bijbelKAMPEN - De organisatie van de onlangs in de Lutherse kerk gehouden bijbelmarathon heeft burgemeester Koelewijn gevraagd een blog te schrijven. Deze kunt u onderstaand lezen.

"Door vertalingen ga je lezen. Dat is in elk geval mijn ervaring. Daarom pak ik graag de Bijbel in Gewone Taal, net zoals ik gedaan heb met De Nieuwe Bijbelvertaling nu 10 jaar geleden. En dan mag ik, samen met mijn vrouw, ook nog uit de Bijbel in Gewone Taal voorlezen in de Lutherse Kerk in Kampen! Een bijbelmarathon, goed voorbereid door de plaatselijke werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Wij begonnen met Genesis 1. In de tien minuten die ik mocht voorlezen, kwam ik al twee verhalen over de schepping tegen. Beide verhalen spreken over de schepping van de mens. Wat ik zo mooi vind in het eerste verhaal, is dat uitdrukkelijk wordt gezegd dat God de mensen zo maakte dat zij op hem lijken. In mijn dagelijks werk ervaar ik dat besef als bijzonder belangrijk. Mensen zijn niet alleen maar mensen. Wat iemand (positief of negatief) presteert, bepaalt niet hoe ik naar mijn medemens kijk. Ik zie in elk mens iets van God zelf. Ik kan genieten van de kracht die soms van mensen uitgaat. Ik zie meeleven bij mensen als iemand kwetsbaar en weerloos is. Ik zie verwondering en blijdschap als ik erin slaag om mensen te helpen zodat ze verder kunnen.

Voordat we begonnen aan de bijbelmarathon, mochten mijn vrouw en ik een paar inleidende woorden spreken. Hiervoor kozen we onze trouwtekst: de eerste verzen van Psalm 125. In de Bijbel in Gewone Taal klinken die zo: 'Als mensen op de Heer vertrouwen, gaat het altijd goed met hen. De Heer beschermt zijn volk altijd, zoals de bergen Jeruzalem beschermen.'

In ons huwelijk hebben mijn vrouw en ik gemerkt dat Gods bescherming niet betekent dat je nooit voor ingrijpende situaties komt te staan. Wij kregen bijvoorbeeld te maken met ernstige ziekte van één van onze kinderen. Daarbij hebben we ook ervaren hoe belangrijk het is dat mensen voor je bidden. Precies zoals het in Jakobus 5:16 staat: 'Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen.' Ja, mensen die om je heen staan en voor je bidden, zijn belangrijk. We zijn dankbaar dat onze zoon in leven mocht blijven.

Wij ervaren Gods bescherming in ons leven. Hij beschermt ons, net zoals de bergen Jeruzalem beschermen. We zijn al eens in Israël geweest, maar die bergen hebben we nog niet gezien. We hopen dat dit er nog eens van komt. Psalm 125 hoort bij de psalmen die gemaakt zijn voor de reis naar Jeruzalem. Vlak voor psalm 125 staat: 'De Heer is machtig, hij helpt altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt'. En daar begint het mee: in Genesis."

(Bron: http://bijbelingewonetaal.nl/actueel/blogs/item/vertalen-doet-lezen)

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment