westerkerk2 kleinKAMPEN - Wie graag liederen uit de bundel van Joh. de Heer zingt, kan zondagavond 20 augustus terecht in de Westerkerk aan de Wilhelminalaan in Brunnepe. Daar begint om 19.00 uur een zangdienst met liederen van Joh. de Heer. De bundel is in de kerk aanwezig.

Voorganger is dominee Veenstra. Organist is Jurjan Lupke.

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenkerkingang kleinKAMPEN – Om de veertien dagen is er in de Bovenkerk een jeugddienst. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is het een dienst voor jong en oud. Zondag 20 augustus is de voorganger dominee Labooy uit IJsselmuiden. Het thema van de dienst is ‘De schat in de akker’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vakantiebijbelweekKAMPEN - In de laatste week van de zomervakantie is er in Kampen de Vakantiebijbelweek. Alle kinderen tussen de 5 en 12 jaar zijn dan welkom in het Ichthus College of bij ijsclub VZOD.

De opzet is gevarieerd: er wordt gezongen, geknutseld, naar verhalen geluisterd en er worden spellen gedaan, dit alles rond het thema van dit jaar: (T)op Survival.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jdh afbKAMPEN – In de Westerkerk aan de Wilhelminalaan in Brunnepe wordt zondag 13 augustus een zogeheten Zomeravond Zangdienst gehouden. De dienst wordt geleid door dominee Veenstra.

Er wordt gezongen uit de bundel van Joh. de Heer. Organist is Jurjan Lipke en Gerben Doorn speelt trompet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

johdeheerKAMPEN - Wie graag liederen uit de bundel van Joh. de Heer zingt, kan zondagavond 6 augustus terecht in de Westerkerk aan de Wilhelminalaan in Brunnepe. Daar begint om 19.00 uur een zangdienst met liederen van Joh. de Heer. De bundel is in de kerk aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenkerkingang kleinKAMPEN - In de Bovenkerk wordt zondag 6 augustus om 19.00 uur weer een jeugddienst gehouden. De dienst wordt geleid door dominee Bakker uit Noordscheschut. Het thema van de dienst is: ‘Lauw’.

De gemeentezang wordt begeleid door Jurjen Lipke.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoeksteen

IJSSELMUIDEN - Ook dit jaar zullen in de zomer koffieochtenden gehouden worden in de Hoeksteen. De ochtenden, gehouden onder de noemer zomergasten, zijn bedoeld om iedereen uit te nodigen naar de kerk te komen. De organisatie vertelt: "Deze ochtenden zijn bedoeld voor jong en oud, voor mensen binnen en buiten de kerk, voor mensen die behoefte hebben aan een kop koffie en gezellig samen zijn en ook voor iemand die misschien een persoonlijk gesprek wil, kortom voor iedereen. Er zullen spelletjes aanwezig zijn en ook iets lekkers bij de koffie. U kunt gewoon binnen lopen, aanmelden is niet nodig."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schooldagKAMPEN - Wat vroeger bekend stond als Theologische Hogeschooldag heet tegenwoordig Schooldag. Het is een dag van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, een jaarlijkse toogdag voor de leden van dit kerkverband. Een dag die ook in het teken staat van onderlinge ontmoetingen en flaneren door de oude binnenstad van Kampen. De Schooldag vindt dit jaar plaats op zaterdag 23 september.

De vraag die de Theologische Universiteit Kampen (TUK) aan haar schooldagbezoekers wil stellen luidt: 'Hoe moet de TUK bijdragen aan de kerk van 2030?'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WesterkerkAKAMPEN - In de Westerkerk aan de Wilhelminalaan in Brunnepe wordt zondag 30 juli een zomeravond zangdienst gehouden. Voorganger is dominee Labooy, organist is Arjan Hubach. Muzikale medewerking komt van Klaas Bastiaannet en Jenny Flier, zang, en van Dick Sleurink, piano.

Tijden dienst wordt gezongen uit de bundel van Joh. de Heer. Deze bundel is in de kerk aanwezig. De dienst begint om 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

koffiekopjeKAMPEN - Senioren die behoefte hebben aan ontmoeting en gezelligheid zijn in de zomervakantieweken op dinsdagochtend welkom in de Eudokiakerk aan de Wederiklaan. Op dinsdagochtend 25 juli, 1, 8, 15, 22 en 29 augustus staat vanaf 10.00 uur de koffie klaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openhofverbouwing- Door Pieter Treep -

KAMPEN - In de afgelopen weken heeft u iedere zondag, voorafgaand aan de dienst, foto's (gemaakt door Ab van Essen) kunnen zien van de verbouwingswerkzaamheden in de Open Hof. Er gebeurt veel en het gaat snel. Dat moet ook wel, want op 17 september moet alles klaar zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

