18221897 702899736561766 6420916114520926234 n

ELBURG/KAMPEN -  Kavóca (Kamper Vocaal Ensemble) geeft op zaterdag 23 november een try-out van het 24e Adventsconcert. Dit concert wordt gehouden in de Ichthuskerk aan de Vrijheidsstraat 1 in Elburg. Organist en pianist 
Jurjan Lipke verleent medewerking.   Rode draad in het programma is ‘Glory to God!’. Delen uit Cantate 140 ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ van J.S Bach en J.C.F. Bach, delen uit de ‘Messiah’ van G.F. Händel en een selectie van Christmas Carols worden door het koor die avond gezongen. 

Aanvang 20.00 uur en de toegang is vrij.

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh de heer

KAMPERVEEN -  Zondag 17 november om 09.30 uur vindt er in de Gereformeerde Kerk te Kamperveen (Zuideinde West 12) een Johannes de Heer zangdienst plaats. In deze kerkdienst worden er alleen liederen gezongen uit de bundel van Johannes de Heer. Voorganger in deze dienst is ds. W.L. Dekker uit Kampen, organist is dhr. E. Schoonhoven uit Kamperveen. Van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

MUSICA

KAMPEN  - Het Kamper kleinkoor ‘Musica Religiosa’ geeft op vrijdag 15 november een concert in de Bovenkerk van Kampen. Dit jaar worden zij muzikaal bijgestaan door het Interkerkelijk Koor ‘Immanuel’ uit Harskamp. Beide koren staan onder de enthousiaste leiding van Gerwin van der Plaats die eveneens ook de vleugel zal bespelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Levensbron pand VvV Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN - Veel mensen associëren Kampen met termen als ‘zwaar’, ‘orthodox’ en ‘calvinistisch’. Maar de stad kende door de eeuwen heen ook meer ‘open’, ‘humanistische’ en ‘vrijzinnige’ leefsferen. Van Kampen als een gereformeerd bolwerk kan pas vanaf 1920 worden gesproken. Donderdagavond 7 november, vanaf 20.00 uur, vertelt Jaap van Gelderen er alles over in Levensbron aan de Vloeddijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

75332803 2470662099678448 473566693239554048 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - Hervormd mannenkoor IJsselmuiden/Grafhorst is zaterdag  16 november te horen tijdens een Zingend naar de Zondag dienst in de Westerkerk in Kampen. Aanvang 19.00 uur.

Zingend naar de zondag wil een korte samenkomst zijn waarin samenzang, meditatie en het beluisteren van een koor of muziekgezelschap centraal staan

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgwalkerk

KAMPEN - Zondagochtend 3 november is er een Oecumenische vieringin de Burgwalkerk. Aanvang 10.00 uur. Voorgangers: pastor Hans Schoorlemmer en ds. Kasper Jager. Pastor Hans Schoorlemmer verzorgt in deze dienst de verkondiging en ds. Kasper Jager de liturgie. Marijn de Jong speelt op het orgel en Michal de Jong dirigeert een oecumenisch samengesteld koor. Er is oppas en kindernevendienst. En na afloop van de dienst kunnen de bezoekers van de dienst elkaar ontmoeten bij koffie, thee en limonade.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Lion Erwteman is de zoon van twee Joodse ouders en is afgestudeerd in de biologie en in theologie, Talmoed en Thora. Samen met zijn vrouw richtte hij de gemeente Beth Yeshua (Huis van Jezus) op. Beth Yeshua is een Joodse Messiasbelijdende gemeente, gevestigd in Amsterdam waar de diensten worden gehouden, naast alle Joodse feesten. Op dinsdag 26 november spreekt hij in de Lemkerzaal Broederhuis, Broederstraat 16 te Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bart Wallet 3

