kampen logo

KAMPEN -  Meer recreatie op en om het water? Voorrang voor watersporters? Of juist ruimte voor nieuwe natuur? U kunt hier binnenkort over meepraten en denken! De gemeente heeft voor het gebied Ganzendiep (ruwweg van het Gat van Seveningen tot aan Grafhorst) drie scenario’s geschetst. Aan de hand van deze scenario’s willen we graag met u van gedachten wisselen over wenselijke of juiste onwenselijk ontwikkelingen in het gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GRAFH

GRAFHORST  -  Vanochtend (woensdag 16 september) heeft wethouder Jan Peter van der Sluis het bord ‘Rookvrij’ bij de School met de Bijbel ‘Het Visnet’ te Grafhorst onthuld. Hiermee laten de scholen in gemeente Kampen zien dat ze op weg zijn naar een rookvrije generatie.  

Wethouder Van der Sluis:: “Gelukkig zijn er steeds meer rookvrije plekken in onze gemeente. Ik ben blij dat veel scholen en andere plaatsen waar kinderen komen deze stap zetten. Per 1 januari 2020 is de gemeente Kampen zelf een rookvrije organisatie. Ook wij willen onze bezoekers en medewerkers beschermen tegen ongewenst meeroken. Met het rookvrij maken van de schoolterreinen is weer een belangrijke stap gezet richting een rookvrije generatie in 2040’’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen tekenen op donderdag 17 september 2020 het uitgebreide convenant Vroeg Eropaf. Hiermee spreken partijen opnieuw de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  De bezuinigingen op het ‘sociaal domein’ bij de gemeente Kampen liggen op koers. Dat blijkt uit de rapportage over het tweede kwartaal, die het college van b en w vandaag ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. “In vervolg op de eerste kwartaalrapportage zijn we opnieuw voorzichtig positief over de financiële resultaten binnen het sociaal domein. We boeken vooruitgang maar we zijn er nog niet”, laat wethouder Jan Peter van der Sluis weten. Er ligt een taakstelling om dit jaar in totaal 1,1 miljoen euro te bezuinigen. “We liggen goed op koers, we liggen voor dit jaar zelfs een beetje voor. We zien positieve ontwikkelingen specifiek op het domein Jeugd. De maatregelen die we genomen hebben in het actieprogramma zorgen ervoor dat we grip hebben op de kosten. Daardoor verwachten we een positiever beeld van het financieel resultaat in het derde kwartaal.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) om mensen blijft draaien. Juist nu de zorg verandert. Met de online vragenlijst kunnen (ex)cliënten en mantelzorgers aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. De gemeente gebruikt de uitkomsten om nog beter aan te sluiten op de wensen van inwoners. De uitkomsten dragen dus bij aan het verbeteren van de zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 33e03579b3c759e31e37771fb6d90cb4

KAMPEN -  Op maandag 14 september 2020 is aannemer Ploegam in opdracht van de VOF Reeve-Kampen gestart met bouwrijpwerkzaamheden in Reeve. Deze werkzaamheden zijn nodig om Reeve te kunnen bouwen.Twee scheppen zijn op maandagochtend symbolisch overgedragen aan Ploegam door wethouder Holtland en de heer Bossink, regiodirecteur van BPD (Bouwfonds Property Development). Deze scheppen staan symbool voor het tijdelijk overdragen van Reeve aan Ploegam, zodat Ploegam vanaf dit moment aan de slag kan met de bouwrijpwerkzaamheden in het gebied. "Fijn dat aannemer Ploegam vandaag is gestart met het bouwrijp maken van de grond in Reeve. zodat er in dit prachtige gebied straks huizen gebouwd kunnen worden", aldus wethouder Holtland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN -  Het college van burgemeester en wethouders heeft op advies van de ‘selectiecommissie Erfgoedprijs’ besloten om de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen uit te reiken aan de eigenaar van het tuinhuis in IJsselmuiden, waar de praktijk voor natuurgeneeskunde Merula gevestigd is. De eigenaren lieten dit tuinhuis aan de Burgemeester van Engelenweg 92A verbouwen op basis van een bijzonder ontwerp door SEC architecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

reeve

KAMPEN - Op maandag 14 september wordt gestart in Reeve met het bouwrijp maken van de grond. Wethouder Holtland en de heer Bossink van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) verrichten samen met Ploegam om 9.00 uur hiervoor de openingshandeling in het gebied Reeve.

