fietsen

KAMPEN -  Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om de Botermarkt en de Broederstraat ter hoogte van de Oudestraat fysiek af te sluiten voor fietsverkeer. Dit besluit is genomen onder andere naar aanleiding van twee aanrijdingen tussen fietsers en voetgangers. Enkele ondernemers hebben de gemeente gevraagd om maatregelen te nemen, zodat dit punt verkeersveiliger wordt. Dit kan alleen als de toegang tot het gebied aan de beide zijden (Botermarkt en ingang Broederstraat aan de kant van de Oudestraat) wordt afgesloten voor fietsverkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipsel

KAMPEN - Ondernemers die in de vrijetijdssector werkzaam zijn, worden hard getroffen door de coronacrisis. De gemeente Kampen wil daarom deze groep ondernemers tegemoet komen met extra steunmaatregelen. Schepen van de Bruine Vloot betalen tijdelijk het wintertarief voor havengelden. Er worden geen leges in rekening gebracht voor evenementen die geheel zijn afgelast in verband met het coronavirus. Bij evenementen die uitgesteld worden, wordt maar één keer leges in rekening gebracht. Ondernemers betalen tijdelijk geen precariobelasting wanneer openbare gemeentegrond niet wordt gebruikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fiets

KAMPEN - Wat houdt dat fietsparkeren in de binnenstad nou precies in? En waarom doen we dit? Wethouder Albert Holtland geeft uitleg:

Schrijf reactie (0 Reacties)

zonnepanelen

KAMPEN - Over tien jaar willen de elf gemeenten in West-Overijssel samen de helft van het totale elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken met zonne- en windenergie. Dat is drie keer zoveel als er nu aan zonne- en windenergie wordt opgewekt, de zonnevelden en windmolens in aanbouw meegerekend. Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben deze ambitie opgenomen in de concept-RES (Regionale Energiestrategie).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Inwoners en ondernemers binnen gemeente Kampen weten de inzet van de gemeente en belangrijke partners in de coronacrisis te waarderen. Vanaf de eerste dag na de aankondiging van landelijke maatregelen kunnen mensen bij de gemeente terecht voor informatie en met vragen. Binnen 24 uur na de sluiting van de horeca kondigt de gemeente maatregelen aan om deze en andere ondernemers tegemoet te komen, zoals het opschorten van de inning van belastingen en leges. Ook de culturele instellingen kunnen daar gebruik van maken. Verder zijn de openingstijden voor laden en lossen verruimd en denkt de gemeente mee met supermarkten en andere winkels hoe de anderhalvemetereconomie vorm kan krijgen. Als een van de eerste gemeenten heeft Kampen noodopvang voor het onderwijs en voor kwetsbare thuissituaties gerealiseerd. Hiervan maken ongeveer veertig kinderen gebruik. Alle leerlingen zijn bij de scholen goed in beeld. Dit blijkt uit een tussenrapportage die is opgesteld om de gemeenteraad te informeren over de aanpak van de coronacrisis. De rapportage staat donderdag 23 april op de agenda van de gemeenteraad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nynke

KAMPEN - Een nieuwe baan beginnen in coronatijd, starten met een gesloten museum en online kennis maken met je nieuwe collega’s. Het overkomt kunsthistorica Nynke van der Wal, die vanaf 2 april de nieuwe directeur is van het Stedelijk Museum Kampen. "Het voelt bijna surrealistisch, maar gelukkig heeft het team me virtueel welkom geheten en wegwijs gemaakt." Nynke van der Wal (36) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gespecialiseerd in vroeg Nederlandse kunst. Ze werkte bijna tien jaar bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam waarvan de laatste 7 jaar als Hoofd Documentatiecentrum. Ruim 2,5 jaar geleden kwam ze naar Zwolle en was ze directeur van een aantal creatieve broedplaatsen. ‘Maar de museumwereld bleef toch trekken en daarom ben ik heel enthousiast over deze nieuwe uitdaging bij het SMK’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In het kader van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid worden in de regio Dronten-Kampen maatregelen genomen om de weg N307 te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het doel is om vanaf 2022 het hoogwater van de IJssel via het Reevediep naar het IJsselmeer te leiden. Daarvoor wordt ondermeer de Roggebotsluis verwijderd en de vaargeul veranderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

