col

KAMPEN - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Kampen voor de jaarlijkse collecteweek van 23 tot en met 28 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

psalm

KAMPEN - Op zaterdagmiddag 10 oktober 2020 wordt in de Bovenkerk te Kampen de jaarlijkse psalmzangdag gehouden. Marco den Toom begeleidt de psalmen op het orgel en ds. A. Schot verzorgt de meditaties. De Psalmzangdag, die doorgaans in maart plaatsvindt, werd dit jaar vanwege corona uitgesteld – onder voorbehoud – tot het najaar. Vanaf 1 oktober mag er in de Kamper Bovenkerk weer gezongen worden, met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gesprek met Johan van Arnhem over het Moriabenefietconcert in de Bovenkerk in Kampen

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Anneke van der Velde foto door Freddy Schinkel 2

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Wat doe je als je in je leven wel zoekt naar bezinning en verdieping, maar een ‘normale’ kerk te zwaar vindt, of deze gewoon te weinig past bij jouw veranderde denkbeelden over geloven? Dan neem je eens een kijkje bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ diensten van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Zondag 27 september staat centraal wat leden graag meenemen in hun rugzak ‘onderweg in het leven’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

KAMPEN -  Samen de dag beginnen met gebed, stilte, samenzang en orgelspel in de eeuwenoude Bovenkerk.? Dat kan iedere woensdag tussen 8.30  en  9.00 uur. Er is vrijheid om te bidden. Je mag ook gebedspunten indienen op een papiertje of via een privéberichtje (Facebook: KerkeninKampen). Mailen of bellen kan via kerkeninkampen@gmail.com of 038-2022034.

Voor meer informatie: www.kerkeninkampen.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

moria

KAMPEN / Het kan niemand ontgaan zijn: de grote brand die vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos geheel in de as legde. Vele duizenden vluchtelingen die daar verbleven, raakten daardoor – opnieuw – alles kwijt. Ze leven op straat en de toekomst is onzeker. Met de winter voor de deur staat hen een buitengewoon zware tijd te wachten. Om iets voor deze ontheemde medemensen te betekenen, wordt er  vrijdag 16 oktober 2020 een benefietconcert georganiseerd in de Bovenkerk van Kampen, aanvang 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

alpha

KAMPEN - Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha, een introductie in het christelijk geloof die vanaf maandagavond 21 september van start gaat in het atelier van kunstenares Margreet de Boer aan de Loswalweg 9 in Kampen.

Wat is de zin van het leven? Waarom is er zoveel lijden? Is er iets na dit leven? Bestaat er een God? Alpha geeft je de kans de zin van het leven te onderzoeken, samen met anderen. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Bijbel foto door Pexels

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN - Enkele jaren geleden startte ‘de Bijbelclub’ van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder met de ‘Bijbel in twee jaar’. Daarna werden de Bijbel-avonden voortgezet met boeiende en bizarre Bijbelverhalen. In seizoen 2019/2020 bespraken ze de Tien Geboden. Doordat corona roet in het eten gooide, werd die cyclus niet afgerond. Daarom maandag 21 september ruimte voor het tiende gebod: ‘gij zult niet begeren’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

maf

IJSSELMUIDEN - Vanaf vrijdag 18 september heeft de kledingwinkel van MAF haar deuren weer voor iedereen geopend. Wel met in acht neming van de bekende coronamaatregelen van de overheid. Op woensdag 16 en donderdag 17 september is iedereen die een afspraak heeft gemaakt welkom. Aanmelden kan nog (038 3855056). Andere openingstijden kunt u o.a. vinden op www.maf.nl/paas.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrij

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder, organiseert maandag 14 september van 19.30 tot 21.00 uur een ‘gespreksgroep voor mensen die eens goed en gestructureerd willen doorpraten over de levensvragen die zich voordoen op hun levensweg’. ‘Deze gespreksgroep is niet voor watjes’, zegt voorganger Anneke van der Velde. ‘Of juist wel? Kom langs en praat mee!’

