sociale media

KAMPEN - In de Broederkerk wordt woensdagavond 8 november een thema-avond gehouden over het onderwerp  'Kinderen en sociale media: een zegen of zorg?' Hoe begeleid je je kind in sociale media? Hoe doe je dat op een positieve manier? De avond wordt geleid door Jan-Willem Bout van de HGJB. Inloop vanaf 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017 10 31 HKKKAMPEN - Ongeveer 2 jaar geleden besefte het Hervormd Kerkkoor Kampen dat 31 oktober 2017 een hele bijzondere datum zou worden, 500 jaar reformatie. Die 95 stellingen aan een deur, die veel impact hebben gehad op het geestelijk leven. Het Hervormd Kerkkoor Kampen wil op die dag stil staan bij wat die reformatie onder anderen ook voor de mensen en de (kerk)muziek heeft betekend middels een reformatieconcert. 

Dit concert wordt gehouden in de Bovenkerk, met uiteraard koorzang. Er zijn liederen uitgezocht, zoals “Heer, wijs mij uw weg” en “Take now my voice”. Door het koor is er verder een dubbelkwartet samengesteld, dat enkele leideren zal zingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpskerk ijsselmuidenIJSSELMUIDEN - Dominee Westland uit Lelystad houdt in de Dorpskerk in IJsselmuiden een serie bijbellezingen over Barnabas. Vanavond gaat het over Handelingen 11:19-26.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Koorfoto Zingend Getuigen Foto TennekesIJSSELMUIDEN - Het Chr. gereformeerd kerkkoor 'Zingend Getuigen' onder leiding van Gerwin van der Plaats geeft zaterdag 4 november een najaarsconcert in De Hoeksteen aan de Goudplevier 130. Er worden Nederlandstalige liederen gezongen en er is samenzang. Bastiaan Stolk is deze avond de organist en bespeelt het Kaat- en Tijhuis-orgel. Verdere medewerking aan dit concert zal worden verleend door fluitiste Krista van den Esker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eenkerkKAMPEN - Op 11 november komen de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKv bijeen in de Nieuwe Kerk in Kampen. Het afgelopen jaar zetten de beide landelijke vergaderingen stappen om toe te werken naar kerkelijke eenheid. Om invulling te geven aan dit proces wordt er een gezamenlijke vergadering belegd, waarbij ook kerkleden welkom zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kavoca ikonen.1920x1920KAMPEN - Het vocaal ensemble Kavóca onder leiding van Luthine Postuma zingt zondag 15 oktober in de brugdienst (voorheen jeugddienst) die in de Broederkerk wordt gehouden. Voorganger is dominee Dekker. Het thema van de dienst is ‘Sterker dan Simson.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tukbroederwegKAMPEN - De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft gisteren besloten dat er geen Gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen komt. De Theologische Universiteit Kampen (TUK) gaat dus voorlopig zelfstandig verder, maar gaat onderzoeken of er alsnog een fusie kan komen zonder de CGK.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Geschiedenis legerdesheils2KAMPEN - Korps Kampen is één van de oudste afdelingen van het Leger des Heils in Nederland. In 1887 kwam het Leger des Heils vanuit Engeland overgewaaid naar Nederland en wel in Amsterdam. Binnen twee jaar had het Leger voet aan wal gezet in Kampen. Volgens de krantenberichten ging dat destijds met de nodige deining gepaard.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erikde boerKAMPEN - In het kader van de reformatie-herdenking heeft historische vereniging 'Jan van Arkel' een aantal lezingen georganiseerd. Vanavond houdt prof. dr. Erik de Boer in de Johan van Mulckenzaal van de Stadskazerne een lezing met de titel 'Lucifer en Luther in één en dezelfde'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017 10 31 HKKKAMPEN - Ongeveer 2 jaar geleden besefte het Hervormd Kerkkoor Kampen dat 31 oktober 2017 een hele bijzondere datum zou worden, 500 jaar reformatie. Die 95 stellingen aan een deur, die veel impact hebben gehad op het geestelijk leven. Het Hervormd Kerkkoor Kampen wil op die dag stil staan bij wat die reformatie onder anderen ook voor de mensen en de (kerk)muziek heeft betekend middels een reformatieconcert. 