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Dit betekent dat het dorp Reeve gebouwd mag worden. Om Reeve te kunnen bouwen zal de grond eerst bouwrijp gemaakt moeten worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Op zaterdag 26 september stond de vijfjaarlijkse Kamper Veteranendag gepland. Deze dag kan dit jaar door de coronacrisis helaas niet doorgaan.

De Veteranendag is uitgesteld naar volgend jaar in juni.

Schrijf reactie (0 Reacties)

brugkam

KAMPEN -  In september wordt er onderhoud en groot onderhoud aan de Stadsbrug verricht. Weggebruikers ondervinden hier hinder van. Wat de werkzaamheden inhouden, lees u hieronder. Vanaf 14 september worden de 250 armaturen die in de brugleuning van de Stadsbrug zijn gemonteerd, voorzien van duurzame led-verlichting. Deze klus neemt ongeveer drie weken in beslag. Sindsf donderdag 10 september totdat de werkzaamheden zijn afgerond, brandt daarom de verlichting in de avond en de nacht niet. Om veilig te kunnen werken, wordt een klein deel van het fietspad afgezet. Het fietspad wordt hierdoor smaller.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begraven

KAMPEN -  Gemeente Kampen moderniseert de regelgeving voor de begraafplaatsen binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de huidige beheersverordening uit 2004 te vervangen door een nieuwe, waarin tijdstippen voor begraven zijn verruimd en er ruimte ontstaat voor natuurlijk begraven. Ook komen er op verzoek van de ChristenUnie foetusgraven voor te vroeg geboren kinderen. De aula’s op de begraafplaatsen komen beschikbaar voor bijzondere bijeenkomsten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsen

KAMPEN -  In april is de gemeente Kampen gestart met de pilot fietsparkeren in de binnenstad van Kampen. Inmiddels is het september en is de gemeente benieuwd naar uw ervaringen en bevindingen tot nu toe. Daarom wordt op maandagavond 21 september vanaf 19.00 uur een inloopavond georganiseerd over het fietsparkeren. De inloopavond vindt fysiek plaats in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1). Tijdens de avond kunt u vragen stellen over het fietsparkeerbeleid en de pilot. De gemeente gaat ook graag met u in gesprek over uw ervaringen en verbeterpunten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

Op zaterdag 29 augustus reikt burgemeester Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.J. van Putten. De heer Van Putten wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Putten is sinds 2004 administrateur van de Gereformeerde Gemeente Kampen. Na 16 jaar deze taak vervuld te hebben neemt hij aanstaande zaterdag afscheid als administrateur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

Op dinsdag 1 september gaan de gymnastiekzalen Lelystraat, Erfgenamenstraat en Reijersdam weer open voor gebruik. Ook sporten in de multizaal van sporthal Oosterholthoeve en bij Prisma is vanaf dinsdag weer mogelijk. Op donderdag 3 september volgen de gymnastiekzalen Noordweg en de Grafhorsterweg. De locaties Ichthus-College en VIA blijven nog even dicht.