KAMPEN - In de Brug van gisteren (14 april) staat een brief van burgemeester Bort Koelewijn. Hierin beschrijft hij wat hem bezig houdt. Vanaf hun favoriete (werk)plek vullen de wethouders aan wat er gaande is binnen hun aandachtsgebied.

De brief kunt u hieronder lezen:

Brief aan inwoners van burgemeester in de Brug van 14 april (pdf, 4.0 MB)

Schrijf reactie (0 Reacties)

tool

ZALK - Bij ruim 50 adressen in Zalk werd afgelopen zaterdag een toolkit 'ontwikkeling woonerven Zalk' bezorgd. Een workshop met de omwonenden van de toekomstige woonerven was niet mogelijk, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Daarom kunnen de bewoners nu thuis aan de slag met wat voor hen belangrijk is bij de inrichting van de woonerven. Zo kan toch gezamenlijk verder gewerkt worden aan de nieuwe woonerven in Zalk! Wethouder Albert Holtland heeft met de toolkit in de hand ter plaatse alvast een kijkje genomen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Anky Griekspoor, gemeentesecretaris en algemeen directeur van Kampen start op 20 april voor een aantal dagen per week als waarnemend gemeentesecretaris in de gemeente Eemnes. Zij combineert deze functie met haar werkzaamheden in het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum-Nationaal (LOCC-Nationaal) vanuit haar rol als voorzitter van het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB). Ook in Kampen leidt een waarnemend gemeentesecretaris de komende tijd de ambtelijke organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een zeer onprettig gevoel bekruipt burgemeester Bort Koelewijn, in een leeg en afgesloten (?) stadhuis. “Ik baal verschrikkelijk van deze tijd. Maar alle maatregelen zijn in het belang van onze gezondheid. Hou vol! Intussen werken wij door en zijn wij er voor u. Meld u als u vragen hebt of in problemen komt.”

Schrijf reactie (0 Reacties)

processie

KAMPEN - In april start de gemeente met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Dit gebeurt door een biologisch bestrijdingsmiddel met zogenoemde ‘nematoden’, bestaande uit minuscuul kleine aaltjes. Deze parasieten zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Deze aaltjes worden met een vernevelend apparaat in de kronen van de bomen geblazen. De parasieten kunnen niet tegen daglicht (UV licht) daarom is de bestrijding tussen 20.00 uur en 7.00 uur. Het grote voordeel van deze methode is dat de rups dan geen overlast kan veroorzaken door de brandharen en dat andere kwetsbare of beschermde soorten op dat moment nog niet aanwezig zijn, waardoor deze niet worden gedood. De geselecteerde eiken worden in een periode van 4-6 weken tweemaal bespoten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ov ijsselmond

WILSUM - De bussen van OV Regio IJsselmond (Connexxion) rijden tijdelijk met een aangepaste dienstregeling: werkdagen zijn nu gelijk aan de dienstregeling op de zaterdagen. Buslijnen die in onze regio niet op de zaterdagen rijden, zijn ook op de werkdagen vervallen. Ook is besloten om buurtbus lijn 506 Wilsum – Hattem tijdelijk te laten vervallen.

Alle informatie over de aangepaste dienstregeling is te vinden op de website www.ovregioijsselmond.nl. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met OV Regio IJsselmond.

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalwijzer

KAMPEN - In deze tijd is er veel te lezen over hygiëne. De medewerkers van de gemeentereiniging hebben hier dagelijks mee te maken en zijn, ook nu veel mensen thuiswerken, de hele week bezig met het inzamelen van uw afval.