1521543 752955658070393 2712008082814468218 nKAMPEN - Voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie wordt dinsdag 29 augustus een informatieavond gehouden over de driejarige cursus Theologische Verdieping. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. De cursus start op dinsdag 13 september.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

headerwkbynigth

KAMPEN - In de Westerkerk vindt op zondag 23 juli een Zomeravond Zangdienst plaats. De dienst begint om 19.00 uur. Tijdens de dienst wordt uit de 'Bergrede' behandeld Matth. 5-6, 'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid'. Voorganger is ds. W. Dekker en de organist is Hette Meijering. Muzikale medewerking wordt verleend door Inger Margriet van Dijk op viool. De aanwezigen gaan zingen uit de bundel van Joh. de Heer, deze is in de kerk aanwezig.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Kampen is officieel toegetreden tot een select aantal steden in zeventien verschillende landen die zich Europese Reformatiestad mogen noemen. In het kader van de viering van 500 jaar reformatie heeft de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa deze bijzondere eretitel nu ook aan de stad Kampen verleend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

headerwkbynigth

KAMPEN - In de Westerkerk wordt zondag 16 juli weer een Zomeravond Zangdienst gehouden. De dienst begint om 19.00 uur. Uit de Bergrede wordt behandeld Matth. 5-5, 'Gelukkig de zachtmoedigen'. Voorganger is Dominee F. Verboom. Organist is Hette Meijering. Tenor Beert van Oene verleent muzikale medewerking. De aanwezigen gaan zingen uit de bundel van Joh. de Heer, deze is in de kerk aanwezig.

De Westerkerk is gevestigd aan de Wilhelminalaan in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

headerwkbynigth

KAMPEN - In de Westerkerk vindt zondag 9 juli weer een Zomeravond Zangdiensten plaats. De dienst begint om 19.00 uur.

Uit de Bergrede wordt behandeld Matth. 5-3, 'Gelukkig wie nederig van hart zijn'. Voorganger is dominee verboom, muzikale medewerking : Jan Buma piano. Erica Vogel en Sylvia Graansma dwarsfluit. Organist is Herman Kamp. Er wordt gezongen uit de bundel van Joh. de Heer, deze is in de kerk aanwezig.

Schrijf reactie (0 Reacties)

20170324 Tekening Bovenkerk Kampen 4

KAMPEN -  In de archieven van de gemeente Kampen bevinden zich 12 delen met de rekeningen van de kerkmeesters van de St. Nicolaas- of Bovenkerk. De nummering loopt van OA- 1331 tot en met OA- 1242 en bestrijkt de jaren 1526-1809, met enkele hiaten.

Auteur Gerrit Eijlander heeft besloten de teksten te transcriberen en zo digitaal te maken. Dit om duidelijk te krijgen van wat er in de loop van de tijd is gebeurd in de kerk, een beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven. Verder om de namen van al degenen die er begraven zijn, zowel in als om de kerk te benoemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

headerwkbynigth

KAMPEN - In de Westerkerk in Kampen worden n de maanden juli en augustus korte diensten gehouden op de zondagavond, die om 19:00 uur beginnen. Deze 'Zomer Avond Zangdiensten' worden opgeluisterd door een solist of een ensemble en er wordt gezongen uit de bundel van Johannes de Heer, die bij de ingang wordt uitgereikt. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbelpixabay

KAMPEN - ‘Het hart van de zaak’ is het thema van een zondag 2 juli te houden jeugddienst in de Bovenkerk te Kampen. Voorganger in deze dienst is ds. J. Staat uit Andijk.  Medewerking wordt verleend door drie trompettisten: Robert Hubach, Pieter van Persie en Hielke Veldhuis. De gemeentezang wordt begeleid door Sander van den Houten.

De dienst begint om 19.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Openlucht 2017 3

KAMPEN - In dit Reformatiejaar heeft de samenwerking tussen de Vrije Evangelische Gemeente, de Baptistengemeente en het Leger des Heils een bijzonder thema; God van Vrede?!  Op zondagmiddag 2 juli om 16.00 uur zal in stadspark 'De Wijde Blik' weer een openluchtdienst worden gehouden. De dienst staat onder leiding van de drie voorgangers van de gemeenten, respectievelijk dominee Sjoerd van der Velde, dominee Gijs de Bree en kapitein Aalt Fikse. Fikse hierover; “Kerken zijn er onderling vaak niet in geslaagd de vrede te bewaren. Het feit dat er in Nederland 648 kerken en kerkelijke genootschappen zijn, laat dit wel zien. Ik ben blij dat Kampen hierop een positieve uitzondering vormt. Als Leger voelen wij ons verbonden met de Vrije Evangelische Gemeente en de Baptistengemeente.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)