bijbelpixabay

KAMPEN - ‘Het hart van de zaak’ is het thema van een zondag 2 juli te houden jeugddienst in de Bovenkerk te Kampen. Voorganger in deze dienst is ds. J. Staat uit Andijk.  Medewerking wordt verleend door drie trompettisten: Robert Hubach, Pieter van Persie en Hielke Veldhuis. De gemeentezang wordt begeleid door Sander van den Houten.

De dienst begint om 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Openlucht 2017 3

KAMPEN - In dit Reformatiejaar heeft de samenwerking tussen de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils een bijzonder thema; God van Vrede?!  Op zondagmiddag 2 juli om 16.00 uur zal in stadspark 'De Wijde Blik' weer een openluchtdienst worden gehouden. De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en kapitein Aalt Fikse. Fikse hierover; “Kerken zijn er onderling vaak niet in geslaagd de vrede te bewaren. Het feit dat er in Nederland 648 kerken en kerkelijke genootschappen zijn, laat dit wel zien. Ik ben blij dat Kampen hierop een positieve uitzondering vormt. Als Leger voelen wij ons verbonden met de Vrije Evangelische Gemeente en de Baptistengemeente.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

New Collection

KAMPEN - C.R.K. ‘Voices’ o.l.v. Jan Quintus Zwart en het Chr. Genemuider Mannenkoor ‘Stereo’ o.l.v. Harm Hoeve geven op dinsdag 27 juni een concert in de Bovenkerk te Kampen. André van Vliet op orgel en Jan Lenselink op vleugel begeleiden de koren.

Tevens presenteren Jan Lenselink en André van Vliet die avond de arrangementen van hun allernieuwste CD ‘New Collection’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Joyful SoundKAMPEN - Joyful Sound is al 22 jaar actief als gospelkoor uit Kampen. Het koor telt ruim 60 leden uit de ruime omgeving van Kampen en treedt zo'n 14 keer per jaar op, inclusief het jaarlijkse Kerst in Oud Kampen en ongeveer elk anderhalf jaar een concert met altijd weer andere elementen in liederen, podium, licht, presentatie en thema's.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpskerk ijsselmuidenIJSSELMUIDEN - Op 1 juli om 19.30 uur hoopt de bovenstemgroep IJsselmuiden haar eigen uitvoering te houden in de dorpskerk te IJsselmuiden. De bovenstemgroep IJsselmuiden is in januari opgericht en is intussen gegroeid naar zo’n 35 leden. Het zal de eerste keer worden dat de bovenstemgroep in haar eigen woonplaats zingt.

Na eerdere zangavonden in Kampen en Elburg wordt er dan nu op de thuisbasis gezongen. Er zullen een aantal psalmen gezongen worden waarvan vijf met de bovenstem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eyeKAMPEN - De kinderen van zondagsschool De Zaaier versieren cupcakes waarvan de opbrengst is bedoeld voor stichting Eye for Others, een organisatie die zich richt op kinderen met een beperking, straat- en weeskinderen, kinderen in achterstandsgebieden en kinderen die in moeilijke en mentaal zware gezinsomstandigheden leven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbelpixabayKAMPERVEEN - De kleine kerkelijke gemeente van Kamperveen houdt zondagavond 25 juni een openlucht kerkdienst in de tuin achter de Gereformeerde Kerk in Kamperveen/Zuideinde. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt de dienst in de kerk gehouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbelpixabayKAMPEN - In verband met de Internationale Hanzedagen wordt de jeugddienst van zondag 18 juni niet in de Bovenkerk maar in de Broederkerk gehouden. Thema van de dienst is 'Rusten, maar niet stilzitten'. Voorganger is ds. Engelsma uit Hellendoorn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hagepreek bij Rijswijk 2KAMPEN - Pastor Hans Schoorlemmer geeft zondagmiddag 18 juni op de Koggewerf een speciale hagepreek. Een hagepreek is een predicatie in het open veld die voorafgaand aan de Beeldenstorm in de zestiende eeuw in de open lucht gehouden werd. Steeds meer mensen waren het destijds niet eens met de rooms-katholieke kerk. Deze mensen werden protestanten genoemd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tukbroederwegKAMPEN - De Theologische Universiteit Kampen en de Ambassade van Hongarije houden donderdagmiddag 22 juni de conferentie 'Een gedeeld erfgoed: Hongaars-Nederlandse gereformeerde relaties door de eeuwen heen. Stilstaan bij 500 jaar Reformatie'.