Dit concert wordt gehouden in de Bovenkerk, met uiteraard koorzang. Er zijn liederen uitgezocht, zoals “Heer, wijs mij uw weg” en “Take now my voice”. Door het koor is er verder een dubbelkwartet samengesteld, dat enkele leideren zal zingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

14595744 1166590326735494 4619650569738158087 n

KAMPEN - Nederland Zingt trekt regelmatig het land in om nieuwe tv-opnames te maken. Woensdag 11 oktober zijn er in de Bovenkerk in Kampen opnames. Deze avond zal het Groot Reformatie koor onderleiding van Martin Zonneberg zijn medewerking verlenen. Verdere werken de musici Joost van Belzen op vleugel en Peter Wildeman op het hoofdorgel mee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lutherKAMPEN - Maarten Luther bevestigde op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Ze zouden de basis gaan vormen van de reformatie waardoor de kerk in Europa voorgoed veranderde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpskerk ijsselmuidenIJSSELMUIDEN - Dominee Westland uit Lelystad houdt In de Dorpskerk in IJsselmuiden een serie bijbellezingen over Barnabas. De eerste lezing is op donderdag 5 oktober. Het gaat dan over Handelingen 4, waaruit blijkt hoe Barnabas bekend staat in de gemeente te Jeruzalem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jdh afbKAMPEN - Onder leiding van de Kamper musicus Gerwin van der Plaats is er op 28 oktober in de Bovenkerk een zangavond met liederen van Johannes de Heer. De avond begint om 19.30 uur.

Iedereen kan een favoriet lied opgeven door een mail te sturen aan .

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oudeboekenKAMPEN - Vijfhonderd jaar geleden vond onder de naam 'reformatie' een omwenteling plaats die haar weerga niet kende. Hoewel de directe aanleiding van kerkelijke aard was, veroorzaakte dit een verandering van de hele samenleving, zowel geestelijk als economisch en politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkamerkerkkoor BWphotoKAMPEN – Het Bovenkerk Kamerkoor zingt zondag 1 oktober in de brugdienst (voorheen jeugddienst) in de Broederkerk. Voorganger is dominee Perk uit Hellendoorn. Het thema van de dienst is ‘Israël, je kunt er niet omheen.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buitenkerk foto BuitenkerkKAMPEN - De Schola Cantorum Campensis verzorgt zondag 1 oktober een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk. Alle gezangen worden gezongen in het Latijn, waarvan een beknopte vertaling wordt uitgereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

avondmaalKAMPEN - Prof. dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit) heeft een notitie geschreven over de oorsprong, de betekenis en de theologische waarde van het avondmaal: De Maaltijd van de Heer. Deze notitie is onderwerp voor een gesprek over het avondmaal, bekeken vanuit een katholiek perspectief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verrekijkers660 b8e73ff2195bb38fc7c6f83413a1e43a

KAMPEN – De Verrekijkers, het samenwerkingsverband tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente (Kampen) en de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder, willen mensen graag inspireren en tot nadenken stemmen. Zodoende heeft werkgroep de Rode Draad, onderdeel van De Verrekijkers, voor zondagmiddag 1 oktober André van der Braak uitgenodigd als spreker. Van der Braak vertegenwoordigt het Maha Karuna Ch’an boeddhisme. Vanaf 15.00 uur houdt hij een lezing over compassie in de Lutherse kerk aan de Burgwal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Goylants Kamerkoor

KAMPEN – In het kader van het 50-jarig bestaan van het Goylants Kamerkoor uit Huizen geeft het koor zondag 24 september een concert in de Buitenkerk. Medewerking komt van blaaskwintet Dwarl.

Het concert begint om 15.45 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er collecte voor de onkosten.

Het Goylants Kamerkoor is geen onbekende in Kampen. Jaarlijks is het koor tijdens de adventstijd te beluisteren in de Buitenkerk. Dit jaar is dat op 10 december.

Schrijf reactie (0 Reacties)