burgwalkerk

KAMPEN - Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden de gestorvenen van het afgelopen herdacht tijdens Eeuwigheidszondag in de Burgwalkerk.  Eén voor één worden hun namen genoemd en voor ieder van hen wordt een kaars ontstoken aan de Paaskaars.  En in beurtzang met Con Spirito wordt lied 199 gezongen: “Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons.”

Op deze zondag wordt ook aan anderen gedacht, van wie de namen niet zijn genoemd: mensen uit de kring van familie en vrienden; mensen van wie we ooit afscheid moesten nemen; mensen die onder ons zijn en het zwaar hebben en die we meer licht in hun bestaan gunnen. Wie wil kan vooraf aan de dienst voor een dierbare een kaars ontsteken als symbool van liefde en aandacht, als teken van verbondenheid.

De Bijbellezing komt uit Matteüs 5:1-16, waar Jezus vooruitblikt naar het rijk dat komt: het Koninkrijk van God. Er is oppas en kindernevendienst. Voorgangers zijn ds. Leon Eigenhuis en ds. Kasper Jager. Orgel en piano worden bespeeld door Diddy van der Stouwe en Marijn de Jong. En Con Spirito zingt dus mee in deze bijzondere dienst.

Aanvang 10.00 uur.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment