fin

KAMPEN -  Heeft u hulp nodig bij uw financiële situatie of het op orde brengen van uw administratie? Of bent u verwijzer? Dan kunt u zich aanmelden bij Financiën op Koers. Financiën op Koers is het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij thuisadministratie voor inwoners van de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

66307376 2632757873457633 1966040164715200512 n

KAMPEN - Het benedendek van parkeergarage Buitenhaven is tijdelijk buiten gebruik. Bij de gemeente is een aantal meldingen binnengekomen dat water – afkomstig uit het middengedeelte van het plafond – vlekken heeft veroorzaakt op enkele eronder geparkeerde auto’s. Na opdrogen zijn de vlekken moeilijk te verwijderen. Om meer gevallen te voorkomen, heeft de gemeente besloten om het benedendek van de parkeergarage vanaf vrijdagmiddag 5 juli 2019 tijdelijk af te sluiten en een onafhankelijke expert onderzoek te laten doen naar de oorzaak en mogelijke oplossingen. Denkt u ook vlekken op uw auto te hebben door water uit dat plafond? Ga niet zelf aan de slag maar neem contact op met de gemeente Kampen via 14 038 of info@kampen.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  De Koggewerf wordt ontwikkeld tot Maritiem Erfgoedcentrum. De situatie is door een extern adviseur in beeld gebracht. Uit de gesprekken met de aanwezige organisaties op de werf en in de haven blijkt dat er meer focus en sturing nodig is en dat er tempo moet worden gemaakt. Dat kan door een aantal keuzes te maken over de aansturing van het Maritiem Erfgoedcentrum en over welke deelprojecten uitgevoerd worden binnen de kaders van het project en de financiële mogelijkheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De parkeerautomaten in de binnenstad van Kampen worden in juli vernieuwd en de automaten worden aan de buitenzijde geschilderd. De belangrijkste vernieuwing is de vervanging van de kaartlezer om het parkeergeld te kunnen betalen met een bankpas.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

66280480 1297580763737927 1313389926691110912 n

KAMPEN - Zaterdag 29 juni is burgemeester Bort Koelewijn gekozen in het bestuur (Präsidium) van het internationale Hanzeverbond. Dit gebeurde tijdens de vergadering van alle Hanzesteden in het Russische Pskov, waar van 27 tot en met 30 juni de internationale Hanzedagen werden georganiseerd.

Samen met vertegenwoordigers uit de Duitse Hanzesteden Lübeck en Brilon, het Zweedse Visby en het Russische Novgorod is hij de komende drie jaar in het bestuur actief. Hiermee blijven de Nederlandse Hanzesteden in het bestuur vertegenwoordigd. Eerder waren de burgemeesters van Zwolle en Deventer lid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090198eik

KAMPEN - De eikenprocessierupsen geeft in grote delen van Nederland flink overlast. Ook in Kampen zijn de rupsen in meer eikenbomen dan vorig jaar gesignaleerd, ondanks dat de gemeente Kampen de rupsen al een aantal jaren actief biologisch bestrijdt met nematoden. Wel is het aantal nesten minder explosief gestegen dan in andere gemeenten.

Eikenprocessierupsen signaleren en bestrijden

De gemeente monitort het aantal nesten door inventarisatieronden te maken om na te gaan of er nieuwe nesten zijn. De gemeente laat alle nesten in gemeentelijke bomen door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselnieuws

KAMPEN - Gaan uw buren verbouwen? Is er een evenement bij u om de hoek? Via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ blijft u continu op de hoogte. U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor bent u constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten.over de ontwikkelingen in de buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt’ blijft u snel en eenvoudig op de hoogte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -Wespennesten vindt u meestal ergens hoog tegen een dak aan of in een boom, maar soms duiken ze ook op in struiken. Bij de gemeente Kampen kwam een melding binnen over een groot nest in de bosjes, vlakbij een fietspad en vlakbij een plek waar kinderen spelen. De bezorgde melder wilde dat het nest bestreden zou worden. Maar de wespendeskundige besloot dit niet te doen. Door simpelweg het nest te camoufleren met takjes van de struiken er om heen, voorkom je overlast. Op deze manier kan het nest gewoon blijven bestaan, zonder gevaar voor kinderen of fietsers. Wespen zijn nuttige beestjes die bloemen bestuiven en vliegen en muggen opeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schatten

KAMPEN - Deze zomer zijn in de binnenstad van Kampen schatten uit het gemeentelijk depot te zien. Twintig winkeletalages worden gevuld met bijzondere voorwerpen. De verhalen bij deze voorwerpen zijn te lezen via de Kampen Stadsgids app. Via de app wandel je aan de hand van oude omgevingsfoto’s van het Stadsarchief door het Kampen van toen. De route is vanaf 6 juli beschikbaar en kan tot en met 14 september (Open Monumentendag) worden ontdekt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ombuds

KAMPEN -  Bent u ontevreden over de uitvoering van de taken op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, of werk en inkomen door de gemeente Kampen? Weet u niet waar u uw vragen kunt stellen of heeft u een ervaring waar u tevreden of ontevreden over bent?

