bijbel 1

KAMPEN - Open Doors organiseert jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. De Nacht van Gebed 2019 is dit jaar in de nacht van 21 op 22 juni. Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen doen mee. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen. Ook in Kampen wordt meegedaan aan de Nacht van Gebed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

TVG Kamepn

KAMPEN - Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio IJsselland aan het juiste adres. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw  wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze  theologische cursus zijn € 225,- per lesjaar van 65 lesuren. Eerste lesavond dinsdag 10 september 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VvV jerusalem klein 2

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Wat doe je als je in je leven wel zoekt naar bezinning en verdieping, maar een ‘normale’ kerk te zwaar vindt, of deze gewoon te weinig past bij jouw veranderde denkbeelden over geloven? Dan neem je eens een kijkje bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ diensten van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Zondag 16 juni staat ‘het beloofde land’ in muziek, tekst en beeld centraal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b 580 580 16777215 00 images Affiche 20190616

KAMPEN - Zondag 16 juni, de zondag na Pinksteren, wordt in de Burgwalkerk weer een Cantatedienst gehouden. Het is die zondag Trinitatis. De zondag van de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De cantate die deze middag te horen is, is ook voor Trinitatis geschreven.  De woorden voor deze cantate zijn de letterlijke verzen van een liedtekst, geschreven door Johann Olearius; een voor Bach toonaangevend theoloog. In afzonderlijke verzen worden de Vader, Zoon en Heilige Geest bezongen, waarna ze later ook samenkomen in woord en muziek en zo daadwerkelijk een drie-eenheid vormen.  Een mooi klein werk van Bach. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - In de Westerkerk wordt zondag 16 juni een Westerplusdienst gehouden. Voorganger is dominee Verboom.

Muzikale medewerking verleent de zanger Dirkjan Roozeboom. Organist is Herman Kamp. De dienst begint om 17.00 uur.

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

moy

KAMPEN - Op zaterdag 15 juni start om 19:30 uur het benefietconcert voor stichting Open Doors. Deze stichting ondersteunt vervolgde christenen in landen zoals Noord Korea. Joyful Sound koorlid Ewald Pikkert zal in oktober voor en namens deze stichting in Zuid Korea acties gaan voeren en de Muskathlon lopen om deze christenen te ondersteunen.  Joyful Sound wil dit doel ook ondersteunen en geeft daarom een benefietconcert, waarbij de inkomsten uit de collecte en acties in de pauze en na afloop voor 100% naar Open Doors gaan.

De leden willen hun medekoorlid Ewald ook een hart onder de riem steken en met dit concert hem moreel ondersteunen de zware reis te gaan ondernemen.

Het concert is in de Westerkerk aan de Wilhelminalaan in Kampen en duurt tot ca 21:15 uur. Ook zal rapper MJW meewerken aan dit bijzondere concert.

  

Schrijf reactie (0 Reacties)

anneke

KAMPEN – In Levensbron wordt op zondag 9 juni Pinksteren ‘het feest van de geest’ gevierd! ‘Tijdens deze bijeenkomst staan we als Vrijzinnigen in Levensbron stil bij wat ons begeestert, wat ons inspireert’, aldus voorganger Anneke van der Velde.

‘U bent van harte uitgenodigd om aan de hand van een kunstwerk, een tekst, een voorwerp, een gedicht, een mens, of wat u ook maar inspireert, te vertellen over de Geest, of de geest in uw leven’, zo gaat ze verder. ‘En u mag natuurlijk ook gewoon komen kijken en luisteren naar hoe dat voor anderen is. We lezen het Pinksterverhaal, we zingen samen, luisteren naar muziek en we hopen elkaar te inspireren!’ Als u iets wilt laten zien of horen, graag wel (snel) aanmelden bij voorganger Anneke van der Velde (veld5834@planet.nl).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

flyer openluchtdienst 2019

KAMPERVEEN -  Op zondagavond 16 juni vind de 13de editie van de openluchtdienst plaats achter het kleine Gereformeerde Kerkje te Kamperveen/Zuideinde, de kleinste zelfstandige gemeente van Nederland. Ook dit jaar wil de kerk deze mooie traditie voortzetten; laagdrempelig en sfeervol. De dienst wordt gehouden in de tuin achter de kerk. Mocht het weer het niet toe laten om de dienst buiten te houden, dan wordt er een tent neergezet of verplaatst de dienst naar binnen. Thema van de dienst is: Who am I?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 uploads klant439 images 2320juni

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

KAMPEN - Open Doors organiseert jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. De Nacht van Gebed 2019 is dit jaar in de nacht van 21 op 22 juni. Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen doen mee. Aan de hand van filmpjes, verhalen en concrete gebedspunten bidden ze voor hun vervolgde geloofsgenoten uit diverse landen. Ook in Kampen wordt meegedaan aan de Nacht van Gebed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GERT

KAMPEN - Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, geeft Gert van Hoef een orgelconcert op beide orgels van de Bovenkerk te Kampen. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt 10 Euro. Voor 65+ en jongeren gelden lagere tarieven. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

b92d20c5d93030065b78ec6f4bae47f94384e994

KAMPEN - U bent van harte uitgenodigd voor de Brugdienst op zondag 9 juni om 19.00 uur in de Bovenkerk. Voorganger is ds. Hans van Ark en medewerking komt van CRK Voices o.l.v. Jan Quintus Zwart. Jan Lenselink speelt op piano en Ronald IJmker bespeelt het orgel.

