buitenkerk

KAMPEN - Op 3 februari verzorgt de Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg weer een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk te Kampen (Buitennieuwstraat). De vesper begint om 16.30 uur. In overleg met de locatieraad en met hartelijke instemming van de pastoor worden deze vespers enkele malen per jaar door de schola gezongen op zondagen waarop ’s ochtends geen viering in de Buitenkerk is. Het is gebleken dat ze gewaardeerd worden, want er is goede belangstelling van katholieken, protestanten en anderen die de schoonheid van het gregoriaans waarderen.

Wie aan zo’n versper deelneemt, treedt even een andere wereld binnen waar rust, stilte, bezinning en hemelse gezangen de boventoon voeren – zo anders dan het dagelijks leven vaak is. Een goede gelegenheid wellicht om hier iemand mee naar toe te nemen die van deze verstilde sfeer van de vespers houdt?

De korte lezing uit de Bijbel is op 3 februari afkomstig uit de brief aan de Hebreeën (12:22-24). Riemer Roukema zal hierbij een korte overweging houden. Het is goed te weten dat zulke vespers en andere vieringen vrij toegankelijk zijn, want een kerk is een publiek gebouw. Na afloop is er alleen een collecte voor gemaakte kosten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment