3001 3a273753f885be63b2e7a7735dc74a0d

KAMPEN - Vandaag (4 januari 2021) lanceert wethouder Irma van der Sloot samen met het bestuur van Sam& (spreek je uit als: samen) het platform Sam& via de website www.samenvoorallekinderen.nl. Dit is hét loket voor alle aanvragen voor jeugdfondsen en vergoedingen. De fondsen en vergoedingen zijn voor kinderen uit gezinnen binnen gemeente Kampen waar weinig geld is. Zo kunnen deze kinderen toch mee op schoolreisje of naar sportles.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboom

KAMPEN - De gemeente Kampen organiseert op woensdagmiddag 6 januari de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je een kerstduit en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de negen prijzen (cadeaubonnen). De speciale kerstduiten zijn nieuw en komen in de plaats van € 0,50 per ingeleverde kerstboom. In samenwerking met de verenigde zaken van Kampen, het initiatief om Kamper ondernemers en Kamper verenigingen elkaar te laten versterken, worden deze kerstduiten ter beschikking gesteld. Op deze manier willen we de Kamper ondernemers extra ondersteunen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Geen traditionele nieuwjaarsreceptie dit jaar maar in plaats daarvan verschillende nieuwjaarswensen. Kijk mee op dinsdag 5 januari om 19.30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

133885464 3962211300512277 6687331149346423813 o

KAMPEN -  De meeste schutters hebben gisteren hun bandje ontvangen. Een aantal krijgen het vandaag. De polsbandjes worden bezorgd via Cycloon. Ontvang je vanmiddag geen bandje, dan lossen we dat op.

Heb jij je aangemeld (en daarvan een bevestiging) maar geen polsbandje ontvangen, stuur dan een mail naar jaarwisseling@kampen.nl. Je ontvangt dan vanmiddag of vanavond bericht.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerk

KAMPEN -  Het gemeentebestuur geeft gehoor aan de oproep van de plaatselijke raadsfracties van de SGP en CDA om aan te sluiten bij het landelijk initiatief om tijdens Oud & Nieuw de klokken van (kerk)gebouwen te laten luiden als teken van verbondenheid tussen alle Nederlanders in deze moeilijke tijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kako

KAMPEN -  Vanaf 1 januari 2021 is de website www.kamperkompas.nl niet meer beschikbaar. De website stopt door bezuinigingen. Kamperkompas.nl bood onder andere informatie over organisaties in het sociaal domein.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld wonen, gezondheid of opvoeden? Bent u op zoek naar informatie? Of wilt u een hulpvraag melden? U kunt dan terecht op www.kampen.nl. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 14 038. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN -  Ook komende jaarwisseling wordt er in de gemeente Kampen carbid geschoten. Om dat veilig te doen en op onze eigen manier heeft de gemeente samen met Schuttersgilde Kampen deze instructievideo gemaakt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

zorgbelang

KAMPEN -  De gemeente draagt zorg voor adequate maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Over het algemeen zijn inwoners goed in staat hun hulpvraag duidelijk te formuleren. Als mensen dit lastig vinden, kunnen zij iemand uit hun omgeving vragen om te helpen. Lukt dat niet en hebben mensen wel behoefte aan hulp, dan kan een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is gratis. Tot eind 2020 voert MEE deze ondersteuning voor inwoners van de gemeente Kampen uit. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Kampen uitgevoerd door Zorgbelang Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeente Kampen is rond Oud en Nieuw gesloten. Het stadhuis is dan telefonisch niet bereikbaar. Voor spoedmeldingen wordt u via 14 038 verwezen naar een piketnummer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - 2020 is alweer bijna om. Het was een bijzonder jaar waarin veel gebeurd is. Dit filmpje blikt terug op het jaar dat bijna achter ons ligt. Ook burgemeester Bort Koelewijn kijkt terug op het afgelopen jaar.

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeerzone

KAMPEN -  Ondernemers in de voetgangerszone van de binnenstad kunnen een ontheffing krijgen voor kort parkeren buiten de reguliere venstertijden. De ontheffing is geldig zolang de lockdown duurt. De gemeente Kampen geeft de tijdelijke ontheffing, zodat ondernemers buiten de venstertijden bij hun winkel kunnen komen om online bestellingen klaar te kunnen maken voor bezorging. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de behoefte van ondernemers om meer ruimte te krijgen voor hun aangepaste dienstverlening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - De gemeente Kampen is rond de feestdagen op bepaalde momenten gesloten. Het stadhuis is dan telefonisch niet bereikbaar. Voor spoedmeldingen wordt u via 14 038 verwezen naar een piketnummer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboom

KAMPEN -  De gemeente Kampen organiseert op woensdagmiddag 6 januari de inleveractie van kerstbomen. Voor elke ingeleverde boom krijg je een kerstduit en een lootje. Hiermee maak je kans op één van de negen prijzen (cadeaubonnen).

De speciale kerstduiten zijn € 0,50 per stuk waard als je ze besteedt bij de volgende winkels. Dat kan tot en met 27 februari 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN  - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december hebben de gemeenteraadsleden van de gemeente Kampen aandacht gevraagd voor gelijke behandeling en discriminatie. Zij deden dit door de tekst van artikel 1 van de Grondwet aan de gemeente Kampen en haar inwoners aan te bieden. De tekst heeft vanaf nu een prominente plek in de raadzaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENDEK

KAMPEN -  In het programma van eisen voor de bouw van parkeergarage Buitenhaven heeft de gemeente als eis gesteld dat sprake moet zijn van een vloeistofkerend bovendek. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat dit ook zodanig door de ontwerper in het bestek verwerkt is. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport concludeert de gemeente dat de scheurvorming en lekkage van parkeergarage Buitenhaven niet voortvloeit uit een verkeerd programma van eisen en/of het bestek. De gemeente houdt de ontwerper dan ook niet langer (mede) aansprakelijk voor de ontstane schade als gevolg van de opgetreden scheurvorming en lekkage.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Begin september legde de gemeente de voorlopige ontwerpen voor de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat via een inloopbijeenkomst en digitale informatieronde voor aan alle inwoners van de gemeente Kampen. Naar aanleiding van de ontvangen reacties is een aantal aanpassingen in beide ontwerpen doorgevoerd. Het college stelde op 15 december de definitieve ontwerpen voor de herinrichting van beide wegen vast. De uitvoering start begin 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

131716109 3925270044206403 8122085464676854213 o

KAMPEN - Sinds gister geldt in Nederland een totale lockdown. Over de jaarwisseling is niets gezegd. Duidelijk is wel dat we met niet meer dan twee mensen of één huishouden buiten mogen zijn. Het is (nog) niet duidelijk wat dit betekent voor het carbidschieten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WONEN

KAMPEN -  Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om de kansen voor starters op de woningmarkt te vergroten. Het maximale aankoopbedrag waarbij gebruik kan worden gemaakt van de starterslening gaat namelijk omhoog van €160.000,- naar €185.000.Door de schaarste aan woningen in Kampen is ook in Kampen de koopprijs van woningen gestegen. Om starters toch te helpen met de financiering van hun eerste koopwoning heeft het college besloten tot deze  verhoging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u vanaf 1 januari de nieuwe regelingen uit het ‘actieprogramma aanpak armoede’ aanvragen. In Kampen vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We willen u graag helpen als dat niet lukt. Zonder te letten op de samenstelling van uw gezin. Of de hoogte van uw inkomen. We hebben daar drie soorten regelingen voor: de armoederelingen, de kindregelingen en de bijzondere bijstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groen

KAMPEN -  Het Groene Hart verandert sterk, ook in het komende jaar. Het park groeit dankzij de verschillende initiatieven naar een omgeving waarin allerlei buitenactiviteiten mogelijk zijn. Van sport en spel, tot recreëren en verblijven. Nieuwsgierig geworden naar de vorderingen in dit deel van het Stadspark? Bekijk dan het magazine met mooie achtergrondartikelen over enkele ontwikkelingen via https://digitaal.kampen.nl/magazine-groene-hart-01/.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)