De gemeente hield de gymnastiekzalen gesloten, omdat zij vanwege corona eerst meer wilden weten over de luchtkwaliteit in de zalen. Vorige week is er een proef met metingen gehouden in gymnastiekzaal Erfgenamenstraat. In de zaal werd gesport met de ramen en deuren open. De luchtkwaliteit was goed. Daarom acht de gemeente het verantwoord deze en andere sportaccommodaties weer open te stellen. “En daar zijn we blij mee”, zegt wethouder Geert Meijering. “Mooi dat er nu op nog meer locaties weer binnen kan worden gesport. Maar we blijven alert. In de komende weken wordt steekproefsgewijs op verschillende momenten en locaties de luchtkwaliteit gemeten om zo de vinger aan de pols te houden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openmonu

KAMPEN -  Op zaterdag 12 en zondag 13 september gaat de Open Monumentendag  in Kampen ondanks Covid-19 tóch door! En… u hoeft er niet eens de deur voor uit. Dit jaar zijn de pijlen gericht op het digitale. Het landelijke thema is ´Leermonument´ en daarom is er een film gemaakt die onder andere uitgezonden wordt op RTV IJsselmond en RTV Oost. Op de website zijn er diverse ´360 graden rondleidingen´ te beleven. Er zijn ook 30 monumenten open. De monumenten hebben zich allemaal op de coronaregels aangepast en vrijwilligers verwelkomen u hartelijk. Op enkele locaties worden rondleidingen en andere activiteiten aangeboden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op donderdagavond 3 september organiseert de gemeente Kampen vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan over de voorkeursalternatieven voor de herinrichting van de Flevoweg en het voorstel voor de definitieve inrichting van de Oostzeestraat. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Wilt u de informatie liever per mail ontvangen en per mail uw reactie geven? Ook dat kan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 27 augustus in de raadzaal van het stadhuis een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt voor het eerst weer in de raadzaal.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Vanwege aangescherpte eisen rond ventilatie en het verplichte extra schoonmaken van gebouwen, kunnen na de zomervakantie nog niet alle binnensportaccommodaties van gemeente Kampen open. Alleen de drie sporthallen De Reeve, Cellesbroek en Oosterholthoeve kunnen nu verantwoord worden gebruikt. Het was de bedoeling om vanaf 17 augustus, als de scholen weer beginnen, alle binnensportaccommodaties weer te openen. Maar voor de gymzalen wil de gemeente eerst een pilot houden met een van de sportverenigingen, waarbij de luchtkwaliteit zal worden gemeten. Op basis van deze resultaten beslist het college van b en w of andere gymzalen ook snel open kunnen of dat eerst aanpassingen nodig zijn met betrekking tot de ventilatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. Ook door de impact van het coronavirus hebben veel mensen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Om het tij te keren heeft de gemeente Kampen samen met partners een actieplan tegen eenzaamheid gemaakt. De lokale coalitie eenzaamheid in wording, met vertegenwoordigers van WijZ Welzijn Kampen, Humanitas, Bibliotheek Kampen, GGD IJsselland, InteraktContour, deltaWonen en gemeente, zijn samen aan de slag gegaan om een aanpak te maken. Ze zijn hierin ondersteund door een adviseur van het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van VWS.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

terras

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke uitbreiding van de terrassen in de binnenstad van Kampen voorlopig tot 1 oktober 2021 te verlengen. Dat betekent dat de zaterdagmarkt tot die tijd op de Nieuwe Markt gesitueerd blijft. Voor de tijdelijke terrasverruimingen wordt voor 2020 geen precario in rekening gebracht. “We doen dit om ondernemers de ruimte te geven in deze tijd en in staat te stellen om te blijven ondernemen.” Eind mei besloot het college al verruiming van de terrassen toe te staan tot 1 september. “Vooral de anderhalve meter maatregel is een belangrijke reden geweest waarom we terrassen meer ruimte hebben gegund. Intussen is duidelijk dat dat we langer te maken zullen hebben met corona en de maatregelen om het virus in te perken. Daarom willen we nu duidelijk geven voor de langere termijn. Op een manier die recht doet aan zowel de belangen van de ondernemers, onze inwoners en de volksgezondheid in Kampen willen we de horeca in onze gemeente op deze manier in staat stellen iets van de verloren omzet in de afgelopen maanden goed te maken”, licht  wethouder Geert Meijering toe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)