op deze transities. Op deze website vinden zowel professionals als cliënten informatie over de veranderingen in het sociale domein in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - In het kader van de nieuwe taken die naar gemeenten toekomen op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk organiseert de gemeente Kampen op donderdag 11 september a.s. weer een Sociaal Café. Thema is dit keer: privacy en gegevensuitwisseling. Ook wordt tijdens het Sociaal Café de intentieverklaring Vroegsignalering ondertekend. De bijeenkomst vindt plaats in Quintus, Centrum voor Cultuureducatie, Vloeddijk 38 in Kampen en begint om 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) en duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeente Kampen gaat de komende maanden controleren op het houden van honden. De controle wordt uitgevoerd door medewerkers van Stadstoezicht en de gemeente Kampen. De controleurs van de gemeente beschikken over een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs.

Doel van de controle is na te gaan of houders van honden de verplichte hondenbelasting betalen. Om te controleren of iedere houder van één of meerdere honden ook hondenbelasting betaalt, wordt elk jaar de controle in een deel van de gemeente Kampen vrijwel huis-aan-huis uitgevoerd. Daarnaast doen we over de hele gemeente verspreid een aantal steekproeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Sinds maandag 1 september is de Molenbrug in Kampen afgesloten in verband met diverse werkzaamheden van Rijkswaterstaat en Provincie Overijssel. De inspectiewerkzaamheden waren woensdag gereed en donderdag werden de asfalteringswerkzaamheden afgerond. De planning was dat het werk uiterlijk zaterdag 6 september om 06.00 uur klaar zou zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het college heeft besloten de gemeenteraad te vragen om maximaal twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor een sociaal plan voor het personeel van de zwembaden. Volgens het college is het een redelijk en billijk plan, met als doel om medewerkers naar nieuw werk te brengen. Dit bedrag gaat uit van het meest negatieve scenario. Tegelijkertijd bespaart de gemeente vanaf 2016 circa een miljoen euro aan jaarlijkse lasten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Wethouder voor Economie, Geert Meijering en de delegatie van tuinders uit de Koekoekspolder kijken terug op een zinvol bezoek aan Den Haag waar de Tweede Kamer gisteren debatteerde over steunmaatregelen voor de tuinbouwsector. Na afloop van het debat spraken de wethouder en de tuinders met staatssecretaris Dijksma en enkele kamerleden over de gevolgen van de Russische boycot op landbouwproducten. Zij zijn blij met de toezegging van de staatsecretaris dat zij in Europees verband zich hard gaat maken voor een tijdelijke versoepeling van de mededingingsregels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 4 september een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda's van de commissies staan.

Het raadsspreekuur begint om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Van de bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk om – of kort na – 19.00 uur aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat het even voor achten druk is, terwijl het in het begin rustig is. Om 20.00 uur moet worden gestopt, omdat vanaf 20.15 uur een raadsvergadering wordt gehouden. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Economiewethouder Geert Meijering en Wilbert van den Bosch, vertegenwoordiger van de tuinders in de Koekoekspolder, reizen dinsdag af naar de Tweede Kamer in Den Haag om het debat over steunmaatregelen voor de tuinbouwsector bij te wonen. Met hun aanwezigheid geven de gemeente en de tuinbouwsector in de Koekoekspolder opnieuw een signaal af aan politiek Den Haag om passende steunmaatregelen te treffen voor tuinders die getroffen worden door de Russische boycot op landbouwproducten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)