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Al enkele jaren worden zijn filosofie-bijeenkomsten bijzonder gewaardeerd en druk bezocht. Ze zijn inmiddels een vast onderdeel van het seizoenprogramma van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder (VvV). Avonden waarbij leuke gesprekken plaatsvinden. Ook dit seizoen is Bart Wallet daarom weer hun vaste huisfilosoof. Hij zet bezoekers dit jaar aan het denken over thema’s die allemaal met “vrijheid” te maken hebben. De filosofieavond vindt plaats op donderdag 31 oktober in Levensbron aan de Vloeddijk 62.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

peperbus

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 3 november

KAMPERVEEN -  Een e-meeting is een eigentijdse kerkdienst. Deze dienst wordt gehouden op zondag 3 november in de Gereformeerde Kerk te Kamperveen, Zuideinde West 12. Het woord van God staat centraal, er wordt een uitleg gegeven over een Bijbelgedeelte. In deze diensten zingen we met een muziekcombo verschillende liederen van opwekking tot Sela, maar ook psalmen of gezangen, dus eigenlijk voor ieder wat wils... daar staat het woord e-meeting ook voor: meeting for everybody, dus voor iedereen! Koffie/thee en wat lekkers staan klaar. Spreker deze ochtend is Bernard Franken uit Kampen. De dienst begint om 9.30 uur. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst te komen meebeleven!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Levensbron pand VvV Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Wat doe je als je in je leven wel zoekt naar bezinning en verdieping, maar een ‘normale’ kerk te zwaar vindt, of deze gewoon te weinig past bij jouw veranderde denkbeelden over geloven? Dan neem je eens een kijkje bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ diensten van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Zondag 27 oktober staat ‘vrede’ in muziek, tekst en beeld centraal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

KAMPEN - De werkgroep van het NBG Kampen organiseert weer de jaarlijkse bijbelquiz. Dit zal zijn op dinsdag 29 oktober in het Ichtuscollege aan de Jan Lichthartstraat 1. de quiz begint om 20:00 uur.

Opgave (teams 4 á 5) : nbgkampen@gmail.com. Individueel deelnemen kan ook ( zonder opgave) Deelname is gratis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

henk

KAMPEN -  Boekwinkel De Rank organiseert in de Stadsgehoorzaal op vrijdag 1 november een thema-avond met als spreker Henk Binnendijk. Hij geeft een lezing over zijn nieuwe boek Hoe ziet de hemel eruit? en beantwoordt vragen vanuit de zaal.  De lezing wordt mede georganiseerd door ZussenRood.  De lezing begint om 20.15 uur

De toegang bedraagt € 7,50. Reserveren kan HIER.

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - 'Zingend naar de zondag’ in de Westerkerk in Kampen wil een korte samenkomst zijn waarin samenzang, meditatie en het beluisteren van een koor of muziekgezelschap centraal staan. Op zaterdag 19 oktober kunt u een dergelijke dienst bijwonen. Ds. J Bouman gaat in deze dienst voor en muzikale medewerking is er van het Chr Mannenkoor Staphorst olv Johan Bredewout. Aanvang 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh de heer

KAMPERVEEN - Op zaterdagavond 26 oktober zal er weer een Johannes de Heer sing-in plaats vinden in de Gereformeerde Kerk, Zuideinde West 12 in Kamperveen.

De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. Er zal een korte pauze zijn tijdens de sing-in en na afloop staat er een hapje en een drankje klaar. Heeft u liederen die u graag gezongen wilt hebben? Schrijf ze dan even van tevoren op en lever ze in bij de beamist. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk de aangedragen liederen te zingen. Kom gezellig meezingen en neem gerust iemand mee!

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - Fiona Maye (gespeeld door Emma Thompson) is in de film the Children’s Act een vooraanstaande rechter, die dagelijks aan de hand van de wet moeilijke beslissingen moet nemen over complexe familieaangelegenheden, terwijl ook haar privéleven onder druk staat. Spannend wordt het als zij uitspraak moet doen in een zaak, die letterlijk gaat over leven en dood en die verband houdt met de geloofsovertuiging van de betrokkene. Haar optreden en haar uitspraak blijken verstrekkende gevolgen te hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20190910 WA0001

Schrijf reactie (0 Reacties)

laat uw glorie zien 1

KAMPEN  - In de Eben Haëzerkerk, Buitennieuwstraat 69 Kampen, wordt zaterdag 12 oktober een kerkbrede Sing-in gehouden.  Thema van deze Sing-in is 'Laat Uw glorie zien. Aanvang 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Buitenkerk

KAMPEN - Op zaterdag 12 oktober verzorgen de Schola Cantorum Campensis en het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor een gezamenlijk concert ten behoeve van kinderen in Tsjernobyl.
Het optreden begint om 19.30 uur in de Buitenkerk te Kampen. Toegang vrij, bij de uitgang een collecte waarvan de opbrengst wordt besteed aan de dekking van de onkosten en aan het werk van de Stichting Hulp Tsjernobyl Kindren Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)