Dan kunt u in de gemeente Kampen met uw vragen en zorgen terecht bij de sociaal ombudsvrouw Callista Bos. Zij biedt een luisterend oor, onderzoekt de situatie, geeft onafhankelijk advies en gaat samen met u op zoek naar een oplossing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

65288470 2616143258452428 6209711455118295040 n

IJSSELMUIDEN -  De 54000ste inwoner van de gemeente Kampen is geboren! Zijn naam is Levi Wursten. Burgemeester Bort Koelewijn ging op kraambezoek bij de familie Wursten in IJsselmuiden en mocht trots de 54000ste inwoner in zijn armen nemen.

Levi is de zoon van Berry en Annelieze Wursten-Bastiaannet en het broertje van Jorieke en Jesse. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

HUIS

KAMPEN - U wilt uw eigen woning energiezuiniger maken maar u wilt eerst eens weten wat dat voor uw portemonnee betekent. De landelijke overheid biedt verschillende mogelijkheden om financieel bij te springen in de vorm van het verlenen van subsidies voor het verduurzamen van uw woning.

Behalve gebruik maken van subsidies kunt u via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) er ook voor kiezen om een goedkope lening af te sluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - In opdracht van Rijkswaterstaat vinden zaterdag 29 juni van 00.15 tot 06.00 uur veiligheidstesten plaats aan de Ramspolbrug. Dit levert hinder voor de weggebruikers op. Het verkeer kan dan geen gebruik maken van de N50 en de N765 over de brug. Omrijden kan via de Ketelbrug.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

par

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft begin mei besloten om de huidige parkeerautomaten in het centrum van Kampen te upgraden. Dit houdt in dat alle functionaliteiten van de parkeerautomaten in juli worden vernieuwd en de automaten aan de buitenzijde worden geschilderd. De belangrijkste vernieuwing is de vervanging van de kaartlezer om het parkeergeld te kunnen betalen met een bankpas. De huidige kaartlezers kunnen vanaf 1 juli niet meer worden gebruikt. Bij vijftien parkeerautomaten in de binnenstad zijn de kaartlezers per 1 juli vernieuwd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN-Tijdens de jaarwisseling 2018-2019 is voor het eerst gewerkt met het aanwijzen van plekken waar in Kampen en IJsselmuiden met carbid geschoten mag worden. Het leverde een lijst op van 56 plekken waar dit toegestaan was. Voor de komende jaarwisseling is opnieuw een lijst opgesteld. Dit is nog een conceptlijst om iedereen in de gelegenheid te stellen hierop te reageren. De plekken waar overlast werd ondervonden, zijn van de lijst gehaald en met degenen die daar willen schieten wordt gesproken over andere locaties. Het aanwijzen van de plekken heeft in het algemeen goed uitgepakt. Buiten deze plekken is niet of nauwelijks geschoten en het aantal plekken waarover klachten binnen zijn gekomen was beperkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

65163465 2612243335509087 7903227668500316160 n

KAMPEN - De wijzerplaten van de Boventoren zijn weer terug! De platen werden in januari verwijderd om gerestaureerd te worden. Ze zijn opnieuw gecoat in de oorspronkelijke kleur staalblauw met vergulde cijfers en het resultaat mag er zijn.

De haan, bol en het kruis zijn vanochtend van de toren gehaald om gerestaureerd te worden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen en tlu landschapsarchitecten hebben gisteren met de Trekvaartzone de Award voor Beste Openbare Ruimte 2019 gewonnen. Met een grote meerderheid van stemmen (70%) is het project De Trekvaartzone in Kampen als winnaar gekozen!

Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Rotterdam presenteerden Hanneke Toes van tlu landschapsarchitecten met Suzan Hoekstra, bewoner van Het Meer, het project de Trekvaartzone. De presentatie werd ondersteund met een korte film van Riek de Maar, ook bewoner van Het Meer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeenten Dalfsen en Westerveld treden toe tot het gezamenlijke samenwerkingsverband voor bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel. Dat hebben de betreffende colleges van B&W en Gedeputeerde Staten besloten. De daadwerkelijke toetreding is nog onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten en de gemeenteraden van Kampen en Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zo

KAMPEN - De commissie Zondagverkenning heeft via haar voorzitter, mevrouw Ann Alice van der Weerd, haar rapportage ‘Het verhaal van een publieke verkenning’ overhandigd aan mevrouw Nieke Jansen, voorzitter van de raadswerkgroep. De raadswerkgroep houdt zich nu bezig met het schrijven van een raadsvoorstel waarover de gemeenteraad dan op donderdag 4 juli een besluit neemt.Op de webpagina ‘Zondagverkenning’ van de website de gemeente Kampen (www.kampen.nl/zondagverkenning) is de rapportage te vinden en staat ook het vervolgproces vermeld. Daarnaast is een filmpje geplaatst dat als toelichting dient op het door de commissie Zondagverkenning gevolgde proces.

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo groot

KAMPEN - Ben jij of ken jij iemand tussen de 16 en 27 jaar die te maken heeft (gehad) met:

  • schulden
  • studie- en/of werkloosheid
  • geen zin om 18 jaar te worden
  • dak- en/of thuisloosheid
  • niet passende begeleiding

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)