Vanaf 13.30 uur komen op de universiteit in Kampen zes high-level sprekers aan bod, die in zullen gaan op de religieuze en kerkelijke relaties tussen Hongaarse en Nederlandse protestanten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenk18KAMPEN - Tijdens de Internationale Hanzedagen in Kampen wordt er zondag 18 juni een internationale kerkdienst gehouden in de Bovenkerk. Deze dienst maakt deel uit van het officiële programma van de Hanzedagen en is voor iedereen toegankelijk.

De Hanzedienst begint om 11.30 uur. Dat tijdstip is gekozen in overleg met de kerken in Kampen. Op deze manier ontstaat er geen concurrentie met de erediensten en kunnen kerkgangers eerst naar de dienst in het eigen kerkgebouw en daarna naar de internationale dienst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

5117925

KAMPEN - Bid mee tijdens Nacht van Gebed van 16 op 17 juni in de VEG aan de Bovennieuwstraat 114 te Kampen. De Nacht begint om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 02:00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Tijdens de nacht kunt u luisteren naar verhalen van vervolgde christenen en voor hen bidden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

New Collection

KAMPEN - C.R.K. ‘Voices’ o.l.v. Jan Quintus Zwart en het Chr. Genemuider Mannenkoor ‘Stereo’ o.l.v. Harm Hoeve geven op dinsdag 27 juni een concert in de Bovenkerk te Kampen. André van Vliet op orgel en Jan Lenselink op vleugel begeleiden de koren.

Tevens presenteren Jan Lenselink en André van Vliet die avond de arrangementen van hun allernieuwste CD ‘New Collection’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cantatedienstKAMPEN - Eens per maand is er in de Burgwalkerk een cantatedienst. Centraal daarin staat een cantate van J.S. Bach. Zondag 11 juni is dat de cantate 'Ein ungefärbt Gemüte'.

Uitvoerenden zijn het Bachorkest en -koor onder leiding van Bob Vaalburg. Solisten zijn sopraan Joalien van den Houten, alt Hilka IJzerman, tenor Aart Mateboer en bas Lars Terray. Organist is Sander van den Houten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbels protkerk.nlKAMPEN - Wie zich wil verdiepen in het christelijk geloof, kan in Kampen deelnemen aan de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden. Uitgelegd wordt hoe geloof en kerk in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm hebben gekregen. Verder wordt inzicht gegeven in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ldh headerKAMPEN - De wekelijkse Middag Pauze Dienst van het Leger des Heils staat donderdag 8 juni onder leiding van Cees Verbeek uit Genemuiden. Het thema is ‘Jezus stierf voor jou, leef jij al voor Hem ?'

De dienst begint om 12.00 uur. Locatie: Boven Nieuwstraat 35.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegkKAMPEN - De Volle Evangelie Gemeente houdt zondagmorgen 4 juni een bijeenkomst in het Prisma-schoolgebouw aan de Marinus Postlaan 1a. Henk de Cock zal dan vertellen over de pinksterbijbelschool in Brazilë. De Cock is daar sinds 1963 als evangelist werkzaam. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buitenkerkdoorkijkjeKAMPEN - In de Buitenkerk begint op Tweede Pinksterdag om 10.00 uur een oecumenische kerkdienst die is georganiseerd door de Beraadsgroep van Kerken Kampen. Voorganger is emeritus pastoor Theo van der Sman en lector is Agnes Fossen van de Lutherse gemeente te Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017 04 03 21.33.13

KAMPEN - Het Christelijk Reis- en Projectkoor Holland Zingt o.l.v. dirigant Adri Poortvliet verzorgt op zaterdag 10 juni, in samenwerking met Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst, een zangavond in de Bovenkerk te Kampen. 

Medewerking verlenen sopraan Mirjam Feijer,  Jan Lenselink op vleugel,  André van Vliet op orgel en de trompettisten Arjan en Edith Post.

Aanvang 19.30 uur en de toegang is gratis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

magnificat

KAMPEN - 'Praise my soul the King of heaven' is het thema van een concert dat op zaterdag 10 juni wordt gegeven in de Burgwalkerk door Vocaal Ensemble Rijssen, o.l.v. Jan-Geert Heuvelman in samenwerking met Vocaal Ensemble Magnificat, o.l.v. Margreeth Verboom. Dick Sanderman bespeelt het orgel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)