Het is erg belangrijk dat afval op de juiste inzameldag wordt aangeboden, vooral bij het gebruik van pmd-zakken (hoogbouw en binnenstad). En dus NIET op een andere dag. Zo voorkomen we dat afval gaat rondzwerven en ongedierte aantrekt.

Een makkelijke manier om herinnerd te worden aan de juiste ophaaldag is om de Afvalwijzerapp te installeren of in te loggen op www.mijnafvalwijzer.nl. Daar kunt u notificaties instellen die u helpen herinneren aan de juiste inzameldag.

Schrijf reactie (0 Reacties)

mission

KAMPEN - SOZO Mission is vrijdag begonnen met 10 Dagen Gebed voor Kampen. Er wordt dagelijks gebeden voor verschillende wijken in Kampen. vanuit ieders eigen huis (dus zonder samen te komen) in je eigen tijd en voor zolang je zelf wilt. Op deze wijze wil men de inwoners van Kampen laten weten, dat men in gebed om hen heen staat. De meestenzullen bidden tussen 19.00 en 24.00 uur. Als je liever overdag bidt, kan dat ook. Je mag je eigen gebedspunten kiezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De tweede week met coronamaatregelen ligt achter ons. Burgemeester Bort Koelewijn geeft aan daar een dubbel gevoel aan over te houden. Inwoners van de gemeente Kampen zijn goed aanspreekbaar op hun gedrag; het naleven van de richtlijnen lijkt nu goed te gaan. Tegelijkertijd zijn er zorgen en is er verdriet. Laten we blijven omzien naar elkaar!

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - Door de coronacrisis heeft gemeente Kampen ervoor gekozen het innen van belastingen, leges en heffingen te versoepelen. Maar let op: heeft u als ondernemer voor de aanslag gemeentelijke belastingen gekozen voor inning via automatische incasso, dan loopt dit gewoon door. Het is helaas niet mogelijk dit proces ongedaan te maken. Dat betekent dat dinsdag 31 maart de eerste termijn wordt afgeschreven. Als dit tot problemen leidt, kunt u het bedrag per omgaande storneren. Stuurt u dan zo snel mogelijk een mail via invordering@kampen.nl (link stuurt een e-mail) om uitstel van betaling kenbaar te maken. In lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid is dit in ieder geval voor drie maanden mogelijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Ondanks herhaalde oproepen krijgt de gemeente Kampen nog steeds signalen over groepen mensen die bijeenkomen (zowel jongeren als volwassenen) en over mensen die onvoldoende AFSTAND houden op straat en in winkels.' Dat willen we niet hebben, in een ieders belang,' zegt de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

90595196 3191145390952209 9025492697275695104 n

Alle eerder genomen maatregelen om meer afstand tot elkaar te houden en de oproep om niet in groepjes samen te komen of bij elkaar te aan staan, is gisteravond door de ministers aangescherpt. Een oproep alleen blijkt in de praktijk niet voldoende. Daarom is het helaas nodig om aan een overtreding boetes te verbinden. Wij werken dit nu ook voor Kampen uit.
In de praktijk zien wij veel goede voorbeelden van gedrag. Die voorbeelden proberen wij ook verder te stimuleren en aan te moedigen. Waar dat in de praktijk onvoldoende lukt, worden overtreders door de politie en boa’s aangesproken en als dat onvoldoende helpt: ook beboet. Door het grote belang verspreiding van het virus met deze middelen tegen te gaan, blijf ik een dingend beroep op u doen om die te volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten ondernemers in de binnenstad tijdelijk meer ruimte te geven om te laden en lossen in de binnenstad van Kampen. In de huidige situatie mogen ondernemers hun goederen van maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 11.00 uur in de binnenstad Iaden of lossen. In de komende periode wordt de mogelijkheid hiertoe verruimd tot 14.00 uur. Deze maatregel wordt wekelijks gemonitord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)