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENKERK3

KAMPEN - Deze zomer, op maandag 15 juli en zaterdag 17 augustus 2019, geeft Martin Mans een orgelconcert in de Bovenkerk in Kampen. De organist komt regelmatig in de Overijsselse kerk en bespeelt het monumentale orgel met veel liefde. Martin is vooral bekend vanwege zijn improvisaties over uiteenlopende thema’s; van het geestelijk lied tot thema’s uit de opera, transcripties van orkestwerken en populaire songs. Kenmerkend voor zijn stijl zijn de speelse variaties op een thema met de aansluitende geniale registraties. Martin speelt improvisaties op verzoek. Bezoekers kunnen voor aanvang een verzoek indienen en bepalen hiermee mede het programma. Naast de improvisaties speelt hij populaire klassiekers zoals bijvoorbeeld de bekende Toccata en Fuga in d van Bach, de Koekoek en de Nagtegaal van Händel en de Toccata uit de 5e symfonie van Widor. Een orgelconcert van Martin Mans staat garant voor een avond vol variatie waarin de luisteraar zich goed kan vermaken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brugdienst

KAMPEN - Kees van der Hart uit Kampen verzorgt de meditatie tijdens de Brugdienst die op zondag 2  juni wordt gehouden in de Broederkerk.  Muzikaal wordt de dienst, die om19.00 uur, begint ondersteund door het gospelkoor Salvation uit Wilsum.

Thema van de dienst is: "Leef alsof het je laatste dag is"! Iedereen is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

moy

KAMPEN - Op zaterdag 15 juni start om 19:30 uur het benefietconcert voor stichting Open Doors. Deze stichting ondersteunt vervolgde christenen in landen zoals Noord Korea. Joyful Sound koorlid Ewald Pikkert zal in oktober voor en namens deze stichting in Zuid Korea acties gaan voeren en de Muskathlon lopen om deze christenen te ondersteunen.  Joyful Sound wil dit doel ook ondersteunen en geeft daarom een benefietconcert, waarbij de inkomsten uit de collecte en acties in de pauze en na afloop voor 100% naar Open Doors gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - Op uitnodiging van de commissie Leerdiensten Torah en Evangelie (LTE) van de protestantse kerk Open Hof wordt er een Open Sjoeldienst gehouden op vrijdag 21 juni. Die Open Sjoeldiensten worden eens per maand gehouden, telkens ergens anders in het land, onder leiding van de Amsterdamse rabbijn Tamarah Benimah met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan(voorzanger). Nu dus in Kampen en iedereen is van harte welkom, volwassenen maar zeker ook kinderen! De avond is bedoeld om samen te ervaren hoe het toegaat in de synagoge op vrijdagavond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugddienst 2 juni 2019

KAMPEREILAND - Zondag 2 juni om 19.30 is er een jeugddienst in de Hervormde kerk op Kampereiland.. Als thema staat centraal: De kracht van de heilige Geest. Spreker deze avond is ds. Wouter Smit uit Zwolle. De muzikale begeleiding zal worden gedaan door de band: Eatern Way. Collecte is deze avond bestemd voor: The Gideons International. Iedereen is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

buitenkerk

KAMPEN - Zaterdagavond 1 juni geeft het Bussums Vocaal Ensemble 'Voices' o.l.v. Piet Philipse samen met organist Bram Brandemann een concert in de Buitenkerk. Het programma bestaat uit kerkmuziek door de eeuwen heen en komt in de oude Buitenkerk heel goed tot haar recht. Organist Bram Brandemann improviseert op het prachtige Hinsz-orgel over bekende liederen. 

Het concert obegint om 20.00 uur. De entree is gratis, bij uitgang een collecte. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofkampen

KAMPEN - Op zondagochtend 26 mei wordt het een bijzondere dienst gehouden in Open Hof. De musical “Je geld of je leven”zal ten uitvoer worden gebracht. Aan de musical werken zowel jonge als oudere gemeenteleden mee. Het belooft ook deze keer een indrukwekkende en feestelijke viering te worden.

Aanvang 09.30 uur. De dienst staat onder leiding van ds. KasperJager.

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerk

KAMPEN - Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier wordt bij stilgestaan in de cursus “Luisteren naar Gods stem” door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)