raadsspreekuurKAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 11 februari a.s. weer een raadsspreekuur, de eerste van dit jaar. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintjeindoosjeKAMPEN - Ken je iemand die op een speciale manier beloond moet worden voor al het werk dat hij of zij belangeloos voor anderen, een vereniging of stichting doet? Vind jij dat diegene een lintje verdiend?

Ga naar www.lintjes.nl/voordragen/voorstelformulier om het aanvraagformulier te downloaden. Je kunt iemand voordragen voor de Lintjesregen 2017. Let erop dat het aanvraagformulier vóór 15 mei 2016 bij de burgemeester van Kampen ingediend moet zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsspreekuurKAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 14 januari a.s. weer een raadsspreekuur, de eerste van dit jaar. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboomKAMPEN - De gemeente Kampen organiseert op woensdagmiddag 6 januari de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je € 0,50 en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de drie prijzen (cadeaubonnen).

De kerstbomen kunnen ingeleverd worden van 13.00 tot 15.30 uur op de volgende locaties:

In Kampen:
• Dorpstraat
• Dr. Kolfflaan(Hagenbroek
• Fonteinkruid (bij het wijkonderkomen)
• Gevers van Endegeeststraat
• Horst (speelplaats Het Onderdijks)
• Kalverhekkenbos
• Orkestlaan/hoek Symfonielaan
• Tholenstraat

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

njreceptieKAMPEN - Dinsdag 5 januari houdt de gemeente Kampen haar nieuwjaarsreceptie in de hal van het stadhuis. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Iedereen is daar van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboomKAMPEN - De gemeente Kampen organiseert op woensdagmiddag 6 januari de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je € 0,50 en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de drie prijzen (cadeaubonnen).

De kerstbomen kunnen ingeleverd worden van 13.00 tot 15.30 uur op de volgende locaties:

In Kampen:
• Dorpstraat
• Dr. Kolfflaan(Hagenbroek
• Fonteinkruid (bij het wijkonderkomen)
• Gevers van Endegeeststraat
• Horst (speelplaats Het Onderdijks)
• Kalverhekkenbos
• Orkestlaan/hoek Symfonielaan
• Tholenstraat

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

njreceptieKAMPEN - Dinsdag 5 januari houdt de gemeente Kampen haar nieuwjaarsreceptie in de hal van het stadhuis. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Iedereen is daar van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spelregelsKAMPEN - De gemeente Kampen heeft spelregels voor oud en nieuw bekend gemaakt:

Stoken van vuren
Dit jaar worden op drie locaties containers geplaatst die gebruikt mogen worden voor het stoken van vuur:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

aankomstvluchtelingenKAMPEN - Het college van B&W stemt in met het bestuursakkoord over de verhoogde asielinstroom dat onlangs is afgesloten tussen de VNG en het Rijk. Wel plaatst het college een paar kanttekeningen bij het akkoord die betrekking hebben op de kleinschaligheid van noodopvanglocaties en de financiële vergoeding voor gemeentelijke taken. Daarnaast gaat het college gemeentebreed onderzoeken of er geschikte locaties zijn binnen de gemeente die voor noodopvang in aanmerking kunnen komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

energiebesparingKAMPEN - Met een heel pakket aan maatregelen wil het college van B&W zich richten op energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. Al deze maatregelen staan beschreven in het concept milieubeleidsplan dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad. Het college wil van de raad horen hoe zij tegen de voorstellen die in het plan staan aankijkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

subsidie1KAMPEN - De gemeente Kampen ontvangt van de provincie Overijssel subsidie voor het saneren van de grond op het voormalige gasfabrieksterrein Bolwerk. Op deze locatie wordt een parkeerdek gebouwd, maar hiervoor moet eerst de grond voor een deel gesaneerd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuwewebsiteKAMPEN - Sinds 15 december is de nieuwe website van de gemeente Kampen online. De nieuwe website is sneller en informatie is beter vindbaar. Ook op smartphones en tablets is de website goed te gebruiken. Naast een totaal nieuw uiterlijk ligt de nadruk op gemeentelijke producten die voor bezoekers het meest belangrijk zijn. De website is rechtstreeks te benaderen via www. gemeente.kampen.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembureau2KAMPEN - De gemeente Kampen opent bij het referendum op 6 april 2016 evenveel stembureau's (26) als bij normale verkiezingen. Op die datum wordt het eerste raadgevende referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Sommige gemeenten willen het aantal stembureaus beperken vanwege een verwachte lagere opkomst dan bij reguliere verkiezingen. De gemeente Kampen wil dat niet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsspreekuurKAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 26 november a.s. weer een raadsspreekuur, de laatste van dit jaar. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nietpluisKAMPEN - Misschien maakt u zich als vrijwilliger bij de voetbalclub, kerk of culturele activiteit wel eens zorgen over iemand die u ziet of een jongere die u tegenkomt. U merkt bijvoorbeeld op dat iemand zichzelf minder goed verzorgd, hij of zij verward is, bozig, teruggetrokken, een kort lontje heeft, naar drank ruikt of misschien wel blauwe plekken heeft. We noemen dit het ‘niet-pluis’gevoel’. Het lijkt niet goed te gaan met diegene. Voor u als niet professionele signaleerder is dit soms belastend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kadomantelzorgersKAMPEN - Dinsdag 10 november organiseert de afdeling Mantelzorg van Stichting Welzijn in Kampen tussen 8.00 en 10.00 uur een ontbijt in het stadhuis van Kampen.

Iedere mantelzorger heeft zich kunnen aanmelden om te genieten van een lekker ontbijt. Ook het college van B & W is aanwezig om mee te ontbijten. Daarnaast zijn de wmo consulenten uitgenodigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kamper City MarketingKAMPEN - Op 27 oktober jl. werd het officiële startsein gegeven voor de Stichting Kampen Marketing. De Stichting neemt hiermee het roer over van de gemeente Kampen die het strategisch plan Kampen Marketing heeft vastgesteld.

Daarbij stemt het college tevens in met het proces van overhevelen van het budget voor citymarketing en het evenementenbudget aan de nieuwe stichting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wonen welzijn zorgKAMPEN - De gemeente Kampen heeft voor de periode 2010 – 2015 geld van de provincie Overijssel ontvangen voor projecten in het kader van wonen, zorg en welzijn. Het college heeft besloten om hiervan € 141.500,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van vier projecten die eraan bijdragen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en hun zorg thuis ontvangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsspreekuurKAMPEN - De gemeenteraad houdt op maandag 26 oktober een extra raadsspreekuur, dat in het teken staat van de Programmabegroting 2016.

Als u als inwoner, instelling of vereniging zaken uit die Programmabegroting onder de aandacht van de raadsfracties wilt brengen, dan kunt u daarvoor terecht op het spreekuur in de raadzaal van het stadhuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentewerf oud kleinKAMPEN - Dinsdag 20 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de overeenkomst van ruiling en de overeenkomst voor de uitvoering van de aangevraagde vergunningen voor het verplaatsen van de gemeentewerf te gaan sluiten. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten binnenkort.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)