‘We vertellen elkaar welke kwetsbare momenten we hebben ervaren in ons leven en hoe we daarmee om zijn gegaan. Welke krachtbronnen, welke hulptroepen, welke gidsen hebben we ingeschakeld?’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Persbericht VvV Boekbespreking de kunst van het ongelukkig zijn

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN - ‘Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing’, meent Dirk de Wachter, schrijver van het boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. ‘Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.’ In vier avonden bespreekt Anneke van der Velde, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder, dit boek. Vier dinsdagavonden (van 19.30 tot en met 21.00 uur) waarin zij samen met belangstellenden dieper ingaat op de door De Wachter aangestipte zaken. De eerste avond is dinsdag 15 september.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kledingverkoop najaar 2020 2

Schrijf reactie (0 Reacties)

tgv

KAMPEN - Waar ga je naartoe? Waar kom je vandaan? Heeft het leven zin? Levensvragen die jij je misschien op dit moment stelt. Vanuit het christelijk geloof blijken verrassende antwoorden en inzichten mogelijk. Deze inzichten en antwoorden krijg je aangereikt in de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) in Kampen. TVG IJsselland (voorheen Kampen) is uniek in zijn soort: de cursus biedt een breed palet aan mogelijke antwoorden op theologische onderwerpen. Daarmee is er ruimte voor verschillen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

7e2e97b10e847336fcc4b550e855c591471d945e

KAMPEN - De serie zomerse middagpauzediensten in de Bovenkerk gaan - weliswaar zonder publiek - nog door tot en met donderdag 27 augustus. Sinds vorige week biedt Kerken in Kampen (KiK) ook een wekelijk Stadsgebed op de woensdagochtend. De middagpauzediensten vormen een jarenlange traditie tijdens de Kamperui(t)dagen, die dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Daarom biedt KiK samen met de Bovenkerk onlinediensten van circa 20 minuten aan, die ook zijn terug te kijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ldh

KAMPEN -  Op dinsdag 18 augustus gaat de kledingwinkel van Leger des Heils Ksmprn open op de nieuwe locatie aan de Oudestraat. En eigenlijk dekt kledingwinkel de lading niet; het wordt een ontmoetingswinkel waar altijd een kopje koffie klaar staat voor de bezoekers en waar tijd en aandacht is. Het Leger des Heils Kampen is op zoek naar enthousiaste mensen die het vrijwilligersteam willen komen versterken! Aanmelden kan via telefoonnummer 06-57552123 of mail naar eric.kamperman@legerdesheils.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

happen

IJSSELMUIDEN -  Nu velen vakantie in eigen land hebben gevierd of nog vieren en we veel op de fiets ons eigen land aan het ontdekken zijn, wordt op 22 augustus een Happen en Trappen fietstocht door de omgeving van IJsselmuiden. De gehele opbrengst van deze fietstocht is voor het project van World Servants in Sierra Leone, waar wordt gebouwd aan twee klaslokalen voor de kinderen van Barmoi Luma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BIJBEL4

KAMPEN – Kerken in Kampen (KIK) nodigt iedereen van harte uit voor haar wekelijkse online-middagpauzediensten in de Bovenkerk. Iedere week is er een andere voorganger van een van de Kamper kerken. Vaste organist is Gerwin van der Plaats. De diensten zijn deze maand alleen te volgen via internet. De middagpauzediensten zijn een traditie rondom de Kamperui(t)dagen, die jaarlijks tienduizenden toeristen naar Kampen trekken. Ze duren een half uur en vormen voor inwoners en bezoekers van de stad een moment van rust en bezinning in de eeuwenoude Bovenkerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

ZALK -   Het thema Leven aan de rivier staat zondag 2 augustus centraal tijdens een openluchtdienst in Zalk. De dienst begint om 10.00 uur en wordt gehouden tegenover de bever aan de IJssel. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. De dienst gaat uit van de beide plaatselijke kerken. Voorgangers zijn J.A.A. Geerts en J.W. van Raalte. Muzikale medewerking verlenen de Chr. Brassband Excelsior en Ron Groeneveld. Er is een liturgie aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vbk

KAMPEN - Elk jaar is er de VakantieBijbelWeek in de laatste week van de zomervakantie. Helaas kan dat dit jaar niet op de gewone manier. Toch willen de organisatoren deze week niet ongemerkt voorbij laten gaan! De kinderen kunnen online meedoen aan de VakantieBijbelWeek. Er is een spiksplinternieuw programma gemaakt met onder andere verhalen, sketches en knutselwerkjes! Ook is er een kleurwedstrijd met leuke prijzen! Opgeven kan tot vrijdag 10 juli a.s. op het volgende mailadres: vakantiebijbelweekkampen@gmail.com. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk

KAMPEN - Naast de vele avondconcerten in de Kamper Bovenkerk, waarvoor u een entree moet betalen, is er  deze zomer ook weer de prachtige reeks van zaterdagmiddagconcerten. Hiervoor is de toegang vrij. Er worden over het algemeen bekende en toegankelijke werken gespeeld door (meestal) jonge enthousiaste musici op allerlei instrumenten gecombineerd met het prachtige koororgel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)